Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

13 Kss 7/2010 - 116Rozhodnutí NSS ze dne 17.03.2011

Způsob rozhodnutíuznání viny
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců

přidejte vlastní popisek

13 Kss 7/2010 - 116

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců rozhodl dne 17.3.2011, v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Antonína Draštíka, Mgr. Pavla Punčocháře, JUDr. Stanislava Potužníka, JUDr. Jana Mikše a JUDr. Dany Hrabcové, Ph.D., o návrhu předsedkyně Okresního soudu v Přerově, proti JUDr. P. B., soudci Okresního soudu v Přerově,

takto:

JUDr. P. B., nar. dne X, soudce Okresního soudu v Přerově,

I.

podle § 19 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

je vinen, ž e

jako soudce Okresního soudu v Přerově

porušil povinnosti stanovené v § 158 odst. 4 o. s. ř. tím, že nevyhotovil rozhodnutí Okresního soudu v Přerově v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů a včas nepožádal o její prodloužení:

 rozsudek ze dne 22. 1. 2010, č. j. 0 Nc 353/2009 – 19, vyhotovil až dne 16. 3. 2010,  rozsudek ze dne 11. 1. 2010, č. j. 17 Nc 416/2002 – 227, vyhotovil až dne 23. 3. 2010,  rozsudek ze dne 1. 2. 2010, č. j. P 96/2008 – 80, vyhotovil až dne 16. 3. 2010,  rozsudek ze dne 18. 1. 2010, č. j. P 208/2009 - 49, vyhotovil až dne 16. 3. 2010,  rozsudek ze dne 13. 1. 2010, č. j. 0 Nc 335/2009 – 31 (v současné době se jedná o spis spisové značky P 240/2010), vyhotovil až dne 18. 2. 2010,

 rozsudek ze dne 13. 1. 2010, č. j. 0 Nc 343/2009 – 37, vyhotovil až dne 18. 2. 2010,  rozsudek ze dne 25. 1. 2010, č. j. 0 Nc 358/2009 – 23, vyhotovil až dne 26. 2. 2010,  rozsudek ze dne 11. 1. 2010, č. j. P 161/94 – 205, vyhotovil až dne 26. 2. 2010,  rozsudek ze dne 22. 1. 2010, č. j. 0 Nc 355/2009 – 35, vyhotovil až dne 26. 2. 2010,  rozsudek ze dne 18. 1. 2010, č. j. P 282/2009 – 80, vyhotovil až dne 24. 3. 2010,  rozsudek ze dne 20. 1. 2010, č. j. 0 Nc 444/2005 – 104, vyhotovil až dne 24. 3. 2010,  rozsudek ze dne 1. 2. 2010, č. j. P 596/92 – 147, vyhotovil až dne 29. 3. 2010,  rozsudek ze dne 3. 2. 2010, č. j. P 305/97 – 156, vyhotovil až dne 29. 3. 2010,  rozsudek ze dne 20. 1. 2010, č. j. 0 Nc 309/2009 – 28, vyhotovil až dne 16. 3. 2010,  rozsudek ze dne 27. 1. 2010, č. j. P 141/98 – 272, vyhotovil až dne 24. 3. 2010,  rozsudek ze dne 11. 1. 2010, č. j. 0 Nc 455/2005 – 47 (v současné době se jedná o spis spisové značky P 158/2010), vyhotovil až dne 18. 2. 2010,  rozsudek ze dne 13. 1. 2010, č. j. P 128/2005 – 77, vyhotovil až dne 18. 2. 2010,  rozsudek ze dne 11. 1. 2010, č. j. P 177/2009 – 152, vyhotovil až dne 18. 2. 2010,  rozsudek ze dne 5. 2. 2010, č. j. 0 Nc 182/2009 – 102 (v současné době se jedná o spis spisové značky P 317/2010), vyhotovil až dne 17. 3. 2010,  rozsudek ze dne 13. 1. 2010, č. j. 0 Nc 403/2005 – 70, vyhotovil až dne 23. 3. 2010,  rozsudek ze dne 30. 11. 2009, č. j. 0 Nc 907/2009 – 48 (v současné době se jedná o spis spisové značky P 286/2010), vyhotovil až dne 21. 1. 2010,  rozsudek ze dne 4. 1. 2010, č. j. 0 Nc 44/2009 – 48, vyhotovil až dne 18. 2. 2010,  rozsudek ze dne 6. 1. 2010, č. j. P 213/2007 – 101, vyhotovil až dne 18. 2. 2010,  rozsudek ze dne 18. 1. 2010, č. j. P 118/2008 – 75, vyhotovil až dne 18. 2. 2010,  rozsudek ze dne 6. 1. 2010, č. j. P 267/2000 – 148, vyhotovil až dne 22. 3. 2010,  rozsudek ze dne 18. 11. 2009, č. j. 0 Nc 43/2007 – 42, vyhotovil až dne 21. 1. 2010,  rozsudek ze dne 25. 11. 2009, č. j. P 241/2003 – 121, vyhotovil dne 2. 2. 2010,  rozsudek ze dne 25. 11. 2009, č. j. 0 Nc 941/2008 – 28 (v současné době se jedná o spis spisové značky P 331/2010), vyhotovil až dne 28. 1. 2010,  rozsudek ze dne 25. 11. 2009, č. j. P 238/2007 – 164, vyhotovil až dne 28. 1. 2010,  rozsudek ze dne 25. 11. 2009, č. j. 0 Nc 954/2008 – 35, vyhotovil až dne 27. 1. 2010,  rozsudek ze dne 23. 11. 2009, č. j. 16 Nc 158/2000 – 68 (v současné době se jedná o spis spisové značky P 176/2010), vyhotovil až dne 26. 1. 2010,  rozsudek ze dne 30. 11. 2009, č. j. P 203/2009 – 75, vyhotovil až dne 26. 1. 2010,  rozsudek Okresního soudu v Přerově ze dne 20. 11. 2009, č. j. P 256/2009 – 251, vyhotovil až dne 21. 1. 2010,  rozsudek ze dne 22. 1. 2010, č. j. 0 Nc 354/2009 – 16, vyhotovil až dne 16. 3. 2010,  rozsudek ze dne 22. 1. 2010, č. j. 0 Nc 399/2008 – 46 (v současné době se jedná o spis spisové značky P 241/2010), vyhotovil až dne 16. 3. 2010,  rozsudek ze dne 3. 2. 2010, č. j. 0 Nc 94/2009 – 37, vyhotovil až dne 16. 3. 2010,  rozsudek ze dne 13. 1. 2010, č. j. P 244/2009 – 80, vyhotovil až dne 18. 2. 2010,  rozsudek ze dne 5. 2. 2010, č. j. P 266/2003 – 96, vyhotovil až dne 29. 3. 2010,  rozsudek ze dne 18. 1. 2010, č. j. 15 Nc 751/2000 – 34, vyhotovil až dne 26. 2. 2010,  rozsudek ze dne 1. 2. 2010, č. j. 0 Nc 367/2009 – 19, vyhotovil až dne 16. 3. 2010,  rozsudek ze dne 22. 1. 2010, č. j. 0 Nc 351/2009 – 18 (v současné době se jedná o spis spisové značky P 293/2010), vyhotovil až dne 16. 3. 2010,

přičemž žádost o prodloužení lhůty pro doručení rozhodnutí předložil ve výše uvedených věcech předsedkyni soudu až dne 15. 4. 2010,

tedy

zaviněně porušil

povinnosti soudce a ohrozil důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování

soudů,

tím spáchal

kárné provinění podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

a za to s e mu ukládá

podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kárné opatření

snížení platu o 1 5 % na dobu 3 (tří) měsíců,

II.

Podle § 19 odst. 2 zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

se zprošťuje

kárného obvinění pro skutek spočívající v tom, že

1. porušil povinnosti stanovené v § 80 odst. 1, odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. a) zákona č. 6/2002 Sb., ve věci Okresního soudu v Přerově sp. zn. P 327/2001, v níž u jednání dne 9. 4. 2010 připustil opakované verbální napadání sociální pracovnice otcem a sám se choval k opatrovnici nevybíravě, dával jí nevhodným způsobem najevo, že pro její odvolání musela být věc opakovaně projednávána a přes opakované dotazy nebyl schopen vysvětlit úlohu a postavení opatrovníka v řízení péče o nezletilé,

neboť vytýkaný skutek se nestal,

2. porušil povinnosti stanovené v § 80 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích tím,

 že ve věci Okresního soudu v Přerově sp. zn. P 82/99 písemně vyhotovil rozhodnutí ze dne 12. 10. 2009, č. j. P 82/99 - 98, jehož odůvodnění je zcela nedostatečné, protože neobsahuje ani základní zjištění nezbytná pro přezkum věci, a z toho důvodu Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, jako soud odvolací, usnesením ze dne 11. 3. 2010, č. j. 70 Co 101/2010 - 117, citovaný rozsudek Okresního soudu v Přerově zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení,

 že ve věci Okresního soudu v Přerově sp. zn. P 171/2009 písemně vyhotovil rozhodnutí ze dne 11. 9. 2009, č. j. P 171/2009 - 182, jehož odůvodnění je zcela nedostatečné, protože neobsahuje ani základní zjištění nezbytná pro přezkum věci, a z toho důvodu Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, jako soud odvolací, usnesením ze dne 11. 3. 2010, č. j. 70 Co 102/2010 - 203, citovaný rozsudek Okresního soudu v Přerově zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení,

 že ve věci Okresního soudu v Přerově sp. zn. P 170/2007 písemně vyhotovil rozhodnutí ze dne 9. 9. 2009, č. j. P 170/2007 - 53, jehož odůvodnění je zcela nedostatečné, protože neobsahuje ani základní zjištění nezbytná pro přezkum věci, a z toho důvodu Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, jako soud odvolací, usnesením ze dne 26. 2. 2010, č. j. 70 Co 79/2010 - 65, citovaný rozsudek Okresního soudu v Přerově zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení,

neboť vytýkaný skutek není kárným proviněním

3. ve věci Okresního soudu v Přerově sp. zn. 0 Nc 368/2009 otci, který je irácký státní občan žijící v Anglii a neovládá český jazyk, neustanovil tlumočníka a jednání dne 17. 3. 2010 provedl za účasti otce, aniž zajistil či jakkoli řešil tlumočení podstatných okolností otci,

neboť vytýkaný skutek není kárným proviněním.

III.

Podle § 14 písm. c) za použití § 19 odst. 4 zákona č. 7/2002 Sb., se

zastavuje

řízení o návrhu, podle něhož se měl dopustit kárného provinění zaviněným porušením povinností pro skutek spočívající v tom, že

1. porušil povinnosti stanovené v § 80 odst. 1, odst. 2 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., ve věci Okresního soudu v Přerově sp. zn. 0 Nc 345/2008, v níž svěřil nezletilé děti do péče babičky, která měla v řízení procesní postavení svědkyně a nepodala takový řádný návrh na zahájení řízení,

2. porušil povinnosti stanovené v § 80 odst. 1, odst. 3 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb. ve věcech Okresního soudu v Přerově sp. zn. 16 Nc 775/99, P 128/95 a P 311/2006, v nichž odůvodnění jsou zcela nedostatečná, protože neobsahují ani základní zjištění nezbytná pro přezkum věcí,

3. porušil povinnosti stanovené v § 80 odst. 1, odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. a) zákona č. 6/2002 Sb., ve věci Okresního soudu v Přerově sp. zn. P 13/2007, v níž nedoručil otci řádně na adresu pobytu otce v cizině, kterou dal otec soudu včas na vědomí a bez řádného šetření po jeho pobytu mu ustanovil k ochraně práv opatrovníka – justiční čekatelku,

neboť návrh na zahájení řízení v těchto věcech byl vzat zpět.

Odůvodnění:

Navrhovatelka – předsedkyně Okresního soudu v Přerově podala podle § 8 odst. 2 písm. g) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců dne 28. 6. 2010 návrh na kárné řízení proti JUDr. P. B., soudci Okresního soudu v Přerově, který dne 11. 8. 2010 doplnila a upřesnila. Podle ní se kárně obviněný soudce dopustil kárného provinění dle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002, o soudech a soudcích, neboť v soudním oddělení 27 P a Nc

I. porušil povinnosti stanovené v § 80 odst. 1 a odst. 3 písm. b) zákona č. 6/2002, o soudech a soudcích v řízeních vedených u OS v Přerově pod sp. zn. P 82/99, P 171/2009, P 170/2007, 16 Nc 775/99, P 128/95, P 311/2006, 16 Nc 775/99 tím, že odůvodnění jeho rozhodnutí jsou zcela nedostatečná a nepřesvědčivá, neobsahující ani základní údaje nezbytné, k přezkumu dané věci. Při předkládání spisů odvolacímu soudu postupuje v rozporu s ust. § 208 a následujícími občanského soudního řádu, kdy dochází i k několikaměsíčním průtahům při vyřizování věcí napadených odvoláním. V řízeních o úpravu výživného pro nezletilé děti pravidelně opomíjí přezkoumat celé otevřené tříleté období od podání návrhu ve smyslu příslušných ustanovení zákona o rodině. V jeho rozhodnutích zcela absentují i ta nejzákladnější zjištění nezbytná pro rozhodnutí ve věci, typicky alespoň výdělky rodičů a základní údaje týkající se potřeb dětí,

II. porušil povinnosti stanovené v § 80 odst. 1, odst. 2 písm. b) zákona č. 6/2002, o soudech a soudcích v řízení vedeném u OS v Přerově pod sp. zn 0 Nc 345/2008 tím, že rozsudkem OS v Přerově ze dne 7. 1. 2009 č. j. 0 Nc 345/2008 - 30 svěřil nezletilé děti do péče babičky, která měla v řízení procesní postavení svědkyně a nepodala takový řádný návrh na zahájení řízení,

III. porušil povinnosti stanovené v § 80 odst. 1, odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. a) zákona č. 6/2002, o soudech a soudcích v řízení vedeném u OS v Přerově pod sp. zn. P 13/2007 tím, že rozsudek ve věci ze dne 10. 12. 2007 č. j. 0P 13/2007 – 119 nedoručil otci řádně na adresu pobytu otce v cizině, kterou dal otec soudu včas na vědomí a bez řádného šetření po jeho pobytu mu ustanovil k ochraně práv opatrovníka – justiční čekatelku přidělenou k OS v Přerově,

IV. porušil povinnosti stanovené v § 80 odst. 1, odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. a) zákona č. 6/2002, o soudech a soudcích při jednání konaném dne 9. 4. 2010 ve věci vedené pod sp. zn. P 327/2001, kdy připustil opakované verbální napadání sociální pracovnice otcem. Sám soudce se choval k opatrovnici nevybíravě, dával nevhodným způsobem opatrovnici najevo, že pro její odvolání musí být věc opakovaně projednávána, když ostatní účastníci se práva odvolání proti původnímu rozhodnutí okresního soudu vzdali. I přes opakované dotazy rodičů nebyl schopen vysvětlit úlohu a postavení opatrovníka v řízení ve věci péče soudu o nezletilé,

V. porušil povinnost stanovenou v § 18 odst. 1 a odst. 2 o. s. ř. ve věci vedené u OS v Přerově pod sp. zn. 0 Nc 368/2009 tím, že otci dítěte, který je irácký státní občan žijící v Anglii, neovládá český jazyk, neustanovil tlumočníka a jednání dne 17. 3. 2010 provedl za účasti otce, aniž zajistil či jakkoli řešil tlumočení podstatných okolností otci,

VI. nevyhotovil včas ve lhůtách stanovených v § 158 odst. 4 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) v období měsíců listopadu 2009 až února 2010 ve 45 věcech vyhlášené rozsudky, čímž porušil povinnost stanovenou v § 158 odst. 4 o. s. ř. o určení lhůty 30 dnů od vyhlášení rozsudku k jeho odeslání účastníkům a o podání návrhu na prodloužení lhůty k odeslání rozsudku až o dalších 60 dnů.

S odkazem na shora uvedené navrhla, aby JUDr. P. B. byl uznán vinným kárným proviněním podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a aby mu bylo uloženo podle § 88 odst. 1 písm. b) citovaného zákona kárné opatření snížení platu o 30 % na dobu 1 roku.

Kárný návrh navrhovatelka doplnila písemností ze dne 6. 9. 2010 v bodě VI. tak, že JUDr. B. nevyhotovil ve lhůtách stanovených v § 158 odst. 4 občanského soudního řádu v období měsíců listopad 2009 až únor 2010 ve 45 věcech vyhlášené rozsudky, čímž porušil povinnost stanovenou v § 158 odst. 4 o. s. ř. o určení lhůty 30 dnů od vyhlášení rozsudku k jeho odeslání účastníkům a o podání návrhu na prodloužení lhůty k odeslání rozsudku až o dalších 60 dnů. Jedná se o řízení vedená u Okresního soudu v Přerově pod spisovými značkami:

0 Nc 907/2009, 0 Nc 182/2009, P 90/2006, 0 Nc 403/2005, 17 Nc 416/2002, P 267/2000, 0 Nc 43/2007, P 25/2003, P 241/2003, 0 Nc 941/2008, P 238/2007, 0 Nc 954/2008, 16 Nc 158/2000, P 203/2009, P 256/ 2009, 0 Nc 354/2009, 0 Nc 309/2009, P 141/98, P 266/2003, P 305/97, P 596/92, 0 Nc 444/2005, P 282/2009, P 128/2005, 0 Nc 355/2009, 15 Nc 751/2000, P 161/94, 0 Nc 358/2009, 0 Nc 243/2009, P 244/2009, P 213/97, 0 Nc 44/2009, P 11 8/2008, P 177/2009, 0 Nc 335/2009, 0 Nc 455/2005, 0 Nc 351/2009, P 208/2009, 0 Nc 367/2009, P 96/2008, 0 Nc 94/2009, 0 Nc 273/2009, 0 Nc 353/2009, 0 Nc 399/2008.

Dále kárný návrh doplnila podáním ze dne 21. 1. 2011. Kárně obviněný soudce se k návrhu písemně vyjádřil dne 25. 10. 2010. Namítl, že nikdy u něho nedošlo k překročení lhůty k vyhotovení rozhodnutí v délce 90 dnů. Žádanky o prodloužení lhůty nemohl podat, protože mu to navrhovatelka dne 15. 4. 2010 zakázala. Její chování k sobě hodnotil jako urážlivé, před kolegy ho napadá, zřejmě ho chce zlikvidovat a také ho nutila k rezignaci. Navrhovatelka jako předsedkyně okresního soudu nepřípustně zasahuje do pravomoci odvolacího soudu. Např. ve věci 0 Nc 1055/2008 přidělila věc k rozhodnutí o předběžném opatření jinému soudci, ačkoliv kárně obviněný, jako zákonný soudce, byl na pracovišti a chtěl o návrhu rozhodnout. Poukázal na svou pracovní neschopnost v předmětném období – měsíc z důvodu zlomené klíční kosti, měsíc z důvodu operace oka, měsíc z důvodu lázeňského léčení. Trpí závažným onemocněním a podivil se nad tím, že navrhovatelka nepodala návrh z důvodu jeho zdravotního stavu, i když ten je motivem jejího, podle něj, zavrženíhodného jednání.

Vyžaduje-li obsah návrhu na zahájení kárného řízení předběžné objasnění některých skutečností, předseda senátu nebo jím pověřený člen senátu provede předběžné šetření. Může zejména zjistit stanovisko kárně obviněného, zjistit další potřebné skutečnosti a důkazy, nejsou-li v návrhu uvedeny, a jde-li o listiny nebo jiné věci, opatřit je k provedení důkazu (§ 13 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů).

Kárný senát zjistil stanovisko kárně obviněného soudce, a vyžádal si od navrhovatelky všechny spisy kárně obviněného soudce, které jsou uvedeny v návrhu v rámci předběžného objasnění tvrzených skutečností. Navrhovatelka vyžádané spisy předložila před nařízením ústního jednání, respektive některé u ústního jednání dne 11. 1. 2011. Obsah všech předložených spisů byl posouzen s obsahem návrhu a v něm navrhovatelkou tvrzenými průtahy a pochybeními v nich. Zjištění z uvedených spisů učiněná předsedkyní kárného senátu jsou součástí kárného spisu (včetně fotokopií některých vytýkaných rozhodnutí a listin Okresního soudu v Přerově, a dále včetně některých rozhodnutí odvolacího soudu – Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, na které navrhovatelka poukazovala). Kárný senát dále od navrhovatelky vyžádal osobní spis kárně obviněného, zprávu o tom, ve kterých dnech roků 2008, 2009 a leden až červen 2010 byl kárně obviněný soudce nepřítomen na pracovišti s uvedením důvodu nepřítomnosti, přehled nápadu a jeho výkonnosti v letech 2008 a 2009 a přehled nápadu a výkonnosti ostatních soudců Okresního soudu v Přerově rozhodujících srovnatelnou agendu.

Z přehledu nepřítomnosti kárně obviněného soudce na pracovišti v letech 2008, 2009 a 2010 poskytnutého navrhovatelkou kárný senát zjistil, že kárně obviněný soudce byl v pracovní neschopnosti v roce 2008 40 pracovních dnů, 56 kalendářních dnů, v roce 2009 57 pracovních dnů, 82 kalendářních dnů (v roce 2009 byl konkrétně v nemocenském stavu od 13. 3. do 27. 3. a dále od 14. 9. do 20. 10. a pak od 1. 12. do 25. 12.), v roce 2010 22 pracovních dnů, 30 kalendářních (v roce 2010 byl konkrétně v nemocenském stavu od 8. 2. do 9. 3.). Další jeho nepřítomnost na pracovišti byla z důvodu čerpání dovolené.

Z přehledu nápadu soudců Okresního soudu v Přerově vyřizujících srovnatelnou agendu za roky 2008 a 2009, tedy kárně obviněného soudce a JUDr. W. a Mgr. N. vyplývá, že v roce 2008 kárně obviněnému soudci napadlo 446 věcí, JUDr. W. 498 věcí a Mgr. N. 421 věcí. V roce 2009 kárně obviněnému soudci napadlo 465 věcí, JUDr. W. 460 věcí a Mgr. N. 465 věcí. Z výkazů propočtu výkonnosti vyplývá, že kárně obviněný soudce měl průměrný měsíční výkon v roce 2008 36,4, v roce 2009 37,8, JUDr. W. v roce 2008 34,4, v roce 2009 37,7, Mgr. N. v roce 2008 40,5, v roce 2009 36,9. Mgr. N. je od listopadu 2009 ve funkci místopředsedy Okresního soudu v Přerově.

Podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), kárným proviněním soudce je zaviněné porušení povinností soudce, jakož i zaviněné chování nebo jednání, jímž soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů.

Kárný senát proto posuzoval, zda v navrhovatelkou vytýkaných spisech a v nich tvrzených průtazích a pochybeních kárně obviněný soudce naplnil skutkovou podstatu kárného provinění podle výše citovaného ustanovení.

K bodu I. výroku rozhodnutí

Navrhovatelka vytýkala kárně obviněnému (v bodu VI. návrhu), že v zákonem stanovené lhůtě nevypracoval písemná odůvodnění rozhodnutí a rozhodnutí nepředal k doručení a ani před uplynutím zákonem stanovené lhůty nepožádal o prodloužení lhůty; učinil tak až po jejím uplynutí dne 15. 4. 2010 a proto jeho žádosti o prodloužení lhůty nevyhověla. Jednalo se celkem o 41 spisů, jak navrhovatelka upřesnila a doplnila návrh (jeho bod VI.) v doplnění návrhu ze dne 21. 1. 2011. Tvrzení navrhovatelky bylo ověřeno kárným senátem z obsahu předložených spisů. Ve věcech spisových značek uvedených ve výroku I. tohoto rozhodnutí kárně obviněný nedodržel zákonnou lhůtu k vyhotovení rozhodnutí a před jejím uplynutím nepožádal ani o její prodloužení. Porušil tak § 158 odst. 4 o. s. ř. Podle něho jestliže stejnopis vyhotovení rozsudku nebyl doručen podle odstavce 3, je třeba jej účastníkům, popřípadě jejich zástupcům odeslat ve lhůtě třiceti dnů ode dne vyhlášení rozsudku. Předseda soudu je oprávněn tuto lhůtu prodloužit až o dalších šedesát dnů. Kárně obviněný soudce tvrzení v návrhu v této části nezpochybňoval, pouze namítal, že v uvedených věcech nikdy nepřekročil lhůtu 90 dnů a dále, že pro zjištěné překročení lhůty existovala omluvitelná překážka v důsledku jeho nemoci a z toho důvodu jeho nepřítomnosti na pracovišti. V případě konkrétně vytýkaných průtahů ve vyhotovování písemných odůvodnění rozhodnutí jde o dobu listopad 2009 až březen 2010. V této době byl kárně obviněný soudce v nemocenském stavu od 1. 12. do 25. 12. 2009 a od 8. 2. do 9. 3. 2010. Je však třeba přihlédnout i k tomu, že v roce 2009 byl nemocen ještě od 14. 9. do 20. 10. S kárně obviněným soudcem lze souhlasit, že u něj byla omluvitelná překážka pro vyhotovení rozhodnutí v rozhodné době z důvodu nemoci. Z důvodu častější a déletrvající pracovní neschopnosti se mu mohla nahromadit rozhodnutí, která nezvládl vypracovat v zákonné lhůtě. Soudce však musí mít přehled o spisech, které mu byly přiděleny rozvrhem práce soudu k projednávání a rozhodnutí a proto kárně obviněný soudce měl, pokud byl na pracovišti, před uplynutím lhůt požádat o jejich prodloužení, respektive učinit tak v co nejkratší lhůtě po odpadnutí překážky, v daném případě skončení pracovní neschopnosti, což však neučinil. O prodloužení lhůty pro doručení uvedených rozhodnutí požádal až 15. 4. 2010, a proto mu předsedkyně soudu tyto lhůty neprodloužila. Obrana kárně obviněného soudce, že v uvedených věcech nepřekročil 90 denní lhůtu nemůže obstát, protože o. s. ř, podle kterého v uvedených věcech postupoval, stanoví, že rozhodnutí je třeba účastníkům, popřípadě jejich zástupcům odeslat ve lhůtě třiceti dnů ode dne vyhlášení rozsudku. O. s. ř. tedy stanoví 30 denní lhůtu, nikoliv 90 denní lhůtu. Upravuje však oprávnění předsedy soudu tuto 30 denní lhůtu prodloužit až o 60 dnů. Neobstojí ani obrana kárně obviněného soudce spočívající v tom, že tak jako ve vytýkaných věcech postupoval i v předchozí době poté, co (asi před 10 lety) onemocněl a přestoupil z trestního oddělení na oddělení péče o nezletilé děti, přičemž předsedkyně soudu z jeho postupu dříve nevyvozovala takové závěry jako nyní.

V postupu kárně obviněného soudce ve vytýkaných věcech uvedených v bodu I. výroku tohoto rozhodnutí s přihlédnutím k množství těchto věcí spatřuje kárný senát kárné provinění kárně obviněného soudce podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., neboť jde o zaviněné porušení povinností soudce vyplývajících ze zákona, jímž ohrozil důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů.

Po zhodnocení všech zjištěných okolností má kárný senát zato, že přiměřeným kárným opatřením je v daném případě snížení platu o 15 % na dobu tří měsíců podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovatelka v návrhu uplatnila z důvodu průtahů pro nevypracování rozhodnutí ve lhůtě ještě další spisy P 90/2006, P 25/2003 a 0 Nc 273/2009. Ohledně těchto spisů vzala návrh v písemnosti ze dne 21. 1. 2011 zpět. Tyto věci, protože jde o průtahy v období měsíců listopadu 2009 až března 2010, vypustil kárný senát z výroku (samostatně o nich nerozhodoval).

K bodu II. výroku rozhodnutí

1.

Navrhovatelka kárně obviněnému soudci vytýkala (bod IV. návrhu – jeho doplnění ze dne 11. 8. 2010), že porušil povinnosti stanovené v § 80 odst. 1, odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. a) zákona č. 6/2002 Sb., ve věci Okresního soudu v Přerově sp. zn. P 327/2001, v níž u jednání dne 9. 4. 2010 připustil opakované verbální napadání sociální pracovnice otcem a sám se choval k opatrovnici nevybíravě, dával jí nevhodným způsobem najevo, že pro její odvolání musela být věc opakovaně projednávána a přes opakované dotazy nebyl schopen vysvětlit úlohu a postavení opatrovníka v řízení péče o nezletilé. O svém tvrzení navrhla vyslechnout svědkyně J. B., zapisovatelku Okresního soudu v Přerově a Bc. Z. M., pracovnici Městského úřadu Lipník nad Bečvou.

Kárně obviněný soudce vyloučil, že by se u jednání choval způsobem navrhovatelkou tvrzeným.

Kárný senát provedl důkaz spisem Okresního soudu v Přerově sp. zn. P 327/2001 a v něm založeným protokolem o jednání ze dne 9. 4. 2010. Z uvedeného spisu a protokolu o jednání žádné skutečnosti tvrzené navrhovatelkou nezjistil. Kárný senát vyslechl obě navržené svědkyně, které se zúčastnily jednání dne 9. 4. 2010 v uvedené věci, to je J. B., zapisovatelku Okresního soudu v Přerově a Bc. Z. M., pracovnici Městského úřadu Lipník nad Bečvou, žádná z nich však tvrzení navrhovatelky v návrhu nepotvrdila.

Kárný senát proto dospěl k závěru, že tento vytýkaný skutek se nestal.

2.

Navrhovatelka kárně obviněnému soudci vytýkala, že porušil povinnosti stanovené v § 80 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích tím,

 že ve věci Okresního soudu v Přerově sp. zn. P 82/99 písemně vyhotovil rozhodnutí ze dne 12. 10. 2009, č. j. P 82/99 - 98, jehož odůvodnění je zcela nedostatečné, protože neobsahuje ani základní zjištění nezbytná pro přezkum věci, a z toho důvodu Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, jako soud odvolací, usnesením ze dne 11. 3. 2010, č. j. 70 Co 101/2010 - 117, citovaný rozsudek Okresního soudu v Přerově zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení,

 že ve věci Okresního soudu v Přerově sp. zn. P 171/2009 písemně vyhotovil rozhodnutí ze dne 11. 9. 2009, č. j. P 171/2009 - 182, jehož odůvodnění je zcela nedostatečné, protože neobsahuje ani základní zjištění nezbytná pro přezkum věci, a z toho důvodu Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, jako soud odvolací, usnesením ze dne 11. 3. 2010, č. j. 70 Co 102/2010 - 203, citovaný rozsudek Okresního soudu v Přerově zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení,

 že ve věci Okresního soudu v Přerově sp. zn. P 170/2007 písemně vyhotovil rozhodnutí ze dne 9. 9. 2009, č. j. P 170/2007 - 53, jehož odůvodnění je zcela nedostatečné, protože neobsahuje ani základní zjištění nezbytná pro přezkum věci, a z toho důvodu Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, jako soud odvolací, usnesením ze dne 26. 2. 2010, č. j. 70 Co 79/2010 - 65, citovaný rozsudek Okresního soudu v Přerově zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Kárně obviněný se k této části kárného návrhu vyjádřil tak, že odůvodnění se snaží psát výstižně pro účastníky řízení.

Kárný senát měl k dispozici všechny tři vytýkané spisy. Ze spisu Okresního soudu v Přerově sp. zn. P 82/99 vyplývá, že rozsudek tohoto soudu ze dne 12. 10. 2009, č. j. P 82/99 - 98, byl zrušen usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 11. 3. 2010, č. j. 70 Co 101/2010 - 117, v podstatě pro nepřezkoumatelnost pro nedostatek odůvodnění. Ze spisu Okresního soudu v Přerově sp. zn. P 171/2009 vyplývá, že rozsudek tohoto soudu ze dne 11. 9. 2009, č. j. P 171/2009 - 182, byl zrušen usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 11. 3. 2010, č. j. 70 Co 102/2010 - 203, v podstatě pro nedostatečná skutková zjištění. Ze spisu Okresního soudu v Přerově sp. zn. P 170/2007 vyplývá, že rozsudek tohoto soudu ze dne 9. 9. 2009, č. j. P 170/2007 - 53, byl zrušen usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 26. 2. 2010, č. j. 70 Co 79/2010 – 65, pro nepřezkoumatelnost z nedostatku důvodů a proto, že v řízení je třeba realizovat dokazování, jehož rámec přesahuje přezkumnou činnost odvolacího soudu.

Podle § 157 odst. 2 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, soud v odůvodnění rozsudku uvede, čeho se žalobce (navrhovatel) domáhal a z jakých důvodů a jak se ve věci vyjádřil žalovaný (jiný účastník řízení), stručně a jasně vyloží, které skutečnosti má prokázány a které nikoliv, o které důkazy opřel svá skutková zjištění a jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil, proč neprovedl i další důkazy, jaký učinil závěr o skutkovém stavu a jak věc posoudil po právní stránce; není přípustné ze spisu opisovat skutkové přednesy účastníků a provedené důkazy. Soud dbá o to, aby odůvodnění rozsudku bylo přesvědčivé. Odůvodnění uvedené v písemném vyhotovení rozsudku musí být v souladu s vyhlášeným odůvodněním.

Ústavní soud v nálezu ze dne 28.6.2007, sp. zn. III.ÚS 290/06 dospěl mimo jiné k tomuto závěru: „Součástí pojmu právního státu je i povinnost soudů své rozsudky odůvodnit (§ 157 odst. 1 o. s. ř.), a to způsobem zakotveným v ustanovení § 157 odst. 2 o. s. ř. Dodržování této povinnosti má zaručit transparentnost a kontrolovatelnost rozhodování soudů a vyloučit libovůli. Z odůvodnění soudního rozhodnutí musí vyplývat vztah mezi skutkovými zjištěními a úvahami při hodnocení důkazů na straně jedné a právními závěry na straně druhé. V případě, kdy jsou právní závěry soudu v extrémním nesouladu s vykonanými skutkovými zjištěními anebo z nich v žádné možné interpretaci odůvodnění soudního rozhodnutí nevyplývají, nutno takovéto rozhodnutí považovat za stojící v rozporu s článkem 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jakož i s článkem 1 Ústavy.“

Podle § 80 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., soudce a přísedící je povinen vykonávat svědomitě svou funkci a při výkonu funkce a v občanském životě se zdržet všeho, co by mohlo narušit důstojnost soudcovské funkce nebo ohrozit důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů.

Podle § 80 odst. 3 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., soudce je povinen vykonávat svou funkci v souladu se zájmem na řádném výkonu soudnictví. Při své rozhodovací činnosti soudce zejména dbá o to, aby jeho rozhodnutí bylo srozumitelně a pečlivě odůvodněno.

Občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k zachovávání zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob (§ 1 o. s. ř.). Požadavek na řádné rozhodnutí a odůvodnění soudního rozhodnutí je v něm stanoven a vyplývá i z Ústavy a Listiny základních práv a svobod. Občanský soudní řád také stanoví postup, jakým může účastník řízení brojit proti podle něho nesprávnému rozhodnutí soudu.

Účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje (§ 201 o. s. ř.).

V odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

To, že k pochybením v průběhu soudního řízení může dojít a také dochází, příslušný procesní předpis, v daném případě občanský soudní řád, předvídá a stanoví cestu k nápravě.

Jde-li o porušení povinnosti soudce srozumitelně a pečlivě odůvodnit své rozhodnutí, pro které příslušný procesní předpis stanoví postup k nápravě, pak takové porušení povinnosti je třeba řešit především procesním postupem. Kárný senát však připouští, že intenzita takového porušení (úplná nebo převážná rezignace soudce na řádné odůvodnění rozhodnutí) a jeho rozsah (množství rozhodnutí) by mohly naplnit skutkovou podstatu kárného provinění podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. Pokud by soudce např. zcela rezignoval na splnění této zákonné povinnosti, a to dokonce ve více případech, mohlo by to ohrozit důvěru v odborné a spravedlivé rozhodování soudů. O takový případ však v dané věci nešlo.

Navrhovatelka na podporu svého tvrzení v tomto smyslu navrhla a předložila zápis z prověrky spisů straších jednoho roku ze dne 26. 5. 2010 v nichž v sedmi (rozhodnutí Okresního soudu v Přerově byla v nich zrušena odvolacím soudem) bylo zjištěno pochybení a JUDr. B. vytknuto, že odůvodnění jeho rozhodnutí jsou odvolacím soudem hodnocena jako nepřezkoumatelná a zcela nepřesvědčivá. Dále předložila i zápis z gremiální porady ze dne 15. 4. 2010, na níž přítomní členové odvolacího senátu v obecné rovině upozornili na velký počet zrušených rozhodnutí v senátu JUDr. B., většinou pro nepřezkoumatelnost pro absenci řádného odůvodnění a alespoň základních skutkových zjištění. Předmětem kárného řízení však navrhovatelka učinila z tohoto důvodu tři rozhodnutí kárně obviněného soudce, kterými kárný senát provedl důkaz, avšak z nich nevyplývá, že by v jejich odůvodnění kárně obviněný soudce zcela rezignoval na své povinnosti rozhodnutí odůvodnit, přičemž k jejich zrušení došlo ve dvou případech pro nepřezkoumatelnost z nedostatku důvodů a proto, že v řízení je třeba realizovat dokazování, jehož rámec přesahuje přezkumnou činnost odvolacího soudu, a v jednom případě pro nedostatečně zjištěný skutkový stav. Na základě těchto tří rozhodnutí kárný senát nemohl učinit závěr, že by kárně obviněný zaviněně porušil povinnosti soudce, a tím narušil důstojnost soudcovské funkce nebo ohrozil důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů.

Kárný senát proto dospěl k závěru, že vytýkaný skutek není kárným proviněním.

3.

Navrhovatelka kárně obviněnému soudci vytýkala, že ve věci Okresního soudu v Přerově sp. zn. 0 Nc 368/2009 otci, který je irácký státní občan žijící v Anglii a neovládá český jazyk, neustanovil tlumočníka a jednání dne 17. 3. 2010 provedl za účasti otce, aniž zajistil či jakkoli řešil tlumočení podstatných okolností otci.

Kárně obviněný soudce se k této části návrhu vyjádřil tak, že účastník řízení – otec, irácký státní občan, přijel do České republiky pouze na omezený časový úsek a v tom krátkém časovém úseku nebyla možnost ustanovit tlumočníka. Otec částečně česky rozuměl, neboť kárně obviněný soudce měl zato, že otec s matkou mluvil česky. Se soudem otec komunikoval anglicky a soud s ním také. Rodiče uzavřeli dohodu, kterou soud schválil. Kárně obviněný soudce připustil vytýkané pochybení v této věci.

Podle § 18 o. s. ř. odst. 1 účastníci mají v občanském soudním řízení rovné postavení. Mají právo jednat před soudem ve své mateřštině. Soud je povinen zajistit jim stejné možnosti k uplatnění jejich práv, odst. 2 účastníku, jehož mateřštinou je jiný než český jazyk, soud ustanoví tlumočníka, jakmile taková potřeba vyjde v řízení najevo.

Podle nálezu II. ÚS 186/05 „tam, kde existuje pochybnost o tom, zda je účastník řízení s ohledem na své jazykové znalosti schopen adekvátně reagovat na výzvu soudu ke splnění procesních povinností nebo uplatnění procesních práv v českém jazyce (nebo na ni v důsledku téhož nereaguje vůbec), je třeba úkon soudu provést rovněž v jazyce, kterému účastník řízení rozumí, anebo mu ustanovit tlumočníka.“

Pokud tedy kárně obviněný soudce u jednání dne 17. 3. 2010 jednal s účastníkem řízení, aniž mu ustanovil tlumočníka, ačkoliv účastník řízení se soudem komunikoval jen anglicky, pak kárně obviněný nepostupoval v souladu s § 18 o. s. ř. Toto pochybení však v daném případě nedosáhlo takové intenzity, aby naplnilo skutkovou podstatu kárného provinění podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. Tímto postupem kárně obviněného soudce nebyla narušena důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožena důvěra v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů. Účastníci řízení byli s tímto postupem soudu srozuměni, nedoznali žádné újmy, proti postupu soudu se procesně nebránili.

Kárný senát proto dospěl k závěru, že vytýkaný skutek není kárným proviněním.

Z důvodů výše uvedených závěrů kárný senát zprostil kárně obviněného soudce podle § 19 odst. 2 zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kárného obvinění pro skutky uvedené v bodu II. výroku tohoto rozhodnutí.

K bodu III. výroku rozhodnutí

V bodu III. výroku tohoto rozhodnutí reaguje kárný senát na zpětvzetí návrhu navrhovatelkou ve věcech v něm uvedených. V důsledku tohoto zpětvzetí návrhu řízení o těchto věcech zastavil podle § 14 písm. c) za použití § 19 odst. 4 zákona č. 7/2002 Sb. Ve věci 0 Nc 345/2008 vzala navrhovatelka návrh zpět u ústního jednání dne 11. 1. 2011. Ve věci P 13/2007 vzala navrhovatelka návrh zpět u ústního jednání dne 17. 3. 2011. Ve věcech 16 Nc 775/99, P 128/95 a P 311/2006 vzala navrhovatelka návrh zpět písemným podáním ze dne 21. 1. 2011.

Poučení: Odvolání proti rozhodnutí v kárném řízení není přípustné.

V Brně dne 17. března 2011

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně kárného senátu pro řízení ve věcech soudců

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl dne 25. 5. 2011 předsedkyní senátu 13 Kss pro řízení ve věcech soudců JUDr. Ludmilou Valentovou o návrhu předsedkyně Okresního soudu v Přerově, proti JUDr. P. B., narozenému X, soudci Okresního soudu v Přerově,

takto:

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného ze dne 17. 3. 2011, č. j. 13 Kss 7/2010 - 116 se v záhlaví i ve výroku opravuje takto:

Kárný senát Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců rozhodl dne 17. 3. 2011, v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Antonína Draštíka, Mgr. Pavla Punčocháře, JUDr. Stanislava Potužníka, JUDr. Jana Mikše a JUDr. Dany Hrabcové, Ph.D., o návrhu předsedkyně Okresního soudu v Přerově, proti JUDr. P. B., narozenému X, soudci Okresního soudu v Přerově,

takto:

JUDr. P. B., nar. dne X, soudce Okresního soudu v Přerově, ...

V dalším zůstává znění rozhodnutí nezměněno.

Odůvodnění:

Při vyhlášení rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného dne 17. 3. 2011 č. j. 13 Kss 7/2010 - 116 došlo ke zřejmé chybě v uvedení data narození kárně obviněného JUDr. P. B., soudce Okresního soudu v Přerově. Jeho datum narození bylo uvedeno Y.

Dne 17. 5. 2011 byl Nejvyššímu správnímu soudu jako soudu kárnému doručen návrh kárně obviněného soudce JUDr. P. B. na opravu rozhodnutí.

Dne 19. 5. 2011 byl Nejvyššímu správnímu soudu jako soudu kárnému doručen návrh Mgr. J. N., pověřeného řízením Okresního soudu v Přerově, na opravu rozhodnutí s tím, že datum narození kárně obviněného soudce je správně X (nikoliv Y), což doložil kopií výpisu z rejstříku trestů založeného v osobním spisu kárně obviněného soudce.

Zákon č. 7/2002 Sb. o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, nemá žádné ustanovení týkající se opravy rozhodnutí. Podle § 25 téhož zákona, nestanoví-li tento zákon jinak nebo nevyplývá-li z povahy věci něco jiného, v kárném řízení se přiměřeně použijí ustanovení trestního řádu.

K § 25 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, podle něhož se v kárném řízení přiměřeně použijí ustanovení trestního řádu, se vyjádřil Ústavní soud v nálezu ze dne 21. 1. 2008 sp. zn. III. ÚS 1076/07, v němž, mimo jiné, uvedl: „To však neznamená, že kárné řízení je totéž jako řízení trestní; přiměřeným použitím je míněno, že ustanovení trestního řádu se použijí s přihlédnutím ke smyslu a podstatě kárného řízení, jímž je mimo jiné ochrana integrity soudcovského sboru, nezávislosti a nestrannosti soudců a soudní moci a důvěry veřejnosti v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů.“

Opravu vyhotovení a opisu rozsudku obsahuje trestní řád v § 131.

Podle jeho odst. 1 předseda senátu může zvláštním usnesením kdykoli opravit písařské chyby a jiné zřejmé nesprávnosti, k nimž došlo ve vyhotovení rozsudku a jeho opisech, tak, aby vyhotovení bylo v naprosté shodě s obsahem rozsudku, jak byl vyhlášen. Opravu může nařídit i soud vyššího stupně.

Podle jeho odst. 2 opis usnesení o opravě se doručí všem osobám, jimž byl doručen opis rozsudku.

Podle znění uvedeného ustanovení lze podle trestního řádu opravit jen písemné vyhotovení rozsudku tak, aby bylo v souladu s rozsudkem vyhlášeným. Jiné nedostatky, například zřejmé nesprávnosti při vyhlášení rozsudku, zřejmě lze napravit jen v řízení o řádných a mimořádných opravných prostředcích. Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů však, oproti trestnímu řízení, připouští jen řízení o obnovu řízení, jiné opravné prostředky nepřipouští. Za této situace s přihlédnutím ke smyslu a podstatě kárného řízení je možné dojít k závěru, že v řízení podle zákona č. 7/2002 Sb., může opravit písařské chyby a jiné zřejmé nesprávnosti vzniklé ať při vyhlášení rozhodnutí, nebo při písemném vyhotovení rozhodnutí jen kárný soud, který takové rozhodnutí vydal.

Kárný soud proto tak postupoval a opravil zřejmou nesprávnost spočívající v uvedení nesprávného roku data narození kárně obviněného JUDr. P. B., soudce Okresního soudu v Přerově, když pro řízení podle zákona č. 7/2002 Sb. je rozhodující, že návrh byl podán proti soudci, v daném případě soudci Okresního soudu v Přerově. V tomto směru nevznikají o identitě kárně obviněného žádné pochybnosti, neboť JUDr. P. B. je soudcem (o čemž svědčí mimo jiné i jím předložená fotokopie dekretu prezidenta republiky ze dne 15. 9. 1993 – založená na č. l. 30 spisu - jímž byl JUDr. P. B., narozený X, jmenován soudcem), konkrétně soudcem Okresního soudu v Přerově, přičemž z veřejně přístupného seznamu soudců vyplývá, že stejného jména a příjmení je u Okresního soudu v Přerově jenom jeden soudce.

Předsedkyně kárného senátu proto opravila zřejmou nesprávnost spočívající v uvedení nesprávného roku data narození kárně obviněného soudce JUDr. P. B.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. května 2011

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně kárného senátu 13 Kss pro řízení ve věcech soudců

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru