Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

15 Kse 3/2014 - 36Rozhodnutí NSS ze dne 15.10.2015

Způsob rozhodnutízastavení řízení
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů

přidejte vlastní popisek

15 Kse 3/2014 - 36

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu ve složení: JUDr. Lenka Matyášová, JUDr. Vladimír Veselý, JUDr. Gabriela Vilímková, JUDr. Jindřich Psutka, Mgr. Martina Douchová a Mgr. Zuzana Komínková projednal dne 15. 10. 2015 návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti soudních exekutorů ze dne 8. 5. 2014 podaný předsedou kontrolní komise Exekutorské komory ČR proti Mgr. Č. B., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Bruntál, se sídlem Dr. E. Beneše 1497/21, Bruntál,

takto:

Podle § 14 písm. a) zák. č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů a § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád v platném znění, se řízení o kárné žalobě proti obviněnému soudnímu exekutorovi Mgr. Č. B., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Bruntál, se sídlem Dr. E. Beneše 1497/21, Bruntál,

pro skutek, že jako soudní exekutor od 1. 1. 2013 nejméně do 9. 5. 203 nevedl vymožené plnění odděleně od vlastních prostředků na zvláštním depozitním účtu, a vymožené plnění výrazně přesahující sumu všech pravomocně určených nákladů exekuce, tj. peněžní prostředky třetích osob, užíval k tíži účtu pro vymožené plnění ke svým soukromým účelům, tedy svým jednáním měl závažným způsobem porušit při výkonu činnosti své povinnosti, stanovené právním předpisem, a ohrozit důvěru v nezávislý, nestranný a odborný a spravedlivý výkon exekuční činnosti,

čímž se měl dopustit kárného provinění podle § 116 odst. 3 písm. a) a b) exekučního řádu

zastavuje.

Odůvodnění:

Kárný žalobce podal návrh na zahájení kárného řízení ze dne 8. 5. 2014 u Nejvyššího správního soudu dne 11. 6. 2014. Podáním ze dne 9. 9. 2015, které bylo kárnému soudu doručeno téhož dne, kárný žalobce vzal návrh v plném rozsahu zpět.

Podle § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů kárný senát bez ústního jednání řízení zastaví, vzal-li navrhovatel návrh na zahájení kárného řízení zpět.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. října 2015

JUDr. Lenka Matyášová, Ph.D.

předsedkyně kárného senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru