Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

13 Kss 6/2012 - 34Rozhodnutí NSS ze dne 09.10.2012

Způsob rozhodnutízastavení řízení
Účastníci řízeníMinistr spravedlnosti
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců

přidejte vlastní popisek

13 Kss 6/2012 - 34

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl dne 9. 10. 2012 v senátu pro řízení ve věcech soudců složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Antonína Draštíka, Mgr. Pavla Punčocháře, JUDr. Stanislava Potužníka, JUDr. Jana Mikše a JUDr. Dany Hrabcové, Ph.D., o návrhu ministra spravedlnosti proti kárně obviněnému JUDr. S. B., soudci a místopředsedovi Vrchního soudu v Praze, zastoupenému JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem se sídlem v Praze, pracoviště Resslova 1253/17a, Hradec Králové,

takto:

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

sezastavuje

kárné řízení vedené na podkladě návrhu ministra spravedlnosti,

proti

JUDr. S. B.,
soudci a místopředsedovi Vrchního soudu v Praze,

pro skutek spočívající v tom, že jako soudce Vrchního soudu v Praze působí jako člen Českomoravského fotbalového svazu, o.s., a to jako člen Arbitrážní komise a předseda této komise, a svojí aktivní činnost ve funkci orgánu Českomoravského fotbalového svazu neukončil, přestože byl seznámen se stanoviskem Ministerstva spravedlnosti, že působení soudce v arbitrárním orgánu právnické osoby, která řeší právní spory autonomního práva ohrožuje a narušuje důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů, neboť je v rozporu s § 80 odst. 5 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

přičemž v tomto skutku navrhovatel spatřoval kárné provinění podle § 87 odst. 1 zákona o soudech a soudcích,

neboť navrhovatel vzal návrh na zahájení kárného řízení zpět.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 17. 5. 2012 uplatnil navrhovatel ministr spravedlnosti návrh na zahájení kárného řízení proti soudci a místopředsedovi Vrchního soudu v Praze JUDr. S. B., pro skutek spočívající v tom, že jako soudce Vrchního soudu v Praze působí jako člen Českomoravského fotbalového svazu, o.s., a to jako člen Arbitrážní komise a předseda této komise, a svojí aktivní činnost ve funkci orgánu Českomoravského fotbalového svazu neukončil, přestože byl seznámen se stanoviskem Ministerstva spravedlnosti, že působení soudce v arbitrárním orgánu právnické osoby, která řeší právní spory autonomního práva ohrožuje a narušuje důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů, neboť je v rozporu s § 80 odst. 5 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž v tomto skutku navrhovatel spatřoval kárné provinění kárně obviněného soudce ve smyslu § 87 odst. 1 zákona o soudech a soudcích.

Přípisem ze dne 6. 9. 2012, č. j. 40/2011-OD-KN/24 vzal navrhovatel návrh na zahájení řízení zpět. Podle § 14 písm. a) zák. č. 7/2002 Sb. kárný soud bez ústního jednání zastaví kárné řízení, jestliže navrhovatel vzal svůj návrh zpět. Protože tato situace v kárné věci JUDr. S. B. nastala, rozhodl kárný soud o zastavení jeho kárného řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. října 2012

JUDr. Ludmila Valentová


předsedkyně kárného senátu
pro řízení ve věcech soudců

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru