Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

16 Kss 2/2014 - 21Rozhodnutí NSS ze dne 20.03.2014

Způsob rozhodnutízastavení řízení
VěcNezpůsobilost soudce § 91 z.č. 6/2002 Sb.

přidejte vlastní popisek

16 Kss 2/2014 - 21

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a členů JUDr. Danuše Novotné, JUDr. Ivany Doubkové, JUDr. Josefa Českého, JUDr. Petra Hajna a JUDr. Tomáše Prokopce v neveřejném jednání dne 20. 3. 2014 v právní věci navrhovatele: předseda Okresního soudu v Ostravě, se sídlem U Soudu 4/6187, Ostrava, proti: JUDr. J. Z., v řízení o návrhu na zahájení řízení o nezpůsobilosti soudkyně vykonávat soudcovskou funkci ze dne 4. 3. 2014, sp. zn. 0 Spr 569/2014,

takto:

Řízení o návrhu na zahájení řízení o nezpůsobilosti soudkyně vykonávat soudcovskou funkci s e zastavuje.

Odůvodnění:

[1.] Návrhem předsedy Okresního soudu v Ostravě, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 5. 3. 2014, bylo zahájeno řízení se soudkyní stejného soudu o její nezpůsobilosti vykonávat soudcovskou funkci podle ustanovení § 91 písm. a) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích. Tento návrh byl odůvodněn tím, že JUDr. Z. dle lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci vydaného dne 28. 2. 2014 lékařkou MUDr. R. není zdravotně způsobilá k práci soudkyně, neboť tato práce se neslučuje s jejím zdravotním stavem.

[2.] Dne 13. 3. 2014 obdržel kárný soud podání navrhovatele, z něhož plyne, že dne 6. 3. 2014 soudkyně JUDr. Z. soudu sdělila, že se vzdává funkce soudce dle ustanovení § 95 zákona č. 6/2002 Sb. Nejvyššímu správnímu soudu byla současně doručena kopie písemného vzdání se funkce soudce, z níž plyne, že JUDr. Z. se této funkce písemně vzdala dne 5. 3. 2014, přičemž toto sdělení bylo Kanceláři prezidenta republiky doručeno dne 6. 3. 2014 a je tam vedeno pod zn. KPR 1588/2014. Na žádost soudu Kancelář prezidenta republiky potvrdila, že oznámení JUDr. Z. o vzdání se funkce soudce bylo Kanceláři prezidenta republiky skutečně doručeno dne 6. 3. 2014.

[3.] Podle ustanovení § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, senát bez ústního jednání zastaví řízení, bylo-li vzdání se funkce soudce doručeno prezidentu republiky. Proto soud řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. března 2014

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda kárného senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru