Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

13 Kss 4/2012 - 118Rozhodnutí NSS ze dne 22.05.2013

Způsob rozhodnutízastavení řízení
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců

přidejte vlastní popisek

13 Kss 4/2012 - 118

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců rozhodl dne 22. 5. 2013, v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Antonína Draštíka, Mgr. Pavla Punčocháře, JUDr. Stanislava Potužníka, JUDr. Jana Mikše a JUDr. Dany Hrabcové, Ph.D., o návrhu předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem, se sídlem Národního odboje 1274, Ústí nad Labem, proti kárně obviněnému JUDr. J. K., soudci Okresního soudu v Litoměřicích, zast. JUDr. Pavlem Polákem, advokátem se sídlem v Liběšicích č. p. 89,

takto:

Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

se zastavuje

kárné řízení vedené na podkladě návrhu předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem,

proti

JUDr. J. K., narozenému x, soudci Okresního soudu v Litoměřicích,

pro skutek spočívající v postupu tohoto soudce Okresního soudu v Litoměřicích ve vykonávacím řízení ve věci Okresního soudu v Litoměřicích vedené pod sp. zn. 2 T 1/2009 v níž vydal dne 4. 7. 2011 pod č. j. 2T1 2009-57 usnesení, kterým rozhodl podle § 83 odst. 1 trestního zákoníku, že se vyslovuje, že odsouzený L. P., odsouzený trestním příkazem Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 8. 1. 2009, č. j. 2 T 1 2009 - 45, se osvědčil a hledí se na něho, jako by nebyl odsouzen, přestože dne 5. 5. 2011 sdělila matka nezletilého M. N. Okresnímu soudu v Litoměřicích, že obviněný ve zkušební době dlužné výživné neuhradil, a přestože nebyl do spisu založen souhlas Okresního státního zastupitelství Litoměřicích ve smyslu ustanovení §330 odst. 4 tr. ř.,

ve kterém bylo podaným návrhem spatřováno kárné provinění ve smyslu § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zaviněném porušení povinnosti soudce, jímž měla být ohrožena důvěra v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů,

neboť JUDr. J. K. se vzdal funkce soudce podáním, které bylo doručeno prezidentu republiky dne 14. 5. 2013.

Odůvodnění:

Kárně obviněný soudce Nejvyššímu správnímu soudu jako soudu kárnému písemností ze dne 14. 5. 2013 sdělil, že dne 13. 5. 2013 odeslal prezidentu republiky doporučenou listovní zásilku, ve které se v souladu s § 95 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, vzdal funkce soudce, kterou vykonával jako předseda trestního senátu Okresního soudu v Litoměřicích. Kancelář prezidenta republiky přípisem ze dne 15. 5. 2013, č. j. KPR 5633/2013, Nejvyššímu správnímu soudu jako soudu kárnému sdělila, že JUDr. J. K. se vzdal funkce soudce. Oznámení o vzdání se funkce bylo prezidentu republiky doručeno dne 14. 5. 2013.

Podle § 14 písm. b) zák. č. 7/2002 Sb., kárný soud bez ústního jednání zastaví kárné řízení, zanikla-li soudci jeho funkce nebo bylo-li vzdání se funkce soudce doručeno prezidentu republiky. Protože tato situace v kárné věci JUDr. J. K. nastala, rozhodl kárný soud o zastavení jeho kárného řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. května 2013

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně kárného senátu pro řízení ve věcech soudců

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru