Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

13 Kss 8/2011 - 33Rozhodnutí NSS ze dne 09.11.2011

Způsob rozhodnutízastavení řízení
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců

přidejte vlastní popisek

13 Kss 8/2011 - 33

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců rozhodl dne 9. 11. 2011, v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Antonína Draštíka, Mgr. Pavla Punčocháře, JUDr. Stanislava Potužníka, JUDr. Michala Žižlavského a JUDr. Dany Hrabcové, Ph.D., o návrhu předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích, se sídlem České Budějovice, Zátkovo nábřeží 2, proti kárně obviněnému Mgr. E. S., soudci Krajského soudu v Českých Budějovicích,

takto:

Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

se zastavuje

kárné řízení vedené na podkladě návrhu předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích,

proti Mgr. E. S., narozenému X soudci Krajského soudu v Českých Budějovicích,

pro skutek spočívající v tom, že jako soudce Krajského soudu v Českých Budějovicích měl dne 13. 6. 2011 při projednávání věci vedené pod sp. zn. 13 Cm 937/2008 ve vyhlášené přestávce odcizit advokátce Mgr. P. S. částku 70 Eur a 600 Kč a advokátu JUDr. J. T. blíže nezjištěný obnos v drobných mincích,

ve kterém bylo podaným návrhem spatřováno kárné provinění ve smyslu § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zaviněném porušení povinnosti soudce, jímž měla být ohrožena důvěra v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů,

neboť Mgr. E. S. se vzdal funkce soudce podáním, které bylo doručeno prezidentu republiky dne 24. 6. 2011.

Odůvodnění:

Kancelář prezidenta republiky přípisem ze dne 7. 11. 2011, č. j. KPR 4422/2011, Nejvyššímu správnímu soudu jako soudu kárnému sdělila, že Mgr. E. S. se vzdal funkce soudce. Oznámení o vzdání se funkce bylo prezidentu republiky doručeno dne 24. 6. 2011. Tuto skutečnost sdělili Nejvyššímu správnímu soudu také navrhovatel, předseda Krajského soudu v Českých Budějovicích, a ministr spravedlnosti.

Podle § 14 písm. b) zák.č. 7/2002 Sb., kárný soud bez ústního jednání zastaví kárné řízení, zanikla-li soudci jeho funkce nebo bylo-li vzdání se funkce soudce doručeno prezidentu republiky. Protože tato situace v kárné věci Mgr. E. S. nastala, rozhodl kárný soud o zastavení jeho kárného řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. listopadu 2011

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně kárného senátu pro řízení ve věcech soudců

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru