Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

13 Kss 7/2013 - 48Rozhodnutí NSS ze dne 31.10.2013

Způsob rozhodnutízastavení řízení
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců

přidejte vlastní popisek

13 Kss 7/2013 - 48

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců rozhodl dne 31. 10. 2013, v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Antonína Draštíka, Mgr. Pavla Punčocháře, JUDr. Stanislava Potužníka, JUDr. Jana Mikše a JUDr. Dany Hrabcové, Ph.D., o návrhu předsedy Městského soudu v Praze, se sídlem Praha 2, Spálená ulice č. 2, proti kárně obviněné JUDr. M. N., soudkyni Městského soudu v Praze,

takto:

Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

se zastavuje

kárné řízení vedené na podkladě návrhu předsedy Městského soudu v Praze

proti

JUDr. M. N., nar. x, soudkyni Městského soudu v Praze,

pro skutky spočívající v tom, že v období po rozhodnutí kárného senátu Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců sp. zn. 13 Kss 11/2009 ze dne 14. 4. 2010, kterým byla potrestána snížením platu o 15 % na dobu 4 měsíců, sp. zn. 13 Kss 8/2010 ze dne 17. 3. 2011, kterým byla potrestána snížením platu o 25 % na dobu 18 měsíců a sp. zn. 13 Kss 1/2012 ze dne 12. 6. 2012, kterým byla potrestána snížením platu o 25 % na dva roky, pokračovala ve svém dosavadním přístupu k plnění svých pracovních povinností, nevzala si poučení ze shora uvedených odsuzujících rozhodnutí kárného senátu a v níže uvedených věcech nerespektovala zákonné lhůty pro vyhotovení rozhodnutí vyplývající z ustanovení § 129 odst. 2 tr. řádu a pro provedení jednotlivých úkonů ve věci z ustanovení § 181 odst. 3 trestního řádu a zavinila tak průtahy v řízení v následujících věcech:

I. Do doby podání tohoto návrhu zapříčinila průtahy v řízení, tím, že po vyhlášení rozsudku nerespektovala ustanovení § 129 odst. 2 trestního řádu a nevyhotovila v zákonné lhůtě rozsudek a to ani v případné prodloužené lhůtě k vyhotovení rozsudku a v důsledku toho nebylo řízení ve věci vedeno v souladu s ust. § 2 odst. 4 trestního řádu a to v těchto trestních věcech sp. zn.:

1) 47 T 1/2010, 2) 47 T 3/2011, 3) 47 T 2/2012, 4) 47 T 6/2011, 5) 47 T 7/2011, 6) 47 T 7/2010, 7) 47 T 12/2011, 8) 47 T 12/2008, 9) 47 T 2/2010, 10) 47 T 8/2009,

II. v průběhu roku 2012 a 2013 do doby podání tohoto kárného návrhu v níže uvedených trestních věcech zapříčinila průtahy v řízení, kdy zejména nerespektovala ustanovení § 181 odst. 3 trestního řádu a neučinila žádné úkony, směřující ke skončení těchto trestních věcí, ani nepožádala o prodloužení lhůty k úkonu podle § 181 odst. 3 tr. řádu a v důsledku toho řízení v těchto věcech nebylo prováděno v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 trestního řádu, a to ve věcech sp. zn.:

1) 47 T 5/2006, 2) 47 T 2/2009, 3) 47 T 11/2011, 4) 47 T 3/2012, 5) 47 T 4/2012, 6) 47 T 5/2012, 7) 47 T 6/2012, 8) 47 T 7/2012, 9) 47 T 8/2012, 10) 47 T 9/2012, 11) 47 T 1/2009,

neboť JUDr. M. N. se vzdala funkce soudkyně podáním, které bylo doručeno prezidentu republiky dne 2. října 2013.

Odůvodnění:

Navrhovatel – předseda Městského soudu v Praze podal dne 3. 4. 2013 u Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného návrh na kárné řízení proti JUDr. M. N., soudkyni Městského soudu v Praze, pro skutek uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí.

Přípisem ze dne 3. 10. 2013 oznámil navrhovatel kárnému soudu, že se JUDr. M. N. vzdala funkce soudkyně a vzdání se funkce soudkyně bylo doručeno prezidentu republiky dne 2. 10. 2013.

Kancelář prezidenta republiky sdělila kárnému soudu přípisem ze dne 15. 10. 2013, č. j.: KPR 9059/2013, že JUDr. N. se vzdala funkce soudkyně a její oznámení o vzdání se funkce soudkyně bylo doručeno prezidentu republiky dne 2. 10. 2013.

Pokračování
13 Kss 7/2013 - 49

Podle § 14 písm. b) zák. č. 7/2002 Sb., kárný soud bez ústního jednání zastaví kárné řízení, bylo-li vzdání se funkce soudce doručeno prezidentu republiky. Protože taková situace v daném případě nastala, rozhodl kárný soud tak, že řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. října 2013

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně kárného senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru