Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

13 Kss 3/2015 - 96Rozhodnutí NSS ze dne 16.03.2016

Způsob rozhodnutíuznání viny
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců

přidejte vlastní popisek

13 Kss 3/2015 - 96

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. a členů Mgr. Michala Králíka, Ph.D., Mgr. Jana Jursíka, JUDr. Vladimíra Kubíka, JUDr. Ivo Pavlů a doc. JUDr. Jany Reschové, CSc., v právní věci kárné navrhovatelky: předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 4, se sídlem ul. 28. pluku 29b, Praha 10, proti kárně obviněné: JUDr. J. V., předsedkyně senátu Obvodního soudu pro Prahu 4, o návrhu na zahájení kárného řízení ze dne 5. 11. 2015, při ústním jednání konaném dne 16. 3. 2016,

takto:

I.

JUDr. J. V., nar. X, soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 4, se podle § 19 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

uznává vinnou, ž e

A. jako soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 porušila § 19 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, tím, že nedodržela zákonnou lhůtu pro přiznání znalečného, a to v následujících věcech:

1. sp. zn. P 515/85 v rozsahu od 25. 5. 2015 do 8. 9. 2015, 2. sp. zn. P 182/96 v rozsahu od 21. 5. 2015 do 8. 9. 2015, 3. sp. zn. P 935/87 v rozsahu od 9. 6. 2015 do 4. 9. 2015, 4. sp. zn. P 776/2004 v rozsahu od 9. 6. 2015 do 4. 9. 2015, 5. sp. zn. P 429/2010 v rozsahu od 1. 6. 2015 do 4. 9. 2015, 6. sp. zn. P 181/80 v rozsahu od 14. 7. 2015 do 3. 9. 2015, 7. sp. zn. P 635/2003 v rozsahu od 7. 7. 2015 do 3. 9. 2015, 8. sp. zn. P 544/2008 v rozsahu od 8. 7. 2015 do 3. 9. 2015, 9. sp.zn. P 294/2003 v rozsahu od 16. 7. 2015 do 3. 9. 2015, 10. sp. zn. P 41/2015 v rozsahu od 25. 5. 2015 do 3. 9. 2015, 11. sp. zn. P 394/2007 v rozsahu od 11. 8. 2015 do 1. 10. 2015, 12. sp. zn. P 293/2003 v rozsahu od 2. 6. 2015 do 7. 8. 2015, 13. sp. zn. P 484/87 v rozsahu od 25. 5. 2015 do 7. 8. 2015,

B. jako soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 porušila § 19 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, tím, že nedodržela zákonnou lhůtu, v níž má být znalečné nebo tlumočné vyplaceno, a to v následujících věcech:

1. sp. zn. P 308/2002 v rozsahu od 20. 4. 2015 do 10. 7. 2015, 2. sp. zn. P 645/2008 v rozsahu od 14. 4. 2015 do 10. 9. 2015, 3. sp. zn. 14 Nc 743/2013 v rozsahu od 16. 3. 2015 do 9. 10. 2015, 4. sp. zn. P 361/2013 v rozsahu od 2. 2. 2015 do 10. 9. 2015,

13 Kss 3/2015

C. jako soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 porušením svých povinností vyplývajících z § 6 a § 100 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 1 odst. 2 z. ř. s. a § 79 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. způsobila neodůvodněné průtahy v následujících věcech:

1. sp. zn. P 340/2006 v době od 21. 4. 2015 do 3. 9. 2015, 2. sp. zn. P 347/86 v době od 20. 3. 2015 do 10. 9. 2015, 3. sp. zn. P 680/2005 v době od 23. 3. 2015 do 10. 9. 2015, 4. sp. zn. P 110/2007 v době od 23. 3. 2015 do 10. 9. 2015, 5. sp. zn. P 645/2008 v době od 17. 3. 2015 do 10. 9. 2015, 6. sp. zn. 14 Nc 403/2015 v době od 2. 3. 2015 do 31. 7. 2015, 7. sp. zn. 14 Nc 5002/2015 v době od 20. 1. 2015 do 3. 8. 2015, 8. sp. zn. 14 Nc 3024/2014 v době od 3. 12. 2014 do 1. 7. 2015, 9. sp. zn. P 423/89 v době od 22. 1. 2015 do 3. 7. 2015, 10. sp. zn. 14 Nc 5010/2015 v době od 12. 2. 2015 do 3. 8. 2015, 11. sp. zn. P 47/2015 v době od 21. 1. 2015 do 10. 9. 2015, 12. sp. zn. 14 Nc 386/2015 v době od 11. 2. 2015 do 10. 9. 2015, 13. sp. zn. P 406/2013 v době od 16. 2. 2015 do 10. 9. 2015, 14. sp. zn. P 333/2014 v době od 19. 2. 2015 do 10. 9. 2015, 15. sp. zn. 14 Nc 10001/2015 v době od 14. 1. 2015 do 31. 7. 2015, 16. sp. zn. 14 Nc 937/2014 v době od 26. 11. 2014 do 23. 7. 2015, 17. sp. zn. P 697/2014 v době od 2. 2. 2015 do 10. 9. 2015, 18. sp. zn. P 62/2015 v době od 26. 1. 2015 do 10. 9. 2015, 19. sp. zn. P 530/2002 v době od 26. 1. 2015 do 7. 9. 2015, 20. sp. zn. P 33/2015 v době od 14. 1. 2015 do 6. 8. 2015, 21. sp. zn. 14 Nc 743/2013 v době od 26. 3. 2015 do 16. 7. 2015, 22. sp. zn. 14 Nc 2019/2015 v době od 23. 2. 2015 do 10. 9. 2015, 23. sp. zn. 14 Nc 395/2015 v době od 23. 2. 2015 do 10. 9. 2015, 24. sp. zn. 14 Nc 2020/2015 v době od 26. 2. 2015 do 10. 9. 2015, 25. sp. zn. P 214/2010 v době od 24. 2. 2015 do 10. 9. 2015, 26. sp. zn. P 186/79 v době od 6. 3. 2015 do 6. 9. 2015, 27. sp. zn. 14 Nc 377/2015 v době od 6. 2. 2015 do 10. 9. 2015, 28. sp. zn. 14 Nc 5006/2015 v době od 10. 2. 2015 do 3. 8. 2015 a od 4. 8. 2015 do 10. 9. 2015, 29. sp. zn. P 84/2015 v době od 10. 2. 2015 do 10. 9. 2015, 30. sp. zn. 14 Nc 19017/2015 v době od 29. 1. 2015 do 31. 7. 2015, 31. sp. zn. P 532/2014 v době od 7. 10. 2014 do 20. 2. 2015, 32. sp. zn. 14 Nc 5502/2014 v době od 12. 1. 2015 do 25. 5. 2015, 33. sp. zn. 14 Nc 1008/2014 v době od 22. 12. 2014 do 15. 4. 2015, 34. sp. zn. 14 Nc 3083/2014 v době od 10. 11. 2014 do 24. 5. 2015, 35. sp. zn. 14 Nc 3009/2014 v době od 22. 10. 2014 do 24. 5. 2015, 36. sp. zn. 14 Nc 345/2015 v době od 26. 1. 2015 do 23. 7. 2015, 37. sp. zn. P 212/2006 v době od 11. 2. 2015 do 9. 9. 2015, 38. sp. zn. P 557/2013 v době od 12. 2. 2015 do 22. 6. 2015 a od 1. 7. 2015 do 9. 9. 2015, 39. sp. zn. P 21/2015 v době od 13. 1. 2015 do 7. 5. 2015, 40. sp. zn. P 647/2014 v době od 17. 2. 2015 do 13. 7. 2015, 41. sp. zn. P 70/2015 v době od 28. 1. 2015 do 8. 6. 2015 a od 10. 6. 2015 do 10. 9. 2015, 42. sp. zn. 14 Nc 3010/2014 v době od 24. 10. 2014 do 24. 5. 2015, 43. sp. zn. P 477/2009 v době od 1. 12. 2014 do 4. 5. 2015 a od 22. 6. 2015 do 9. 9. 2015, 44. sp. zn. 14 Nc 2822/2012 v době od 6. 1. 2015 do 1. 6. 2015,

45. sp. zn. 14 Nc 306/2015 v době od 7. 1. 2015 do 23. 7. 2015,

13 Kss 3/2015 - 97 pokračování

46. sp. zn. 14 Nc 3033/2014 v době od 9. 12. 2014 do 17. 6. 2015, 47. sp. zn. P 328/2000 v době od 12. 1. 2015 do 3. 7. 2015, 48. sp. zn. 14 Nc 324/2015 v době od 16. 1. 2015 do 30. 7. 2015, 49. sp. zn. 14 Nc 414/2013 v době od 15. 1. 2015 do 11. 5. 2015 a od 24. 7. 2015 do 2. 11. 2015, 50. sp. zn. 14 Nc 335/2014 v době od 2. 10. 2014 do 21. 1. 2015, 51. sp. zn. 14 Nc 4466/2014 v době od 19. 11. 2014 do 2. 6. 2015, 52. sp. zn. P 152/2014 v době od 25. 9. 2014 do 27. 3. 2015 a od 31. 3. 2015 do 15. 7. 2015, 53. sp. zn. P 671/2014 v době od 19. 2. 2015 do 7. 8. 2015, 54. sp. zn. P 576/2013 v době od 14. 10. 2014 do 22. 12. 2014, od 29. 12. 2014 do 15. 7. 2015 a od 20. 7. 2015 do 9. 9. 2015, 55. sp. zn. P 586/2014 v době od 25. 2. 2015 do 29. 6. 2015, 56. sp. zn. P 13/2014 v době od 13. 1. 2015 do 8. 9. 2015, 57. sp. zn. 14 Nc 4441/2014 v době od 24. 10. 2014 do 24. 5. 2015, 58. sp. zn. P 101/2014 v době od 6. 11. 2014 do 17. 6. 2015, 59. sp. zn. P 270/2009 v době od 3. 10. 2014 do 3. 7. 2015, 60. sp. zn. P 13/2002 v době od 30. 1. 2015 do 8. 7. 2015, 61. sp. zn. P 514/2007 v době od 13. 2. 2015 do 31. 7. 2015, 62. sp. zn. 14 Nc 572/2014 v době od 23. 12. 2014 do 4. 5. 2015, 63. sp. zn. P 168/2014 v době od 23. 10. 2014 do 17. 4. 2015, 64. sp. zn. 14 Nc 9001/2015 v době od 13. 2. 2015 do 7. 8. 2015, 65. sp. zn. P 476/2014 v době od 11. 12. 2014 do 6. 8. 2015, 66. sp. zn. 14 Nc 5012/2015 v době od 16. 2. 2015 do 3. 8. 2015, 67. sp. zn. P 570/2014 v době od 16. 1. 2015 do 28. 7. 2015, 68. sp. zn. P 173/2013 v době od 31. 12. 2014 do 25. 5. 2015, 69. sp. zn. P 658/2005 v době od 7. 1. 2015 do 8. 6. 2015, 70. sp. zn. P 359/2010 v době od 27. 1. 2015 do 7. 5. 2015, 71. sp. zn. P 315/2010 v době od 5. 1. 2015 do 9. 7. 2015, 72. sp. zn. P 361/2013 v době od 3. 4. 2015 do 16. 7. 2015, 73. sp. zn. P 165/2008 v době od 10. 11. 2014 do 11. 3. 2015 a od 12. 3. 2015 do 19. 6. 2015, 74. sp. zn. P 292/2006 v době od 6. 2. 2015 do 5. 5. 2015 a od 15. 7. 2015 do 6. 9. 2015, 75. sp. zn. P 198/2009 v době od 10. 10. 2014 do 15. 4. 2015, 76. sp. zn. P 516/2013 v době od 3. 12. 2014 do 3. 6. 2015, 77. sp. zn. P 322/2013 v době od 30. 12. 2014 do 7. 5. 2015 a od 15. 6. 2015 do 27. 10. 2015, 78. sp. zn. P 600/2013 v době od 3. 1. 2015 do 29. 6. 2015, 79. sp. zn. P 172/2005 v době od 12. 1. 2015 do 3. 8. 2015, 80. sp. zn. P 302/2012 v době od 6. 3. 2015 do 7. 7. 2015, 81. sp. zn. 14 Nc 768/2013 v době od 27. 1. 2015 do 15. 5. 2015,

D. jako soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 porušila § 158 odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 167 odst. 2 o. s. ř. a § 1 odst. 2 z. ř. s. tím, že nedodržela zákonnou lhůtu k vyhotovení rozhodnutí ve věci sp. zn. P 359/2010, v níž na ústním jednání dne 2. 6. 2015 vyhlásila usnesení, jímž znalci přiznala odměnu za účast a přípravu na jednání, avšak usnesení vypracovala až dne 6. 9. 2015,

tedy

zaviněně porušila

povinnosti soudce a ohrozila důvěru ve spravedlivé rozhodování soudů,

13 Kss 3/2015

tím spáchala

kárné provinění podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb.

a za to se jí ukládá podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb.

kárné opatření snížení platu o 10 % na dobu 6 měsíců.

II.

JUDr. J. V. se podle § 19 odst. 2 zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

zprošťuje kárného obvinění

spočívajícího v tom, že

a) jako soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 porušila § 19 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, tím, že nedodržela zákonnou lhůtu pro přiznání znalečného, a to v následujících věcech:

1. sp. zn. P 94/2009 v rozsahu od 10. 8. 2015 do 8. 9. 2015, 2. sp. zn. P 478/2004 v rozsahu od 10. 8. 2015 do 3. 9. 2015,

b) jako soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 porušila § 19 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, tím, že nedodržela zákonnou lhůtu, v níž má být znalečné vyplaceno, a to v následujících věcech:

1. sp. zn. 14 Nc 743/2013 v rozsahu od 19. 1. 2015 do 26. 1. 2015, 2. sp. zn. P 242/2010 v rozsahu od 3. 4. 2015 do 30. 4. 2015, 3. sp. zn. P 359/2010 v rozsahu od 19. 12. 2014 do 5. 1. 2015,

c) jako soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 způsobila zaviněné průtahy ve věci sp. zn. P 555/2014 v době od 8. 12. 2014 do 16. 3. 2015,

d) jako soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 porušila § 158 odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 167 odst. 2 o. s. ř. a § 1 odst. 2 z. ř. s. tím, že nedodržela zákonnou lhůtu k vyhotovení rozhodnutí ve věci sp. zn. 14 Nc 863/2013,

protože skutky uvedené pod body a) a b) nejsou kárným proviněním a skutky uvedené pod body c) a d) s e nestaly.

III.

Řízení o části návrhu týkající se skutku, jenž měl spočívat v tom, že JUDr. J. V. jako soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 porušením svých povinností způsobila zaviněné průtahy ve věci sp. zn. P 565/2014, s e podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb. zastavuje.

13 Kss 3/2015 - 98 pokračování

Odůvodnění:

I. Obsah návrhu

Kárná navrhovatelka podala u kárného soudu dne 5. 11. 2015 návrh na zahájení kárného řízení proti kárně obviněné soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 4 JUDr. J. V. Kárné provinění přitom kárná navrhovatelka spatřovala v porušení § 19 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o znalcích a tlumočnících“), a dále též v zaviněných průtazích v řízení a v překročení lhůty pro vyhotovení rozhodnutí.

K porušení § 19 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících došlo dle kárného návrhu celkem v 21 případech, kdy kárně obviněná nerozhodla o přiznání znalečného za podaný znalecký posudek nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců od podání znaleckého posudku (body A.1. až A.15. kárného návrhu), případně kdy nebyl v zákonné třicetidenní lhůtě vyplacen znalec či tlumočník (body A.16. až A.21. kárného návrhu).

Zaviněné průtahy v řízení spočívající v nečinnosti kárně obviněné, případně činnosti, která dle kárného návrhu zcela zjevně nesměřovala k vyřízení věci, kárná navrhovatelka shledala celkem v 77 věcech vymezených pod B.1. až B.81. kárného návrhu (body B.76. až B.79. kárný návrh neobsahuje – pozn. NSS) a dále též v 8 věcech obsažených pod body C.1 až C.8., u nichž kárná navrhovatelka zdůraznila, že se jedná o opakované průtahy, neboť kárně obviněné byla v daných věcech dne 5. 12. 2014 udělena výtka dle § 88a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“).

K překročení lhůty pro vyhotovení rozhodnutí dle § 158 odst. 4 ve spojení s § 167 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), mělo dle kárné navrhovatelky dojít ve 2 věcech vymezených pod body D.1. a D.2. kárného návrhu, kdy kárně obviněná nepředložila kanceláři vyhotovené rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů.

K osobě kárně obviněné kárná navrhovatelka uvedla, že JUDr. J. V. byla jmenována soudkyní v roce 1992. U Obvodního soudu pro Prahu 4 vyřizovala civilní agendu se specializací na obchodní věci a od roku 2007 je zařazena na opatrovnický úsek.

K vytýkaným pochybením kárná navrhovatelka poznamenala, že v opatrovnickém řízení je s ohledem na jeho předmět kladen zvláštní důraz na dodržení zásady rychlé a účinné ochrany práv. Tomuto principu odpovídá § 471 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „z. ř. s.“), podle kterého musí soud ve věcech péče o nezletilé rozhodovat s největším urychlením. Počátek opatrovnického řízení přitom dle kárné navrhovatelky není po právní stránce obvykle složitý a nevyžaduje ze strany soudce časově náročnou přípravu. Prvním úkolem soudce po nápadu opatrovnické věci je ustanovení opatrovníka dle bydliště dítěte, dále posouzení na základě tvrzení v návrhu, zda je soud místně příslušný, a poté většinou jen nařízení ústního jednání. Další příprava věci nepřichází dle kárné navrhovatelky v úvahu. Doba těchto úkonů podle jejího názoru nepřekračuje 15 minut.

Kárná navrhovatelka dále podotkla, že soudcům Obvodního soudu pro Prahu 4 je dlouhodobě zdůrazňováno, že je třeba ve věcech činit úkony minimálně jednou za tři měsíce. Kárně obviněné, stejně jako jejím kolegům, je pravidelně předkládán seznam věcí, které se nacházejí u soudce. Každý soudce tak má přehled o tom, jaké věci má bez úkonu a po jakou

13 Kss 3/2015

dobu. Kárně obviněná ovšem na rozdíl od svých kolegů nezvládá úkony v požadovaném odstupu. Na své nedostatky byla nejprve upozorňována ústně. Z důvodu množících se stížností a výsledků čtvrtletních kontrol nedodělků byla v září roku 2014 provedena kontrola soudního oddělení kárně obviněné, jež vyústila dne 5. 12. 2014 v udělení výtky dle § 88a zákona o soudech a soudcích.

Kárná navrhovatelka rovněž uvedla, že se vedení soudu snažilo všemi způsoby kárně obviněné pomoci, aby situaci zvládla. Nejprve byla kárně obviněná zvýhodněna tím, že dostala k dispozici asistentku, o kterou se musela dělit pouze s místopředsedou s omezeným nápadem věcí (ostatní soudci mají asistenta k dispozici pouze z jedné třetiny). Pro zvládnutí stavu soudního oddělení jí byla po odchodu soudkyně Mgr. S. (dne 14. 3. 2015) svěřena typově shodná agenda přezkumu svéprávnosti, v níž většinu práce obstará vedoucí kanceláře a asistentka. Asistentka připraví usnesení o zahájení řízení a ustanoví znalce. Vedoucí kanceláře sleduje, zda znalec vypracoval posudek ve stanovené lhůtě, v opačném případě vypracování sama urguje. Po obdržení posudku vedoucí kanceláře připraví koncept usnesení o znalečném. Na soudkyni je pouze nařízení jednání a jeho vedení. Koncept rozsudku pak připraví asistentka. I přesto v této agendě vznikaly dle kárné navrhovatelky průtahy a kárně obviněná nebyla schopna koncept usnesení o znalečném v zákonné lhůtě zkontrolovat tak, aby usnesení bylo vypraveno včas a aby byl znalec v zákonné lhůtě vyplacen.

Kárně obviněné bylo umožněno, aby dočasně řízení ve věcech přezkumu svéprávnosti nezahajovala do doby, než sníží počet neskončených věcí ve svém oddělení. To v podstatě znamenalo, že v posledním půlroce měla oproti svým kolegům pouze 50 % nápad nových věcí. Přes tuto úlevu počet jí vyřizovaných neskončených věcí činil ke dni 31. 10. 2015 313 věcí, počty nevyřízených věcí u jejích kolegů se pohybují od 144 do 180 věcí (s výjimkou Mgr. H., který podle kárné navrhovatelky s rezignací na funkci soudce rezignoval i na práci). Kárně obviněná tedy s fakticky polovičním nápadem má zůstatek nevyřízených věcí o 130 věcí vyšší než její kolegové.

K pracovnímu zatížení a výkonnosti kárně obviněné navrhovatelka uvedla, že v roce 2014 napadlo do oddělení JUDr. V. (53 P a Nc) 422 nových věcí, z toho vyřídila 459 věcí a její průměrná výkonnost přepočtená na agendu C činila 30,81 věcí měsíčně. V roce 2015 za období od 1. 1. do 31. 10. napadlo do oddělení kárně obviněné 254 věcí, z toho vyřídila 247 věcí, přičemž od 14. 3. 2015 měla snížen nápad na 50 %, neboť začala vyřizovat agendu 49 P a Nc (přezkumy svéprávnosti). Od 14. 3. 2015 kárně obviněná zahájila 74 věcí, z čehož ke dni podání kárného návrhu byly vyřízeny 2 věci, a její průměrná výkonnost přepočtená na agendu C činila 27,30 věcí měsíčně.

Kárná navrhovatelka pro srovnání dále uvedla, že v oddělení 26 P a Nc činil přepočtený výkon na agendu C v roce 2014 – 32,60 věcí, v období od 1. 1. 2015 do 31. 10. 2015 do oddělení napadlo 411 věcí, vyřízeno bylo 395 věcí a přepočtená výkonnost daného oddělení za toto období činila 30,54 věcí. V oddělení 36 P a Nc činil přepočtený výkon na agendu C v roce 2014 – 30,35 věcí, v období od 1. 1. 2015 do 31. 10. 2015 do oddělení napadlo 408 věcí, vyřízeno bylo 418 věcí a přepočtená výkonnost daného oddělení za toto období činila 32,39 věcí.

Kárná navrhovatelka rovněž konstatovala, že na práci kárně obviněné přicházely opakovaně stížnosti. V roce 2014 na kárně obviněnou přišlo 8 stížností, z nichž bylo 5 nedůvodných (sp. zn. 40 St 17/2014, 40 Spr 355/2014, 40 Spr 1024/2014, 40 Spr 1640/2014 a 40 St 23/2014) a 3 důvodné (sp. zn. 40 St 26/2014, 40 St 48/2014 a 40 St 49/2014), a týkala se jí 1 žádost o schůzku s místopředsedkyní, která se konala, a stížnost byla shledána nedůvodnou (viz sp. zn. 40 Spr 355/2014). V roce 2015 dále přišlo na kárně obviněnou 15 stížností, z nichž bylo 6 nedůvodných (sp. zn. 40 Spr 1149/2015, 40 Spr 1207/2015, 40 St 11/2015,

13 Kss 3/2015 - 99 pokračování

40 St 27/2015, 40 St 44/2015 a 40 St 46/2015), 7 důvodných (sp. zn. 40 St 53/2015, 40 St 69/2015, 40 St 70/2015, 40 St 9/2015, 40 St 22/2015, 40 St 26/2015 a 40 St 28/2015). Dále vedení soudu obdrželo 1 žádost o schůzku s místopředsedkyní ohledně jedné z věcí přidělených JUDr. V., která se nekonala, protože kárně obviněná měla nařídit ve věci jednání (sp. zn. 40 Spr 415/2015), a 1 stížnost na nekolegiální jednání kárně obviněné, neboť nepředložila spis požadovaný Nejvyšším soudem (sp. zn. 40 Spr 433/2015).

Opakované stížnosti a výsledky kontrol nedodělků tedy dle kárné navrhovatelky vedly k zahájení prověrky oddělení kárně obviněné, která proběhla v září 2015 a jejíž závěry vyústily v podání tohoto kárného návrhu.

V závěru kárný návrh uvádí, že kárně obviněná si je svého pochybení vědoma a lituje ho. Kárná navrhovatelka proto vzhledem k počtu průtahů na jedné straně a lítosti kárně obviněné vůči svým pochybením a její vážné rodinné situaci, kdy sama musí pečovat o nemocnou matku, na straně druhé navrhla, aby kárně obviněné bylo uloženo kárné opatření dle § 88 odst. 1 písm. b) zákona o soudech a soudcích, a to snížení platu o 10 % na dobu 6 měsíců.

II. Vyjádření kárně obviněné soudkyně

Kárně obviněná ve svém vyjádření uvedla, že se v roce 2015 ocitla ve vážné rodinné situaci, kdy koncem ledna 2015 náhle zkolaboval její otec, který musel být hospitalizován, a při následném vyšetření u něho byl diagnostikován neoperovatelný nádor ledviny. Jeho zdravotní stav se rychle horšil a v březnu 2015 zemřel. Až do své hospitalizace se staral o svoji manželku, matku kárně obviněné, která již asi dva roky trpí stařeckou demencí. Kárně obviněná dále uvedla, že ji nemoc a následné úmrtí jejího otce velmi zasáhlo, neboť měli velmi dobré vztahy, a kromě toho se jí vybavila situace před necelými čtyřmi roky, kdy sama prodělala onkologické onemocnění. Kárně obviněná dále musela okamžitě řešit, jak se postarat o matku, jejíž zdravotní stav se postupně zhoršoval od stavu, kdy mohla být po část dne doma sama a vzít si připravené studené jídlo, přes dohled a pomoc sousedky, až po skokové zhoršení zdravotního stavu v létě 2015, kdy musela být asi na tři týdny umístěna v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Po propuštění z nemocnice v září 2015 se dle kárně obviněné její matka již neobejde bez dvacetičtyřhodinového dohledu, který vykonává kárně obviněná sama nebo prostřednictvím pečovatelky z pečovatelské agentury, se kterou má od té doby uzavřenou smlouvu.

Kárně obviněná poznamenala, že se snažila celou situaci doma i v práci zvládnout, ale v některých okamžicích to bylo nad její síly. Kárně obviněná se zejména snažila odsloužit si pondělní denní službu a vyhnout se situaci, kdy by za ni museli náhle zaskakovat kolegové v jednací síni v úterý a ve čtvrtek, což se jí až na jednu nebo dvě výjimky podařilo. Kárně obviněná nicméně připustila, že se při ostatní práci nedokázala vždy plně soustředit, a docházelo tak k průtahům. I přesto, že se jí vedení soudu snažilo vyjít vstříc, nedokázala si kárně obviněná zorganizovat práci v senátu tak, aby odpovídajícím způsobem využila práci přidělené asistentky.

Situace se dle kárně obviněné začala zlepšovat od podzimu 2015. Ačkoliv se zdravotní stav její matky vzhledem k jejímu věku a onemocnění nadále zhoršuje, péče o ni již probíhá stabilizovaně a je rozdělena mezi kárně obviněnou a pečovatelku. Kárně obviněná dále podotkla, že v jejím senátu pracuje schopná asistentka a od přelomu roku 2015/2016 nová vynikající vedoucí kanceláře. V současné době je velká část řízení, která jsou předmětem kárného návrhu, skončena a ve zbývajících je nařízeno jednání, spisy jsou u znalce k vypracování znaleckého posudku nebo v nich byl učiněn jiný potřebný úkon.

13 Kss 3/2015

K obsahu kárného návrhu kárně obviněná sdělila, že nezpochybňuje, že k průtahům došlo. Věcně se kárně obviněná vyjádřila pouze k řízením vedeným pod sp. zn. P 292/2006 a P 198/2009 (body B.75. a B.80. kárného návrhu). Závěrem kárně obviněná uvedla, že vzniklé situace lituje a bude se snažit, aby se již neopakovala.

III. Ústní jednání, dokazování

Při ústním jednání konaném dne 16. 3. 2016 kárná navrhovatelka odkázala na obsah kárného návrhu, dle něhož byly v řízeních vedených kárně obviněnou shledány průtahy spočívající v nevyhotovení rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě a v nečinnosti soudkyně.

Kárná navrhovatelka dále doplnila, že po podání kárného návrhu se práce JUDr. V. zlepšila. Velká většina věcí, pro které bylo kárné řízení zahájeno, již byla skončena a ve věcech, které skončeny nejsou, již kárně obviněná postupovala v pravidelných intervalech a průtahy tam nevznikají. Průtahy dle kárné navrhovatelky nevznikají ani v jiných spisech, veškeré úkony činí kárně obviněná ve lhůtách, které již nepřesahují tři měsíce.

Kárně obviněná uvedla, že nemá důvod kárný návrh zpochybňovat, a připustila, že k průtahům ve spisech docházelo zejména v období konce roku 2014 a v prvním pololetí, resp. zhruba do konce léta roku 2015, kdy se kárně obviněná dostala do vážné rodinné situace, kterou považuje za hlavní příčinu průtahů. Kárně obviněná dále odkázala na své vyjádření ze dne 6. 3. 2016 a uvedla, že ji celá situace mrzí a že ponechává rozhodnutí na úvaze soudu.

Předseda kárného senátu v souladu s § 13 a § 17 odst. 3 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 7/2002 Sb.“) seznámil účastníky řízení s výsledky předběžného šetření kárného senátu ve věci s tím, že si kárný senát Nejvyššího správního soudu vyžádal předmětné spisy (resp. jejich ověřené kopie) Obvodního soudu pro Prahu 4, jichž se týkají skutky, v nichž navrhovatelka spatřuje kárné provinění, a k nim také příslušné výpisy z informačního systému ISAS.

Předseda kárného senátu také předeslal, že v písemném vyjádření k návrhu kárně obviněná po skutkové stránce nezpochybňuje jednotlivá vytýkaná jednání, pouze u dvou z nich připomíná některé další relevantní skutečnosti. Účastníci řízení vyjádřili souhlas s tím, aby při jednání následně nebyly podrobně probírány veškeré jednotlivé skutky, ale pouze ty, k nimž kárně obviněná poskytla písemné vyjádření, nebo k nimž by se účastníci chtěli vyjádřit během jednání kárného soudu, případně, k nimž se přímo vztahují další listiny předložené kárnou navrhovatelkou, jež předseda kárného senátu zároveň při jednání provedl k důkazu (popis relevantních částí spisů, případně konkrétní vyjádření účastníků k jednotlivým skutkům a relevantní skutkové závěry, k nimž kárný senát dospěl, jsou obsaženy v části IV. Zjištění kárného soudu k jednotlivým vytýkaným skutkům tohoto rozhodnutí).

Kárný senát dále v souladu s § 17 odst. 4 zákona č. 7/2002 Sb. provedl další listinné důkazy, které byly předloženy kárnou navrhovatelkou ať již během písemné části řízení, nebo při jednání, a dále důkazy, které si kárný soud vyžádal z vlastní iniciativy. Konkrétně bylo provedeno dokazování následujícími listinami:

- výpisy z informačního systému ISAS vztahující se k jednotlivým spisům (viz část IV. Zjištění kárného soudu k jednotlivým vytýkaným skutkům tohoto rozhodnutí),

13 Kss 3/2015 - 100 pokračování

- stížnosti vztahující se k některým vytýkaným spisům a odpovědi vedoucích funkcionářů soudu na tyto stížnosti (stížností spisy sp. zn. 40 Spr 355/2014, 40 St 17/2014, 40 St 22/2015, 40 St 53/2015, 40 St 46/2015, 40 Spr 1207/2015),

- stížnosti nevztahující se ke kontrérním bodům kárného návrhu, z nichž 9 bylo shledáno důvodných či částečně důvodných (stížností spisy sp. zn. 40 St 49/2014, 40 St 48/2014, 40 St 26/2014, 40 St 70/2015, 40 St 69/2015, 40 St 28/2015, 40 St 26/2015, 40 St 9/2015, 40 Spr 433/2015) a 8 bylo shledáno nedůvodných (stížností spisy sp. zn. 40 St 23/2014, 40 Spr 1640/2014, 40 Spr 1024/2014, 40 St 44/2015, 40 St 27/2015, 40 St 11/2015, 40 Spr 1149/2015, 40 Spr 415/2015),

- výtka ze dne 5. 12. 2014, sp. zn. Spr 1753/2014, jež byla kárně obviněné udělena předsedkyní Obvodního soudu pro Prahu 4 JUDr. Jaroslavou Pokornou za průtahy zjištěné během kontroly neskončených věcí starších 6 měsíců provedené v období od 8. 9. 2014 do 26. 9. 2014. V 8 věcech byly zjištěny průtahy přesahující 6 měsíců (od 6,5 do 11 měsíců), ve 24 věcech průtahy v rozmezí 3-6 měsíců a ve dvou dalších věcech byl JUDr. V. vytčen nekoncepční přístup, jímž měly být rovněž způsobeny průtahy,

- zápis o prověrce senátu 53 P a Nc konané dne 8. 9. a ve dnech 24. 9. - 26. 9. 2014, která vyústila v udělení zmiňované výtky sp. zn. Spr 1753/2014,

- zpráva o prověrce věcí JUDr. V. provedené v září roku 2015, jejíž výsledky vedly k podání předmětného kárného návrhu.

Kárná navrhovatelka dále předložila rozvrhy práce Obvodního soudu pro Prahu 4 na roky 2014 a 2015, z nichž kárný soud zjistil, že kárně obviněné byly v roce 2014 přidělovány věci v rozsahu 100 % celkového nápadu připadajícího na jeden opatrovnický senát, předběžná opatření dle § 76 a § 76b o. s. ř. a dále věci s cizím prvkem - bydliště účastníka v cizině (shodnou agendu v daném roce rozhodovali rovněž JUDr. P., JUDr. S., Mgr. S. a JUDr. H.). V roce 2015 jí byly původně přidělovány věci v rozsahu 100 % celkového nápadu připadajícího na jeden opatrovnický senát a dále předběžná opatření dle § 400 a násl. a § 452 a násl. z. ř. s. (shodnou agendu v daném roce rozhodovali rovněž JUDr. S., Mgr. S., JUDr. H. a Mgr. H.; dále též JUDr. P., která ovšem v daném roce navíc rozhodovala věci s cizím prvkem - bydliště účastníka v cizině, a Mgr. L., jejíž nápad byl omezen na 30 % celkového nápadu připadajícího na jeden opatrovnický senát). Na základě změny rozvrhu práce jí byly s účinností od 14. 3. 2015 přidělovány věci prodloužení doby omezení svéprávnosti (senát 49 P a Nc) v rozsahu 100 % nápadu a opatrovnické věci v senátu 53 P a Nc v rozsahu 50 % nápadu.

Kárná navrhovatelka také předložila výkazy o propočtu výkonnosti vybraných soudců Obvodního soudu pro Prahu 4 za roky 2014 a 2015, které sledují počty vyřízených věcí v jednotlivých agendách a činí přepočet výkonnosti na agendu C, přičemž zohledňují omluvenou nepřítomnost v práci. Z předložených výkazů za rok 2014 vyplývá, že JUDr. V. vyřídila 459 věcí v agendě P a Nc, 17 věcí v agendě L, 26 věcí ve vedlejší agendě Nc a její průměrná měsíční výkonnost přepočtená na agendu C činila 30,81 věcí; JUDr. H. ve stejném období vyřídila 416 věcí v agendě P a Nc, 18 věcí v agendě L, 12 věcí ve vedlejší agendě Nc a její průměrná měsíční výkonnost přepočtená na agendu C činila 30,35 věcí; Mgr. S. v tomtéž období vyřídil 469 věcí v agendě P a Nc, 26 věcí v agendě L, 34 věcí ve vedlejší agendě Nc a jeho průměrná měsíční výkonnost přepočtená na agendu C činila 32,60 věcí; JUDr. S. vyřídila 486 věcí v agendě P a Nc, 8 věcí v agendě L, 30 věcí ve vedlejší agendě Nc a její průměrná měsíční výkonnost přepočtená na agendu C činila 32,60 věcí.

13 Kss 3/2015

Z výkazů za období od 1. 1. 2015 do 31. 10. 2015 vyplývá, že JUDr. V. vyřídila 321 věcí v agendě P a Nc, 15 věcí v agendě L, 30 věcí ve vedlejší agendě Nc a její průměrná měsíční výkonnost přepočtená na agendu C činila 27,30 věcí; JUDr. H. v daném období vyřídila 418 věcí v agendě P a Nc, 5 věcí v agendě L, 7 věcí ve vedlejší agendě Nc a její průměrná měsíční výkonnost přepočtená na agendu C činila 32,39 věcí; Mgr. S. v tomtéž období vyřídil 395 věcí v agendě P a Nc, 1 věc v agendě L, 16 věcí ve vedlejší agendě Nc a jeho průměrná měsíční výkonnost přepočtená na agendu C činila 30,54 věcí; JUDr. S. v daném období vyřídila 407 věcí v agendě P a Nc, 12 věcí v agendě L, 13 věcí ve vedlejší agendě Nc a její průměrná měsíční výkonnost přepočtená na agendu C činila 32,22 věcí.

Kárná navrhovatelka dále předložila přehled za měsíc říjen 2015, z něhož kárný soud zjistil, že JUDr. V. měla na konci uvedeného měsíce celkem 313 nevyřízených věcí; v daném měsíci jí v senátu 53 P napadlo 26 věcí a vyřídila jich 35, v senátu 49 P jí napadly 4 věci a vyřídila jich 6; JUDr. P. měla k témuž datu celkem 173 nevyřízených věcí, nápad v daném měsíci činil 49 věcí a vyřídila 33; JUDr. S. 165 nevyřízených věcí, nápad za daný měsíc 49, vyřízeno 60; Mgr. S. 180 nevyřízených věcí, nápad za daný měsíc 49, vyřízeno 37; JUDr. H. 144 nevyřízených věcí, nápad za daný měsíc 49, vyřízeno 47; Mgr. L. 35 nevyřízených věcí, nápad za daný měsíc 15, vyřízeno 17; Mgr. H. 186 nevyřízených věcí, nápad za daný měsíc 3, vyřízeno 19.

K výzvě soudu kárná navrhovatelka předložila též kompletní osobní spis JUDr. V. z něhož kárný soud zjistil, že od 24. 6. 1985 do 15. 3. 1991 působila jako odborný referent – právník ve Velkonákupně spotřebních družstev, od 25. 3. 1991 do 14. 10. 1991 jako odborný referent na Úřadu práce hlavního města Prahy, od 15. 10. 1991 do 1. 12. 1991 byla arbitrážním čekatelem Státní arbitráže ČR a dne 2. 12. 1991 byla ustanovena do funkce státního arbitra, kterou vykonávala do 31. 12. 1991. Od 1. 1. 1992 do 31. 12. 2000 kárně obviněná vykonávala funkci soudce u Krajského obchodního soudu v Praze, od 1. 1. 2001 do 30. 6. 2001 u Městského soudu v Praze a s účinností od 1. 7. 2001 byla přeložena k výkonu soudcovské funkce k Obvodnímu soudu pro Prahu 4. V osobním spise je dále obsažena zpráva o prověrce v senátě 48 C Obvodního soudu pro Prahu 4, který vedla kárně obviněná, vypracovaná tehdejší místopředsedkyní Obvodního soudu pro Prahu 4 JUDr. Jaroslavou Pokornou dne 26. 8. 2002. Tato zpráva upozorňuje na některé dílčí průtahy a nedostatky v činnosti kárně obviněné, které však z celkového hlediska hodnotí jako ojedinělé a bez většího významu. Osobní spis dále obsahuje výtku, jež byla JUDr. V. udělena tehdejším předsedou soudu JUDr. Lubomírem Novákem dne 10. 4. 2007, neboť byly při prověrce jejího oddělení v průběhu února 2007 zjištěny průtahy, které nepředstavovaly ojedinělé opomenutí vzniklé návalem práce, ale soustavné a dlouhodobé porušování základních povinností spočívajících v požadavku na plynulost a rychlost řízení. Při prověrce v jejím oddělení mělo být zjištěno 451 rozpracovaných spisů, přičemž JUDr. V. ve třech případech nepracovala s věcmi z roku 2003, dalších 33 věcí bylo z roku 2004. Tím měla způsobit průtahy v délce přesahující 3 roky. Ke konci března 2007 sice tento stav snížila na 213 spisů, tedy o více než polovinu, i tak ovšem nechala bez povšimnutí věc z roku 2004 a nepracovala ani s nápadem z konce roku 2006 a začátku roku 2007. Městský soud v Praze dále upozornil na průtahy při předkládání věcí s odvoláním. V osobním spise je rovněž obsažena již zmiňovaná výtka ze dne 5. 12. 2014, sp. zn. 40 Spr 1753/2014.

Kárný senát si dále vyžádal stanovisko soudcovské rady Obvodního soudu pro Prahu 4 k osobě kárně obviněné. Ve vyjádření ze dne 19. 11. 2015 soudcovská rada uvedla, že se jedná o soudkyni zkušenou, nekonfliktní a vstřícnou. Kárně obviněná působí na opatrovnickém úseku, kde se její pracovní podmínky neliší od podmínek ostatních soudců, soudcovská rada hodnotí tyto podmínky jako vyhovující. Okolnosti, které způsobily podání kárného návrhu proti JUDr. V., spatřovala soudcovská rada zejména v závažném onemocnění, které prodělala v minulosti, a v dalších nepříznivých osobních a rodinných poměrech, které kárně obviněnou v její pracovní činnosti dlouhodobě omezují. Vzhledem k tomu, že kárně obviněná soudkyně

13 Kss 3/2015 - 101 pokračování

vzniklé situace lituje a projevuje patřičnou sebereflexi, navrhla soudcovská rada uložení co nejmírnějšího kárného opatření.

V rámci svého výslechu kárně obviněná uvedla, že na Obvodním soudu pro Prahu 4 nejdříve rozhodovala obchodní agendu a od roku 2007 působí na opatrovnickém oddělení. Ke zhoršení v jejím senátu dle kárně obviněné došlo v důsledku osobních důvodů, které popisovala ve svém vyjádření (vážné onemocnění otce a jeho následné úmrtí a dále nutnost zabezpečit neustálou péči o nemocnou matku). Ačkoliv se jí vedení soudu snažilo vyjít vstříc, kárně obviněná si v dané době nebyla schopna zorganizovat práci tak, aby vše fungovalo. Kárně obviněná uvedla, že v jednací síni jí bylo nejlépe, jakmile však přišla do kanceláře, měla problém se soustředit na práci. Zaměřovala se proto na úkony, které spěchaly (předběžná opatření, rozsudky, nařízení jednání), vše ostatní odsouvala, ať se již jednalo o komunikaci s účastníky řízení, resp. jinými zainteresovanými subjekty, či o znalečné a tlumočné. V současné době má kárně obviněná za to, že se její osobní situace již ustálila, a může se tak opět plně věnovat své práci.

Ve vztahu k předchozím průtahům, které byly kárně obviněné vytýkány dříve, kárně obviněná vypověděla, že zřejmě není úplně vzorovým soudcem, situace se však dle jejího přesvědčení zlepšila, a to spolu se změnou vedení soudu a změnou přístupu k organizaci práce. Vyšší soudní úředník má nyní větší rozsah pravomocí a je na něj přenášen větší objem práce – má na starosti „post-agendu“ a nově by měl též samostatně rozhodovat o znalečném a dbát na jeho vyplácení.

K situaci ve svém senátu kárně obviněná dále vypověděla, že její senát je atypický tím, že převzala přezkumy svéprávnosti po soudkyni Mgr. S., která odešla na mateřskou dovolenou, a současně dokončuje opatrovnické věci nezletilých a dále i běžný nápad nesvéprávnosti mimo přezkumné řízení, jež vychází z nového občanského zákoníku. Nápad v běžné agendě má kárně obviněná pozastaven a přednost nyní mají přezkumy svéprávnosti. Tento postup, kdy jsou všechna řízení týkající se osob omezených ve svéprávnosti soustředěna v jejím senátu, byl zvolen po dohodě v opatrovnickém oddělení a po dokončení přezkumů by se nápad měl znovu rovnoměrně rozprostřít mezi všechny opatrovnické soudce. Své pracovní zatížení spojené s touto změnou kárně obviněná označila jako srovnatelné s tím dosavadním.

Kárná navrhovatelka v rámci závěrečné řeči navrhla, aby kárnému návrhu bylo vyhověno s omezeními, na které bylo poukázáno v průběhu jednání, a aby bylo kárně obviněné uloženo kárné opatření v navrhované výši, v níž již kárná navrhovatelka zohlednila rodinnou situaci JUDr. V. V současné době se dle kárné navrhovatelky práce kárně obviněné zlepšila, jednak díky tomu, že se zlepšila její rodinná situace, ale také tím, že kárně obviněná má i nadstandardní vedoucí, která za ni částečně dělá manažerskou práci spočívající v tom, že otevře a roztřídí spisy a část z nich vyřídí sama. Kárná navrhovatelka na závěr konstatovala, že v současné době se vše vyřizuje ve lhůtě, a nyní již nemá žádné výhrady k tomu, jak funguje soudní oddělení kárně obviněné.

Kárně obviněná ve své závěrečné řeči uvedla, že si je vědoma toho, že v jejím senátě nebylo vše v pořádku, a nezpochybňuje, že docházelo k chybám, věří však, že již může mluvit jen v minulém čase. Dále kárně obviněná poukázala na to, že má oporu ve vedoucí kanceláře, která jí pomohla roztřídit spisy, a podotkla, že by byla nerada, aby se situace předcházející podání kárného návrhu ještě někdy opakovala. Rozhodnutí v projednávané věci kárně obviněná ponechává na úvaze kárného soudu.

IV.

13 Kss 3/2015

Zjištění kárného soudu k jednotlivým vytýkaným skutkům

Kárný senát Nejvyššího správního soudu si, jak již bylo řečeno, v rámci předběžného šetření vyžádal předmětné spisy (resp. jejich části) Obvodního soudu pro Prahu 4 a pečlivě se zabýval jednotlivými vytýkanými skutky. Ve všech níže uvedených případech spatřuje kárná navrhovatelka kárné provinění dle § 87 odst. 1 zákona o soudech a soudcích. Tyto skutky kárný návrh rozčlenil do čtyř skupin – A), B), C) a D) - a toto rozčlenění, včetně v něm užívaného číslování, zachoval pro tuto část svého rozhodnutí i kárný soud. Z obsahu předložených spisů (nebo jejich relevantních částí), vyjádření stran učiněných při jednání a již zmiňovaných listinných důkazů vážících se přímo k jednotlivým skutkům vyplynula následující zjištění:

A) kárné obvinění pro skutky, kdy podle kárného návrhu nebylo rozhodnuto o přiznání znalečného za podaný znalecký posudek nejpozději v zákonné lhůtě do 2 měsíců od podání znaleckého posudku, nebo kdy znalec, resp. tlumočník nebyl vyplacen v zákonné 30 denní lhůtě, a to ve věcech:

A.1. sp. zn. P 515/85 - omezený J. V. (po Mgr. P. S.) Kárný navrhovatel: - dne 23. 3. 2015 soudu předložen od znalce znalecký posudek - od 24. 3. 2015 dle ISAS u soudce - dne 8. 9. 2015 usnesení o přiznání znalečného Závěr: nečinnost spočívající v nevyhotovení usnesení o přiznání znalečného od 23. 4. 2015 do 8. 9. 2015, tj. 138 dní po lhůtě. V průběhu jednání na dotaz předsedy kárného senátu, jak je v jednotlivých soudních odděleních Obvodního soudu pro Prahu 4 organizováno rozhodování o znalečném a tlumočném, kárná navrhovatelka odpověděla, že záleží na konkrétním soudci. Pokud by kárně obviněná stanovila, že dané věci mají být předkládány přímo vyšší soudní úřednici, aby je vypracovala vlastním jménem, nebyl by to dle kárné navrhovatelky problém. Takto si však kárně obviněná daný systém nenastavila a v období vytýkaném v kárném návrhu tak nebylo stanoveno ani vedením soudu. V současné době již dle kárné navrhovatelky došlo k posunu a po vyšší soudní úřednici je požadováno, aby dané úkony již dělala vlastním jménem. Kárně obviněná výše uvedené potvrdila a dodala, že v současné době je již situace lepší.

NSS: Dne 23. 3. 2015 doručen znalecký posudek MUDr. Miroslava Boreckého. Referát k zaslání usnesení ze dne 8. 9. 2015 o znalečném předán kanceláři téhož dne.

Údaje uváděné v kárném návrhu odpovídají, neodpovídá však vyčíslení délky průtahu (obdobně je tomu u většiny skutků definovaných v části A) kárného návrhu, neboť zákonná lhůta dle § 19 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících činí 2 měsíce, a nikoliv 1 měsíc, z čehož nesprávně vychází kárný návrh). Poslední den dvouměsíční lhůty připadal na sobotu 23. 5. 2015, prvním dnem prodlení tedy bylo pondělí 25. 5. 2015 a posledním dnem úterý 8. 9. 2015. Zákonná dvouměsíční lhůta pro přiznání znalečného dle § 19 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících byla překročena o 106 dní (25. 5. 2015 - 8. 9. 2015).

A.2. sp. zn. P 182/96 - nesv. M. H. (po Mgr. P. S.) Kárný navrhovatel: - dne 20. 3. 2015 soudu předložen od znalce znalecký posudek - od 23. 3. 2015 dle ISAS u soudce - dne 8. 9. 2015 usnesení o přiznání znalečného Závěr: nečinnost spočívající v nevyhotovení usnesení o přiznání znalečného od 20. 4. 2015 do 8. 9. 2015, tj. 141 dní po lhůtě.

13 Kss 3/2015 - 102 pokračování

NSS: Dne 20. 3. 2015 byl doručen znalecký posudek. Referát k zaslání usnesení ze dne 8. 9. 2015 o znalečném předán kanceláři téhož dne.

Zákonná dvouměsíční lhůta pro přiznání znalečného dle § 19 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících byla překročena o 110 dnů (21. 5. 2015 – 8. 9. 2015).

A.3. sp. zn. P 94/2009 - nesv. L. K.(po Mgr. P. S.) Kárný navrhovatel: - dne 8. 6. 2015 soudu předložen od znalce znalecký posudek - od 10. 6. 2015 dle ISAS u soudce - dne 8. 9. 2015 usnesení o přiznání znalečného Závěr nečinnost spočívající v nevyhotovení usnesení o přiznání znalečného od 8. 7. 2015 do 8. 9. 2015, tj. 62 dní po lhůtě.

NSS: : Dne 8. 6. 2015 byl doručen znalecký posudek. Referát k zaslání usnesení ze dne 8. 9. 2015 o znalečném předán kanceláři téhož dne.

Poslední den dvouměsíční lhůty připadal na sobotu 8. 8. 2015, prvním dnem prodlení tedy bylo pondělí 10. 8. 2015 a posledním dnem úterý 8. 9. 2015. Zákonná dvouměsíční lhůta pro přiznání znalečného dle § 19 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících byla překročena o 29 dnů (10. 8. 2015 – 8. 9. 2015).

A.4. sp. zn. P 935/87 - omezení svéprávnosti T. P.(po Mgr. P. S.) Kárný navrhovatel: - dne 8. 4. 2015 soudu předložen od znalce znalecký posudek - od 13. 4. 2015 dle ISAS u soudce - dne 4. 9. 2015 usnesení o přiznání znalečného Závěr: nečinnost spočívající v nevyhotovení usnesení o přiznání znalečného od 8. 5. 2015 do 4. 9. 2015, tj. 119 dní po lhůtě.

NSS: Dne 8. 4. 2015 byl doručen znalecký posudek. Referát k zaslání usnesení ze dne 4. 9. 2015 o znalečném předán kanceláři téhož dne.

Zákonná dvouměsíční lhůta pro přiznání znalečného dle § 19 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících byla překročena o 87 dnů (9. 6. 2015 – 4. 9. 2015).

A.5. sp. zn. P 776/2004 - nesv. K. L. (po Mgr. P. S.) Kárný navrhovatel: - dne 8. 4. 2015 soudu předložen od znalce znalecký posudek - od 13. 4. 2015 dle ISAS u soudce - dne 8. 9. 2015 usnesení o přiznání znalečného Závěr: nečinnost spočívající v nevyhotovení usnesení o přiznání znalečného od 8. 5. 2015 do 8. 9. 2015, tj. 123 dní po lhůtě.

NSS: Dne 8. 4. 2015 byl doručen znalecký posudek. Usnesení o znalečném bylo ovšem vydáno už dne 4. 9. 2015 a předáno kanceláři téhož dne.

Zákonná dvouměsíční lhůta pro přiznání znalečného dle § 19 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících byla překročena o 87 dnů (9. 6. 2015 – 4. 9. 2015).

A.6. sp. zn. P 429/2010 [v původním kárném návrhu uvedena nesprávná sp. zn. P 182/96 – pozn. NSS] – zkoumání svéprávnosti P. L. T. (po Mgr. P. S.) Kárný navrhovatel:

13 Kss 3/2015

- dne 31. 3. 2015 soudu předložen od znalce znalecký posudek - od 8. 4. 2015 dle ISAS u soudce - dne 4. 9. 2015 usnesení o přiznání znalečného Závěr: nečinnost spočívající v nevyhotovení usnesení o přiznání znalečného od 30. 4. 2015 do 4. 9. 2015, tj. 127 dní po lhůtě.

NSS: Z předloženého spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že dne 31. 3. 2015 byl obvodnímu soudu znalcem předložen znalecký posudek, za nímž následuje usnesení o přiznání znalečného ze dne 4. 9. 2015 s referátem JUDr. V. k jeho vypravení (dle razítka kanceláři došlo dne 4. 9. 2015 a vypraveno bylo dne 7. 9. 2015).

Zákonná dvouměsíční lhůta pro přiznání znalečného dle § 19 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících byla překročena o 95 dnů (1. 6. 2015 – 4. 9. 2015).

A.7. sp. zn. P 181/80- nesv. M. D. (po Mgr. P. S.) Kárný navrhovatel: - dne 13. 5. 2015 soudu předložen od znalce znalecký posudek - od 14. 5. 2015 dle ISAS u soudce - dne 3. 9. 2015 usnesení o přiznání znalečného Závěr: nečinnost spočívající v nevyhotovení usnesení o přiznání znalečného od 13. 6. 2015 do 3. 9. 2015, tj. 82 dní po lhůtě.

NSS: Dne 13. 5. 2015 byl doručen znalecký posudek. Referát k zaslání usnesení ze dne 3. 9. 2015 o znalečném předán kanceláři téhož dne.

Zákonná dvouměsíční lhůta pro přiznání znalečného dle § 19 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících byla překročena o 51 dnů (14. 7. 2015 – 3. 9. 2015).

A.8. sp. zn. P 635/2003- nesv. D. H. (po Mgr. P. S.) Kárný navrhovatel: - dne 6. 5. 2015 soudu předložen od znalce znalecký posudek - od 12. 5. 2015 dle ISAS u soudce - dne 3. 9. 2015 usnesení o přiznání znalečného Závěr: nečinnost spočívající v nevyhotovení usnesení o přiznání znalečného od 6. 6. 2015 do 3. 9. 2015, tj. 89dní po lhůtě.

NSS: Dne 6. 5. 2015 byl doručen znalecký posudek. Referát k zaslání usnesení ze dne 3. 9. 2015 o znalečném předán kanceláři téhož dne.

Zákonná dvouměsíční lhůta pro přiznání znalečného dle § 19 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících byla překročena o 58 dnů (7. 7. 2015 – 3. 9. 2015).

A.9. sp. zn. P 478/2004 - nesv. L. V.(po Mgr. P. S.) Kárný navrhovatel: - dne 8. 6. 2015 soudu předložen od znalce znalecký posudek - od 19. 6. 2015 dle lSAS u soudce - dne 3. 9. 2015 usnesení o přiznání znalečného Závěr: nečinnost spočívající v nevyhotovení usnesení o přiznání znalečného od 8. 7. 2015 do 3. 9. 2015, tj. 57 dní po lhůtě.

NSS: Dne 8. 6. 2015 byl doručen znalecký posudek. Referát k zaslání usnesení ze dne 3. 9. 2015 o znalečném předán kanceláři téhož dne.

13 Kss 3/2015 - 103 pokračování

Poslední den dvouměsíční lhůty připadal na sobotu 8. 8. 2015, prvním dnem prodlení tedy bylo pondělí 10. 8. 2015 a posledním dnem úterý 3. 9. 2015. Zákonná dvouměsíční lhůta pro přiznání znalečného dle § 19 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících byla překročena o 24 dnů (10. 8. 2015 – 3. 9. 2015).

A.10. sp. zn. P 544/2008 - omezený D. J. (po Mgr. P. S.) Kárný navrhovatel: - dne 7. 5. 2015 soudu předložen od znalce znalecký posudek - od 12. 5. 2015 dle ISAS u soudce - dne 3. 9. 2015 usnesení o přiznání znalečného Závěr: nečinnost spočívající v nevyhotovení usnesení o přiznání znalečného od 7. 6. 2015 do 3. 9. 2015, tj. 88 dní po lhůtě.

NSS: Dne 7. 5. 2015 byl doručen znalecký posudek. Referát k zaslání usnesení ze dne 3. 9. 2015 o znalečném předán kanceláři téhož dne.

Zákonná dvouměsíční lhůta pro přiznání znalečného dle § 19 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících byla překročena o 57 dnů (8. 7. 2015 – 3. 9. 2015).

A.11. sp.zn. P 294/2003 - omezený Z. Š. (po Mgr. P. S.) Kárný navrhovatel: - dne 15. 5. 2015 soudu předložen od znalce znalecký posudek - od 20. 5. 2015 dle ISAS u soudce - dne 3. 9. 2015 usnesení o přiznání znalečného Závěr: nečinnost spočívající v nevyhotovení usnesení o přiznání znalečného od 15. 6. 2015 do 3. 9. 2015, tj. 80 dní po lhůtě.

NSS: Dne 15. 5. 2015 byl doručen znalecký posudek. Referát k zaslání usnesení ze dne 3. 9. 2015 o znalečném předán kanceláři téhož dne.

Zákonná dvouměsíční lhůta pro přiznání znalečného dle § 19 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících byla překročena o 49 dnů (16. 7. 2015 – 3. 9. 2015).

A.12. sp. zn. P 41/2015 - omezený K. F. (po Mgr. P. S.) Kárný navrhovatel: - dne 23. 3. 2015 soudu předložen od znalce znalecký posudek - od 24. 3. 2015 dle ISAS u soudce - dne 3. 9. 2015 usnesení o přiznání znalečného Závěr: nečinnost spočívající v nevyhotovení usnesení o přiznání znalečného od 23. 4. 2015 do 3. 9. 2015, tj. 133 dní po lhůtě.

NSS: Dne 23. 3. 2015 byl doručen znalecký posudek. Referát k zaslání usnesení ze dne 3. 9. 2015 o znalečném předán kanceláři téhož dne.

Poslední den dvouměsíční lhůty připadal na sobotu 23. 5. 2015, prvním dnem prodlení tedy bylo pondělí 25. 5. 2015 a posledním dnem úterý 3. 9. 2015. Zákonná dvouměsíční lhůta pro přiznání znalečného dle § 19 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících byla překročena o 101 dnů (25. 5. 2015 – 3. 9. 2015).

A.13. sp. zn. P 394/2007- omez. J. D. (po Mgr. P. S.) Kárný navrhovatel:

13 Kss 3/2015

- dne 10. 6. 2015 soudu předložen od znalce znalecký posudek - dne 16. 6. 2015 spis dle ISAS u soudce (do 25. 8. 2015, poté u JUDr. H. schválení právního jednání) - dne 1. 10. 2015 usnesení o přiznání znalečného Závěr: nečinnost spočívající v nevyhotovení usnesení o přiznání znalečného od 10. 7. 2015 do 1. 10. 2015, tj. 83 dní po lhůtě.

NSS: Dne 10. 6. 2015 byl doručen znalecký posudek. Dne 5. 8. 2015 doručen soudu návrh na schválení právního jednání za danou osobou omezenou ve svéprávnosti. Následuje pokyn, patrně soudkyně JUDr. H. ze dne 26. 8. 2015 k nařízení jednání ve věci zmiňovaného návrhu na 1. 9. 2015. Na tomto jednání byl vyhlášen rozsudek, posledním úkonem k němu se vztahujícím je vyznačení právní moci dnem 22. 9. 2015, po němž následuje pokyn ze dne 25. 9. 2015: Spis předlož JUDr. V. – přezkum. Referát JUDr. V. k zaslání usnesení ze dne 1. 10. 2015 o znalečném předán kanceláři téhož dne.

Zákonná dvouměsíční lhůta pro přiznání znalečného dle § 19 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících byla překročena o 51 dnů (11. 8. 2015 – 1. 10. 2015).

A.14. sp. zn. P 293/2003 - nesv. V. Š. (po Mgr. P. S.) Kárný navrhovatel: - dne 1. 4. 2015 soudu předložen od znalce znalecký posudek - od 8. 4. 2015 dle ISAS u soudce - dne 7. 8. 2015 usnesení o přiznání znalečného Závěr: nečinnost spočívající v nevyhotovení usnesení o přiznání znalečného od 1. 5. 2015 do 7. 8. 2015, tj. 98 dní po lhůtě.

NSS: Dne 1. 4. 2015 byl doručen znalecký posudek. Referát k zaslání usnesení ze dne 7. 8. 2015 o znalečném předán kanceláři téhož dne.

Zákonná dvouměsíční lhůta pro přiznání znalečného dle § 19 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících byla překročena o 66 dnů (2. 6. 2015 – 7. 8. 2015).

A.15. sp. zn. P 484/87 - nesv. I. J. (po Mgr. P. S.) Kárný navrhovatel: - dne 24. 3. 2015 soudu předložen od znalce znalecký posudek - dne 26. 3. 2015 dle ISAS u soudce - dne 7. 8. 2015 usnesení o přiznání znalečného Závěr: nečinnost spočívající v nevyhotovení usnesení o přiznání znalečného od 24. 4. 2015 do 7. 8. 2015, tj. 105 dní po lhůtě.

NSS: Dne 24. 3. 2015 byl doručen znalecký posudek. Usnesení o přiznání znalečného je datováno dnem 7. 8. 2015.

Zákonná dvouměsíční lhůta pro přiznání znalečného dle § 19 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících byla překročena o 74 dnů (25. 5. 2015 – 7. 8. 2015).

A.16. sp. zn. P 308/2002 – omezený Z. P. Kárný navrhovatel: - dne 19. 3. 2015 usnesení o přiznání znalečného čl. 310 - v právní moci 19. 3. 2015 - dne 10. 7. 2015 pokyn k vyplacení znalečného na čl. 528, 529, 530 a 531 Závěr: nečinnost spočívající v nevyplacení znalce v zákonné lhůtě 30 dní u obou usnesení od 19. 4. 2015 do 10. 7. 2015, tj. 82 dní po lhůtě.

13 Kss 3/2015 - 104 pokračování

Na dotaz předsedy kárného senátu, zda na včasné vypracování platebního poukazu dohlíží přímo kancelář, která předkládá poukazy k podpisu příslušnému soudci, anebo zda se jedná o odpovědnost soudce, kárná navrhovatelka uvedla, že na jejich soudu odpovědnost nese přímo soudce, a není tak delegována na kancelář nebo na vyšší soudní úřednici.

NSS: Během jednání dne 19. 3. 2015 vyhlášena usnesení o přiznání znalečného dvěma znalcům. Pokyn k proplacení znalečného ze dne 10. 7. 2015 je na č. l. 329.

Poslední den zákonné 30denní lhůty pro vyplacení znalečného dle § 19 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících připadl na sobotu 18. 4. 2015, prvním dnem prodlení tedy bylo pondělí 20. 4. 2015 a posledním dnem byl pátek 10. 7. 2015. Prodlení tak činilo 81 dnů (20. 4. 2015 – 10. 7. 2015).

A.17. sp. zn. P 645/2008 - omezený H. Š. (po Mgr. P. S.) Kárný navrhovatel: - ÚJ dne 12. 3. 2015 vyhlášeno usnesení - odměna znalce - od 17. 3. 2015 dle ISAS u soudce Závěr: nečinnost spočívající v nevyplacení znalce v zákonné lhůtě 30 dní od 14. 4. 2015 do 10. 9. 2015 (den předložení spisu správě soudu), tj. 149 dní po lhůtě [viz též B.5.- pozn. NSS].

NSS: Během jednání dne 12. 3. 2015 vyhlášeno usnesení o přiznání znalečného. Platební poukaz byl JUDr. V. vyhotoven až dne 2. 11. 2015, přijat účtárnou dne 3. 11. 2015.

Poslední den zákonné 30denní lhůty pro vyplacení znalečného dle § 19 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících připadl na sobotu 11. 4. 2015, prvním dnem prodlení tedy bylo pondělí 13. 4. 2015 a posledním dnem pondělí 2. 11. 2015 (tj. průtah v délce 203 dnů). Kárný návrh však jako počátek průtahu označuje den 14. 4. 2015 a konec měl nastat dne 10. 9. 2015, tj. průtah v délce 149 dnů.

A.18. sp. zn. 14 Nc 743/2013 - nezl. F. Kárný navrhovatel: - dne 28. 11. 2014 - usnesení o přiznání znalečného čl. 120 (v právní moci dnem 19. 12. 2014) - dne 23. 1. 2015 - předloženo soudci + usnesení o přiznání znalečného čl. 146 (v PM dnem 14. 2. 2015) - dne 2. 2. 2015 - platební poukaz na vyplacení znalečného na č. l. 120 přijat účtárnou Závěr: nečinnost spočívající v nevyplacení znalce v zákonné lhůtě 30 dní od 19. 1. 2015 do 2. 2. 2015, tj. 14 dní po lhůtě a nečinnost spočívající v nevyplacení znalce v zákonné lhůtě 30 dní od 14. 3. 2015 do doby sepisu kárného návrhu (tj. 2. 11. 2015), tj. 233 dní po lhůtě [viz též B.21. – pozn. NSS].

NSS: Usnesení o přiznání znalečného bylo vydáno dne 28. 11. 2014 a právní moci nabylo dne 19. 12. 2014. Dne 23. 1. 2015 bylo vydáno další usnesení o přiznání odměny znalci za účast na jednání dne 22. 1. 2015. Toto usnesení nabylo právní moci dne 14. 2. 2015. Platební poukaz pro výplatu znalečného vztahující se k prvnímu usnesení je datován dnem 23. 1. 2015 (pátek), stejně jako pokyn JUDr. V. k předání tohoto platebního poukazu k proplacení znalečného účtárně. Dle razítka kanceláře došlo a vypraveno v pondělí dne 26. 1. 2015. Účtárna poukaz přijala dle razítka dne 2. 2. 2015. Pokud jde o platební poukaz k proplacení znalečného přiznaného usnesením ze dne 23. 1. 2015, pokyn k jeho vyhotovení byl zadán VSÚ dne 9. 10. 2015. Dle razítka kanceláři došlo až dne 2. 11. 2015 a vypraveno dne 3. 11. 2015, poukaz přijat účtárnou dne 3. 11. 2015.

13 Kss 3/2015

Ve vztahu k prvnímu vytýkanému průtahu nelze přičítat kárně obviněné, že účtárna platební poukaz přijala až dne 2. 2. 2015. Z referátu na č. l. 147 je zřejmé, že JUDr. V. zadala pokyn již v pátek dne 23. 1. 2015 a kanceláří byl přijat v pondělí dne 26. 1. 2015, k vyhotovení platebního poukazu tedy došlo 4, resp. 7 dní po lhůtě. Ve vztahu k platebnímu poukazu k proplacení znalečného přiznaného usnesením ze dne 23. 1. 2015, byla zákonná 30denní lhůta dle § 19 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících překročena nejméně o 208 dnů (16. 3. 2015 – nejdříve 9. 10. 2015).

A.19. sp. zn. P 242/2010 - nezl. M. B. Kárný navrhovatel: - dne 10. 2. 2015 - usnesení o přiznání znalečného čl. 1552 - v PM 4. 3. 2015 - dne 10. 2. 2015 - usnesení o přiznání znalečného čl. 1553 - v PM 3. 3. 2015 - od 17. 3. 2015 dle ISAS u soudce - dne 30. 4. 2015 pokyn k vyplacení znalce Závěr: nečinnost spočívající v nevyplacení znalce v zákonné lhůtě 30 dní od 4. 4. 2015 do 30. 4. 2015, tj. 26 dní po lhůtě + nečinnost spočívající v nevyplacení znalce v zákonné lhůtě 30 dní od 3. 4. 2015 do 30. 4. 2015, tj. 27 dní po lhůtě.

NSS: Dne 10. 2. 2015 přijata 2 usnesení o přiznání znalečného. První nabylo právní moci dne 4. 3. a druhé dne 3. 3. 2015. Dne 30. 4 2015 vydala JUDr. V. pokyn k předání platebních poukazů z téhož dne účtárně.

Uvedené věci se týká rovněž předložený stížnostní spis 40 Spr 355/2014 obsahující zejména úřední záznam telefonické žádosti zástupkyně otce nezletilého ze dne 24. 2. 2014 o sjednání osobní schůzky s vedením soudu k projednání stížnosti na opakované průtahy v řízení. Tato schůzka byla dohodnuta na 18. 3. 2014. Na uvedené navazuje stížnostní spis 40 St 17/2014 obsahující stížnost otce ze dne 18. 3. 2014 na opakované průtahy v řízení, která však byla shledána vedením soudu nedůvodnou. Místopředsedkyně OS pro Prahu 4 Mgr. Lomozová ve vyjádření ze dne 16. 4. 2014 k předmětné stížnosti uvedla, že ve spise jsou pravidelně činěny úkony, přičemž rozestup mezi nimi zpravidla činí jeden měsíc. Dále podotkla, že ve věci již otec nezletilého podal více jak 20 návrhů na vydání předběžného opatření, o nichž bylo vždy rozhodnuto v zákonné lhůtě. Vzhledem k opakovaným návrhům a následným odvoláním ovšem soud nemá možnost nařídit ve věci jednání. Stížnost tedy nemá přímou souvislost s jednáním, jež je vytýkáno kárným návrhem.

Zákonná 30denní lhůta pro vyplacení znalečného dle § 19 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících byla v daném případě překročena o 27, resp. 28 dnů (3. 4., resp. 2. 4. 2015 – 30. 4. 2015), kárný návrh ovšem jako počátek průtahu označuje den 4. 4. 2015, resp. 3. 4. 2015, což tedy odpovídá průtahu v délce 26, resp. 27 dnů.

A.20. sp. zn. P 359/2010 - nezl. A. V. Kárný navrhovatel: - dne 23. 9. 2014 usnesení o přiznání znalečného čl. 528 - v PM 22. 10. 2014 - dne 23. 9. 2014 usnesení o přiznání znalečného čl. 529 - v PM 22. 10. 2014 - dne 23. 9. 2014 usnesení o přiznání znalečného čl. 530 - v PM 22. 10. 2014 - dne 23. 9. 2014 usnesení o přiznání znalečného čl. 531- v PM 22. 10. 2014 - dne 5. 1. 2015 pokyn k vyplacení znalečného na čl. 528, 529, 530 a 531 Závěr: nečinnost spočívající v nevyplacení znalce v zákonné lhůtě 30 dní u všech 4 usnesení od 22. 11. 2014 do 5. 1. 2015, tj. 44 dní po lhůtě.

NSS: Dne 23. 9. 2014 vydána 4 usnesení o přiznání znalečného, právní moc u všech nastala dne 22. 10. 2014. Od 14. 10. 2014 do 18. 12. 2014 byl spis na odvolacím soudu. Pokyn k vyhotovení

13 Kss 3/2015 - 105 pokračování

platebních poukazů k vyplacení znalečného byl VSÚ vydán dne 5. 1. 2015. Poukazy jsou téhož data a byly přijaty účtárnou dne 9. 1. 2015.

Uvedené věci se týká rovněž výtka ze dne 5. 12. 2014, sp. zn. 40 Spr 1753/2014, udělená dle § 88a zákona o soudech a soudcích za průtah v délce 3-6 měsíců zjištěný během kontroly neskončených věcí starších 6 měsíců provedené v období od 8. 9. 2014 do 26. 9. 2014. Dle zprávy z předmětné kontroly se jednalo o průtah v období od dubna do září 2013.

Do období průtahu nelze započítat období, kdy byl spis na odvolacím soudu. V rámci tohoto období teprve nastala právní moc usnesení o přiznání znalečného, což bylo možné zjistit až po navrácení spisu zpět na OS pro Prahu 4. Prodlení s vyplacením znalečného je tak možné kárně obviněné přičítat nejdříve od 19. 12. 2014 a činí 18 dní (19. 12. 2014 – 5. 1. 2015).

A.2l. sp. zn. P 361/2013 - nezl. R. L. Kárný navrhovatel: - dne 22. 12. 2014 - přiznáno tlumočné Závěr: nečinnost spočívající v nevyplacení tlumočníka v zákonné lhůtě 30 dní od 22. 1. 2015 do 10. 9. 2015 (den předložení spisu správě soudu), tj. 231 dní po lhůtě [viz též B.73. – pozn. NSS].

NSS: Usnesení o přiznání tlumočného vydáno dne 22. 12. 2014, právní moc na něm není vyznačena, dle předložených kopií doručenek a záznamů o doručení do datových schránek toto usnesení bylo doručeno poslednímu z účastníků a tlumočníkovi dne 2. 1. 2015, s tím, že dle poučení uvedeného na tomto usnesení, které neobsahuje odůvodnění (s odkazem na § 169 odst. 2 o. s. ř.), proti němu odvolání nebylo přípustné (patrně bylo zcela vyhověno návrhu tlumočníka, přičemž náklady tlumočného nese stát), právní moc tedy nastala dne 2. 1. 2015. Platební poukaz k vyplacení tlumočného není v předložené kopii spisu vůbec obsažen (posledním záznamem jsou potvrzení o provedené lustraci v ISZR ze dne 22. 7. 2015). Soud je v daném případě vázán ukončením průtahu, jak je definován v kárném návrhu.

Zákonná 30denní lhůta pro vyplacení tlumočného dle § 19 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících byla v daném případě překročena o 221 dnů (2. 2. 2015 – 10. 9. 2015).

B) kárné obvinění pro skutky spočívající dle kárného návrhu v tom, že kárně obviněná způsobila zaviněné průtahy v řízení, a to jednak ve smyslu nečinnosti, případně činnosti, která zcela zjevně nesměřovala k vyřízení věci, v následujících věcech:

B.1. sp. zn. P 340/2006 - omezená V. Š. (po Mgr. P. S.) Kárný navrhovatel: - dne 17. 4. 2015 vráceno od znalce - bez posudku, posuzovaná se nedostavila - od 21. 4. 2015 dle ISAS u soudce - dne 3. 9. 2015 pokyn soudce nechť opatrovník sdělí, kde se posuzovaná fakticky zdržuje Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 21. 4. 2015 do 3. 9. 2015, tj. více jak 4 měsíce bez úkonu.

NSS: Předložená kopie spisu obsahuje podnět k zahájení řízení o způsobilosti k právním úkonům podaný OSZ pro Prahu 4 ze dne 1. 4. 2004 a dále následují č. l. 423-428, z nichž vyplývá, že dne 17. 4. 2015 byl obvodnímu soudu vrácen znalcem spis bez posouzení svéprávnosti, neboť se posuzovaná nedostavila. Ve spise dále následuje referát ze dne 3. 9. 2015 obsahující pokyn kárně obviněné k zaslání přípisu, dle něhož má opatrovník ve lhůtě 10 dnů sdělit, kde se posuzovaná fakticky zdržuje.

S vymezením období nečinnosti od 21. 4. 2015 do 3. 9. 2015 lze souhlasit.

13 Kss 3/2015

B.2. sp. zn. P 347/86 - částečně nesv. Z. K. (po Mgr. P. S.) Kárný navrhovatel: - spis zaslán znalci dne 8. 1. 2015 - dne 16. 2. 2015 sdělení znalce, že se vyšetřovaný odmítá k vyšetření dostavit - od 5. 3. 2015 přípis soudce opatrovníkovi, nechť zajistí účast vyšetřovaného - dne 18. 3. 2015 sdělení opatrovníka, že již neví, jak zajistit účast vyšetřovaného u znalce - dne 20. 3. 2015 dle ISAS u soudce do doby kontroly senátu (tj. do 10. 9. 2015) Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 20. 3. 2015 do 10. 9. 2015, tj. více jak 5 měsíců bez úkonu, neboť soudce neučinil úkon k zajištění vyšetřovaného, aby se podrobil vyšetření.

NSS: Z předložené kopie vyplývá, že spis byl dne 8. 1. 2015 zaslán znalci. Dne 11. 2. 2015 veřejný opatrovník žádal o odvinkulování vkladní knížky. Ve spise je dále obsažen referát ze dne 20. 2. 2015: předlož, až se spis vrátí od znalce, za nímž následuje e-mail od znalce, dle něhož se posuzovaný odmítá dostavit. Navazuje přípis soudkyně Mgr. P. S. ze dne 5. 3. 2015, dle něhož má opatrovník zajistit součinnost. Dne 18. 3. 2015 doručeno sdělení opatrovníka, dle něhož vyčerpal prostředky, jak zajistit dobrovolnou účast vyšetřovaného u znalce. Kopie spisu dále obsahuje zprávu o výkonu funkce opatrovníka ze dne 26. 6. 2015, potvrzení o provedené lustraci v CEO dne 15. 12. 2015 a usnesení ze dne 15. 12. 2015, jímž se nařizuje předvedení posuzovaného Policií ČR, spolu s referátem JUDr. V. z téhož dne. Z výpisu z databáze ISAS vyplývá, že spis byl u JUDr. V. od 20. 3. 2015 do 9. 9. 2015.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 20. 3. 2015 do 10. 9. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.3. sp. zn. P 680/2005 - nesv. J. B. Kárný navrhovatel: - dne 19. 3. 2015 spis postoupen - od 23. 3. 2015 dle ISAS u soudce do doby kontroly senátu (tj. do 10. 9. 2015) Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 23. 3. 2015 do 10. 9. 2015(den předložení spisu správě soudu), tj. více jak 5 měsíců bez úkonu.

NSS: Kopie spisu obsahuje podnět k zahájení řízení o způsobilosti k právním úkonům podaný ředitelem Psychiatrické léčebny Bohnice dne 9. 2. 2005. Referát ze dne 16. 3. 2015 - spis postup na OS P4 spolu s razítkem Obvodního soudu pro Prahu 4, dle něhož byl spis OS Praha 4 doručen dne 19. 3. 2015 (není zřejmé odkud). Následují až potvrzení o provedené lustraci v CEO dne 22. 10. 2015 a dále referát a usnesení JUDr. V. z téhož dne, jímž zahájila řízení ve věcech opatrovnictví, spojila je s řízením o svéprávnosti, ustanovila znalce, určila mu lhůtu k podání znaleckého posudku a uložila účastníkům, aby znalci poskytli součinnost.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 23. 3. 2015 do 10. 9. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.4. sp. zn. P 110/2007 - nesv. J. M. Kárný navrhovatel: - dne 19. 3. 2015 spis postoupen - od 23. 3. 2015 dle ISAS u soudce do doby kontroly senátu (tj. do 10. 9. 2015) Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 23. 3. 2015 do 10. 9. 2015(den předložení spisu správě soudu), tj. více jak 5 měsíců bez úkonu.

NSS: Kopie spisu obsahuje podnět k zahájení řízení o způsobilosti k právním úkonům podaný ředitelem Psychiatrické léčebny Bohnice dne 30. 3. 2006. Referát ze dne 16. 3. 2015 - spis postup na OS P4 spolu s razítkem Obvodního soudu pro Prahu 4, dle něhož byl spis doručen dne 19.

13 Kss 3/2015 - 106 pokračování

3. 2015. Následují až potvrzení o provedené lustraci v CEO dne 22. 10. 2015 a dále referát a usnesení JUDr. V. z téhož dne, jímž zahájila řízení ve věcech opatrovnictví, spojila je s řízením o svéprávnosti, ustanovila znalce, určila mu lhůtu k podání znaleckého posudku a uložila účastníkům, aby znalci poskytli součinnost.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 23. 3. 2015 do 10. 9. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.5. sp. zn. P 645/2008 - omezený H. Š. (po Mgr. P. S.) Kárný navrhovatel: - jednání dne 12. 3. 2015 - vyhlášeno usnesení - odměna znalce - od 17. 3. 2015 dle ISAS u soudce do doby kontroly senátu (tj. do 10. 9. 2015) Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 17. 3. 2015do 10. 9. 2015 (den předložení spisu správě soudu), tj. více jak 5 měsíců bez úkonu + žalováno též pro skutek viz bod A. 17.

NSS: Kopie spisu obsahuje protokol o jednání ze dne 12. 3. 2015 (jednání vedla JUDr. V.), dle něhož bylo při jednání vyhlášeno usnesení, jímž byla znalci přiznána odměna za přípravu a účast na jednání ve výši 700 Kč, a dále usnesení, jímž bylo jednání odročeno na neurčito, poté, co bude posuzovaná zhlédnuta. Ve spise je dále obsažen referát JUDr. V. ze dne 20. 10. 2015: spis předej tajemnici ke zhlédnutí posuzované. Následuje záznam o zhlédnutí sepsaný soudní tajemnicí D. S., dle něhož byla posuzovaná zhlédnuta dne 10. 11. 2015. Následuje platební poukaz ze dne 2. 11. 2015, jímž byla znalci poukázána částka 700 Kč (příkazce JUDr. V.). Spis dále obsahuje referát ze dne 25. 11. 2015, jímž JUDr. V. nařídila jednání na 17. 12. 2015, a protokol z uvedeného jednání, na němž byl vyhlášen rozsudek, jímž byl změněn rozsah omezení ve svéprávnosti posuzované a dále byly pozměněny oprávnění a povinnosti opatrovníka.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 17. 3. 2015 do 10. 9. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.6. sp. zn. 14 Nc 403/2015 - nezl. D. S. Kárný navrhovatel: - došlo dne 25. 2. 2015 - dne 27. 2. 2015 dle ISAS u soudce - dne 31. 7. 2015 nařízeno ústní jednání na 6. 10. 2015 Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 27. 2. 2015 do 31. 7. 2015, tj. více jak 5 měsíců bez úkonu.

NSS: Dne 25. 2. 2015 byl obvodnímu soudu doručen návrh rodičů na schválení dohody o úpravě péče o nezletilé dítě. Navazuje potvrzení o provedené lustraci v CEO dne 27. 2. 2015 (pátek), ve spise je dále osobně doručené podání matky nezletilého ze dne 27. 7. 2015, dle něhož se od 29. 7. 2015 do 1. 9. 2015 nebude nacházet na území ČR. Následuje referát ze dne 31. 7. 2015, jímž JUDr. V. dává pokyn k nařízení jednání na 6. 10. 2015. Na jednání bylo vyhlášeno usnesení, jímž se řízení zastavuje, neboť otec dne 5. 9. 2015 zemřel.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 2. 3. 2015 do 31. 7. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.7. sp. zn. 14 Nc 5002/2015 - nezl. P. H. Kárný navrhovatel: - došlo dne 16. 1. 2015 - dne 20. 1. 2015 dle ISAS u soudce - dne 3. 8. 2015 nařízeno jednání na 27. 8. 2015 Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 20. 1. 2015 do 3. 8. 2015, tj. více jak 6 měsíců bez úkonu.

13 Kss 3/2015

NSS: Dne 30. 10. 2014 byla Okresnímu soudu Praha-východ doručena žaloba na určení otcovství k nezletilé. Usnesením ze dne 27. 11. 2014 Okresní soud Praha-východ rozhodl o své místní nepříslušnosti a postoupení věci Obvodnímu soudu pro Prahu 4. Obvodnímu soudu byl spis doručen dne 16. 1. 2015. Následuje až referát JUDr. V. ze dne 3. 8. 2015, jímž byl dán pokyn k nařízení jednání na 27. 8. 2015. Dále navazují pokyny ze dne 21. 8. 2015 – odvolej ú j. 27. 8. 2015 a ze dne 31. 8. 2015 k nařízení jednání na 15. 9. 2015. Dle protokolu z předmětného jednání, ke kterému se dostavil pouze navrhovatel, soud vysvětlil otci, že otcovství lze určit souhlasným prohlášením rodičů, a jednání odročil na neurčito.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 20. 1. 2015 do 3. 8. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.8. sp. zn. 14 Nc 3024/2014 - posuz. G. B. Kárný navrhovatel: - dne 3. 12. 2014 dle ISAS u soudce - dne 1. 7. 2015 odpovězeno soudcem na 3 žádosti OSZ na stav řízení - dne 3. 7. 2015 pokyn k předložení odvolání navrhovatelky ze dne 13. 11. 2014 na městský soud Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 3. 12. 2014 do 1. 7. 2015, tj. skoro 7 měsíců spočívající v absolutní nečinnosti + odvolání navrhovatelky předloženo na MS skoro po 8 měsících.

NSS: Dne 18. 3. 2014 byl obvodnímu soudu doručen návrh matky na zbavení svéprávnosti zletilé dcery z důvodu mentální poruchy. Usnesením ze dne 11. 7. 2014 JUDr. V. zahájila řízení ve věcech opatrovnictví, spojila je s řízením o omezení svéprávnosti, jmenovala posuzované opatrovníka, ustanovila znalce, určila mu lhůtu k podání znaleckého posudku a uložila účastníkům, aby znalci poskytli součinnost. Dne 18. 7. 2014 doručeno podání OSZ pro Prahu 4, dle něhož vstupuje do řízení o omezení svéprávnosti a žádá o doručování písemností. Dne 23. 10. 2014 byl doručen znalecký posudek, dne 29. 10. 2014 JUDr. V. vydala usnesení o přiznání znalečného. Dne 13. 11. 2014 doručeno odvolání matky proti usnesení o přiznání znalečného. Následuje dotaz OSZ pro Prahu 4 ze dne 1. 12. 2014 na stav řízení, na nějž navazují urgence ze dne 11. 3. 2015, ze dne 10. 4. 2015 a ze dne 19. 5. 2015. Ve spise je dále obsažen referát JUDr. V. ze dne 30. 6. 2015 (dle razítka došlo kanceláři dne 1. 7. 2015), jímž dává pokyn, dle něhož má být OSZ pro Prahu 4 zaslán znalecký posudek, usnesení o přiznání znalečného a odvolání matky. Dne 3. 7. 2015 zadala JUDr. V. pokyn k předložení věci městskému soudu k rozhodnutí o odvolání. Městský soud usnesením ze dne 13. 7. 2015 usnesení obvodního soudu o přiznání znalečného potvrdil. Spis byl obvodnímu soudu vrácen dne 21. 7. 2015. Dne 17. 9. 2015 byl JUDr. V. vydán platební poukaz k výplatě znalečného. Dne 1. 10. 2015 doručen dotaz OSZ pro Prahu 4, kdy lze očekávat nařízení jednání, a dne 12. 11. 2015 doručena urgence. Následuje referát JUDr. V. ze dne 18. 11. 2015 předej spis tajemnici ke zhlédnutí posuzované a sděl OSZ pro Prahu 4, že jednání bude nařízeno po zhlédnutí posuzované pravděpodobně koncem prosince 2015 nebo začátkem ledna 2016.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 3. 12. 2014 do 1. 7. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost. Obzvláště závažné je s tím související prodlení v délce téměř 8 měsíců (od 14. 11. 2014 do 3. 7. 2015) s předložením spisu městskému soudu k rozhodnutí o odvolání, ovšem jedná se spíše o následek vytýkané nečinnosti než o to, že by tato výtka, obsažená i v kárném návrhu, tvořila jeho samostatný předmět.

B.9. sp. zn. P 423/89 – část. nesv. K. B. Kárný navrhovatel: - dne 21. 1. 2015 dle ISAS u soudce

13 Kss 3/2015 - 107 pokračování

- dne 3. 7. 2015 nařízeno jednání na 4. 8. 2015 Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 21. 1. 2015 do 3. 7. 2015, tj. více jak 5 měsíců bez úkonu.

NSS: Dne 28. 2. 2013 doručeno podání opatrovníka, jímž žádá o nové posouzení způsobilosti k právním úkonům. Kopie spisu dále obsahuje protokol o provedení důkazů mimo jednání ze dne 20. 1. 2015 sepsaný VSÚ (H. K.). Následuje referát VSÚ z téhož dne, dle něhož má být vyhotoven platební poukaz pro znalce a věc předložena soudci k seznámení se s protokolem o zhlédnutí. Dne 21. 1. 2015 vydán platební poukaz s podpisem příkazce JUDr. V. Dne 3. 4. 2015 doručen dotaz OSZ pro Prahu 4, kdy lze očekávat nařízení jednání, následují urgence ze dne 30. 4. 2015 a ze dne 26. 5. 2015. Referátem ze dne 3. 7. 2015 (dle razítka došlo kanceláři 7. 7. 2015) zadala JUDr. V. pokyn k nařízení jednání na 4. 8. 2015. Dle protokolu z uvedeného jednání bylo po provedeném dokazování jednání usnesením odročeno za účelem provedení dalších listinných důkazů na 27. 8. 2015. Dne 10. 8. 2015 vydala JUDr. V. usnesení o přiznání znalečného.

Uvedené věci se týká rovněž výtka ze dne 5. 12. 2014, 40 Spr 1753/2014, udělená dle § 88a zákona o soudech a soudcích za průtah v délce 3-6 měsíců zjištěný během kontroly neskončených věcí starších 6 měsíců provedené v období od 8. 9. 2014 do 26. 9. 2014. Dle zprávy z předmětné kontroly se jednalo o průtahy v období od prosince 2013 do dubna 2014.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 22. 1. 2015 do 3. 7. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.10. sp. zn. 14 Nc 5010/2015 - nezl. T. Š. Kárný navrhovatel: - postoupeno dne 10. 2. 2015 - dne 11. 2. 2015 dle ISAS u soudce - dne 3. 8. 2015 ustanoven soudcem opatrovník Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 11. 2. 2015 do 3. 8. 2015, tj. více jak 5 měsíců bez úkonu.

NSS: Dne 14. 11. 2014 doručena Okresnímu soudu v Táboře žaloba matky nezletilé na určení otcovství. Dne 10. 2. 2015 věc postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 4, následují potvrzení o lustraci v CEO ze dne 11. 2. 2015 a dále referát JUDr. V. ze dne 3. 8. 2015, jímž byl dán pokyn k ustanovení kolizního opatrovníka nezletilé.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 12. 2. 2015 do 3. 8. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.11. sp. zn. P 47/2015 - nezl. M. Kárný navrhovatel: - dne 15. 1. 2015 podán návrh na snížení výživného - dne 19. 1. 2015 dle ISAS u soudce do doby kontroly senátu (tj. 10. 9. 2015) Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 19. 1. 2015 do 10. 9. 2015, tj. více jak 8 měsíců bez úkonu [správně má být více jak 7 měsíců – pozn. NSS].

NSS: Dne 15. 1. 2015 doručen návrh otce na snížení výživného. Následuje úřední záznam zřejmě VSÚ - žádost o předcházející spis 14 NC 297/2011 zaslána do spisovny. Spis dále obsahuje potvrzení o lustraci v CEO provedené dne 20. 1. 2015 a dále referát JUDr. V. ze dne 29. 9. 2015, jímž byl dán pokyn k ustanovení kolizního opatrovníka nezletilé.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 21. 1. 2015 do 10. 9. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

13 Kss 3/2015

B.12. sp. zn. 14 Nc 386/2015 - nezl. D. Kárný navrhovatel: - dne 9. 2. 2015 podán návrh na svěření do péče a určení výživného - dne 10. 2. 2015 dle ISAS u soudce do doby kontroly senátu (tj. 10. 9. 2015) Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 10. 2. 2015 do 10. 9. 2015, tj. 8 měsíců bez úkonu [správně má být 7 měsíců – pozn. NSS].

NSS: Dne 9. 2. 2015 doručen návrh rodičů na schválení dohody o úpravě výchovy a výživy k nezletilým dětem. Navazují potvrzení o provedené lustraci v CEO ze dne 10. 2. 2015 a dále referát JUDr. V. ze dne 1. 10. 2015, jímž byl mj. dán pokyn k ustanovení opatrovníka nezletilé a nařízení jednání na 22. 10. 2015. Na předmětném jednání vyhlášen rozsudek, jímž byla schválena dohoda rodičů. Navazuje referát JUDr. V. ze dne 16. 11. 2015 spis předej asistence k vypracování rozsudku na č. l. 20, pod nímž následuje referát ze dne 18. 11. 2015 předlož soudkyni ke kontrole a podpisu rozsudek č. l. 21 poté rozsudek zašli. Ve spise je dále obsažen rozsudek a referát JUDr. V. ze dne 19. 11. 2015 viz pokyn na 2. str. č. l. 20, lh.: doručenky + 15 dnů.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 11. 2. 2015 do 10. 9. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.13. sp. zn. P 406/2013 - nezl. a zl. K. Kárný navrhovatel: - dne 11. 2. 2015 podán návrh na schválení úkonu + nahrazení souhlasu rodiče - dne 13. 2. 2015 dle ISAS u soudce do doby kontroly senátu (tj. 10. 9. 2015) Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 13. 2. 2015 do 10. 9. 2015, tj. skoro 8 měsíců bez úkonu [správně má být skoro 7 měsíců – pozn. NSS].

NSS: Dne 9. 2. 2015 doručen návrh otce na schválení právního jednání učiněného za nezletilého a nahrazení souhlasu jednoho z rodičů. V kopii spisu následuje pouze potvrzení o provedené lustraci v CEO ze dne 13. 2. 2015 (pátek).

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 16. 2. 2015 do 10. 9. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.14. sp. zn. P 333/2014 - nezl. J. K. Kárný navrhovatel: - postoupeno dne 17. 2. 2015 - dne 18. 2. 2015 dle ISAS u soudce do doby kontroly senátu (tj. 10. 9. 2015) Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 18. 2. 2015 do 10. 9. 2015, tj. skoro 7 měsíců bez úkonu.

NSS: Dne 5. 12. 2014 byl Obvodnímu soudu pro Prahu 9 doručen návrh Úřadu práce ČR na stanovení povinnosti rodičů platit výživné na dítě svěřené do pěstounské péče. Dne 17. 2. 2015 byl spis doručen Obvodnímu soudu pro Prahu 4. Ve spise následuje potvrzení o provedené lustraci v CEO ze dne 18. 2. 2015, zpráva o výkonu pěstounské péče ze dne 18. 6. 2015 a dále pouze nedatovaný a nepodepsaný a zřejmě i nedokončený referát: vyhotov vz. č. 37: - řízení o stanovení výživného pro nezletilého svěřeného do pěstounské péče - městská část Praha. Chybí zde rovněž razítko dokládající předložení pokynu kanceláři a potvrzující vypravení.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 19. 2. 2015 do 10. 9. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.15. sp. zn. 14 Nc 10001/2015 - nezl. E. Z. Kárný navrhovatel:

13 Kss 3/2015 - 108 pokračování

- dne 12. 1. 2015 podán návrh na omezení svéprávnosti - dne 13. 1. 2015 dle ISAS u soudce - dne 31. 7. 2015 zahájeno řízení o opatrovnictví, ustanoven znalec Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 13. 1. 2015 do 31. 7. 2015, tj. více jak 6 měsíců bez úkonu.

NSS: Dne 12. 1. 2015 doručen návrh matky na omezení svéprávnosti dcery. Ve spise následuje potvrzení o provedené lustraci v CEO ze dne 13. 1. 2015 a dále referát a usnesení JUDr. V. ze dne 31. 7. 2015, jímž zahájila řízení ve věcech opatrovnictví, spojila je s řízením o svéprávnosti, jmenovala posuzované opatrovníka, ustanovila znalce, určila mu lhůtu k podání znaleckého posudku a uložila účastníkům, aby znalci poskytli součinnost. Dne 14. 8. 2015 doručeno podání OSZ pro Prahu 4, dle něhož vstupuje do řízení o svéprávnosti a žádá o doručování písemností. Následuje až referát JUDr. V. ze dne 24. 11. 2015, jímž dává pokyn k zaslání podání o vstupu OSZ do řízení a předložení spisu znalci.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 14. 1. 2015 do 31. 7. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.16. sp. zn. 14 Nc 937/2014 - nezl. S. Kárný navrhovatel: - dne 21. 11. 2014 podán návrh na úpravu - dne 24. 11. 2014 dle ISAS u soudce - dne 14. 4. 2015 žádost o nařízení jednání - dne 23. 7. 2015 nařízeno ÚJ na 25. 8. 2015 Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 24. 11. 2014do 23. 7. 2015, tj. 8 měsíců bez úkonu. Soudce nereagoval ani na žádosti o nařízení jednání.

NSS: Dne 21. 11. 2014 doručen návrh otce na úpravu rodičovské odpovědnosti na dobu po rozvodu. Ve spise následuje potvrzení o provedené lustraci v CEO ze dne 25. 11. 2014 a dále mj. žádost právní zástupkyně matky ze dne 10. 4. 2015, aby v dané věci bylo nařízeno ústní jednání. Navazuje referát ze dne 23. 7. 2015, jímž byl mj. dán pokyn k ustanovení kolizního opatrovníka nezletilých a nařízení jednání na 25. 8. 2015. Dne 4. 8. 2015 doručena žádost právní zástupkyně matky o odročení jednání z důvodu dovolené. Referátem ze dne 7. 8. 2015 zadala JUDr. V. pokyn k odročení jednání na 3. 9. 2015.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 26. 11. 2014 do 23. 7. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.17. sp. zn. P 697/2014 - nezl. D. S. Kárný navrhovatel: - dne 23. 12. 2014 podán návrh otce - dne 30. 12. 2014 dle ISAS u soudce - dne 13. 1. 2015 návrh matky - dne 23. 1. 2015 návrh na předběžné opatření - dne 30. 1. 2015 usnesení - předběžné opatření se zamítá - dne 30. 1. 2015 dle ISAS opět u soudce do doby kontroly senátu (tj. 10. 9. 2015) Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 30. 1. 2015 do 10. 9. 2015, tj. více jak 7 měsíců bez úkonu.

NSS: Dne 23. 12. 2014 doručen návrh otce na stanovení výživného a úpravy poměrů péče o nezletilého. Dne 12. 1. 2015 doručeno doplnění návrhu otce. Dne 23. 1. 2015 doručen návrh otce na vydání předběžného opatření na úpravu styku s nezletilým. Referátem ze dne 30. 1. 2015 (pátek) dala JUDr. V. pokyn k zaslání usnesení z téhož dne, jímž byl návrh na předběžné opatření zamítnut a jímž byl nezletilému ustanoven kolizní opatrovník. Spis dále obsahuje záznam o

13 Kss 3/2015

nahlížení otce do spisu dne 9. 3. 2015; podání otce doručené dne 9. 4. 2015, jímž sděluje korespondenční adresu; podání otce, jímž informuje, že výživné bude nově zasílat poštovní poukázkou k rukám matky; záznam o nahlížení právní zástupkyně otce do spisu dne 23. 6. 2015 a dále referát JUDr. V. ze dne 9. 10. 2015, jímž byl dán pokyn k nařízení jednání na 5. 11. 2015.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 2. 2. 2015 do 10. 9. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.18. sp. zn. P 62/2015 - nezl. S. K. Kárný navrhovatel: - postoupeno dne 21. 1. 2015 - dne 22. 1. 2015 dle ISAS u soudce do doby kontroly senátu Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 22. 1. 2015 do 10. 9. 2015, tj. více jak 7 měsíců bez úkonu.

NSS: Dne 17. 3. 2014 doručen Okresnímu soudu v Litoměřicích návrh otce na snížení výživného. Dne 21. 1. 2015 byl spis doručen Obvodnímu soudu pro Prahu 4. Ve spise dále následují pouze potvrzení o provedené lustraci v CEO ze dne 23. 1. 2015 (pátek).

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 26. 1. 2015 do 10. 9. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.19. sp. zn. P 530/2002 - nesv. J. R. Kárný navrhovatel: - postoupeno dne 20. 1. 2015 - návrh na schválení právního jednání - dne 21. 1. 2015 dle ISAS u soudce - dne 7. 9. 2015 nařízeno jednání na 29. 9. 2015 Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 21. 1. 2015 do 7. 9. 2015, tj. více jak 7 měsíců bez úkonu.

NSS: Dne 14. 11. 2014 doručena Okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě žádost o schválení právního úkonu. Dne 20. 1. 2015 byl spis doručen Obvodnímu soudu pro Prahu 4. Ve spise následují potvrzení o provedené lustraci v CEO ze dne 23. 1. 2015 (pátek) a dále přípis Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 25. 8. 2015, jímž byla postoupena žádost Státního pozemkového úřadu o sdělení, zda nadále trvá opatrovnictví. Na uvedené navazuje referát JUDr. V. ze dne 7. 9. 2015, jímž byl dán pokyn k nařízení jednání na 29. 9. 2015, a sdělení Státnímu pozemkovému úřadu, že opatrovnictví nadále trvá. Dle protokolu z předmětného jednání bylo usnesením řízení zastaveno, opatrovnice se vzdala práva odvolání a nepožadovala písemné vyhotovení usnesení. Následuje referát JUDr. V. ze dne 5. 10. 2015, dle něhož má být spis předán tajemnici.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 26. 1. 2015 do 7. 9. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.20. sp. zn. P 33/2015 - nezl. V. Kárný navrhovatel: - dne 12. 1. 2015 návrh na schválení právního jednání - dne 13. 1. 2015 dle ISAS u soudce - dne 6. 8. 2015 zahájeno řízení + nařízeno jednání na 27. 8. 2015 - dne 21. 8. 2015 jednání odvoláno - dne 31. 8. 2015 nařízeno jednání na 24. 9. 2015 Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 13.1.2015do 6. 8. 2015, tj. téměř 7 měsíců bez úkonu.

13 Kss 3/2015 - 109 pokračování

NSS: Dne 12. 1. 2015 doručen návrh notářky, aby soud schválil právní úkon nezletilých směřující k odmítnutí dědictví. Ve spise následují potvrzení o provedených lustracích v CEO ze dne 13. 1. 2015 a ze dne 6. 8. 2015. Spis dále obsahuje usnesení JUDr. V. ze dne 6. 8. 2015 o zahájení řízení o schválení právního jednání za nezletilé a ustanovení kolizních opatrovníků a referát z téhož dne k nařízení jednání na 27. 8. 2015. Navazuje pokyn JUDr. V. ze dne 21. 8. 2015 k odvolání nařízeného jednání.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 14. 1. 2015 do 6. 8. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.21. sp. zn. 14 Nc 743/2013 - nezl. F. Kárný navrhovatel: - dne 26. 3. 2015 - dle ISAS spis u soudce - dne 16. 7. 2015 - usnesení - ustanoven znalec posuzované - dne 27. 7. 2015 odesláno znalci Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 26. 3. 2015 do 16. 7. 2015, tj. více jak 3 měsíce bez úkonu + žalováno též pro skutek viz bod. A.18.

NSS: Dne 31. 10. 2013 doručen návrh otce na úpravu práv a povinností rodičů k nezletilým dětem podaný společně s návrhem na rozvod manželství. Dne 4. 11. 2013 doručen návrh matky. Dne 24. 3. 2015 se uskutečnilo jednání, které bylo odročeno na neurčito za účelem zadání znaleckých posudků. Dne 26. 6. 2015 záznam o nahlížení otce do spisu. Referátem ze dne 16. 7. 2015 dán pokyn k vypravení usnesení z téhož dne o ustanovení znalce. Spis zaslán znalci dne 27. 7. 2015. Spis vrácen dne 5. 10. 2015. Dne 9. 10. 2015 byl zadán pokyn (zřejmě VSÚ) k vypravení usnesení o odměně znalce a zaslání přípisu účastníkům, zda trvají na přítomnosti znalce na ústním jednání (dle razítka došlo kanceláři dne 2. 11. 2015, vypraveno dne 3. 11. 2015).

Poté, co bylo jednání odročeno za účelem ustanovení znalce, lze v období od 26. 3. 2015 do 16. 7. 2015 spatřovat neodůvodněnou nečinnost.

B.22. sp. zn. 14 Nc 2019/2015 - pos. JUDr. J. A. Kárný navrhovatel: - dne 18. 2. 2015 - návrh OSZ - dne 20. 2. 2015 dle ISAS u soudce do doby kontroly senátu (tj. 10. 9. 2015) Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 20. 2. 2015 do 10. 9. 2015, tj. více jak 6 měsíců bez úkonu.

NSS: Dne 18. 2. 2015 doručen návrh OSZ pro Prahu 4 na omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka. Ve spise následují potvrzení o provedených lustracích v CEO ze dne 20. 2. 2015 (pátek). Dne 1. 7. 2015 doručen dotaz OSZ pro Prahu 4, kdy lze očekávat nařízení jednání, a dále opakované urgence ze dne 12. 8. 2015, ze dne 22. 9. 2015 a ze dne 22. 10. 2015. Ve spise jsou dále obsažena potvrzení o lustraci v CEO (provedené JUDr. V.) ze dne 8. 9. 2015 a ze dne 26. 10. 2015. Následuje úřední záznam JUDr. V. ze dne 20. 11. 2015, dle něhož byl nahlédnutím do CEO zjištěn trvalý pobyt posuzované (v průběhu řízení se neměnil). Referátem ze dne 24. 11. 2015 dán pokyn k vypravení usnesení z téhož dne, jímž JUDr. V. zahájila řízení ve věcech opatrovnictví, spojila je s řízením o svéprávnosti, jmenovala opatrovníka, ustanovila znalce, určila mu lhůtu k podání znaleckého posudku a uložila účastníkům, aby znalci poskytli součinnost (dle razítka kanceláře vypraveno téhož dne).

S kárným návrhem lze souhlasit, že nečinnost v období od 23. 2. 2015 do 10. 9. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost. Úkon spočívají v opětovné lustraci v CEO dne 8. 9. 2015 nevyústil v žádnou bezprostředně navazující aktivitu kárně obviněné a byl dne 26. 10. 2015 znovu

13 Kss 3/2015

opakován. Nelze tedy vycházet z toho, že by tento úkon přerušil vymezené období nečinnosti kárně obviněné soudkyně.

B.23. sp. zn. 14 Nc 395/2015 - nezl. P. D. G. Kárný navrhovatel: - dne 18. 2. 2015 - návrh - dne 20. 2. 2015 dle ISAS u soudce do doby kontroly senátu (tj. 10. 9. 2015) Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 20. 2. 2015 do 10. 9. 2015, tj. více jak 6 měsíců bez úkonu.

NSS: Dne 18. 2. 2015 doručen návrh matky na svěření nezletilého do péče a určení výživného. Ve spise následují potvrzení o provedených lustracích v CEO ze dne 20. 2. 2015 (pátek) a dále referát JUDr. V. ze dne 24. 11. 2015, jímž byl dán mj. pokyn k nařízení jednání na 5. 1. 2016. Usnesením z téhož dne byl nezletilému ustanoven kolizní opatrovník.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 23. 2. 2015 do 10. 9. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.24. sp. zn. 14 Nc 2020/2015 - pos. J. P. Kárný navrhovatel: - dne 23. 2. 2015 - návrh - dne 25. 2. 2015 dle ISAS u soudce do doby kontroly senátu (tj. 10. 9. 2015) Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 25. 2. 2015 do 10. 9. 2015, tj. více jak 6 měsíců bez úkonu.

NSS: Dne 23. 2. 2015 doručen návrh na „zbavení svéprávnosti“. Dne 25. 2. 2015 provedena lustrace v CEO. Dne 13. 5. 2015 doručen dotaz Policie ČR na stav řízení a žádost o souhlas s nahlédnutím do spisu z důvodu podezření ze spáchání trestného činu podvodu [§ 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) trestního zákoníku]. Dne 15. 7. 2015 doručena urgence požadující urychlené vyřízení žádosti. Následuje úřední záznam JUDr. V. ze dne 20. 11. 2015, dle něhož byl nahlédnutím do CEO zjištěn trvalý pobyt posuzované. Dne 20. 11. 2015 doručen návrh na předběžné opatření zbavení svéprávnosti a urychlené ustanovení opatrovníka. Dle uvedeného návrhu posuzovaná trpí závažnou duševní nemocí, čehož využily dvě cizí osoby, kterým posuzovaná podepsala darovací smlouvu na svou nemovitost.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 26. 2. 2015 do 10. 9. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost, která mohla mít rovněž velmi závažné negativní dopady. Kárně obviněná nereagovala ani na opakované urgence Policie ČR.

B.25. sp. zn. P 214/2010 - nezl. V. Kárný navrhovatel: - dne 19. 2. 2015 - návrh na schválení právního jednání - dne 20. 2. 2015 dle ISAS u soudce do doby kontroly senátu (tj. 10. 9. 2015) Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 20. 2. 2015 do 10. 9. 2015, tj. více jak 6 měsíců bez úkonu.

NSS: Dne 2. 1. 2015 byl Obvodnímu soudu pro Prahu 2 doručen návrh rodičů nezletilého na udělení souhlasu s právním jednáním, kterým bude vypovězena smlouva o stavebním spoření, z důvodu nevýhodných podmínek a nedostatečného zhodnocení. Spis dále obsahuje potvrzení o provedené lustraci v CEO ze dne 23. 2. 2015 a dále referát JUDr. V. ze dne 20. 9. 2015: spis založ na neveřejné ú. j. 24. 9. 2015.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 24. 2. 2015 do 10. 9. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

13 Kss 3/2015 - 110 pokračování

B.26. sp. zn. P 186/79 - nesv. M. P. Kárný navrhovatel: - dne 29. 9. 2014 - návrh na schválení právního jednání - dědické dohody - (v mezidobí přezkum svéprávnosti jiným soudcem) - dne 6. 3. 2015 dle ISAS spis předložen soudci - dne 6. 9. 2015 zahájeno řízení + nařízeno jednání na 24. 9. 2015

Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 6. 3. 2015 do 6. 9. 2015, tj. 6 měsíců bez úkonu.

NSS: Usnesením ze dne 23. 7. 2014 zahájila asistentka soudce Mgr. K. V. řízení o svéprávnosti a řízení o opatrovnictví posuzované, obě řízení spojila, ustanovila znalce a uložila účastníkům, aby znalci poskytli součinnost. Dne 4. 9. 2014 byl spis zaslán znalci. Dne 29. 9. 2014 byl obvodnímu soudu notářkou postoupen dědický spis za účelem schválení dohody o vypořádání dědictví (č. l. 142). Dne 22. 10. 2014 znalkyně vrací spis spolu se znaleckým posudkem. Usnesením ze dne 7. 11. 2014 přiznala soudkyně Mgr. P. S. znalkyni znalečné a dne 2. 12. 2014 vydala platební poukaz. Dne 8. 12. 2014 se uskutečnilo ústní jednání ve věci omezení svéprávnosti, na němž byl Mgr. P. S. vyhlášen rozsudek, dle něhož se posuzovaná omezuje ve své svéprávnosti tak, že nemůže činit žádná právní jednání, a jímž jí byl dále ustanoven opatrovník (rozsudek nabyl právní moci dne 27. 1. 2015). Ve spise je obsažen pokyn ze dne 2. 3. 2015 s nečitelným podpisem „spis předlož JUDr. V. dle čl. 142“. Za ním následují potvrzení o lustraci v CEO (provedené JUDr. V.) ze dne 6. 9. 2015 a dále usnesení JUDr. V. z téhož dne, jímž zahájila řízení o schválení právního jednání za nesvéprávnou. Dne 6. 9. 2015 dán JUDr. V. rovněž pokyn k nařízení jednání na 24. 9. 2015. Na uvedeném jednání byl následně vyhlášen rozsudek, jímž se schvaluje za posuzovanou dohoda o vypořádání dědictví. Navazuje pokyn JUDr. V. ze dne 25. 9. 2015: spis předej asistentce k vypracování rozsudku, pod nímž je referát ze dne 20. 10. 2015 předlož soudkyni ke kontrole a podpisu, rozsudek poté zašli opatrovnici a notářce. Dle razítka kanceláře vypraveno dne 22. 10. 2015. Rozsudek nabyl právní moci dne 12. 11. 2015. Z výpisu z databáze ISAS vyplývá, že spis byl u JUDr. V. od 6. 3. 2015 do 7. 9. 2015.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 6. 3. 2015 do 6. 9. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.27. sp. zn. P 565/2014 - nezl. V. R. Kárný navrhovatel: - dne 19. 11. 2014 dle ISAS u soudce - dne 8. 4. 2015 nařízeno jednání na 28. 4. 2015 Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 19. 11. 2014 do 8. 4. 2015, tj. více jak 4měsíce bez úkonu.

NSS: Dne 18. 11. 2014 doručen návrh otce na úpravu styku s nezletilou spolu s návrhem na snížení výživného. Ve spise následují potvrzení o provedených lustracích v CEO ze dne 21. 11. 2014 (pátek) a dále 24. 11. 2014. Dne 13. 2. 2015 doručena žádost otce o urychlení soudního jednání z důvodu finanční tísně, dne 13. 3. 2015 doručena opakovaná žádost a dne 3. 4. 2015 doručena žádost o rychlé projednání návrhu na zajištění styku s dítětem. Referátem JUDr. V. ze dne 8. 4. 2015 dán pokyn k nařízení jednání na 28. 4. 2015 a ustanovení kolizního opatrovníka. Dne 23. 4. 2015 doručeno odvolání ustanoveného kolizního opatrovníka (Městská část Praha 4) z důvodu místní nepříslušnosti. Následuje pokyn JUDr. V. ze dne 27. 4. 2015 k odvolání jednání.

Uvedené věci se týká stížnostní spis 40 St 22/2015 obsahující stížnost otce na průtahy v řízení, týkající se vytýkaného období, která byla shledána důvodnou. Dne 1. 4. 2015 byla doručena stížnost otce, v níž uvádí, že po opakovaných dotazech na podatelně mu bylo sděleno, že spis leží na stole u soudce, tato doba však trvá déle jak tři měsíce, a žádá proto o prošetření věci.

13 Kss 3/2015

Ve vyjádření ze dne 8. 4. 2015 místopředsedkyně soudu Mgr. Lomozová uvedla, že ve spise zjistila nečinnost v délce 4,5 měsíce, neboť soudkyně měla spis od 19. 11. 2014, a dodala, že spis bude nadále sledován, aby k dalším průtahům nedocházelo.

Ze stížnostního spisu 40 St 22/2015 tedy bylo zjištěno, že se vedení soudu o daném skutku dozvědělo již z podané stížnosti dne 1. 4. 2015, přičemž tento skutek byl dokonán dnem, kdy místopředsedkyně soudu tuto stížnost vyřizovala, tj. 8. 4. 2015.

B.28. sp. zn. 14 Nc 377/2015 - nezl. V. Kárný navrhovatel: - dne 4. 2. 2015 - návrh - dne 5. 2. 2015 dle ISAS u soudce do doby kontroly senátu (tj. 10. 9.2015) Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 5. 2. 2015 do 10. 9. 2015, tj. více jak 7 měsíců bez úkonu.

NSS: Dne 4. 2. 2015 doručen návrh otce na úpravu práv a povinností rodičů k nezletilým dětem. Předložená kopie spisu obsahuje pouze potvrzení o provedených lustracích v CEO ze dne 5. 2. 2015.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 6. 2. 2015 do 10. 9. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.29. sp. zn. 14 Nc 5006/2015 - nezl. R. F. Kárný navrhovatel: - dne 4. 2. 2015 návrh - dne 6. 2. 2015 dle ISAS u soudce - dne 3. 8. 2015 dotaz na CEV - dne 3. 8. 2015 spis dle ISAS zpět u soudce do doby kontroly senátu (tj. 10. 9. 2015) Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 6.2.2015 do 10.9.2015, tj. více jak 7 měsíců bez úkonu, když dotaz na CEV po 6 měsících není úkon směřující k vyřízení věci, zejména když nenásledoval jiný úkon. Zjištění se stalo pak opět neaktuálním.

NSS: Dne 4. 2. 2015 doručen návrh matky na určení otcovství k nezletilému a úpravu jeho poměrů. V návrhu bylo uvedeno, že otec je pravděpodobně ve výkonu trestu odnětí svobody. Spis dále obsahuje potvrzení o provedených lustracích v CEO ze dne 9. 2. 2015 s tím, že adresa trvalého pobytu otce nebyla nalezena. Dále byl do spisu vložen výpis údajů z registru obyvatel, který obsahuje adresu místa pobytu otce. Dále následuje referát JUDr. V. ze dne 3. 8. 2015, jímž byl dán pokyn: „Dotaž se i telefonicky na: R. M., nar. X, u CEV lh.: ihned“, pod nímž je uvedeno: „Telefonicky zjištěno, že pan R. M., nar. X, je ve Věznici Vinařice.“ Spis dále obsahuje referát JUDr. V. ze dne 26. 11. 2015, jímž byl dán pokyn k vypravení usnesení o ustanovení kolizního opatrovníka a zaslání výzvy otci, aby se ve lhůtě 10 dnů vyjádřil k návrhu.

Byť po dotazu na CEV dne 3. 8. 2015 bezprostředně nenavazovaly další úkony, nelze souhlasit s tím, že by se nejednalo o úkon směřující k rozhodnutí ve věci, neboť soud již nemusel tento úkon opakovat a při dalších úkonech vycházel z toho, že navrhovatel je umístěn ve Věznici Vinařice. Lze tak konstatovat nečinnost v obdobích od 10. 2. 2015 do 3. 8. 2015 a od 4. 8. 2015 do 10. 9. 2015.

B.30. sp. zn. P 84/2015 - nezl. T. P. Kárný navrhovatel: - dne 28. 1. 2015 - návrh - dne 6. 2. 2015 dle ISAS u soudce do doby kontroly senátu (tj. 10. 9. 2015) Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 6. 2. 2015 do 10. 9. 2015, tj. více jak 7 měsíců bez úkonu.

13 Kss 3/2015 - 111 pokračování

NSS: Dne 4. 2. 2015 doručen návrh otce na snížení výživného. Spis dále obsahuje potvrzení o provedených lustracích v CEO ze dne 9. 2. 2015, za nimiž následuje referát JUDr. V. ze dne 30. 9. 2015 obsahující pokyn: „Převeď do civilního odd., nepatří do opatrovnického odd., v době podání návrhu na snížení výživného byl již T. P., X, zletilý.

Kárný návrh uvádí nesprávné datum podání návrhu, lze však souhlasit s tím, období od 10. 2. 2015 do 10. 9. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.31. sp. zn. 14 Nc 19017/2015 - nezl. L. K. Kárný navrhovatel: - dne 28. 1.2015 - návrh - dne 29. 1. 2015 dle ISAS u soudce - dne 31. 7. 2015 nařízeno jednání na 27. 8. 2015 - dne 21. 8. 2015 odvoláno jednání - bez udání důvodu (žádná žádost účastníků) - dne 24. 8. 2015 spis dle ISAS zpět u soudce - dne 31. 8. 2015 nařízeno jednání na 22. 9. 2015 Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 29. 1. 2015 do 31. 7. 2015, tj. více jak 6 měsíců bez úkonu.

NSS: Dne 28. 1. 2015 doručen návrh rodičů na udělení souhlasu s právním jednáním za nezletilého – výpověď smlouvy o běžném účtu za účelem zajištění vhodnějších bytových potřeb. Kopie spisu obsahuje až referát JUDr. V. ze dne 31. 7. 2015, jímž byl dán pokyn k ustanovení kolizního opatrovníka a nařízení jednání na 27. 8. 2015. V předložené kopii spisu je dále obsažen již jen referát JUDr. V. ze dne 21. 8. 2015 obsahující pokyn: odvolej ú. j. 27. 8. 2015, za nímž následují doručenky.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 29. 1. 2015 do 31. 7. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.32. sp. zn. P 532/2014 - nezl. E. K. Kárný navrhovatel: - dne 2. 10. 2014 spis postoupen s návrhem na úpravu péče - dne 6. 10. 2014 dle ISAS u soudce - dne 20. 2. 2015 nařízeno jednání na 17. 3. 2015 Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 6. 10. 2014 do 20. 2. 2015, tj. více jak 4 měsíce bez úkonu.

NSS: Ve spise je obsaženo potvrzení o lustraci v CEO provedené kanceláří JUDr. V. dne 6. 10. 2014. Spis dále obsahuje urgenci JUDr. Z. B., předsedy senátu Okresního soudu Praha-západ, ze dne 5. 12. 2014, požadující sdělení stavu řízení a spisové značky, pod kterou řízení probíhá poté, co byla Obvodnímu soudu pro Prahu 4 věc postoupena z důvodu místní příslušnosti. Dne 15. 1. 2015 doručena žádost advokátky otce požadující nařízení jednání ve věci úpravy poměrů nezletilé. V žádosti je dále uvedeno, že dne 4. 7. 2014 byla podána žádost o rozvod, která je vedena u Okresního soudu Praha-západ. Dne 22. 1. 2015 a dne 19. 2. 2015 byly doručeny opakované žádosti JUDr. Z. B. o sdělení stavu řízení. Za nimi následuje referát JUDr. V. ze dne 20. 2. 2015, jímž byl dán pokyn k nařízení jednání na 17. 3. 2015, ustanovení kolizního opatrovníka a zaslání sdělení Okresnímu soudu Praha-západ, dle něhož řízení doposud není skončeno a jednání je nařízeno na 17. 3. 2015.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 7. 10. 2014 do 20. 2. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.33. sp. zn. 14 Nc 5502/2014 - pos. A. P.

13 Kss 3/2015

Kárný navrhovatel: - dne 12. 1. 2015 - spis dle ISAS u soudce - dne 25. 5. 2015 pokyn soudce k předložení tajemnici ke zhlédnutí Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 12. 1. 2015 do 25. 5. 2015, tj. více jak 4 měsíce bez úkonu.

NSS: Dne 28. 3. 2014 doručen návrh matky na omezení svéprávnosti dcery z důvodu těžkého mentálního postižení a jmenování matky jejím opatrovníkem, aby mohla vyřídit invalidní důchod pro dceru. Předložená kopie spisu pokračuje podáním matky doručeným dne 15. 12. 2014, dle něhož nepožaduje přítomnost znalce na jednání. Dále obsahuje referát zřejmě VSÚ ze dne 7. 1. 2015 k vyhotovení platebního poukazu k proplacení znalečného, za nímž následuje platební poukaz podepsaný JUDr. V. s razítkem účtárny poukaz přijat 9. 1. 2015. Ve spise je dále obsažen pouze pokyn JUDr. V. ze dne 25. 5. 2015 spis předej tajemnici ke zhlédnutí posuzované, za nímž následuje přípis VSÚ žádající navrhovatelku o součinnost při zajištění zhlédnutí posuzované (dle razítka kanceláře vypraveno dne 27. 5. 2015).

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 12. 1. 2015 do 25. 5. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.34. sp. zn. 14 Nc 1008/2014 - nezl. M. Č. Kárný navrhovatel: - dne 17. 12. 2014 - návrh - dne 18. 12. 2014 - spis dle ISAS u soudce - dne 15. 4. 2015 nařízeno jednání na 12. 5. 2015 Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 18. 12. 2014 do 15. 4. 2015, tj. skoro 4 měsíce bez úkonu.

NSS: Dne 17. 12. 2014 doručen návrh matky na úpravu poměrů nezletilé pro dobu po rozvodu (návrh na rozvod manželství byl podán u Okresního soudu Praha-západ). Ve spise následuje potvrzení o provedené lustraci v CEO ze dne 19. 12. 2014 (pátek). Dne 28. 1. 2015 doručen přípis Mgr. Š. T., soudkyně Okresního soudu Praha-západ, žádající o sdělení, pod jakou sp. zn. je vedeno řízení o úpravu poměrů nezletilé pro dobu po rozvodu, za nímž navazuje přípis vedoucí opatrovnického oddělení Obvodního soudu pro Prahu 4 M. M. ze dne 29. 1. 2015 sdělující příslušnou sp. zn. Dne 7. 4. 2015 doručen e-mailem dotaz matky, zda je vše v pořádku, neboť v polovině prosince 2014 podala návrh a do dnešního dne se jí nikdo neozval. Následuje referát JUDr. V. ze dne 15. 4. 2015, jímž byl dán pokyn k nařízení jednání na 12. 5. 2015 a ustanovení kolizního opatrovníka (dle razítka kanceláře vypraveno téhož dne).

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 22. 12. 2014 do 15. 4. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.35. sp. zn. 14 Nc 3083/2014 - posuz. Ing. R. L. Kárný navrhovatel: - dne 29. 10. 2014 - návrh - dne 29. 10. 2014 dle ISAS u soudce - dne 24. 5. 2015 dotaz na navrhovatelku, kde se nachází posuzovaný - dne 3. 6. 2015 usnesení - zahájeno řízení o úpravu svéprávnosti posuzovaného - dne 9. 6. 2015 žádost znalce o prodloužení lhůty k vypracování posudku - dne 9. 6. 2015 dle ISAS u soudce do doby kontroly senátu (tj. 9. 9. 2015) Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 29. 10. 2014 do 24. 5. 2015, tj. skoro 6 měsíců bez úkonu [správně má být skoro 7 měsíců – pozn. NSS].

NSS: Dne 29. 10. 2014 doručen návrh na omezení svéprávnosti podaný manželkou posuzovaného. Ve spise následují potvrzení o lustraci v CEO ze dne 7. 11. 2014 (pátek) a ze dne

13 Kss 3/2015 - 112 pokračování

24. 5. 2015, za nimiž navazuje pokyn JUDr. V. ze dne 24. 5. 2015 vyzvi navrhovatelku, aby ve lhůtě 10 dnů sdělila soudu, kde se v současné době nachází posuzovaný, aby mohl být podle místa pobytu zvolen znalec s lhůtou doručenka + 10 dnů. Dne 3. 6. 2015 doručeno podání navrhovatelky, dle něhož se posuzovaný nachází na adrese svého trvalého pobytu. Referátem JUDr. V. ze dne 3. 6. 2015 dán pokyn k vypravení usnesení, jímž zahájila řízení ve věcech opatrovnictví, spojila je s řízením o omezení svéprávnosti, jmenovala opatrovníka, ustanovila znalce, určila mu lhůtu k podání znaleckého posudku a uložila účastníkům, aby znalci poskytli součinnost (dle razítka kanceláře vypraveno téhož dne, právní moci jednotlivé výroky nabyly dne 18. 6. 2015, resp. dne 4. 7. 2015). Dne 9. 6. 2015 doručena žádost znalce o prodloužení lhůty k vypracování posudku na 90 dní. Spis dále obsahuje podání OSZ pro Prahu 4, jímž vstupuje do řízení o omezení svéprávnosti a žádá o doručování písemností a informování účastníků o vstupu OSZ do řízení (doručeno soudu dne 12. 6. 2015). Spis dále obsahuje dotaz OSZ na stav řízení ze dne 15. 8. 2015 a následnou urgenci ze dne 2. 11. 2015. Za nimi navazuje referát JUDr. V. ze dne 24. 11. 2015, jímž byl dán pokyn k informování účastníků o vstupu OSZ do řízení a zaslání spisu znalci spolu s dotazem, zda i nadále žádá o prodloužení lhůty (dle razítka kanceláře vypraveno dne 25. 11. 2015).

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 10. 11. 2014 do 24. 5. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.36. sp. zn. 14 Nc 3009/2014 - posuz. Ing. J. Š. Kárný navrhovatel: - dne 21. 10. 2014 dle ISAS u soudce - dne 24. 5. 2015 usnesení - zahájeno řízení o omezení svéprávnosti posuzované + ustanovení znalce - dne 25. 6. 2015 odesláno znalci - dne 23. 7. 2015 žádost znalce o prodloužení lhůty - posuzovaná nereaguje na předvolání - dne 27. 8. 2015 sdělení znalce, že posuzovaná nereaguje na předvolání - dne 8. 9. 2015 přípis znalce - navrhuje předvedení posuzované Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 21. 10. 2014 do 24. 5. 2015, tj. více jak 7 měsíců bez úkonu.

NSS: Dne 30. 1. 2014 doručen návrh syna na omezení svéprávnosti matky z důvodu problémů s alkoholem a možných duševních potíží. Následuje usnesení ze dne 3. 7. 2014, jímž JUDr. V. vyslovila místní nepříslušnost Obvodního soudu pro Prahu 4 a rozhodla o postoupení věci Obvodnímu soudu pro Prahu 5. Obvodní soud pro Prahu 5 vyjádřil nesouhlas s postoupením věci, neboť z návrhu i vyjádření posuzované vyplývá, že se posuzovaná fakticky zdržuje v obvodu Prahy 4, a předložil věc Městskému soudu v Praze. Městský soud usnesením ze dne 9. 9. 2014 shledal nesouhlas Obvodního soudu pro Prahu 5 důvodným, neboť postupující soud vycházel pouze z údaje o hlášeném trvalém pobytu, aniž by učinil konkrétní šetření, zda se posuzovaná na adrese trvalého pobytu ke dni podání návrhu zdržovala. Spis doručen Obvodnímu soudu pro Prahu 4 dne 21. 10. 2014. Dne 17. 2. 2015 doručen návrh na nařízení protialkoholní léčby. Následuje referát JUDr. V. ze dne 24. 5. 2015, jímž byl dán pokyn k vypravení usnesení, jímž zahájila řízení ve věcech opatrovnictví, spojila je s řízením o omezení svéprávnosti, jmenovala opatrovníka, ustanovila znalce, určila mu lhůtu k podání znaleckého posudku a uložila účastníkům, aby znalci poskytli součinnost (dle razítka kanceláře vypraveno dne 25. 5. 2015). Dne 12. 6. 2015 doručeno podání OSZ pro Prahu 4, jímž vstupuje do řízení o omezení svéprávnosti a žádá o doručování písemností a informování účastníků o vstupu OSZ do řízení. Následují referáty JUDr. V. ze dne 18. 6. 2015, jímž byl dán pokyn k informování účastníků o vstupu OSZ do řízení, a ze dne 22. 6. 2015, kterým byl dán pokyn k zaslání spisu znalci.

13 Kss 3/2015

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 22. 10. 2014 do 24. 5. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.37. sp. zn. 14 Nc 345/2015 - nezl. A. M. Kárný navrhovatel: - dne 20. 1. 2015 - návrh - dne 20. 1. 2015 dle ISAS u soudce - dne 23. 7. 2015 nařízeno jednání na 8. 9. 2015 Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 20. 1. 2015 do 23. 7. 2015, tj. více jak 6 měsíců bez úkonu.

NSS: Dne 20. 1. 2015 doručen návrh babičky, aby jí do výchovy byla svěřena nezletilá vnučka. Ve spise následují potvrzení o lustraci v CEO ze dne 23. 1. 2015 (pátek), za nimiž je obsažen pokyn ze dne 26. 6. 2015 předlož soudkyni k nařízení ú. j. Dále navazuje referát JUDr. V. ze dne 23. 7. 2015 k ustanovení kolizního opatrovníka a nařízení jednání na 8. 9. 2015. Dne 20. 8. 2015 doručen přípis Krajského soudu v Ostravě žádající o sdělení, zda je u obvodního soudu vedeno řízení ve věci péče o nezletilou a požadující zapůjčení spisu k jednání dne 17. 9. 2015 ve věci řízení o určení otcovství. Dne 2. 9. 2015 doručeno podání ustanoveného kolizního opatrovníka (Městská část Praha 11), který doporučil, aby bylo vyhověno návrhu a nezletilá byla svěřena do péče babičky, která se o ni již dlouhodobě stará. Na jednání dne 8. 9. 2015 navrhovatelka uvedla, že svůj návrh ještě zváží a bude uvažovat o podání návrhu na svěření do pěstounské péče, jednání bylo odročeno na 20. 10. 2015. Dne 10. 9. 2015 doručena urgence Krajského soudu v Ostravě žádající o sdělení, zda je u obvodního soudu vedeno řízení ve věci péče o nezletilou, a požadující zapůjčení spisu či alespoň kopii návrhu a vydaných rozhodnutí. Referátem JUDr. V. ze dne 15. 9. 2015 dán pokyn k informování Krajského soudu v Ostravě o sp. zn., pod níž je řízení vedeno, a zaslání fotokopie relevantní části spisu. Dne 8. 10. 2015 doručeno zpětvzetí návrhu na svěření nezletilé spolu s návrhem na její svěření do pěstounské péče. Dne 12. 10. 2015 doručen přípis Okresního soudu v Opavě žádající o sdělení, zda je u obvodního soudu veden opatrovnický spis ve věci nezletilé a požadující zaslání posledního rozhodnutí opatrovnického soudu. Dne 20. 10. 2015 se uskutečnilo jednání, na němž bylo přečteno zpětvzetí a dále konstatováno, že jednání ve věci svěření nezletilé do pěstounské péče se bude pravděpodobně konat dne 24. 11. 2015. Dne 30. 10. 2015 doručena urgence Okresního soudu v Opavě.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 26. 1. 2015 do 23. 7. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.38. sp. zn. P 212/2006 - nezl. J. K. Kárný navrhovatel: - dne 5. 2. 2015 - návrh na zvýšení výživného - dne 9. 2. 2015 dle ISAS u soudce do doby předložení ke kontrole senátu (tj. 9. 9. 2015) Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 9. 2. 2015 do 9. 9. 2015, tj. 7 měsíců bez úkonu.

NSS: Dne 5. 2. 2015 doručen návrh matky na zvýšení výživného na nezletilého. Ve spise následují potvrzení o lustraci v CEO ze dne 10. 2. 2015, za nimiž následuje referát JUDr. V. ze dne 30. 9. 2015, jímž dala pokyn k ustanovení kolizního opatrovníka a nařízení jednání na 15. 10. 2015. Dne 8. 10. 2015 doručena žádost zástupkyně matky o odročení z důvodu kolize s jiným jednáním.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 11. 2. 2015 do 9. 9. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.39. sp. zn. P 557/2013 - nezl. D. M. Kárný navrhovatel:

13 Kss 3/2015 - 113 pokračování

- dne 6. 11. 2014 - návrh otce na snížení výživného - dne 7. 11. 2014 dle ISAS u soudce - dne 12. 2. 2015 dle ISAS u soudce (v mezidobí od návrhu 7. 11. 2014 do 12. 2. 2015 řešena změna příjmení nezl.) - dne 22. 6. 2015 dotaz na otce, zda ve věci svého návrhu chce být účasten u jednání - dne 30. 6. 2015 dle ISAS u soudce do doby předložení ke kontrole senátu (tj. 9. 9. 2015) Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti minimálně od 12. 2. 2015 do 9. 9. 2015, tj. skoro 7 měsíců bez úkonu, když dotaz na otce po takové době není úkon směřující k vyřízení věci, navíc ani po tomto sdělení nebyl učiněn žádný úkon.

NSS: Dne 6. 11. 2014 doručen návrh otce na snížení výživného z důvodu nástupu trestu odnětí svobody. Dne 2. 12. 2014 se uskutečnilo jednání, na němž JUDr. V. vyhlásila rozsudek, jímž vyhověla návrhu matky na změnu příjmení nezletilého syna. Referátem JUDr. V. ze dne 31. 12. 2014 dán pokyn k vypravení uvedeného rozsudku, který nabyl právní moci dne 23. 1. 2015. Datum právní moci vyznačeno zřejmě VSÚ dne 29. 1. 2015 spolu s pokynem spis soudci. Dne 22. 6. 2015 doručeno podání matky informující o změně příjmení syna. Referátem z téhož dne udělila JUDr. V. pokyn kanceláři – oprav v ISASu příjmení nezletilého; vyzvi otce, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení této výzvy sdělil zdejšímu soudu, zda chce být ve věci svého návrhu na snížení výživného přítomen jednání s tím, že si náklady eskorty hradí sám, či zda souhlasí s jednáním soudu v jeho nepřítomnosti a jeho výslechem ve věznici dožádaným soudem. Dne 30. 6. 2015 doručeno podání otce, dle něhož souhlasí s jednáním ve své nepřítomnosti. Následuje až referát JUDr. V. ze dne 24. 11. 2015, jímž dala pokyn k ustanovení kolizního opatrovníka nezletilému pro řízení ve věci snížení výživného, zaslání návrhu otce ze dne 6. 11. 2014 ostatním účastníkům, dožádání Okresního soudu v Pardubicích o provedení výslechu a dotázání se Věznice Pardubice, za jaký trestný čin je otec ve výkonu trestu, zda je pracovně zařazen, jaká je výše jeho příjmů a kdy má být propuštěn.

Byť po dotazu na otce, zda trvá na své přítomnosti u jednání, bezprostředně nenavazovaly další úkony, nelze souhlasit s tím, že by se nejednalo o úkon směřující k rozhodnutí ve věci, neboť soud již nemusel tento úkon opakovat a vycházel z toho, že navrhovatel na své přítomnosti u jednání netrvá a že jeho výslech bude proveden ve věznici, kde je umístěn. Lze tedy konstatovat neodůvodněnou nečinnost v období od 12. 2. 2015 do 22. 6. 2015 a dále v období od 1. 7. 2015 do 9. 9. 2015. Nečinnost zjevně pokračovala i po kontrole senátu, soud je však vázán datem ukončení nečinnosti, jak je vymezeno v kárném návrhu.

B.40. sp. zn. P 21/2015 - nezl. M. S. Kárný navrhovatel: - dne 8. 1. 2015 - postoupen návrh na zvýšení výživného - dne 9. 1. 2015 dle ISAS u soudce - dne 7. 5. 2015 nařízeno jednání na 2. 6. 2015 (kanceláři předloženo soudcem dne 11. 5. 2015) Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 9. 1. 2015 do 7. 5. 2015, tj. skoro 4 měsíce bez úkonu.

NSS: Dne 12. 11. 2014 doručen Okresnímu soudu Nový Jičín návrh matky na zahájení řízení o zvýšení výživného. Dne 8. 1. 2015 byl spis doručen Obvodnímu soudu pro Prahu 4 jako soudu místně příslušnému. Následují potvrzení o lustraci v CEO ze dne 12. 1. 2015, na něž navazuje referát JUDr. V. ze dne 7. 5. 2015 (dle razítka kanceláře došlo dne 11. 5. 2015), jímž byl dán pokyn k nařízení jednání na 2. 6. 2015 a ustanovení kolizního opatrovníka. Dne 28. 5. 2015 doručena žádost zástupkyně otce o odročení jednání z důvodu její zahraniční cesty. Dne 1. 6. 2015 JUDr. V. zadala pokyn odvolej ú.j. 2. 6. 2015 a poté spis předlož. Referátem ze dne 2. 6. 2015 následně nařídila jednání na 2. 7. 2015. Dne 8. 6. 2015 doručeno vyjádření otce k návrhu na zvýšení výživného.

13 Kss 3/2015

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 13. 1. 2015 do 7. 5. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.41. sp. zn. P 647/2014 - omez. L. M. Kárný navrhovatel: - rozsudek o omezení svéprávnosti nabyl právní moci dne 28. 8. 2014 - doložka právní moci byla vyznačena dne 4. 9. 2014 a vyšší soudní úřednicí byl dán pokyn k předložení spisu tajemnici k dalšímu postupu ve věci (tj. zaslání listiny o jmenování opatrovníka) - věc však byla předložena dne 25. 9. 2014 Městskému soudu v Praze jako soudu odvolacímu s odvoláním syna posuzované - spis se vrátil z Městského soudu v Praze dne 6. 11. 2014 - dne 26. 11. 2014 vyznačila vyšší soudní úřednice právní moc a dala pokyn k předložení spisu tajemnici k dalšímu postupu ve věci (tj. zaslání listiny o jmenování opatrovníka) - dne 3. 12. 2014 byl podán návrh na vydání předběžného opatření - dne 3. 12. 2014 návrh na změnu opatrovníka s podnětem na přezkoumání - NEŘEŠEN - dne 10. 12. 2014 byl návrh na předběžné opatření zamítnut - proti tomu bylo podáno odvolání - dne 11. 12. 2014 podán návrh na udělení souhlasu s právním jednáním - NEŘEŠEN - dne 6. 1. 2015 byl spis s odvoláním předložen Městskému soudu v Praze - dne 12. 2. 2015 se spis vrátil z Městského soudu v Praze zpět - dne 13. 2. 2015 dle ISAS u soudce - dne 16. 7. 2015 byla zaslána listina o jmenování opatrovníka - dne 7. 9. 2015 nařízeno jednání na 1. 10. 2015 Závěr: průtah spočívající v nečinnosti od 13. 2. 2015 do 13. 7. 2015 (kdy byla vyznačena právní moc na usnesení Městského soudu v Praze), tj. 5 měsíců bez úkonu + průtah ve vyznačení právní moci na čl. 93 dnem 19. 2. 2015, vyznačena však až 13. 7. 2015, tj. skoro po 5 měsících!!! + průtah ve věci návrhu na udělení souhlasu s právním jednáním - NEŘEŠEN od nápadu, tj. od 11. 12. 2014.

NSS: Dne 19. 12. 2013 doručen návrh dcery, aby její matka byla z důvodu těžké formy Alzheimerovy choroby zbavena způsobilosti k právním úkonům a aby byla ustanovena její opatrovnicí (č. l. 1). Předložená kopie spisu dále pokračuje návrhem syna posuzované, doručeným dne 3. 12. 2014, na změnu opatrovníka a na vydání předběžného opatření (č. l. 67 a násl.) z důvodu, že se opatrovnice o opatrovanou řádně nestará, pobírá za ni starobní důchod a příspěvek na péči a umístila ji do psychiatrické léčebny. Referátem JUDr. V. ze dne 10. 12. 2014 dán pokyn k vypravení usnesení téhož data, jímž se zamítá návrh syna na vydání předběžného opatření (usnesení nabylo právní moci dne 19. 2. 2015, právní moc vyznačena JUDr. V. dne 13. 7. 2015). Na č. l. 86 je obsaženo formulářové podání ze dne 11. 12. 2014 (doručeno téhož dne), jímž opatrovnice žádala o schválení výpovědi stavebního spoření za účelem uhrazení nezbytných výdajů ústavní péče. Předmětný návrh byl předložen na formuláři pro udělení souhlasu s právním jednáním nezletilého, ačkoliv bylo požadováno udělení souhlasu za osobu omezenou na svéprávnosti. Dne 18. 12. 2014 doručeno odvolání syna proti usnesení o zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření. Téhož dne zadala JUDr. V. pokyn k zaslání spisu městskému soudu. Městský soud usnesením ze dne 9. 2. 2015 usnesení obvodního soudu potvrdil. Spis byl obvodnímu soudu vrácen dne 12. 2. 2015. Dne 13. 2. 2015 (pátek) dán pokyn k rozeslání usnesení městského soudu účastníkům, lhůta doručenky, dle razítka kanceláře došlo a bylo vypraveno dne 16. 2. 2015. Ve spise je dále založeno podání právního zástupce syna doručené dne 23. 1. 2015 obsahující doplnění návrhu na změnu opatrovníka, za nímž následuje již jen referát JUDr. V. ze dne 13. 7. 2015: sděl zástupci, že jeho klient již v řízení podal návrh na změnu opatrovníka; spis předej tajemnici ke složení opatrovnického slibu; po složení slibu bude nařízeno ú. j.

13 Kss 3/2015 - 114 pokračování

Uvedené věci se týká stížnostní spis 40 St 53/2015 obsahující stížnost navrhovatelky ze dne 8. 7. 2015, v níž uvádí, že ačkoliv rozhodnutí, jímž byla ustanovena opatrovníkem své matky, nabylo právní moci dne 28. 8. 2014, doposud neobdržela listinu opatrovníka. Navrhovatelka je přesvědčena, že JUDr. V. úmyslně zadržuje opatrovnické listiny, neboť její bratr brojí proti tomu, aby byla opatrovníkem. Ve vyjádření k předmětné stížnosti ze dne 27. 7. 2015 místopředsedkyně soudu, Mgr. Lenka Eliášová, uvedla, že shledala pochybení v postupu soudu spočívající v tom, že bezprostředně po jmenování opatrovníkem nebyla navrhovatelce zaslána listina opatrovníka. „K uvedenému došlo v důsledku pohybu spisu mezi tajemnicí a soudcem, který rozhoduje o novém návrhu na ustanovení opatrovníka. Tento pohyb byl vyvolán zejména nutností v zákonné lhůtě rozhodnout o návrhu na vydání předběžného opatření. Poté již nebyl spis vrácen zpět tajemnici. Přímé průtahy spočívající v nečinnosti soudkyně jsem shledala v období od 17. 2. 2015 do 13. 7. 2015, kdy soudkyně ve věci neučinila úkon ve třech měsících. Za toto pochybení se Vám hluboce omlouvám a sděluji Vám, že jednak bude přijato systémové opatření k nápravě tak, aby spisy byly předkládány k doručení listiny o jmenování opatrovníka jmenovanému opatrovníkovi ihned s vykonatelností rozhodnutí. Dále sděluji, že spis bude dále sledován, aby k dalším průtahům nedocházelo.“ Ve stížnostním spise je dále obsažena opakovaná stížnost navrhovatelky ze dne 7. 10. 2015, v níž uvádí, že poté, co JUDr. V. údajně zadržovala na podnět bratra navrhovatelky a jeho advokáta listinu opatrovníka, nyní JUDr. V. spolu s bratrem navrhovatelky a jeho advokátem opět vyvolali kauzu o zrušení jejího opatrovnictví, přestože k tomu není žádný důvod, jak potvrdil i odvolací soud. Navrhovatelka proto žádá, aby bylo zasaženo proti svévoli jejího bratra rozhodovat u soudu v jeho prospěch. Závěrem uvedla, že dne 1. 10. 2015 byla JUDr. V. předvolána k jednání za účasti bratra a jeho právníka, na které se z výše uvedených důvodů nedostavila. Ve vyjádření ze dne 13. 10. 2015 Mgr. E. uvedla, že předmětná stížnost nesměřuje proti nevhodnému chování soudkyně, ale proti jejímu rozhodování, a je proto s ohledem na § 164 zákona o soudech a soudcích nedůvodná.

Lze souhlasit s nečinností od 17. 2. 2015 do 13. 7. 2015. Stejně tak lze potvrdit průtah s vyznačením právní moci i to, že předmětný návrh na udělení souhlasu s právním jednáním zůstal neřešen; tato pochybení však dle hodnocení kárného soudu nepředstavují samostatný předmět kárného návrhu.

B.42. sp. zn. P 70/2015 - nezl. P. Kárný navrhovatel: - dne 26. 1. 2015 - postoupeno s návrhem na změnu péče a výživy - dne 27. 1. 2015 dle ISAS u soudce do doby předložení ke kontrole senátu - dne 8. 6. 2015 dotaz na CEV - dne 15. 6. 2015 spis dle ISAS zpět u soudce do doby kontroly senátu (tj. 10. 9. 2015) Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 27. 1. 2015 do 10. 9. 2015, tj. více jak 7 měsíců bez úkonu, když dotaz na CEV po 5 měsících není úkon směřující k vyřízení věci za situace, kdy není dále učiněn úkon ve věci samé.

NSS: Dne 16. 10. 2014 doručen návrh matky na změnu péče a výchovy – předběžné opatření z důvodu, že otec, jemuž byly děti svěřeny, byl vzat do vazby. V předložené kopii následují potvrzení o lustraci v CEO ze dne 27. 1. 2015, záznam ze dne 13. 2. 2015 o nahlížení zástupce do spisu a dále referát JUDr. V. ze dne 8. 6. 2015 obsahující pokyn dotaž se i telefonicky na otce v CEV; pořiď výpis z rejstříku trestů; lh. nejpozději 15. 6. 2015. Následují výpisy z CEV ze dne 8. 6. 2015 a z rejstříku trestů ze dne 9. 6. 2015. Spis dále obsahuje referát JUDr. V. ze dne 5. 10. 2015 obsahující pokyn k ustanovení kolizního opatrovníka a nařízení jednání na 1. 12. 2015.

Byť po pořízení výpisů z CEV a z rejstříku trestů bezprostředně nenavazovaly další úkony, nelze souhlasit s tím, že by se nejednalo o úkony směřující k rozhodnutí ve věci, neboť zejména výpis z CEV splnil svůj účel, je z něj zřejmé, že se otec nezletilých v tu dobu již nenacházel ve vazbě ani ve VTOS, jakož i to, že byl z vazební věznice propuštěn dne 4. 11. 2014. Soud tedy z těchto

13 Kss 3/2015

údajů pro další řízení vycházel. Lze tedy konstatovat nečinnost v obdobích od 28. 1. 2015 do 8. 6. 2015 a od 10. 6. 2015 do 10. 9. 2015.

B.43. sp. zn. 14 Nc 3010/2014 - posuz. D. B. Kárný navrhovatel: - dne 26. 9. 2014 spis zaslán znalci s lhůtou pro posudek 1 měsíc - dne 22. 10. 2014 - žádost znalce o prodloužení lhůty k podání znaleckého posudku - dne 24. 10. 2014 - dle ISAS spis u soudce k prodloužení lhůty - dne 24. 5. 2015 - usnesení - lhůta prodloužena do 30. 6. 2015 - dne 3. 7. 2015 pokyn k urgování znalce - dne 20. 8. 2015 předložen zn. posudek - dne 26. 8. 2015 usnesení - přiznání znalečného Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 24. 10. 2014 do 24. 5. 2015, tj. 7 měsíců bez úkonu.

NSS: Dne 31. 1. 2014 doručen návrh matky na omezení svéprávnosti zletilého syna a ustanovení opatrovníka z důvodu duševní poruchy. Referátem JUDr. V. ze dne 12. 5. 2014 dán pokyn k vypravení usnesení, jímž zahájila řízení ve věcech opatrovnictví, spojila je s řízením o omezení svéprávnosti, ustanovila znalce, určila mu lhůtu 1 měsíc k podání znaleckého posudku a uložila účastníkům, aby znalci poskytli součinnost. Dne 22. 9. 2014 zadala JUDr. V. pokyn k informování účastníků o vstupu OSZ pro Prahu 4 do řízení a zaslání spisu znalci, lhůta doručenka + 1 měsíc (dle razítka kanceláře vypraveno dne 23. 9. 2014). Dne 22. 10. 2014 doručena žádost znalce o prodloužení lhůty k vypracování posudku z důvodu, že se posuzovaný bez omluvy nedostavil k vyšetření. Dne 8. 12. 2014 doručen e-mail znalce, dle něhož se posuzovaný nedostavil ani na opakované písemné výzvy a ani jej nijak nekontaktoval, znalec proto žádal soud o určení dalšího postupu. Opakovaným e-mailem ze dne 11. 12. 2014 znalec informuje, že se mu výzva zaslaná posuzovanému prostřednictvím České pošty vrátila jako nevyzvednutá, a žádá proto soud o určení dalšího postupu. Dne 19. 1. 2015 doručeno podání OSZ pro Prahu 4 žádající o sdělení, zda již byl vypracován znalecký posudek a kdy lze očekávat nařízení jednání. Dne 12. 3. 2015 doručen opětovný dotaz OSZ pro Prahu 4 a dále urgence doručené dne 13. 4. 2015 a 19. 5. 2015. Následuje referát JUDr. V. ze dne 24. 5. 2015, jímž byl dán pokyn k vypravení usnesení z téhož dne o prodloužení lhůty znalci do 30. 6. 2015 a k vyzvání navrhovatelky, aby sdělila, na jaké adrese se posuzovaný zdržuje, a sdělení znalci o dalším postupu. Referátem ze dne 3. 7. 2015 dán pokyn urguj u znalce (vypraveno téhož dne). Následují urgence znalce e-mailem dne 12. 8. 2015 a 17. 8. 2015. Znalecký posudek doručen dne 20. 8. 2015. Referátem zřejmě VSÚ ze dne 26. 8. 2015 byl dán pokyn k předložení usnesení o přiznání znalečného k podpisu soudci a k jeho následnému vypravení (vypraveno dne 27. 10. 2015).

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 24. 10. 2014 do 24. 5. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost. Nečinnost pokračovala i přes opakované žádosti znalce o prodloužení lhůty či určení dalšího postupu a opakované urgence OSZ.

B.44. sp. zn. P 477/2009 - část. nesv. M. H. Kárný navrhovatel: - dne 20. 11. 2014 - odvolání posuz. do rozsudku - dne 1. 12. 2014 dle ISAS u soudce - dne 12. 2. 2015 návrh na schválení právního jednání - dne 4. 5. 2015 předkládací zpráva - dne 9. 6. 2015 usnesení MS zpět - dne 11. 6. 2015 pokyn VSÚ k rozeslání - dne 22. 6. 2015 dle ISAS u soudce do kontroly senátu (tj. 9. 9. 2015) - v mezidobí přišlo dovolání dne 24. 8. 2015

13 Kss 3/2015 - 115 pokračování

Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 1. 12. 2014 do 4. 5. 2015, tj. více jak 5 měsíců bez úkonu + průtah ve věci návrhu na udělení souhlasu s právním jednáním – NEŘEŠEN od nápadu, tj. od 12. 2. 2015.

NSS: Předložená kopie spisu obsahuje odvolání částečně nesvéprávného ze dne 17. 11. 2014. Ve spise následuje pokyn zřejmě VSÚ ze dne 19. 11. 2014 k zaslání odvolání zúčastněným subjektům, vypraveno dne 20. 11. 2014. Dne 26. 11. 2014 doručena žádost OSZ pro Prahu 4 o zaslání protokolů z jednání dne 2. 9. 2014 a 30. 9. 2014, požadované písemnosti kancelář soudu odeslala dne 27. 11. 2014. Dne 26. 1. 2015 doručena zpráva opatrovníka (Městská část Praha 11) o péči. Dne 12. 2. 2015 doručen návrh opatrovníka na schválení právního jednání – uzavření smlouvy o poskytnutí pomoci s asistentem sociální péče. Následuje potvrzení o provedené lustraci v CEO dne 13. 2. 2015. Dne 4. 5. 2015 zadala JUDr. V. pokyn k předložení spisu Městskému soudu v Praze. Na jednání dne 27. 5. 2015 vyhlásil městský soud rozsudek, jímž částečně změnil výrok I. napadeného rozsudku v rozsahu omezení svéprávnosti a ve zbytku rozsudek obvodního soudu potvrdil. Spis byl obvodnímu soudu vrácen dne 9. 6. 2015. Navazuje pokyn VSÚ ze dne 11. 6. 2015 k vypravení rozsudku městského soudu. Dne 12. 6. 2015 doručeno vyúčtování odměny kolizního opatrovníka. Referátem ze dne 19. 6. 2015 (s nečitelným podpisem) dán pokyn k předložení usnesení o přiznání odměny koliznímu opatrovníku k podpisu soudci a jeho vypravení (dle razítka kanceláři došlo dne 22. 6. 2015, vypraveno chybí). Dne 24. 8. 2015 doručeno dovolání posuzovaného.

Uvedené věci se týká rovněž výtka ze dne 5. 12. 2014, sp. zn. 40 Spr 1753/2014, udělená dle § 88a zákona o soudech a soudcích za průtah v délce 3-6 měsíců zjištěný během kontroly neskončených věcí starších 6 měsíců provedené v období od 8. 9. 2014 do 26. 9. 2014. Dle zprávy z předmětné kontroly se jednalo o opakované průtahy v obdobích od 27. 8. 2012 do 27. 2. 2013, od 20. 3. 2013 do 5. 8. 2013 a dále od 27. 11. 2013 do 18. 4. 2014.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 1. 12. 2014 do 4. 5. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost. Jedná se o průtah s předložením věci odvolacímu soudu přesahující 5 měsíců. Ovšem vzhledem k tomu, že měl být spis předložen odvolacímu soudu, nemohl být souběžně řešen návrh opatrovníka na schválení právního jednání posuzovaného. Tento průtah však lze konstatovat nejpozději od 22. 6. 2015, neboť od tohoto data byl spis až do kontroly senátu, tj. do 9. 9. 2015, u soudce, tj. průtah v období od 22. 6. 2015 do 9. 9. 2015.

B.45. sp. zn. 14 Nc 2822/2012 – vyšetř. V. R. Kárný navrhovatel: - dne 5. 1. 2015 - dle ISAS u soudce - dne 1. 6. 2015 - usnesení - zahájeno řízení o úpravu svéprávnosti posuzované - dne 19. 6. 2015 - pokyn soudce k vyvěšení závad Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 5. 1. 2015 do 1. 6. 2015, tj. skoro 5 měsíců bez úkonu.

NSS: Dne 17. 9. 2012 doručen návrh syna na omezení způsobilosti matky k právním úkonům. Dle úředního záznamu ze dne 20. 11. 2014 (č. l. 129) zástupkyně posuzované R. M. telefonicky požádala o doručování na adresu jejího faktického bydliště N. R. 1312, H. Na uvedené navazuje referát JUDr. V. ze dne 22. 12. 2014 obsahující pokyn usnesení na č. l. 123 zašli zástupci posuzované R. M., nar. X, N. R. X, H.–III; lh.: doručenka. Následuje výpis o kontrole datové schránky zástupkyně s negativním výsledkem z téhož dne (obsažený na č. l. 130). Dne 5. 1. 2015 soudu vrácena poštovní zásilka zaslaná zástupkyni obálkou č. III, neboť ji nebylo možno vložit do schránky, s poznámkou doručovatele - odstěhován. Navazují výpisy o lustraci v CEO ze dne 5. 1. 2015 a ze dne 13. 1. 2015 a 6. 3. 2015. Adresa trvalého pobytu zástupkyně R. M. však nebyla nalezena, pouze adresa posuzované. Dne 28. 5. 2015 doručen e-mail R. M. (dcery a zástupkyně posuzované) požadující sdělení sp. zn., pod níž je věc vedena. Následují potvrzení o lustraci v CEO ze dne 1. 6. 2015. Referátem JUDr. V. ze dne 1. 6. 2015 obsahující pokyn: závadu na č l.

13 Kss 3/2015

131 vyvěs na ÚD; usnesení na čl. 123 zašli zástupci posuzované: R. M., nar. X, M. 2035/21, K. V.– I; a dále pokyn k vypravení usnesení, jímž JUDr. V. zahájila řízení ve věcech opatrovnictví, spojila je s řízením o omezení svéprávnosti, ustanovila znalce, určila mu lhůtu 1 měsíc k podání znaleckého posudku a uložila účastníkům, aby znalci poskytli součinnost. Ze spisu je dále patrno, že i opakované poštovní zásilky adresované R. M. byly obvodnímu soudu vráceny (dne 18. 6. 2015 a dne 22. 6. 2015). Dne 19. 6. 2015 dán pokyn JUDr. V. - závady vyvěs na ÚD.

JUDr. V. měla po vrácení zásilky doručované na adresu sdělenou zástupkyní posuzované bez dalšího přistoupit k vyvěšení předmětné písemnosti na úřední desku soudu s účinky doručení (§ 50 odst. 2 o. s. ř.). Vzhledem k tomu, že takto nepostupovala, lze souhlasit s kárným návrhem, že období od 6. 1. 2015 do 1. 6. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.46. sp. zn. 14 Nc 306/2015 - nezl. M. Kárný navrhovatel: - dne 5. 1. 2015 návrh - dne 6. 1. 2015 dle ISAS u soudce - dne 23. 7. 2015 nařízeno jednání na 25. 8. 2015 Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 6. 1. 2015 do 23. 7. 2015, tj. více jak 6 měsíců bez úkonu.

NSS: Dle obsahu spisu byl dne 5. 1. 2015 doručen návrh otce na úpravu poměrů nezletilých dětí pro dobu před a po rozvodu manželství. Ve spise následují potvrzení o provedených lustracích v CEO ze dne 6. 1. 2015, na něž navazuje podání právní zástupkyně matky ze dne 18. 2. 2015 požadující zaslání návrhu na úpravu poměrů, a dne 6. 3. 2015 byla doručena opakovaná žádost. Ze spisu není patrno, že by žádosti bylo vyhověno. Dle úředního záznamu ze dne 13. 3. 2015 nahlížela právní zástupkyně matky do spisu. Dne 17. 3. 2015 doručena vyjádření matky k návrhu otce. Dne 6. 5. 2015 doručena žádost zástupce otce o nařízení ústního jednání a dne 21. 7. 2015 doručena opakovaná žádost poukazující na to, že u Okresního soudu v Berouně je vedeno řízení o návrhu na určení výživného pro nerozvedenou manželku, které přímo souvisí s projednávaným návrhem. Referátem JUDr. V. ze dne 23. 7. 2015 dán pokyn k nařízení jednání na 25. 8. 2015, ustanovení kolizního opatrovníka nezletilým, přeposlání podání zaslaných účastníky a vyžádání dalších podkladů od účastníků (dle razítka kanceláře došlo dne 23. 7. 2015, vypraveno dne 27. 7. 2015). Dne 30. 7. 2015 doručena žádost matky o odročení jednání z důvodu dovolené její právní zástupkyně. Dne 3. 8. 2015 zadala JUDr. V. pokyn k odročení jednání na 10. 9. 2015. Dne 7. 9. 2015 doručena zpráva kolizního opatrovníka Městská část Praha 11 o poměrech nezletilých. Na jednání dne 10. 9. 2015 rodiče navrhli, aby soud schválil jejich dohodu; po přečtení důkazů JUDr. V. vyhlásila rozsudek, jímž schválila dohodu rodičů. Následuje pokyn JUDr. V. ze dne 16. 9. 2015: spis předej asistentce k vypracování rozsudku, pod nímž je pokyn asistentky ze dne 2. 10. 2015 předlož soudkyni ke kontrole a podpisu rozsudek a poté zašli účastníkům (vypraveno dne 12. 10. 2015).

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 7. 1. 2015 do 23. 7. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost. Ze strany soudu nebyly učiněny žádné úvodní úkony až do 23. 7. 2015. Zástupkyně účastnice řízení opakovaně žádala, aby jí byl přeposlán návrh protistrany, ale ze spisu není patrno, že by se tak stalo, naopak právní zástupkyně byla nahlížet do spisu, který dle úředního záznamu studovala 2 minuty, a následně bez předchozí výzvy zaslala vyjádření k návrhu.

B.47. sp. zn. 14 Nc 3033/2014 - posuz. S. O. Kárný navrhovatel: - dne 6. 11. 2014 spis odeslán znalci - dne 14. 11. 2014 dle ISAS spis u soudce

13 Kss 3/2015 - 116 pokračování

- dne 8. 12. 2014 - žádost znalce soudu o další postup, vyšetřovaný se odmítl dostavit + žádost o prodloužení lhůty k vypracování ZP - dne 17. 6. 2015 - usnesení o prodloužení lhůty k vypracování znaleckého posudku do 1. 9. 2015 Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 8. 12. 2014 do 17. 6. 2015, tj. více jak 6 měsíců bez úkonu, když zde není žádná součinnost se znalcem k zajištění účasti posuzovaného u znalce.

NSS: Dne 7. 5. 2014 doručen návrh zletilých dětí na omezení svéprávnosti otce z důvodu problémů s alkoholem. V předložené kopii spisu chybí usnesení ze dne 29. 9. 2014, č. j. 14 Nc 3033/2014 - 6, jímž bylo zahájeno řízení ve věci opatrovnictví, spojeno s řízením o úpravě svéprávnosti, ustanoven znalec a určena lhůta k vypracování posudku. Dne 3. 10. 2014 doručeno sdělení OSZ pro Prahu 4 o vstupu do řízení. Dne 10. 10. 2014 zadala JUDr. V. pokyn k informování účastníků o vstupu OSZ pro Prahu 4 do řízení. Dne 5. 11. 2014 zadala JUDr. V. pokyn k zaslání spisu znalci, lhůta doručenka + 1 měsíc. Spis odeslán dne 6. 11. 2014. Dne 8. 12. 2014 doručen e-mail znalce, dle něhož s ním posuzovaný odmítá spolupracovat, znalec proto žádal soud o určení dalšího postupu. Dne 17. 2. 2015 doručen dotaz OSZ pro Prahu 4, kdy lze očekávat nařízení jednání, a dne 30. 3. 2015 a dne 18. 5. 2015 doručeny následné urgence OSZ. Referátem ze dne 17. 6. 2015 zadala JUDr. V. pokyn k vypravení usnesení, jímž byla znalci prodloužena lhůta k podání posudku do 1. 9. 2015 a v němž byla zdůrazněna povinnost účastníků poskytovat znalci součinnost pod hrozbou pořádkové pokuty. Dne 8. 9. 2015 zadala JUDr. V. pokyn: urguj znalce. Dne 15. 9. 2015 doručen znalecký posudek.

Uvedené věci se týká stížnostní spis 40 St 46/2015, obsahující stížnost navrhovatelky (dcery posuzovaného) ze dne 23. 6. 2015 na průtahy v řízení a požadující nařízení jednání. Ve vyjádření k předmětné stížnosti ze dne 30. 6. 2015 pověřená místopředsedkyně soudu Mgr. Lenka Eliášová uvedla, že se spis nachází u znalce k vypracování znaleckého posudku, který je nezbytný pro další postup ve věci. Vyhotovení znaleckého posudku ovšem maří vyšetřovaný, který odmítá spolupracovat. Soud proto v souladu s § 55 o. s. ř. prodloužil znalci lhůtu a upozornil posuzovaného, že mu může být udělena pořádková pokuta až do výše 50 000 Kč. Stížnost proto Mgr. Eliášová považuje za nedůvodnou. V předloženém stížnostním spise dále navazuje opakovaná stížnost navrhovatelky ze dne 2. 12. 2015, v níž žádá o sdělení, z jakého důvodu nebylo stále nařízeno jednání, přestože byl spis od znalce vrácen dne 15. 9. 2015. Stížnostní spis dále obsahuje jen e-mail patrně pracovnice soudu J. R. ze dne 7. 12. 2015 adresovaný JUDr. V., v němž na základě pokynu Mgr. Eliášové prosí o neprodlené provedení úkonu ve věcech sp. zn. 14 Nc 3033/2014 a P 384/2014.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 9. 12. 2014 do 17. 6. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost. I přes žádost znalce a urgence OSZ zůstala kárně obviněná v dané věci v uvedeném období nečinná.

B.48. sp. zn. P 328/2000 - nesv. A. M. M. Kárný navrhovatel: - dne 12. 1. 2015 spis dle ISAS u soudce - dne 3. 7. 2015 - nařízeno ÚJ na 4. 8. 2015 Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 12. 1. 2014 [správně má být 2015 – pozn. NSS] do 3. 7. 2015, tj. skoro 6 měsíců bez úkonu.

NSS: Dne 14. 1. 2014 doručen podnět opatrovníka (Městská část Praha 11) k zahájení řízení o přezkoumání rozsahu omezení svéprávnosti posuzované. Dne 21. 1. 2014 se uskutečnilo jednání ve věci návrhu posuzované na změnu opatrovníka, na němž JUDr. V. vyhlásila usnesení, jímž řízení o změně opatrovníka přerušila do pravomocného skončení řízení o změně

13 Kss 3/2015

svéprávnosti. Referátem JUDr. V. ze dne 19. 8. 2014 dán pokyn k vypravení usnesení, jímž zahájila řízení o svéprávnosti a ve věcech opatrovnictví, spojila je, rozhodla o pokračování v řízení, které bylo přerušeno, ustanovila znalce, určila mu lhůtu 1 měsíc k podání znaleckého posudku a uložila účastníkům, aby znalci poskytli součinnost. Dne 15. 9. 2014 zadala JUDr. V. pokyn k zaslání spisu znalci, téhož dne byl spis odeslán. Dne 22. 10. 2014 doručen e-mail znalce, v němž žádal o prodloužení lhůty o jeden měsíc z důvodu nadměrného pracovního zatížení. Posudek doručen dne 25. 11. 2014. Referátem VSÚ ze dne 28. 11. 2014 byl dán pokyn k předložení usnesení o přiznání znalečného k podpisu soudci a zaslání znalci a dále pokyn k zaslání usnesení a posudku účastníkům spolu s přípisem, zda požadují přítomnost znalce na jednání. Dne 9. 12. 2014 doručeno sdělení opatrovníka, že žádá přítomnost znalce na jednání. Dne 6. 1. 2015 zadán pokyn VSÚ k vyhotovení platebního poukazu k proplacení nákladů znalce (poukaz přijat účtárnou dne 9. 1. 2015). Následuje referát JUDr. V. ze dne 3. 7. 2015, jímž bylo nařízeno jednání na 4. 8. 2015.

Uvedené věci se týká rovněž výtka ze dne 5. 12. 2014, sp. zn. 40 Spr 1753/2014, udělená dle § 88a zákona o soudech a soudcích za průtah v délce 7 měsíců zjištěný během kontroly neskončených věcí starších 6 měsíců provedené v období od 8. 9. 2014 do 26. 9. 2014. Dle zprávy z předmětné kontroly se jednalo o průtah v období od 21. 1. 2014 do 19. 8. 2014.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 12. 1. 2015 do 3. 7. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.49. sp. zn. 14 Nc 324/2015 - nezl. E. V. Kárný navrhovatel: - dne 14. 1. 2015 návrh - dne 15. 1. 2015 dle ISAS u soudce - dne 30. 7. 2015 nařízeno jednání na 3. 9. 2015 - dne 3. 9. 2015 vyhlášen rozsudek Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 15. 1. 2015 do 30. 7. 2015, tj. více jak 6 měsíců bez úkonu.

NSS: Dle předloženého originálu spisu byl dne 14. 1. 2015 doručen návrh matky na úpravu poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu manželství podaného současně s návrhem na rozvod. Dne 15. 1. 2015 provedena lustrace v CEO. Dne 11. 5. 2015 doručeno podání zástupce matky požadující, aby bylo v co nejkratší možné době nařízeno jednání, a dne 28. 7. 2015 byla doručena opakovaná žádost. Následuje referát JUDr. V. ze dne 30. 7. 2015, na jehož základě byl nezletilé ustanoven kolizní opatrovník a nařízeno jednání na 3. 9. 2015 (dle razítka kanceláře došlo a bylo vypraveno dne 3. 8. 2015). Na jednání dne 3. 9. 2015 JUDr. V. vyhlásila rozsudek, jímž schválila dohodu rodičů. Navazuje pokyn JUDr. V. ze dne 21. 9. 2015 spis předej asistentce k vypracování rozsudku, pod nímž se nachází pokyn asistentky ze dne 29. 9. 2015 předlož soudkyni ke kontrole a podpisu, rozsudek poté zašli účastníkům (vypraveno dne 1. 10. 2015).

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 16. 1. 2015 do 30. 7. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.50. sp. zn. 14 Nc 414/2013 - nezl. R. H. Kárný navrhovatel: - dne 23. 9. 2014 dle ISAS u soudce s poznámkou, že je otec ve VTOS - dne 22. 12. 2014 pokyn k opětovnému zaslání usnesení do VTOS - dne 15. 1. 2015 dle ISAS u soudce do 11. 5. 2015 - dne 26. 5. 2015 předkládací zpráva na MS - předkládá se odvolání matky z 27. 8. 2014 - dne 23. 6. 2015 vráceno z MS - rovnou pokyn k rozeslání usnesení - dne 23. 7. 2015 VSÚ vyznačuje PM

13 Kss 3/2015 - 117 pokračování

- dne 24. 7. 2015 dle ISAS u soudce do doby sepisu kárného návrhu (tj. do 2. 11. 2015) Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 15. 1. 2015 do 11. 5. 2015, tj. skoro 4 měsíce bez úkonu + průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 24. 7. 2015 do 2. 11. 2015, tj. více jak 3 měsíce bez úkonu a dále průtah ve věci, když odvolání matky bylo předloženo odvolacímu soudu po 9 měsících, je o to závažnější, když soudce má k dispozici VSÚ, která je pro takovéto úkony soudcům k dispozici, a jediné, co soudce musí učinit, je referát předložení spisu VSÚ.

NSS: Dne 13. 5. 2013 doručen návrh matky na úpravu výchovy a výživy nezletilé dcery poukazující na probíhající rozvodové řízení a požadující svěření dcery do výchovy matky. Usnesením ze dne 20. 8. 2014 (č. l. 48) JUDr. V. zprostila funkce kolizního opatrovníka Městskou část Praha 12 a jmenovala Městskou část Praha 4. Proti tomuto usnesení podala matka dne 27. 8. 2014 odvolání z toho důvodu, že se s dcerou přestěhovaly a opět žijí na adrese K. Z. 9, P. 4. Dne 9. 9. 2014 se obvodnímu soudu vrátila jako nevyzvednutá zásilka adresovaná otci, jež obsahovala předmětné usnesení (č. l. 48). Dne 10. 9. 2014 zadala JUDr. V. pokyn k vyvěšení „závady“ na úřední desce (vyvěšeno dne 11. 9. 2014, sňato dne 13. 10. 2014). Dle úředního záznamu ze dne 22. 9. 2014 matka telefonicky sdělila, že se otec nezletilé nachází ve výkonu trestu ve Věznici Pardubice, a požádala o nařízení jednání ve věci. Následuje pokyn JUDr. V. ze dne 22. 9. 2014: dotaž se na otce v CEV i telefonicky, lh.: ihned. Následuje výpis z CEV (s údajem kanceláře: telefonicky ověřeno 23. 9. 2014), dle něhož má být otec nezletilé v období od 6. 1. 2014 do 28. 11. 2016 umístěn ve Věznici Pardubice. Následuje referát JUDr. V. ze dne 22. 12. 2014 obsahující pokyn: usnesení na čl. 48 zašli otci Věznice Pardubice – I, lh.: doručenka + 15 dnů, pod nímž je pokyn Mgr. V. ze dne 7. 5. 2015 k přeposlání odvolání matky ze dne 27. 8. 2014 účastníkům, dle razítka kanceláře pokyn došel dne 11. 5. 2015 a odvolání bylo vypraveno dne 13. 5. 2015. Spis dále obsahuje pokyn s nečitelným podpisem ze dne 26. 5. 2015, dle něhož měla být soudci předložena k podpisu předkládací zpráva a spis odeslán městskému soudu (doručen MS dne 2. 6. 2015). Městský soud o odvolání rozhodl usnesením ze dne 15. 6. 2015. Spis byl obvodnímu soudu vrácen dne 23. 6. 2015 a tentýž den zadala JUDr. V. pokyn k vypravení usnesení městského soudu. Do dne podání kárného návrhu následuje již jen pokyn VSÚ ze dne 23. 7. 2015: PM usn. čl. 48 a čl. 68 = 7/ 7/2015; spis předlož soudci.

S kárným návrhem lze souhlasit, že v obdobích od 15. 1. 2015 do 11. 5. 2015 a dále od 24. 7. 2015 do 2. 11. 2015 docházelo k neodůvodněné nečinnosti. Zjevně došlo i k průtahu i s předložením spisu městskému soudu k rozhodnutí o odvolání, který ovšem nelze považovat za samostatný skutek, ale za důsledek prvního zmiňovaného období nečinnosti soudkyně.

B.51. sp. zn. 14 Nc 335/2014 – nezl. W. Kárný navrhovatel: - dne 2. 10. 2014 - jednání odročeno na neurčito za účelem ustanovení znalce, téhož dne dle ISAS napsáno na soudce - dne 21. 1. 2015 – usnesení - ustanoven znalec Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 2. 10. 2014 do 21. 1. 2015, tj. více jak 3 měsíce bez úkonu, když znalec ustanoven více jak po 3 měsících, přičemž toto bylo důvodem odročení jednání.

NSS: Dne 11. 3. 2014 byl doručen návrh matky na úpravu výchovy a výživy nezletilých dětí pro dobu před a po rozvodu. Ve spise je dále obsažen návrh matky na vydání předběžného opatření doručený soudu dne 12. 3. 2014, jenž byl zamítnut usnesením JUDr. V. ze dne 19. 3. 2014. Dne 2. 4. 2014 doručeno odvolání matky, jemuž městský soud usnesením ze dne 10. 4. 2014 nevyhověl a rozhodnutí obvodního soudu potvrdil. Dne 6. 5. 2014 doručen návrh otce na úpravu výchovy a výživy nezletilých dětí pro dobu před a po rozvodu. Referátem ze dne 13. 8. 2014 JUDr. V. nařídila jednání na den 11. 9. 2014, které bylo referátem ze dne 8. 9. 2014 na žádost matky přeodročeno na 2. 10. 2014. Dle protokolu z příslušného jednání se soud neúspěšně pokusil o smírné vyřešení věci a následně jednání odročil na neurčito za účelem vypracování

13 Kss 3/2015

znaleckých posudků; na dotaz soudkyně, zda jsou rodičům známy osoby znalců, proti jejichž ustanovení by měli námitky, otec uvedl znalce PhDr. Štěpána Vymětala, neboť spolu pracují na stejném pracovišti. Následuje referát JUDr. V. ze dne 21. 1. 2015 obsahující pokyn k vypravení usnesení, jímž byl ustanoven znalec PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. Dne 13. 2. 2015 doručena žádost znalce o zproštění povinnosti podat znalecký posudek z důvodu plánované operace a následné dlouhodobé pracovní neschopnosti trvající minimálně 3 měsíce. Referátem ze dne 8. 4. 2015 zadala JUDr. V. pokyn k vypravení usnesení, jímž byl PhDr. Radek Ptáček zproštěn povinnosti podat znalecký posudek a znalcem byl ustanoven PhDr. Jan Vymětal. Dne 14. 4. 2015 podal zástupce matky námitky proti osobě znalce z důvodu, že otec nezletilých pracuje se synem ustanoveného znalce, jak bylo zjištěno již při jednání. Dne 25. 5. 2015 doručena žádost zástupkyně otce o urychlené předání spisu znalci, v níž uvádí, že od zahájení řízení dne 11. 3. 2014 se uskutečnilo pouze jedno formální jednání, na němž bylo konstatováno, že bude ustanoven znalec, a nebylo nic dalšího řešeno. Zástupkyně otce dále uvedla, že situace v rodině každým týdnem graduje a stává se neúnosnou, a požadovala proto urychlené jednání. Dne 5. 7. 2015 doručen návrh otce na nařízení předběžného opatření, jež mu umožní se s dětmi stýkat po dobu letních prázdnin, kterému JUDr. V. vyhověla usnesením ze dne 13. 7. 2015. Dále navazuje usnesení JUDr. V. ze dne 14. 7. 2015, jímž byl Prof. PhDr. Jan Vymětal zproštěn povinnosti podat znalecký posudek a znalcem byl opětovně ustanoven PhDr. Radek Ptáček.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 2. 10. 2014 do 21. 1. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost; k průtahům v uvedené věci docházelo i po tomto datu.

B.52. sp. zn. 14 Nc 4466/2014 - nezl. C. S. Kárný navrhovatel: - dne 7. 11. 2014 postoupen návrh - dne 14. 11. 2014 dle ISAS spis u soudce - dne 2. 6. 2015 nesouhlas s postoupením - dne 4. 6. 2015 předloženo Městskému soudu v Praze Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 7. 11. 2014do 2. 6. 2015, tj. skoro 7 měsíců bez úkonu.

NSS: Dne 7. 3. 2014 doručena Okresnímu soudu Praha-východ žaloba otce na popření otcovství. Dne 7. 11. 2014 spis postoupen Obvodnímu soudu pro Prahu 4. Spis dále obsahuje potvrzení o provedení lustrací v CEO a registru obyvatel ze dne 18. 11. 2014, za nimiž následuje přípis JUDr. V. ze dne 2. 6. 2015 o předložení věci městskému soudu k rozhodnutí o jejím nesouhlasu s postoupením věci. Městský soud usnesením ze dne 17. 6. 2015 rozhodl, že nesouhlas Obvodního soudu pro Prahu 4 s postoupením věci není důvodný. Spis byl obvodnímu soudu vrácen dne 7. 7. 2015. Následuje referát VSÚ k přeposlání usnesení městského soudu účastníkům a dále pokyn ze dne 26. 8. 2015 k vyznačení právní moci a předložení spisu soudci.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 19. 11. 2014 do 2. 6. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.53. sp. zn. P 152/2014 - nezl. A. F. Kárný navrhovatel: - dne 16. 9. 2014 - jednání odročeno za účelem dotazu na otce, zda se chce účastnit jednání - dne 24. 9. 2014 - přípis otce, že souhlasí s jednáním v nepřítomnosti - dne 24. 9. 2014 - dle ISAS u soudce - dne 27. 3. 2015 - pokyn soudce k dotazu na CEV - dne 30. 3. 2015 - předloženo soudci zpět, že otec je nadále ve VTOS - dne 15. 7. 2015 - pokyn soudce k dožádání Okresnímu soudu v Kladně

13 Kss 3/2015 - 118 pokračování

Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 24. 9. 2014 do 15. 7. 2015, tj. skoro 7 měsíců bez úkonu - soudce nečinil úkony směřující k rozhodnutí ve věci [správně má být více jak 9 měsíců – pozn. NSS].

NSS: Dne 31. 8. 2009 doručen Okresnímu soudu v Kladně návrh matky na úpravu výchovy a výživy nezletilé dcery. Dne 16. 6. 2014 věc postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 4. V předložené kopii spisu následuje pokyn JUDr. V. ze dne 16. 9. 2014 k zaslání výzvy otci nezletilé, zda chce být ve věci přítomen při jednání s tím, že si náklady eskorty hradí sám, či zda souhlasí s jednáním v jeho nepřítomnosti a jeho výslechem dožádaným soudem ve věznici; lh. doručenka + 10 dnů. Dne 24. 9. 2014 doručeno vyjádření otce, dle něhož souhlasí s jednáním ve své nepřítomnosti. Spis dále obsahuje pokyn JUDr. V. ze dne 27. 3. 2015 - dotaž se i telefonicky na otce v CEV (předpokládané propuštění z výkonu trestu 28. 2. 2015); lh.: ihned, pod nímž se nachází úřední záznam ze dne 30. 3. 2015 - je ve VT Vinařice, předpokládaný výstup 31. 1. 2016. Následuje pokyn JUDr. V. ze dne 15. 7. 2015 k dožádání Okresního soudu v Kladně k výslechu otce, vyrozumění účastníků a předložení spisu okresnímu soudu (dle razítka kanceláře došlo dne 22. 7. 2015, vypraveno 23. 7. 2015).

Na úkony ze dne 27. až 30. 3. 2015 spočívající v ověření, zda je otec nezletilé stále ve VTOS a případně v které věznici a dokdy, sice bezprostředně nenavazoval další postup soudkyně, nelze však tvrdit, že by se nejednalo o úkony směřující ke skončení věci, neboť informace takto získané byly při dalším postupu soudu využity. Lze tedy konstatovat nečinnost kárně obviněné v obdobích od 25. 9. 2014 do 27. 3. 2015 a od 31. 3. 2015 do 15. 7. 2015.

B.54. sp. zn. P 671/2014 - nezl. L. P. Kárný navrhovatel: - dne 15. 12. 2014 návrh na zvýšení výživného - dne 16. 12. 2014 dle ISAS u soudce - spis však až do 18. 2. 2015 na Centrální spisovně - dne 3. 2. 2015 návrh na snížení výživného - dne 7. 8. 2015 nařízeno jednání na 3. 9. 2015 Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 18. 2. 2015 do 7. 8. 2015, tj. více jak 6 měsíců bez úkonu [správně má být více jak 5 měsíců – pozn. NSS].

NSS: Dne 15. 12. 2014 doručen návrh matky na zvýšení výživného pro nezletilou. Dne 16. 12. 2014 vedoucí opatrovnického oddělení M. M. zaslala žádost na centrální spisovnu o předložení spisu 14 Nc 789/2000 za účelem jeho spojení s novým návrhem. Dne 7. 1. 2015 sděleno, že se spis nachází u Obvodního soudu pro Prahu 7, odkud byl dne 8. 1. 2015 vyžádán a následně dne 21. 1. 2015 a 12. 2. 2015 urgován. Dle razítka kanceláře byl spis doručen Obvodnímu soudu pro Prahu 4 dne 18. 2. 2015. Dne 3. 2. 2015 doručen návrh otce na dočasné snížení výživného. Následuje referát JUDr. V. ze dne 7. 8. 2015 k nařízení jednání na 3. 9. 2015 a ustanovení kolizního opatrovníka.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 19. 2. 2015 do 7. 8. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.55. sp. zn. P 576/2013 - nezl. P. F. Kárný navrhovatel: - dne 22. 9. 2014 - přípis otci zda souhlasí s výslechem ve věznici a zda souhlasí s jednáním v nepřítomnosti - dne 13. 10. 2014 - odpověď - souhlasí, téhož dne dle ISAS předloženo soudci - dne 22. 12. 2014 - pokyn k výpisu z CEV - dne 23. 12. 2014 - dle ISAS spis předložen soudci - dne 6. 3. 2015 žádost matky o další postup ve věci

13 Kss 3/2015

- dne 15. 7. 2015 - opětovný pokyn soudce k dotazu na CEV + přípis věznici na adresu otce - od dne 16. 7. 2015 do 22. 7. 2015 na správě soudu - dne 22. 7. 2015 dle ISAS u soudce do kontroly senátu (tj. 9. 9. 2015) Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 13. 10. 2014 do 9. 9. 2015, tj. skoro 11 měsíců bez úkonu - soudce nečinil úkony směřující k rozhodnutí ve věci.

NSS: Dne 27. 5. 2013 doručen Obvodnímu soudu pro Prahu 9 návrh matky na svěření nezletilého syna do její výchovy a stanovení výživného. Dne 22. 10. 2013 spis postoupen Obvodnímu soudu pro Prahu 4. Spis dále obsahuje pokyn JUDr. V. ze dne 22. 9. 2014 k zaslání výzvy otci nezletilého, zda chce být ve věci přítomen při jednání s tím, že si náklady eskorty hradí sám, či zda souhlasí s jednáním v jeho nepřítomnosti a jeho výslechem dožádaným soudem ve věznici. Dne 13. 10. 2014 doručeno podání otce, dle něhož souhlasí s jednáním v nepřítomnosti a výslechem ve věznici. Následuje pokyn JUDr. V. ze dne 22. 12. 2014 k pořízení výpisů z CEV a z rejstříku trestů. Za uvedenými výpisy ze dne 23. 12. 2014, z nichž vyplynulo, že otec nezletilé má být propuštěn z Věznice Stráž pod Ralskem dne 7. 3. 2015, následuje úřední záznam o nahlížení matky do spisu dne 6. 3. 2015 a dále podání matky z téhož dne, jímž žádá o urychlené vyřízení věci. Dále navazuje pokyn JUDr. V. ze dne 15. 7. 2015: dotaž se (i telefonicky) na otce v CEV, v případě, že byl propuštěn z vězení, dotaž se Věznice Stráž pod Ralskem, zda, popř. jakou adresu pobytu po propuštění uvedl; lh.: výsledek šetření nejpozději 1. 8. 2015. Dle výpisu z CEV platnému ke dni 15. 7. 2015 skutečně došlo k propuštění otce nezletilého z uvedené věznice dne 7. 3. 2015. Dne 17. 7. 2015 doručeno podání Vězeňské služby ČR Věznice Stráž pod Ralskem, dle něhož jmenovaný uvedl, že se bude zdržovat na adrese N. 23, P. 9. Následuje úřední záznam JUDr. V. ze dne 30. 9. 2015, dle něhož bylo nahlédnutím do CEO zjištěno, že otec má trvalý pobyt na adrese B. 42, P. 2. Dále spis obsahuje pouze referát JUDr. V. ze dne 30. 9. 2015, jímž byl dán pokyn k nařízení jednání na 12. 11. 2015, přičemž otci mělo být doručováno na obě uvedené adresy.

Uvedené věci se týká rovněž výtka ze dne 5. 12. 2014, sp. zn. 40 Spr 1753/2014, udělená dle § 88a zákona o soudech a soudcích mj. za to, že v předmětné věci kárně obviněná soudkyně postupovala nekoncepčně, čímž měly být způsobeny průtahy zjištěné během kontroly neskončených věcí starších 6 měsíců v období od 8. 9. 2014 do 26. 9. 2014. Zpráva z předmětné kontroly průtah přesně nevymezuje, zabývá se ovšem obdobím od 30. 10. 2013 do 22. 9. 2014.

Na úkony ze dne 22. 12. 2014 až 23. 12. 2014 a 15. 7. 2015 až 17. 7. 2015 spočívající v ověření, zda je otec nezletilého ve VTOS a případě v které věznici, resp. jakou adresu uvedl při propuštění, sice bezprostředně nenavazoval další postup soudkyně, nelze však tvrdit, že by se nejednalo o úkony směřující ke skončení věci, neboť informace takto získané byly při dalším postupu soudu využity. Lze tedy konstatovat nečinnost kárně obviněné v obdobích od 14. 10. 2014 do 22. 12. 2014, od 29. 12. 2014 do 15. 7. 2015 a od 20. 7. 2015 do 9. 9. 2015.

B.56. sp. zn. P 586/2014 - nezl. A. M. Kárný navrhovatel: - dne 14. 1. 2015 jednání zrušeno kvůli žádostem o odročení - spis u soudce - dne 3. 3. 2015 návrh na změnu péče (uzavřena dohoda rodičů) - dne 29. 6. 2015 nařízeno jednání na 21. 7. 2015 Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 14. 1. 2015 do 29. 6. 2015, tj. více jak 5 měsíců bez úkonu.

NSS: Dne 5. 11. 2014 doručen návrh matky na změnu úpravy péče o nezletilou. Referátem JUDr. V. ze dne 15. 12. 2014 dán pokyn k nařízení jednání na 15. 1. 2015 a ustanovení kolizního opatrovníka nezletilé (Městská část Praha 12). Dne 5. 1. 2015 doručena žádost otce o odročení jednání na začátek února ze zdravotních důvodů. Dne 12. 1. 2015 doručena žádost kolizního

13 Kss 3/2015 - 119 pokračování

opatrovníka o odročení jednání z toho důvodu, že se vzhledem ke krátkosti lhůty nepodařilo prošetřit poměry obou rodičů. Dne 13. 1. 2015 doručeno podání otce, v němž žádá o sdělení, zda bylo jeho návrhu na odklad jednání vyhověno. Dne 14. 1. 2015 soudní zapisovatelka I. K. e-mailem odvolala nařízené jednání a informovala účastníky, že k dalšímu jednání budou řádně předvoláni. Dle úředního záznamu ze dne 16. 2. 2015 matka telefonicky sděluje, že bude od 23. 2. 2015 do 8. 3. 2015 pracovně mimo ČR, a žádá, zda by mohlo být nařízeno jednání od 31. 3. 2015 nebo do té doby ve čtvrtečních dnech. Dne 24. 2. 2015 doručena zpráva kolizního opatrovníka o výsledku prošetření poměrů v rodině. Dne 3. 3. 2015 doručen společný návrh účastníků na schválení jejich dohody o změně péče o nezletilou. Následuje pokyn JUDr. V. ze dne 29. 6. 2015 k nařízení jednání na 21. 7. 2015. Dne 14. 7. 2015 doručeno e-mailem podání matky, dle něhož bere svůj návrh na změnu péče o nezletilou zpět. Dne 21. 7. 2015 se uskutečnilo jednání, na něž se dostavil pouze kolizní opatrovník. JUDr. V. na jednání přečetla zpětvzetí návrhu a následně jednání odročila za účelem učinění dotazu na matku, zda skutečně bere svůj návrh v celém rozsahu zpět. Referátem JUDr. V. ze dne 28. 7. 2015 dán pokyn k zaslání přípisu navrhovatelce, zda trvá na svém návrhu na změnu péče ze dne 5. 11. 2014, nebo jej bere zpět. V takovém případě jej však nemůže vzít zpět jen e-mailem bez ověřeného podpisu (dle razítka kanceláře došlo dne 29. 7. 2015 a vypraveno bylo dne 30. 7. 2015). Následuje pokyn JUDr. V. ze dne 5. 10. 2015 k nařízení jednání na 1. 12. 2015.

Je zřejmé, že k nařízení jednání v této věci nemohlo dojít dříve, než byla soudu dne 24. 2. 2015 doručena zpráva kolizního opatrovníka. Zároveň je třeba vzít v úvahu i sdělení matky, že v době od 23. 2. 2015 do 8. 3. 2015 nebude v ČR, nicméně tato skutečnost nebránila kárně obviněné, aby v období po 24. 2. 2015 učinila úkon spočívající v nařízení jednání na pozdější termín. Lze tedy konstatovat nečinnost v období od 25. 2. 2015 do 29. 6. 2015.

B.57. sp. zn. P 13/2014 - nezl. B. Kárný navrhovatel: - dne 7. 1. 2015 návrh na změnu styku - dne 12. 1. 2015 dle ISAS u soudce - dne 9. 9. 2015 nařízeno jednání na 29. 9. 2015 Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 12. 1. 2015 do 9. 9. 2015, tj. skoro 9 měsíců bez úkonu [správně má být skoro 8 měsíců – pozn. NSS].

NSS: Dne 7. 1. 2015 doručen návrh matky na změnu styku otce s nezletilými dcerami, a to opravou písařské chyby v rozsudku či případně jeho změnou. Dne 12. 1. 2015 byly kanceláří provedeny lustrace v CEO. Následuje úřední záznam ze dne 26. 1. 2015, dle něhož otec nezletilých nahlížel do spisu. Dále již navazuje pokyn JUDr. V. ze dne 8. 9. 2015 k nařízení jednání na 29. 9. 2015 a jmenování kolizního opatrovníka (Městská část Praha 12). Dne 24. 9. 2015 doručeno vyjádření otce k návrhu matky spolu s jeho návrhem na úpravu styku. Následuje zpráva kolizního opatrovníka o prošetření poměrů nezletilých v rodině ze dne 25. 9. 2015. Jednání konané dne 29. 9. 2015 bylo po provedení dokazování odročeno za účelem výslechu nezletilých a provedení důkazů na 20. 10. 2015, i uvedené jednání bylo odročeno za účelem dalšího dokazování na 3. 11. 2015. Na jednání dne 3. 11. 2015 soud následně schválil dohodu rodičů; rodiče i kolizní opatrovník se vzdali práva odvolání.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 13. 1. 2015 do 8. 9. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.58. sp. zn. 14 Nc 4441/2014 - nezl. E. B. [správně má být K.– pozn. NSS] Kárný navrhovatel: - dne 29. 7. 2014 návrh na popření otcovství + osvobození od SOP - dne 30. 7. 2014 dle ISAS u soudce - dne 13. 10. 2014 zaslání vzoru k osvobození od SOP

13 Kss 3/2015

- dne 22. 10. 2014 předloženo potvrzení - dne 24. 10. 2014 dle ISAS u soudce - dne 24. 5. 2015 usnesení - nepřiznáno osvobození od SOP Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 24. 10. 2014 do 24. 5. 2015, tj. 7 měsíců bez úkonu.

NSS: Dne 29. 7. 2014 doručen návrh na popření otcovství podaný manželem matky spolu s žádostí o osvobození od SOP. Dne 5. 8. 2014 provedeny lustrace v CEO. Dne 13. 10. 2014 zadala JUDr. V. pokyn k zaslání prohlášení o osobních a majetkových poměrech. Dne 22. 10. 2014 doručeno vyplněné prohlášení zpět soudu. Dne 24. 5. 2015 zadala JUDr. V. pokyn k vypravení usnesení z téhož dne, dle něhož se domnělému otci nepřiznává osvobození od soudních poplatků. Dne 22. 6. 2015 byla vyznačena právní moc usnesení a dne 23. 6. 2015 zadala JUDr. V. pokyn: spis předej asistence k vyměření SOP, pod nímž je pokyn asistentky ze dne 9. 7. 2015: předlož soudkyni ke kontrole a podpisu usnesení na čl. 20, poté usnesení zašli otci. Dne 14. 7. 2015 byla navrhovateli doručena výzva k zaplacení SOP a dne 15. 10. 2015 bylo vypraveno usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení SOP.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 24. 10. 2014 do 24. 5. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.59. sp. zn. P 101/2014 - omezený L. M. Kárný navrhovatel: - dne 23. 10. 2014 nový návrh - od 6. 11. 2014 dle ISAS u soudce - dne 17. 6. 2015 usnesení o zahájení řízení - dne 14. 7. 2015 So znalec - dne 17. 8. 2015 vráceno od znalce - dne 6. 9. 2015 usnesení znalečné Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 6. 11. 2014 do 17. 6. 2015, tj. více jak 7 měsíců bez úkonu.

NSS: Dne 23. 10. 2014 doručen návrh osoby omezené ve svéprávnosti na změnu opatrovníka a rozsahu omezení (čl. 107-108). V předložené kopii spisu je dále obsaženo usnesení ze dne 17. 6. 2015 (čl. 118), jímž JUDr. V. spojila řízení o svéprávnosti posuzované a řízení ve věcech jejího opatrovnictví, ustanovila znalce, uložila mu lhůtu 1 měsíc k podání znaleckého posudku a uložila účastníkům, aby znalci poskytli součinnost (dle razítka kanceláře došlo a bylo vypraveno dne 18. 6. 2015). Referátem VSÚ ze dne 13. 7. 2015 dán pokyn k zaslání spisu znalci, spis vrácen dne 17. 8. 2015. Referátem JUDr. V. ze dne 6. 9. 2015 dán pokyn k nařízení jednání na 1. 10. 2015 a vypravení usnesení o přiznání znalečného.

S kárným návrhem lze souhlasit, že nečinnost v období od 6. 11. 2014 do 17. 6. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.60. sp. zn. P 270/2009 - nezl. H. B. Kárný navrhovatel: - dne 22. 9. 2014 výzva otci, zda souhlasí s projednáním věci bez jeho přítomnosti - zasláno do věznice Pankrác - dne 25. 9. 2014 spis dle ISAS u soudce (se závadou v doručení) - dne 27. 3. 2015 pokyn soudce kanceláři, zda je otec ve vazbě nebo VTOS - dne 30. 3. 2015 záznam kanceláře, že otec není ve vazbě nebo VTOS - dne 30. 3. 2015 spis dle ISAS u soudce - dne 3. 7. 2015 nařízeno jednání na 18. 8. 2015 + snížení výživného na návrh otce vyloučeno k samostatnému jednání

13 Kss 3/2015 - 120 pokračování

Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 25. 9. 2014 do 3. 7. 2015, tj. více jak 9 měsíců bez úkonu, když pokyn ke zjištění CEV ze dne 27. 3. 2015 nebyl úkonem směřujícím k vyřešení věci, pokud ihned nenásledoval další úkon, který by informaci využil [viz též C.1. – pozn. NSS].

NSS: Dne 21. 1. 2014 doručen návrh otce na snížení výživného pro své dcery, z nichž jedna byla v té době nezletilá, z důvodu tíživé finanční situace (č. l. 110). Dne 21. 7. 2014 doručen opětovný návrh otce na snížení výživného z důvodu výkonu trestu odnětí svobody (č. l. 138). Následuje pokyn JUDr. V. ze dne 22. 8. 2014 - lh.: 1. 9. 2014 a poté se dotaž i telefonicky na otce v CEV (zda byl propuštěn z výkonu trestu, popř. zda uvedl adresu pobytu na svobodě), po vyřízení dotazu předlož, pod nímž je obsažen úřední záznam (s nečitelným podpisem) ze dne 2. 9. 2014, dle něhož je otec stále ve VT, předpokládaný výstup 28. 2. 2015, 16. 9. 2014 bude probíhat soud ohledně podmíněného propuštění. Dne 22. 9. 2014 zadala JUDr. V. pokyn - vyzvi otce do Vazební věznice Praha-Pankrác, aby sdělil, zda chce být ve věci přítomen při jednání s tím, že si náklady eskorty hradí sám, či zda souhlasí s jednáním v jeho nepřítomnosti a jeho výslechem dožádaným soudem ve věznici (dle razítka kanceláři došlo a bylo vypraveno dne 23. 9. 2014). Dne 2. 10. 2014 byla zásilka soudu vrácena jako nedoručená s poznámkou: propuštěn 16. 9. 2014. Ve spise následují potvrzení o lustraci v CEO ze dne 2. 10. 2014. Následuje pokyn JUDr. V. ze dne 27. 3. 2015: dotaž se i telefonicky na otce v CEV; lh.: ihned, pod nímž se nachází úřední záznam: není ve vazbě ani ve VT. Dne 3. 7. 2015 provedla JUDr. V. lustraci v centrální evidenci obyvatel a téhož dne dala pokyn k nařízení jednání na 18. 8. 2015 a k vypravení usnesení o vyloučení řízení o návrhu otce na snížení výživného pro starší z dcer k samostatnému řízení. Dne 13. 8. 2015 doručeno zpětvzetí návrhu otce pro změnu poměrů. Následují pokyny JUDr. V. ze dne 17. 8. 2015 k odvolání nařízeného jednání a ze dne 28. 8. 2015 k přeposlání zpětvzetí matce a mladší dceři, v té době již rovněž zletilé, spolu s výzvou k vyjádření, zda se zpětvzetím návrhu souhlasí.

Uvedené věci se týká rovněž výtka ze dne 5. 12. 2014, sp. zn. 40 Spr 1753/2014, udělená dle § 88a zákona o soudech a soudcích za průtah v délce 3-6 měsíců zjištěný během kontroly neskončených věcí starších 6 měsíců provedené v období od 8. 9. 2014 do 26. 9. 2014. Dle zprávy z předmětné kontroly se jednalo o průtah v období od 15. 5. 2014 do 22. 9. 2014.

S kárným návrhem lze souhlasit, že dotaz na CEV ze dne 27. 3. 2015 v daném případě skutečně nesměřoval k vyřízení věci, neboť skutečnost, že byl navrhovatel propuštěn na svobodu, musela být soudu známa již ze sdělení pošty obsaženého na nedoručené zásilce vrácené soudu dne 2. 10. 2014. JUDr. V. posléze zůstala nadále nečinná až do 3. 7. 2015. V období od 3. 10. 2014 do 3. 7. 2015 lze tedy shledat neodůvodněnou nečinnost.

B.61. sp. zn. P 13/2002 - nezl. M. Š. Kárný navrhovatel: - dne 30. 1. 2015 - dle ISAS u soudce - dne 6. 3. 2015 předáno soudci zpětvzetí návrhu - dne 8. 7. 2015 nařízeno jednání Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 30. 1. 2015 do 8. 7. 2015, tj. více jak 5 měsíců bez úkonu.

NSS: Dne 26. 1. 2015 doručen e-mail tlumočnice do znakové řeči, v němž odpovídá na dotaz soudní zapisovatelky (I. K.) a uvádí, že by se mohla účastnit jednání dne 10. 3. 2015 dopoledne nebo 24. 3. 2015, kdy má volný celý den. Dne 4. 3.2015 doručeno zpětvzetí návrhu prarodičů na zvýšení výživného pro nezletilou a současně podán návrh na svěření nezletilé do jejich pěstounské péče. Dne 2. 6. 2015 asistentka Mgr. J. V. žádá tlumočnici o vyjádření, ve kterých dnech ke konci června či začátkem července se může účastnit jednání, tlumočnice téhož dne e-mailem sděluje, že má volné termíny ve dnech 7. - 10. 7. nebo 21. - 24. 7. Následuje pokyn asistentky ze dne 3. 6. 2015 k předložení soudkyni ke kontrole a podpisu a následnému vypravení usnesení o zastavení řízení ve věci návrhu prarodičů na zvýšení výživného (dle razítka kanceláři

13 Kss 3/2015

došlo dne 8. 7. 2015 a vypraveno bylo dne 9. 7. 2015). Ve spise je dále obsažen pokyn JUDr. V. ze dne 3. 6. 2015 (překlep, usnesení o jmenování kolizního opatrovníka je ze dne 3. 7. 2015) k nařízení jednání na 21. 7. 2015 a jmenování kolizního opatrovníka (dle razítka kanceláři došlo dne 8. 7. 2015 a vypraveno bylo dne 9. 7. 2015).

Uvedené věci se týká rovněž výtka ze dne 5. 12. 2014, sp. zn. 40 Spr 1753/2014, udělená dle § 88a zákona o soudech a soudcích za průtah v délce 3-6 měsíců zjištěný během kontroly neskončených věcí starších 6 měsíců provedené v období od 8. 9. 2014 do 26. 9. 2014. Dle zprávy z předmětné kontroly se jednalo o průtah v období od 21. 2. 2014 do 3. 7. 2014.

S kárným návrhem lze souhlasit, že v dané věci docházelo k nečinnosti od 30. 1. 2015 do 8. 7. 2015.

B.62. sp. zn. P 514/2007 - část. nesv. Ing. D. P. Kárný navrhovatel: - dne 13. 2. 2015 dle ISAS u soudce - dne 31. 7. 2015 nařízeno jednání na 27. 8. 2015 Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 13. 2. 2015 do 31. 7. 2015, tj. více jak 5 měsíců bez úkonu.

NSS: Předložená kopie spisu obsahuje pokyn ze dne 12. 2. 2015: spis vrať JUDr. V. dle čl. 161 – schválení právního úkonu. Dne 4. 3. 2015 doručeno podání právní zástupkyně opatrovníka (syn posuzované), dle něhož opatrovník doručil soudu dne 6. 10. 2014 návrh na schválení úkonu opatrovníka za omezenou na svéprávnosti (prodej spoluvlastnického podílu k pozemkové parcele) a do dnešního dne neobdržel přípis soudu o nařízení jednání ani nebyl informován o sp. zn., pod níž je věc vedena, do přílohy proto přikládá kopii návrhu spolu s datem doručení soudu. Dne 15. 4. 2015 doručen nový návrh na schválení úkonu opatrovníka za nezpůsobilou (finanční úschova a prodej spoluvlastnického podílu k pozemkové parcele). Následují potvrzení o provedené lustraci v CEO ze dne 20. 4. 2015. Dne 19. 5. 2015 doručen opětovně předchozí návrh s žádostí zástupkyně o sdělení termínu nařízení jednání v dané věci. Ve spise jsou dále obsažena potvrzení o lustraci v CEO ze dne 31. 7. 2015 a pokyn JUDr. V. z téhož dne k nařízení jednání na 27. 8. 2015.

S kárným návrhem lze souhlasit. První úkon směřující k vyřízení věci byl učiněn až dne 31. 7. 2015, tj. období nečinnosti trvalo od 13. 2. 2015 do 31. 7. 2015.

B.63. sp. zn. 14 Nc 572/2014 - nezl. M. P. Kárný navrhovatel: - dne 23. 12. 2014 dle ISAS u soudce - dne 4. 5. 2015 usnesení - ustanoven znalec Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 23. 12. 2014 do 4. 5. 2015, tj. více jak 4 měsíce bez úkonu.

NSS: Dne 23. 6. 2014 doručen návrh matky na úpravu výchovy a výživy k nezletilému. Dne 1. 12. 2014 zadala JUDr. V. pokyn k vypravení usnesení, jímž byl zamítnut návrh matky ze dne 24. 11. 2014 na vydání předběžného opatření v této věci. Dle razítka pokyn došel kanceláři a usnesení bylo vypraveno dne 1. 12. 2014. Právní moc vyznačena dne 22. 12. 2014 spolu s pokynem spis předlož soudci. Dne 14. 1. 2015 doručeno podání zástupkyně matky obsahující v příloze e-mail vychovatelky a zprávu třídní učitelky nezletilého a dále žádost o ustanovení znalce. Dne 14. 4. 2015 doručena opakovaná žádost o ustanovení znalce. Následuje pokyn asistentky Mgr. V. ze dne 4. 5. 2015 k vypravení usnesení o ustanovení znalce (dle razítka došlo kanceláři dne 6. 5. 2015 a usnesení vypraveno dne 7. 5. 2015). Dne 13. 5. 2015 doručen e-mail znalce, dle něhož znalec bude moci z důvodu pobytu v zahraničí znalecký posudek vypracovat až

13 Kss 3/2015 - 121 pokračování

po 1. 7. 2015 a požaduje proto zaslání spisu až v červenci. Dne 2. 7. 2015 zadala JUDr. V. pokyn: spis zašli znalci; lh.: doručenka + 90 dnů.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 23. 12. 2014 do 4. 5. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.64. sp. zn. P 168/2014 - nezl. H. Kárný navrhovatel: - dne 21. 10. 2014 návrh na změnu výchovy - dne 22. 10. 2014 spis dle ISAS předložen soudci - dne 17. 4. 2015 nařízeno jednání na 7. 5. 2015 Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 22. 10. 2014 do 17. 4. 2015, tj. skoro 6 měsíců bez úkonu.

NSS: Dne 21. 10. 2014 doručen návrh otce na změnu výchovy nezletilých dětí, které byly svěřeny do střídavé výchovy rodičů. Následují potvrzení o provedené lustraci v CEO ze dne 22. 10. 2014. Dne 24. 3. 2015 doručen protichůdný návrh matky na úpravu poměrů nezletilých dětí. Dne 17. 4. 2015 zadala JUDr. V. pokyn k nařízení jednání na 7. 5. 2015, ustanovení kolizního opatrovníka a dále ke vzájemnému přeposlání návrhů. Jednání konané dne 7. 5. 2015 bylo po provedení dokazování odročeno na 11. 6. 2015 za účelem provedení dalších důkazů.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 23. 10. 2014 do 17. 4. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.65. sp. zn. 14 Nc 9001/2015 - omez. F. B. Kárný navrhovatel: - dne 10. 2. 2015 návrh na omezení rod. zodp. - dne 11. 2. 2015 dle ISAS u soudce - dne 7. 8. 2015 nařízeno jednání na 1. 9. 2015 Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 11. 2. 2015 do 7. 8. 2015, tj. skoro 6 měsíců bez úkonu.

NSS: Dne 10. 2. 2015 doručen návrh matky na zbavení rodičovské zodpovědnosti otce ke zletilému omezenému ve svéprávnosti. Dne 12. 2. 2015 provedeny lustrace v CEO, za nimiž následuje pokyn JUDr. V. ze dne 7. 8. 2015 k nařízení jednání na 1. 9. 2015. Na jednání dne 1. 9. 2015 navrhovatelka uvedla, že se svou zástupkyní poradí, zda vezme návrh zpět či nikoliv; jednání bylo následně odročeno na 10. 9. 2015. Dne 4. 9. 2015 bylo doručeno zpětvzetí návrhu vzhledem k tomu, že nemá oporu v novém občanském zákoníku ani o. s. ř. Následuje pokyn JUDr. V. ze dne 11. 10. 2015 k vypravení usnesení, jímž se řízení zastavuje (dle razítka došlo kanceláři a bylo vypraveno dne 12. 10. 2015), usnesení nabylo právní moci dne 31. 10. 2015.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 13. 2. 2015 do 7. 8. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.66. sp. zn. P 476/2014 - nezl. M. R. Kárný navrhovatel: - dne 11. 12. 2014 dle ISAS u soudce - dne 6. 8. 2015 nařízeno jednání na 10. 9. 2015 Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 11. 12. 2014 do 6. 8. 2015, tj. skoro 8 měsíců bez úkonu.

NSS: Dne 23. 4. 2014 byl Okresnímu soudu Praha-východ doručen návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilé dcery pro dobu po rozvodu. Spis dále obsahuje usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 11. 2014, dle něhož nesouhlas Obvodního soudu pro Prahu 4 s postoupením věci není důvodný. Spis byl obvodnímu soudu vrácen dne 18. 11. 2014.

13 Kss 3/2015

Následují pokyny ze dne 19. 11. 2014 k vypravení zmíněného usnesení městského soudu a ze dne 10. 12. 2014 k vyznačení právní moci a předložení spisu soudci. Ve spise je dále obsažena žádost Okresního soudu Praha-východ, doručená dne 7. 11. 2014, vyzývající ke sdělení stavu řízení a sp. zn., pod níž je věc projednávána (z důvodu souvisejícího řízení o rozvod manželství). Následuje pokyn JUDr. V. ze dne 6. 8. 2015 k nařízení jednání na 10. 9. 2015 a sdělení Okresnímu soudu Praha-východ, že řízení není doposud pravomocně skončeno. Jednání konané dne 10. 9. 2015 bylo odročeno na neurčito za účelem zjištění pobytu matky s nezletilou dcerou (doručení předvolání nebylo vykázáno).

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 11. 12. 2014 do 6. 8. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.67. sp. zn. 14 Nc 5012/2015 - nezl. N. F. Kárný navrhovatel: - dne 11. 2. 2015 návrh - dne 16. 2. 2015 dle ISAS u soudce - dne 3. 8. 2015 nařízeno jednání na 27. 8. 2015 Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 16. 2. 2015 do 3. 8. 2015, tj. více jak 5 měsíců bez úkonu.

NSS: Dne 11. 2. 2015 doručen návrh na zapsání navrhovatele do rodného listu nezletilé jakožto otce. Dosud zapsaný „nebiologický“ otec nezletilé s návrhem souhlasí (připojeny jsou podpisy obou). V předložené kopii spisu následuje až pokyn JUDr. V. ze dne 3. 8. 2015 k nařízení jednání na 27. 8. 2015 (dle razítka kanceláři došlo a bylo vypraveno dne 3. 8. 2015). Následným referátem ze dne 11. 8. 2015 zadala JUDr. V. pokyn k odročení jednání z technických důvodů na 15. 9. 2015. Předložená kopie spisu dále obsahuje již jen pokyn JUDr V. ze dne 18. 9. 2015 k vypravení usnesení, jímž se navrhovatel a otec nezletilé vyzývají, aby ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení opravili a doplnili podání tak, že uvedou, kterému soudu je určeno, čeho se domáhají a z jakého důvodu (např. popření otcovství, určení otcovství). Po vrácení zásilek zadala JUDr. V. dne 29. 10. 2015 pokyn k vyvěšení na úřední desce.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 16. 2. 2015 do 3. 8. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost. Pokud měla kárně obviněná za to, že návrh nesplňuje předepsané náležitosti, mohla vyzvat k jeho doplnění dříve než 18. 9. 2015.

B.68. sp. zn. P 570/2014 - nezl. M. K. Kárný navrhovatel: - dne 15. 12. 2014 nařízeno jednání na 15. 1. 2015 - dne 30. 12. 2014 dle ISAS u soudce + žádost o odrok - dne 5. 1. 2015 jednání odvoláno - dne 28. 7. 2015 nařízeno jednání na 25. 8. 2015 Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 5. 1. 2015 do 28. 7. 2015, tj. skoro 7 měsíců bez úkonu.

NSS: Dne 30. 10. 2014 doručen návrh matky na zvýšení výživného. Referátem ze dne 15. 12. 2014 zadala JUDr. V. pokyn k nařízení jednání na 15. 1. 2015 a ustanovení kolizního opatrovníka (Městská část Praha 11). Dne 30. 12. 2014 doručeno podání právní zástupkyně matky požadující odročení jednání na dobu po uplynutí šestinedělí matky, tj. nejdříve po 1. 2. 2015, kdy bude mít rovněž její zástupkyně k dispozici listiny požadované soudem. Dne 5. 1. 2015 zadala JUDr. V. pokyn: odvolej ú. j. 15. 1. 2015. Dne 15. 1. 2015 doručena zpráva kolizního opatrovníka o vyšetření poměrů. Dne 22. 4. 2015 doručena žádost zástupkyně matky o nařízení jednání. Následuje pokyn JUDr. V. ze dne 28. 7. 2015 k nařízení jednání na 25. 8. 2015.

13 Kss 3/2015 - 122 pokračování

Následně se uskutečnila jednání dne 25. 8. 2015, dne 17. 9. 2015, dne 29. 9. 2015 a nakonec dne 3. 11. 2015, kdy byl vyhlášen rozsudek, jímž byla zvýšena vyživovací povinnost otce k nezletilému.

Za neodůvodněnou nečinnost lze považovat období od 16. 1. 2015, kdy byla soudu doručena zpráva kolizního opatrovníka, do 28. 7. 2015. Matka nezletilé požadovala nařízení jednání až po 1. 2. 2015, pokyn k jeho nařízení však kárně obviněná mohla již dát nejpozději po obdržení zprávy kolizního opatrovníka.

B.69. sp. zn. P 173/2013 - nezl. K. Kárný navrhovatel: - dne 22. 12. 2014 návrh na zvýšení výživného - dne 23. 12. 2014 dle ISAS u soudce - dne 25. 5. 2015 nařízeno jednání na 16. 6. 2015 Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 23. 12. 2014 do 25. 5. 2015, tj. skoro 5 měsíců bez úkonu.

NSS: Dne 22. 12. 2014 doručen návrh matky na zvýšení výživného pro nezletilé. Následují potvrzení o lustraci v CEO ze dne 30. 12. 2014. Dne 16. 2. 2015 doručeno podání zástupkyně matky žádající o sdělení, v jakém stádiu se věc nachází. Dne 2. 3. 2015 doručeno vyjádření otce. Dne 30. 3. 2015 doručena urgence zástupkyně matky, dle níž doposud neobdrželi usnesení o ustanovení opatrovníka ani předvolání k jednání či vyjádření otce, prosí proto o vyjádření, v jakém stádiu se věc nachází a co brání nařízení jednání. Následuje referát JUDr. V. ze dne 25. 5. 2015, jímž byl dán pokyn k nařízení jednání na 16. 6. 2015 a ustanovení kolizního opatrovníka (Městská část Praha 12). Jednání byla následně konána dne 16. 6. 2015, dne 2. 7. 2015, dne 16. 7. 2015, dne 18. 8. 2015, dne 15. 9. 2015, dne 1. 10. 2015 a dne 6. 10. 2015, na němž byl vyhlášen rozsudek, jímž byla zvýšena vyživovací povinnost otce k nezletilým dětem.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 31. 12. 2014 do 25. 5. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.70. sp. zn. P 658/2005 - nezl. F. J. K. Kárný navrhovatel: - dne 7. 1. 2015 dle ISAS u soudce - dne 8. 6. 2015 nařízeno jednání na 7. 7. 2015 Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 7. 1. 2015 do 8. 6. 2015, tj. 6 měsíců bez úkonu [správně má být 5 měsíců – pozn. NSS].

NSS: Dne 21. 11. 2014 doručen návrh babičky na svěření nezletilého do její výchovy a péče z toho důvodu, že matka (dcera navrhovatelky) je drogově závislá a o syna se nestará. Referátem JUDr. V. ze dne 1. 12. 2014 byl dán pokyn k vypravení usnesení, jímž byl jmenován kolizní opatrovník a zamítnut návrh babičky na vydání předběžného opatření. Následuje pokyn ze dne 6. 1. 2015 k vyznačení právní moci na zmíněném usnesení a předložení spisu soudci. Dále následuje až pokyn JUDr. V. ze dne 8. 6. 2015 k nařízení jednání na 7. 7. 2015. Uvedené jednání bylo následně po provedeném dokazování dále odročeno za účelem provedení dalších důkazů na 9. 7. 2015, které bylo po provedeném dokazování dále odročeno na 17. 9. 2015 (dle protokolu z jednání byl účastníkům nejprve navržen termín 21. 7. 2015), které bylo na základě omluvy zástupkyně navrhovatelky přeodročeno na 29. 10. 2015.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 7. 1. 2015 do 8. 6. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.71. sp. zn. P 359/2010 - nezl. A. V.

13 Kss 3/2015

Kárný navrhovatel: - dne 27. 1. 2015 spis dle ISAS předložen soudci - dne 7. 5. 2015 nařízeno jednání na 2. 6. 2015 Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 27. 1. 2015 do 7. 5. 2015, tj. více jak 4 měsíce bez úkonu [správně má být více jak 3 měsíce – pozn. NSS]+ žalováno též pro skutek viz bod A.20. Pochybení je o to závažnější, že se jedná o věc starší časové řady.

NSS: Dne 14. 10. 2014 byl předložen spis k rozhodnutí Městskému soudu v Praze o odvolání matky (ze dne 23. 1. 2014, č. l. 433) proti usnesení ze dne 13. 1. 2014, jímž Obvodní soud pro Prahu 4 zrušil předběžné opatření ze dne 23. 4. 2012 a nařídil nové předběžné opatření, kterým uložil matce povinnost zdržet se styku s nezletilým až do rozhodnutí ve věci. Městský soud rozhodl o odvolání usnesením ze dne 15. 12. 2014, jímž rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že se předběžné opatření ze dne 23. 4. 2012 nezrušuje a nové předběžné opatření se nenařizuje. Spis byl obvodnímu soudu vrácen dne 18. 12. 2014. Dne 22. 12. 2014 dán pokyn k vypravení usnesení městského soudu. Dne 5. 1. 2015 zadán pokyn zřejmě VSÚ k vyhotovení platebního poukazu k proplacení nákladů znalci, poukazy přijaty účtárnou dne 9. 1. 2015 a podepsány JUDr. V. Dále následuje pokyn JUDr. V. ze dne 6. 5. 2015 k nařízení jednání na 2. 6. 2015, dle razítka přijato kanceláří dne 7. 5. 2015 a vypraveno téhož dne.

Uvedené věci se týká rovněž výtka ze dne 5. 12. 2014, sp. zn. 40 Spr 1753/2014, udělená dle § 88a zákona o soudech a soudcích za průtah v délce 3-6 měsíců zjištěný během kontroly neskončených věcí starších 6 měsíců provedené v období od 8. 9. 2014 do 26. 9. 2014. Dle zprávy z předmětné kontroly se jednalo o průtah v období od dubna do září 2013.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 27. 1. 2015 do 7. 5. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.72. sp. zn. P 315/2010 - nezl. H. Kárný navrhovatel: - dne 2. 1. 2015 spis dle ISAS předložen soudci - dne 9. 7. 2015 nařízeno jednání na 25. 8. 2015 Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 2. 1. 2015 do 9. 7. 2015, tj. více jak 6měsíců bez úkonu.

NSS: Dne 9. 12. 2014 doručen návrh pěstounů (prarodičů) na úpravu styku nezletilé s matkou a otcem. Následují potvrzení o provedené lustraci v CEO ze dne 2. 1. 2015 (pátek) a dále opakované žádosti zástupkyně pěstounů, v nichž žádá o vyznačení právní moci na rozsudku ze dne 4. 11. 2014, č. j. P 315/2010 - 467, první žádost byla doručena dne 23. 1. 2015 a následné urgence dne 27. 2. 2015, dne 3. 4. 2015 a dne 23. 6. 2015. Dále následuje až referát JUDr. V. ze dne 9. 7. 2015 obsahující pokyn k nařízení jednání na 25. 8. 2015, jmenování kolizního opatrovníka a sdělení zástupkyni pěstounů, že předmětný rozsudek doposud nenabyl právní moci z důvodu „závady“ v doručení otci (ve spise je obsažena nedoručená zásilka obsahující předmětný rozsudek adresovaná otci nezletilých, jež byla vrácena soudu dne 31. 12. 2014), současně dán pokyn k vyvěšení předmětné „závady“ na úřední desce (dle razítka kanceláři došlo dne 9. 7. 2015 a bylo vypraveno dne 10. 7. 2015).

Uvedené věci se týká rovněž výtka ze dne 5. 12. 2014, sp. zn. 40 Spr 1753/2014, udělená dle § 88a zákona o soudech a soudcích za průtah v délce 3-6 měsíců zjištěný během kontroly neskončených věcí starších 6 měsíců provedené v období od 8. 9. 2014 do 26. 9. 2014. Dle zprávy z předmětné kontroly se jednalo o průtah v období od 20. 9. 2013 do 20. 2. 2014.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 5. 1. 2015 do 9. 7. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

13 Kss 3/2015 - 123 pokračování

B.73. sp. zn. P 361/2013 - nezl. R. L. Kárný navrhovatel: - dne 3. 4. 2015 spis předložen soudci (dle ISAS) - dne 16. 7. 2015 – usnesení - ustanoven znalec Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 3. 4. 2015 do 16. 7. 2015, tj. více jak 3 měsíce bez úkonu + žalováno též pro skutek viz bod A.21.

NSS: Předložená kopie spisu obsahuje návrh matky na úpravu práv a povinností rodičů k nezletilému dítěti doručený dne 2. 7. 2013. Na jednání dne 22. 1. 2015 JUDr. V. vyhlásila rozsudek, jímž schválila dohodu rodičů o svěření nezletilého do péče matky a výši výživného (vypraven dne 23. 2. 2015, právní moci nabyl dne 1. 3. 2015, vyznačena VSÚ dne 31. 3. 2015), dále bylo vyhlášeno usnesení, jímž bylo odročeno na neurčito jednání ve věci úpravy styku otce s nezletilým za účelem zadání znaleckých posudků. Dne 19. 3. 2015 doručena žádost zástupkyně matky o vyznačení právní moci na rozsudku ze dne 22. 1. 2015. Spis dále obsahuje pokyn JUDr. V. ze dne 16. 7. 2015 k vypravení usnesení, jímž byl ustanoven znalec a byla mu stanovena lhůta 90 dnů k podání znaleckého posudku.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 3. 4. 2015 do 16. 7. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost.

B.74. sp. zn. P 165/2008 - nezl. J. K. Kárný navrhovatel: - dne 23. 10. 2014 návrh na změnu výchovy - dne 29. 10. 2014 spis dle ISAS předložen soudci - dne 4. 3. 2015 návrh na předběžné opatření - dne 11. 3. 2015 usnesení - nařízeno předběžné opatření - dne 11. 3. 2015 dle ISAS u soudce - dne 19. 6. 2015 nařízeno jednání na 14. 7. 2015 Závěr: průtah spočívající v nečinnosti od 29. 10. 2014 do 19. 6. 2015, tj. více jak 7 měsíců bez úkonu. Absolutní nečinnost soudce byla přetržena pouze nutností rozhodnout o návrhu na vydání předběžného opatření, toto rozhodnutí však nebylo přípravou pro rozhodnutí o věci samé.

NSS: Dne 23. 10. 2014 doručen návrh matky na změnu výchovy nezletilého. Dne 5. 11. 2014 doručena zpráva opatrovníka (Městské části Praha 12), dle níž není v současné době schopen určit, zda je vhodná péče matky či otce. Dne 7. 11. 2014 (pátek) provedeny lustrace v CEO. Dne 4. 3. 2015 doručen návrh opatrovníka na nařízení předběžného opatření, kterým se nezletilý předává do péče Dětského domova Radost (matka i otec s navrhovaným dočasným řešením souhlasí). Referátem JUDr. V. ze dne 11. 3. 2015 dán pokyn k vypravení usnesení, jímž bylo nařízeno navrhované předběžné opatření, a kolizním opatrovníkem pro řízení o nařízení předběžného opatření byla jmenována Městská část Praha 12. Dne 16. 4. 2015 doručena urgence matky požadující, aby soud začal jednat ve věci jejího návrhu na změnu výchovy ze dne 23. 10. 2014. Dne 8. 6. 2015 doručen návrh kolizního opatrovníka na prodloužení předběžného opatření. Následují pokyny JUDr. V. ze dne 19. 6. 2015 k informování kolizního opatrovníka, že předběžné opatření nadále trvá a není třeba jej prodlužovat, a dále k nařízení jednání na 14. 7. 2015.

Dle obsahu spisu se jednalo o velmi vyhrocenou situaci. Dítě bylo nejprve svěřeno do výchovy matky, která však byla následně uznána vinou ze zločinu týrání svěřené osoby, nezletilý byl proto poté svěřen do péče otci. Matka trpí psychickými problémy a otec je závislý na alkoholu. Již z návrhu matky ze dne 23. 10. 2014 vyplývalo, že nemohla svěřit syna zpět otci z důvodu jeho opilosti, a kontaktovala proto opatrovníka nezletilého a dítě po domluvě s opatrovníkem odvezla

13 Kss 3/2015

do zařízení Dům tří přání. Již prvotní podání tedy naznačovalo, že situace nezletilého je poměrně urgentní. Prvním úkonem JUDr. V. přitom bylo až nařízení předběžného opatření na návrh opatrovníka ze dne 4. 3. 2015, ve věci návrhu matky byl učiněn první úkon až dne 19. 6. 2015. O nařízení předběžného opatření na návrh opatrovníka ovšem bylo rozhodnuto v zásadě bezodkladně a byl to ve věci nezbytný úkon, který přerušuje období nečinnosti. Nečinnost tedy lze konstatovat v období od 10. 11. 2014 do 11. 3. 2015 a dále od 12. 3. 2015 do 19. 6. 2015.

B.75. sp. zn. P 292/2006 - nezl. J.[správně má být D.– pozn. NSS] Z. Kárný navrhovatel: - dne 29. 1. 2015 návrh na ústavní výchovu + návrh na vydání předběžného opatření - dne 30. 1. 2015 dle ISAS u soudce - dne 5. 2. 2015 usnesení - předběžné opatření se zamítá dne 5. 2. 2015, dle ISAS u soudce - dne 5. 4. 2015 jiný soudce nařídil předběžné opatření v době nepřítomnosti soudce - dne 5. 5. 2015 prodlouženo předběžné opatření - dne 4. 6. 2015 prodlouženo předběžné opatření - dne 14. 7. 2015 nařízeno předběžné opatření (předchozí zaniklo k 4. 7. 2015) - dne 13. 8. 2015 – J. [správně má být D.– pozn. NSS] zletil - dne 8. 9. 2015 - řízení zastaveno Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 29. 1. 2015 do 8. 9. 2015, tj. více jak 8 měsíců bez úkonu, přičemž v řízení bylo rozhodováno pouze o předběžném opatření - v mezidobí zletil, takže řízení o návrhu na ústavní výchovu bylo zastaveno – nekoncepční postup, když ani jeden z úkonů soudce nesměřoval k rozhodnutí o věci samé.

Kárně obviněná: Ve svém vyjádření k uvedenému bodu JUDr. V. uvedla, že má za to, že vydané předběžné opatření odpovídajícím způsobem řešilo situaci u nezletilého, u kterého bylo třeba alespoň dočasně do jeho zletilosti řešit výchovné problémy umístěním do výchovného zařízení, ale na druhé straně již nemělo smysl ve věci nařizovat jednání a rozhodovat rozsudkem o ústavní výchově za situace, kdy od nařízení předběžného opatření podle § 452 z. ř. s. dne 5. 4. 2015 do jeho zletilosti dne 13. 8.2015 zbývaly necelé čtyři měsíce.

V průběhu ústního jednání kárná navrhovatelka k vyjádření kárně obviněné uvedla, že se jedná o otázku právního posouzení, nicméně pokud by v dané věci bylo rozsudkem rozhodnuto o ústavní výchově, mohla by být po dosažení zletilosti prodloužena o další rok. Kárně obviněná k uvedenému poznamenala, že v daném případě měla za to, že by prodloužení ústavní výchovy nepřipadalo v úvahu, neboť nezletilý nenavštěvoval žádnou školu ani nebyl předpoklad, že by takovou školu mohl navštěvovat ve výchovném zařízení. Kárně obviněná proto nepovažovala za smysluplné nařizovat jednání a rozhodla se řešit výchovu toliko předběžným opatřením.

NSS: Dne 29. 1. 2015 doručen návrh matky na nařízení ústavní výchovy a na nařízení předběžného opatření z důvodů výchovných problémů a fyzických útoků ze strany nezletilého syna D. Dne 30. 1. 2015 provedeny lustrace v CEO. Dne 5. 2. 2015 zadala JUDr. V. pokyn k vypravení usnesení, jímž se návrh matky na vydání předběžného opatření zamítá a kolizním opatrovníkem pro řízení o nařízení ústavní péče se jmenuje Městská část Praha 4 (vypraveno téhož dne). Dne 5. 4. 2015 doručen návrh opatrovníka na vydání předběžného opatření dle § 452 z. ř. s. z toho důvodu, že syn byl zadržen policií poté, co fyzicky napadl matku a pokusil se odcizit 500 Kč a tablet, při zásahu policie musely být použity donucovací prostředky a při následné osobní prohlídce nezletilého bylo nalezeno 23 tablet extáze, s nezletilým proto bylo zahájeno trestní řízení pro držení a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Usnesením ze dne 5. 4. 2015 soudkyně JUDr. M. P. nařídila předběžné opatření navrhované opatrovníkem spočívající v umístění nezletilého do diagnostického ústavu. Dne 27. 4. 2015 doručena žádost opatrovníka o prodloužení předběžného opatření, které bylo vyhověno

13 Kss 3/2015 - 124 pokračování

usnesením JUDr. V. ze dne 5. 5. 2015 (vypraveno téhož dne). Předběžné opatření opětovně prodlouženo usnesením JUDr. V. ze dne 4. 6. 2015 a dne 14. 7. 2015. Dne 16. 6. 2015 doručeno podání OSZ pro Prahu 4, dle něhož vstupují do řízení a žádají o doručování písemností a informování účastníků. Dne 18. 6. 2015 zadala JUDr. V. pokyn k informování účastníků o vstupu OSZ. Dne 23. 7. 2015 zadala JUDr. V. pokyn k vyvěšení oznámení o uložení nevyzvednuté zásilky na úřední desce soudu. Dne 17. 8. 2015 doručeno oznámení Diagnostického ústavu pro mládež, dle něhož byla ukončena ústavní výchova z důvodu zletilosti. Následuje pokyn JUDr. V. ze dne 6. 9. 2015: vyznač zletilost; spis založ na neveřejné ústní jednání 8. 9. 2015. Dne 21. 9. 2015 zadala JUDr. V. pokyn: spis předej asistentce k vypracování usnesení. Dále navazuje pokyn asistentky ze dne 30. 9. 2015: předlož soudkyni ke kontrole a podpisu, poté zašli účastníkům a pokyn JUDr. V. k vypravení ze dne 5. 10. 2015 (usnesení o zastavení řízení datované dnem 8. 9. 2015 vypraveno dne 5. 10. 2015).

Nejedná se o absolutní nečinnost ve vymezeném období, kárně obviněná činila některé úkony týkající se zejména vydaných předběžných opatření, které rozhodně nelze považovat za zbytečné a které mají s návrhem ve věci samé přímou souvislost. Přerušují tedy období nečinnosti i přesto, že až do nabytí zletilosti nebyly, s výjimkou ustanovení kolizního opatrovníka, konány úkony směřující k vydání meritorního rozhodnutí o návrhu na nařízení ústavní výchovy. Je třeba také přihlédnout k tomu, že návrh matka podala v době blížící se zletilosti syna a naléhavá potřeba umístění do ústavní péče na přechodnou dobu do nabytí zletilosti byla řešena předběžnými opatřeními. Současně je však třeba poznamenat, že kárně obviněná prvotní návrh matky na nařízení předběžného opatření ze dne 29. 1. 2015 zamítla a předběžné opatření bylo nařízeno až dne 5. 4. 2015 soudkyní JUDr. M. P. na návrh opatrovníka, přičemž kárně obviněná následně nařízené předběžné opatření pouze prodlužovala. Kárný senát tedy i z tohoto důvodu nepovažoval za dostatečné vysvětlení kárně obviněné, dle něhož v dané věci zcela postačovalo řešení formou předběžných opatření, a shledal průtahy v období od 6. 2. 2015 do 5. 5. 2015 a od 15. 7. 2015 do 6. 9. 2015.

Pořadová čísla B.76 až B.79 jsou v kárném návrhu vynechána – pozn. NSS.

B.80. sp. zn. P 198/2009 - nezl. T. T. Kárný navrhovatel: - dne 10. 10. 2014 spis dle ISAS předložen soudci s odvoláním otce do rozsudku, žádostí o ustanovení zástupce a o zapůjčení spisu Obvodnímu soudu pro Prahu 3 - dne 15. 4. 2015 pokyn ke sdělení k Obvodnímu soudu pro Prahu 3 a zaslání otci vz. 59 - dne 7. 5. 2015 pokyn k zapůjčení spisu Obvodnímu soudu pro Prahu 3 - dne 1. 6. 2015 sděleno, že spis nelze vrátit, je na městském soudu s odvoláním do jejich rozhodnutí - dne 14. 7. 2015 pokyn soudce k vyžádání od městského soudu, neboť se jedná o neskončenou věc - dne 14. 8. 2015 usnesení - otci se neustanovuje zástupce + výzva k doplnění odvolání - dne 17. 8. 2015 dle ISAS u soudce Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 10. 10. 2014 do 15. 4. 2015, tj. téměř 6 měsíců nečinnost, soudkyně pokračovala v průtahu v řízení tím, že poskytla spis Obvodnímu soudu pro Prahu 3, byť neměla věc skončenou, odvolání otce dosud nebylo předloženo odvolacímu soudu.

Kárně obviněná: Ve svém vyjádření k uvedenému bodu JUDr. V. uvedla, že průtahy byly částečně zaviněny i přístupem Obvodního soudu pro Prahu 3, kterému byl spis zapůjčen pouze k nahlédnutí a okamžitému vrácení ve chvíli, kdy Obvodní soud pro Prahu 4 čekal na vrácení doručenek. V rozporu s tím však Obvodní soud pro Prahu 3 spis připojil ke svému spisu a s tím jej zaslal Městskému soudu v Praze, odkud musel být následně vyžádán.

13 Kss 3/2015

Kárná navrhovatelka při ústním jednání k vyjádření kárně obviněné uvedla, že za kárné provinění považuje pouze období od 10. 10. 2014 do 15. 4. 2015, kdy měla soudkyně spis u sebe. Kárná navrhovatelka následně předložila další dva listinné důkazy obsahující výpis pohybů z informačního systému ISAS ve věcech sp. zn. P 292/2006 a sp. zn. P 198/2009, které byly založeny do spisu pod č. l. 90 – 91.

JUDr. V. v reakci na vyjádření kárné navrhovatelky uvedla, že nerozporuje, že ve vytýkaném období došlo k průtahům, pouze chtěla upozornit, že se následně věc zkomplikovala v důsledku přístupu Obvodního soudu pro Prahu 3, který kárně obviněné velmi vadil.

NSS: V předložené kopii spisu jsou obsažena odvolání otce ze dne 6. 10. 2014 proti rozsudku ze dne 12. 8. 2014, č. j. P 198/2009 - 562, jímž bylo vyhověno návrhu matky na schválení právního jednání za nezletilou, a ze dne 19. 8. 2014, č. j. P 198/2009 - 564, jímž byla stanovena výše výživného, současně byla doručena rovněž žádost o ustanovení zástupce. Ve spise jsou dále obsaženy opakované přípisy Obvodního soudu pro Prahu 3 doručené dne 7. 10. 2014, dne 21. 11. 2014, dne 10. 12. 2014, dne 5. 1. 2015 a dne 7. 4. 2015, jimiž žádá o sdělení stavu řízení, případně zaslání rozsudku ze dne 12. 8. 2014 s vyznačenou doložkou právní moci. Následuje až pokyn JUDr. V. ze dne 15. 4. 2015 ke sdělení Obvodnímu soudu pro Prahu 3, že rozsudek dosud nenabyl právní moci, neboť otec podal odvolání a následně požádal o ustanovení zástupce, spolu s pokynem k zaslání otci prohlášení o osobních a majetkových poměrech s lhůtou k vyplnění 10 dnů (vypraveno téhož dne, zásilka se vrátila dne 21. 4. 2015 jako nevyzvednutá s poznámkou – adresát nemá vyznačenou schránku). Dne 23. 4. 2015 doručena žádost Obvodního soudu pro Prahu 3, aby mu byl obratem zapůjčen předmětný spis. Dne 7. 5. 2015 zadala JUDr. V. pokyn závadu na č. l. 597 vyvěs na ÚD (vyvěšeno dne 11. 5. 2015, sňato dne 10. 6. 2015) a spis v mezidobí zapůjči OS P 3 ke sp. zn. 36 EXE 11956/2012 s tím, aby jej obratem vrátili. Spis zaslán dne 11. 5. 2015. Přípisem ze dne 19. 5. 2015 žádala vedoucí opatrovnického odd. M. M., aby byl předmětný spis obratem vrácen, neboť zástupce matky žádá o nahlédnutí. Dne 1. 6. 2015 doručen přípis Obvodního soudu pro Prahu 3, dle něhož nelze spis vrátit, neboť byl připojen k sp. zn. 36 EXE 11956/2012 a postoupen městskému soudu k rozhodnutí o opravném prostředku. Dne 14. 7. 2015 zadala JUDr. V. pokyn k vyžádání spisu od městského soudu s tím, že byl pouze zapůjčen k nahlédnutí a okamžitému vrácení, neboť ve spise probíhá doposud pravomocně neskončené řízení. Spis byl městským soudem vrácen dne 28. 7. 2015. Spis dále obsahuje nedatovaný referát JUDr. V., jímž byl dán pokyn k vypravení usnesení ze dne 14. 8. 2015, jímž otci nezletilé nebyl ustanoven zástupce, a dále usnesení z téhož dne, jímž mu byla stanovena lhůta 10 dnů k doplnění odvolání.

S kárným návrhem lze souhlasit v tom, že období od 10. 10. 2014 do 15. 4. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost spojenou i s průtahy s předložením věci odvolacímu soudu, přičemž s předmětným řízením souvisela další řízení vedená u Obvodního soudu pro Prahu 3, na jehož opakované žádosti kárně obviněná po delší dobu nereagovala. Pokud jde o následné zapůjčení spisu uvedenému soudu, je třeba konstatovat, že při zapůjčení spisu byl OS pro Prahu 3 upozorněn, že jej má vrátit obratem, navíc kárně obviněná nebyla v tomto období nečinná a opakovaně usilovala o navrácení zapůjčeného spisu.

B.81. sp. zn. P 555/2014 - nezl. neurčeno (nyní V.) T. Kárný navrhovatel: - dne 8. 12. 2014 dle ISAS u soudce - dne 16. 3. 2015 nařízeno jednání na 28. 4. 2015 Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 8. 12. 2014 do 16. 3. 2015, tj. více jak 3 měsíců bez úkonu.

NSS: Dne 15. 10. 2014 podal Úřad městské části Praha 18 u Obvodního soudu pro Prahu 9 návrh na vydání předběžného opatření, jímž se svěřuje na přechodnou dobu do pěstounské péče

13 Kss 3/2015 - 125 pokračování

nově narozené dítě (matka závislá na pervitinu a alkoholu, již jedno dítě dala k osvojení, otce neuvedla). Obvodní soud pro Prahu 9 usnesením ze dne 16. 10. 2014 nařídil požadované předběžné opatření a postoupil věc Obvodnímu soudu pro Prahu 4 jako soudu místně příslušnému. Referátem ze dne 27. 10. 2014 zadala soudkyně JUDr. J. H. pokyn k předložení spisu městskému soudu spolu s nesouhlasem s předáním věci dle § 453 z. ř. s. a dále pokyn k vyrozumění Obvodního soudu pro Prahu 9 o tomto postupu. Dne 25. 11. 2014 bylo Obvodnímu soudu pro Prahu 4 doručeno usnesení městského soudu, dle něhož nesouhlas s postupem věci nebyl důvodný. Ze spisu dále vyplývá, že dne 13. 11. 2014 byl Obvodnímu soudu pro Prahu 9 doručen návrh ÚMČ Praha 18 na určení jména dítěte, který byl Obvodnímu soudu pro Prahu 4 postoupen dne 8. 1. 2015 poté, co se Obvodní soud pro Prahu 9 dozvěděl o usnesení městského soudu, že nesouhlas s postupem věci nebyl důvodný. Dne 13. 1. 2015 doručena žádost Městské části Praha 18 o prodloužení předběžného opatření dle § 460 odst. 1 z. ř. s., na níž navazuje pokyn JUDr. V. ze dne 16. 1. 2015 k vypravení usnesení z téhož dne, jímž bylo prodlouženo předběžné opatření do 16. 2. 2015, bylo zahájeno řízení o péči o nezletilého a kolizním opatrovníkem byla jmenována Městská část Praha 4. Dne 12. 2. 2015 doručen návrh Městské části Praha 18 na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu dle § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a dále návrh, aby do výše uvedeného pravomocného rozhodnutí bylo prodlouženo předběžné opatření. Navazuje pokyn JUDr. V. ze dne 16. 2. 2015 k vypravení usnesení z téhož dne, jímž se prodlužuje předběžné opatření do 16. 3. 2015. Dne 12. 3. 2015 bylo e-mailem doručeno podání Městské části Praha 18, dle něhož dne 12. 2. 2015 podávali rovněž návrh ve věci samé, a zda je tedy nutné, aby znovu žádali o prodloužení předběžného opatření. Dne 13. 3. 2015 doručen Městskou částí Praha 18 návrh na prodloužení předběžného opatření. Následuje referát JUDr. V. ze dne 16. 3. 2015 obsahující pokyny k vypravení usnesení z téhož dne o prodloužení předběžného opatření, o zahájení řízení o určení jména nezletilého a o ustanovení kolizního opatrovníka v řízení o určení jména, v řízení o stanovení výživného pro nezletilého svěřeného do pěstounské péče a v řízení o svěření do pěstounské péče na přechodnou dobu, dále byl dán pokyn k nařízení jednání na 28. 4. 2015.

Uvedené věci se týká stížnostní spis 40 Spr 1207/2015 obsahující stížnost zástupkyně budoucích osvojitelů ze dne 11. 8. 2015 na postup soudu, v níž uvádí, že již 2 měsíce neexistuje žádné pravomocné rozhodnutí, které by svěřovalo nezletilého do péče jejích klientů. Zástupkyně stěžovatelů proto žádala zejména vyznačení právní moci na rozhodnutích, která jsou pravomocná, případně sdělení, co nabytí právní moci brání. Ve vyjádření ze dne 3. 9. 2015 k předmětné stížnosti pověřená místopředsedkyně soudu Mgr. Lenka Eliášová uvedla, kdy příslušná rozhodnutí nabyla právní moci (konkrétně se jednalo o usnesení ze dne 16. 7. 2015, č. j. P 555/2014 - 122, PM 19. 8. 2015, dále rozsudky ze dne 28. 4. 2015, č. j. P 555/2014 - 92 a č. j. P 555/2014 - 95, PM 12. 8. 2015, usnesení ze dne 4. 5. 2015, č. j. P 555/2014 - 97, PM 12. 8. 2015, a usnesení ze dne 20. 4. 2015, č. j. 14 Nc 4014/2015 - 9, PM 20. 5. 2015), a dodala, že tímto považuje stížnost za vyřízenou. Následná komunikace se týkala převážně již jen žádostí o vyznačení doložky právní moci na konkrétních rozhodnutích. Předmětná stížnost se tedy týká až období následujícího po období, jež je předmětem kárného návrhu.

Z předloženého spisu je zřejmé, že kárně obviněná nebyla v dané věci nečinná. Pouze první úkon v řízení o návrhu na určení jména, jenž byl doručen Obvodnímu soudu pro Prahu 9 dne 13. 11. 2014, byl učiněn až dne 16. 3. 2015, i zde by však bylo možné za nečinnost považovat až období po 8. 1. 2015, kdy byla daná část spisu předložena Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

C) kárné obvinění pro skutky spočívající dle kárného návrhu v tom, že kárně obviněná způsobila opakované zaviněné průtahy v řízení, a to jednak ve smyslu nečinnosti, případně činnosti, která zcela zjevně nesměřovala k vyřízení věci, ve věcech, ve kterých již jí byla udělena dne 5. 12. 2014 výtka:

13 Kss 3/2015

C.1. sp. zn. P 270/2009 – nezl. K. [správně má být H. - pozn. NSS] B. - Kárný navrhovatel: - dne 25. 9. 2014 - dle ISAS u soudce - dne 30. 3. 2015 - pokyn soudce k dotazu na CEV - dne 30. 3. 2015 - dle ISAS opět u soudce - dne 7. 7. 2015 - nařízeno jednání Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 25. 9. 2014 do 7. 7. 2015, tj. skoro 11 měsíců bez úkonu, soudce nečinil úkony směřující k rozhodnutí ve věci.

NSS: Překrývá se s bodem B.60., přitom není zřejmé, proč by mělo být pojímáno jako další kárné provinění. I vymezení skutku v kárném návrhu je v zásadě totožné. Daný bod tak pouze zdůrazňuje, že byla v této věci již kárně obviněné udělena výtka ze dne 5. 12. 2014, sp. zn. 40 Spr 1753/2014, za průtah v délce 3-6 měsíců.

C.2. sp. zn. P 516/2013 – nezl. K. H. Kárný navrhovatel: - dne 2. 12. 2014 - dle ISAS u soudce - dne 3. 6. 2015 předloženo na lhůtu k vyznačení PM Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 2. 12. 2014 do 3. 6. 2015, tj. skoro 6 měsíců bez úkonu.

NSS: Referátem JUDr. V. ze dne 19. 9. 2014 byly dány pokyny k nařízení jednání v řízeních o nařízení ústavní výchovy nezletilé a o stanovení výživného pro nezletilou. Dne 8. 10. 2014 se soudu vrátily jako nevyzvednuté zásilky obsahující předvolání matky zaslané na adresu L. 8, P. 4, evidované dosud jako adresa faktického pobytu matky. Následují výpisy z CEO z téhož dne, dle nichž je adresou trvalého pobytu matky N. 8, P. 10. Dne 14. 10. 2014 se uskutečnila nařízená jednání v rámci obou řízení (matka se nedostavila, JUDr. V. zaprotokolovala: doručení vykázáno) a bylo vyhlášeno usnesení o zastavení řízení ve věci ústavní výchovy a dále rozsudek, dle něhož se vyživovací povinnost matce nestanoví. Téhož dne zadala JUDr. V. pokyn k vypravení zmíněných rozhodnutí (pokyn neobsahuje konkrétní adresy). Dne 2. 12. 2014 se soudu vrátily jako nevyzvednuté zásilky obsahující zmíněná rozhodnutí, jež byla zaslána matce opět na adresu L. 8, P. 4. Opět navazují výpisy z CEO z téhož dne, dle nichž je adresou trvalého pobytu matky N. 8, P. 10. Dne 3. 12. 2014 doručeno podání Úřadu práce ČR obsahující žádost o zaslání předmětného rozsudku s vyznačením právní moci. Spis dále obsahuje až pokyn JUDr. V. ze dne 3. 6. 2015 (ve spise je překlep 3. 6. 2014) k opakovanému zaslání daných rozhodnutí matce na adresu N. 8, P. 10 (dle razítka kanceláře vypraveno téhož dne), právní moci obě rozhodnutí nabyla dne 30. 6. 2015.

Uvedené věci se týká rovněž výtka ze dne 5. 12. 2014, sp. zn. 40 Spr 1753/2014, udělená dle § 88a zákona o soudech a soudcích za průtah v délce 3-6 měsíců zjištěný během kontroly neskončených věcí starších 6 měsíců provedené v období od 8. 9. 2014 do 26. 9. 2014. Dle zprávy z předmětné kontroly se jednalo o průtah v období od 27. 2. 2014 do 18. 9. 2014.

Lze konstatovat nečinnost v období od 3. 12. 2014 do 3. 6. 2015. Byl vyžadován pouze jednoduchý úkon k zaslání nedoručených zásilek na správnou adresu trvalého pobytu matky, jež byla ze spisu patrná.

C.3. sp. zn. P 322/2013 – nezl. Z. Kárný navrhovatel: - dne 29. 12. 2014 - dle ISAS u soudce - dne 11. 5. 2015 - dle ISAS předložena závada v doručení otci soudci

13 Kss 3/2015 - 126 pokračování

Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 29. 12. 2014 do 27. 10. 2015, tj. skoro 10 měsíců bez úkonu.

NSS: Dne 19. 6. 2013 byl obvodnímu soudu doručen návrh matky na zvýšení vyživovací povinnosti otce k nezletilému synovi a dceři, jež později nabyla zletilosti. Usnesením ze dne 25. 6. 2013 vyslovil Obvodní soud pro Prahu 4 (samosoudce Mgr. L. S.) svoji místní nepříslušnost s tím, že věc bude postoupena Okresnímu soudu v Benešově. Spis byl jmenovanému soudu doručen dne 16. 8. 2013. Usnesením Okresního soudu v Benešově ze dne 27. 8. 2013 byla příslušnost dle § 177 odst. 2 o. s. ř., v tehdejším znění, přenesena zpět na Obvodní soud pro Prahu 4, v jehož obvodu měli mít nezletilí své bydliště. Spis byl Obvodnímu soudu pro Prahu 4 vrácen dne 18. 11. 2013. Referátem ze dne 26. 2. 2014 zadala JUDr. V. pokyn mj. k ustanovení kolizního opatrovníka nezletilým a k nařízení ústního jednání na 8. 4. 2014. K jednání uvedeného dne se s výjimkou kolizního opatrovníka (Městská část Praha 4) nikdo nedostavil, jednání bylo odročeno na neurčito za účelem vyzvání matky k doplnění návrhu. Referátem ze dne 16. 9. 2014 dala JUDr. V. pokyn k nařízení jednání na 28. 10. 2014, které bylo vzhledem k opakovaným problémům s doručováním matce, zletilé dceři i otci posléze přeodročeno na 30. 10. 2014. Dne 15. 10. 2014 soud obdržel sdělení ÚMČ Praha 4, že rodina se přestěhovala na adresu B. 4248, C. Tutéž adresu následně dle úředního záznamu ze dne 29. 10. 2014 telefonicky soudu potvrdila i matka s tím, že se omlouvá z jednání z důvodu pracovní neschopnosti. Na jednání dne 30. 10. 2014 se opět s výjimkou kolizního opatrovníka nikdo nedostavil, při jednání bylo vyhlášeno usnesení, kterým se přenáší příslušnost na Okresní soud v Chomutově, kam měl být spis po právní moci usnesení zaslán. Pokynem JUDr. V. ze dne 26 11. 2014 bylo dané usnesení vypraveno (dle razítka kanceláři došlo dne 26. 11. 2014, vypraveno dne 27. 11. 2014). Dne 29. 12. 2014 se vrátila jako nevyzvednutá zásilka obsahující předmětné usnesení, jež byla adresována otci na adresu jeho trvalého pobytu, navazuje úřední záznam z téhož dne obsahující údaj CEO BEZE ZMĚNY. Spis dále obsahuje pokyn asistentky Mgr. V. ze dne 7. 5. 2015 k vyvěšení „závady“ na úřední desce (chybí razítko, kdy byl předložen kanceláři). Příslušné sdělení dle § 49 odst. 4 o. s. ř. bylo vyvěšeno dne 13. 5. 2015 a sňato dne 12. 6. 2015 (pátek). Následuje pokyn JUDr. V. ze dne 14. 12. 2015 k zaslání spisu Okresnímu soudu v Chomutově, kterému byl spis doručen dne 17. 12. 2015.

Uvedené věci se týká rovněž výtka ze dne 5. 12. 2014, sp. zn. 40 Spr 1753/2014, udělená dle § 88a zákona o soudech a soudcích za průtah v délce 3-6 měsíců zjištěný během kontroly neskončených věcí starších 6 měsíců provedené v období od 8. 9. 2014 do 26. 9. 2014. Dle zprávy z předmětné kontroly se jednalo o průtah v období od 8. 4. 2014 do 16. 9. 2014.

Nečinnost v období od 30. 12. 2014 do 14. 12. 2015, resp. dle kárného návrhu do 27. 10. 2015, byla přerušena pouze pokynem asistentky k provedení úkonu dle § 49 odst. 4 o. s. ř. spočívajícího ve vyvěšení sdělení na úřední desce o tom, že po uplynutí lhůty k vyzvednutí uložené zásilky určené otci nezletilých ji nebylo možné vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky. Tento jednoduchý úkon byl ovšem ve věci nezbytný (byť ho provedla asistentka soudkyně a byť měl být proveden již dříve), a proto přerušuje období nečinnosti kárně obviněné. Po jeho skončení dne 12. 6. 2015 pokračovaly průtahy s odesláním spisu Okresnímu soudu v Chomutově. Lze tedy konstatovat nečinnost v obdobích od 30. 12. 2014 do 7. 5. 2015 a od 15. 6. 2015 do 27. 10. 2015.

C.4. sp. zn. P 600/2013 – nezl. H. M. Kárný navrhovatel: - dne 2. 1. 2015- dle ISASu soudce - dne 29. 6. 2015 předložen na lhůtu k vyznačení PM Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 2. 1. 2015 do 29. 6. 2015, tj. skoro 6 měsíců bez úkonu.

13 Kss 3/2015

NSS: V předložené kopii spisu je obsažen návrh Úřadu práce ČR ze dne 29. 10. 2013 na stanovení výživného rodičům dítěte svěřeného do pěstounské péče (č. l. 35). Následují potvrzení o provedené lustraci v CEO ze dne 2. 1. 2015 (čl. 134 an.) a dále (na č. l. 136) nevyzvednutá zásilka adresovaná otci obsahující rozsudek ze dne 4. 11. 2014, č. j. P 600/2013 - 129. Dne 16. 4. 2015 doručena žádost Úřadu práce ČR o zaslání rozsudku s vyznačením právní moci. Následuje pokyn JUDr. V. ze dne 26. 6. 2015 (pátek) k zaslání rozsudku na č. l. 129 matce, vyvěšení „závady“ na č. l. 136 na úřední desce (vyvěšeno dne 1. 7. 2015, sňato dne 31. 7. 2015) a sdělení Úřadu práce ČR, že rozsudek doposud nenabyl právní moci (dle razítka kanceláři došlo dne 29. 6. 2015, vypraveno dne 1. 7. 2015).

Uvedené věci se týká rovněž výtka ze dne 5. 12. 2014, sp. zn. 40 Spr 1753/2014, udělená dle § 88a zákona o soudech a soudcích za průtah v délce 3-6 měsíců zjištěný během kontroly neskončených věcí starších 6 měsíců provedené v období od 8. 9. 2014 do 26. 9. 2014. Dle zprávy z předmětné kontroly se jednalo o průtah v období od prosince 2013 do 18. 4. 2014.

Lze konstatovat nečinnost v období od 3. 1. 2015 do 29. 6. 2015. Byly vyžadovány pouze jednoduché úkony související s doručováním rozsudku účastníkům řízení.

C.5. sp. zn. P 172/2005 – nezl. M. M. Kárný navrhovatel: - dne 12. 1. 2015- dle ISASu soudce s odvoláním otce - dne 3. 8. 2015 usnesení - odvolání se odmítá Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 12. 1. 2015 do 3. 8. 2015, tj. skoro 8 měsíců bez úkonu [správně má být více jak 6 měsíců – pozn. NSS].

NSS: Dle předloženého originálu spisu vyhlásila JUDr. V. na jednání dne 6. 11. 2014 rozsudek, jímž zastavila řízení o návrhu matky na zvýšení výživného pro nezletilou, zamítla návrh otce na snížení výživného, svěřila nezletilou do péče J. N. a uložila rodičům, aby mu každý přispíval na výživu nezletilé měsíčně částkou 2 500 Kč. Následuje pokyn JUDr. V. k vypravení rozsudku ze dne 8. 12. 2014 (dle razítka kanceláře došlo a bylo vypraveno téhož dne). Dne 7. 1. 2015 doručeno odvolání otce proti výroku o výši výživného, za kterým navazuje pokyn ze dne 9. 1. 2015: předlož prosím soudci k posouzení podání odvolání, jeví se jako opožděné – zda odmítnout. Dále je ve spise obsažen pokyn asistentky ze dne 29. 6. 2015 předlož soudkyni ke kontrole a podpisu usnesení, poté usnesení zašli otci. Navazují potvrzení o lustraci v CEO (provedené JUDr. V.) ze dne 3. 8. 2015 a dále pokyn z téhož dne k vypravení usnesení, jímž bylo odvolání otce pro opožděnost odmítnuto.

Uvedené věci se týká rovněž výtka ze dne 5. 12. 2014, sp. zn. 40 Spr 1753/2014, udělená dle § 88a zákona o soudech a soudcích za průtah v délce 3-6 měsíců zjištěný během kontroly neskončených věcí starších 6 měsíců provedené v období od 8. 9. 2014 do 26. 9. 2014. Dle zprávy z předmětné kontroly byl spis u soudce bez úkonu v období od 20. 2. 2014 do 25. 8. 2014.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 12. 1. 2015 do 3. 8. 2015 představuje neodůvodněnou nečinnost. Byl vyžadován pouze jednoduchý úkon spočívající v odmítnutí odvolání pro opožděnost, příslušné usnesení asistentka připravila dne 29. 6. 2015, soudkyní však bylo podepsáno a byl vydán příkaz k jeho vypravení až dne 3. 8. 2015.

C.6. sp. zn. P 302/2012 - nezl. H. Kárný navrhovatel: - dne 6. 3. 2015- dle ISASu soudce - dne 7. 7. 2015 nařízeno jednání Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 6. 3. 2015 do 7. 7. 2015, tj. 4 měsíce bez úkonu.

13 Kss 3/2015 - 127 pokračování

NSS: Dle originálu spisu dne 3. 7. 2012 doručen návrh matky na zákaz styku otce s nezletilými, dne 3. 10. 2013 doručen návrh otce na snížení výživného a dne 22. 9. 2014 doručen návrh Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 na zbavení otce rodičovské odpovědnosti k nezletilým dcerám. Referátem ze dne 22. 12. 2014 zadala JUDr. V. pokyn k dožádání Okresního soudu v Chomutově k výslechu otce, který se nacházel ve výkonu trestu odnětí svobody. Spis byl okresnímu soudu postoupen den 5. 1. 2015 a zpět doručen obvodnímu soudu byl dne 5. 3. 2015. Dne 25. 5. 2015 doručeno podání OSZ pro Prahu 4 obsahující dotaz na stav řízení, za nímž následuje referát JUDr. V. ze dne 3. 7. 2015 k nařízení jednání na 30. 7. 2015 (dle razítka kanceláři došlo dne 7. 7. 2015 a vypraveno dne 8. 7. 2015). Na uvedeném jednání byl po provedeném dokazování vyhlášen rozsudek, jímž byl zakázán styk otce s nezletilými, zamítnut návrh otce na snížení výživného a otec byl zbaven rodičovské odpovědnosti. Navazuje pokyn JUDr. V. ze dne 6. 8. 2015 spis předej asistentce k vypracování rozsudku, pod nímž je uveden pokyn asistentky ze dne 28. 8. 2015 předlož soudkyni ke kontrole a podpisu rozsudek, poté zašli účastníkům (dle razítka kanceláři došlo a vypraveno dne 31. 8. 2015).

Uvedené věci se týká rovněž výtka ze dne 5. 12. 2014, sp. zn. 40 Spr 1753/2014, udělená dle § 88a zákona o soudech a soudcích za průtah v délce 8 měsíců zjištěný během kontroly neskončených věcí starších 6 měsíců provedené v období od 8. 9. 2014 do 26. 9. 2014. Dle zprávy z předmětné kontroly se jednalo o průtah v období od 17. 9. 2013 do 10. 1. 2014 a dále od 13. 1. 2014 do 10. 9. 2014.

S kárným návrhem lze souhlasit, že období od 6. 3. 2015 do 7. 7. 2015 neodůvodněnou nečinnost.

C.7. sp. zn. 14 Nc 768/2013 – nezl. M. M. Kárný navrhovatel: - dne 26. 1. 2015 - dle ISAS u soudce - dne 15. 5. 2015 předloženo na lhůtu k vyznačení PM Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 26. 1. 2015 do 15. 5. 2015, tj. 3,5 měsíce bez úkonu.

NSS: Dle originálu spisu dne 14. 11. 2013 doručen společný návrh rodičů na úpravu poměrů k nezletilému dítěti na dobu před a po rozvodu podaný spolu s návrhem na rozvod. Dne 25. 2. 2014 zadala JUDr. V. pokyn k nařízení jednání na 17. 4. 2014, na uvedené jednání se dostavil pouze kolizní opatrovník a neznámý muž, který nebyl schopen prokázat svou totožnost (resp., že je otcem nezletilého), jednání bylo odročeno na neurčito za účelem vyzvání rodičů k doplnění náležitostí návrhu. Pokyn k vypravení předmětné výzvy JUDr. V. zadala dne 16. 9. 2014 (dle razítka kanceláře došlo a vypraveno dne 17. 9. 2015). Dne 19. 1. 2015 zadala JUDr. V. pokyn k vypravení usnesení ze dne 16. 1. 2015, jímž byl návrh rodičů odmítnut pro neodstranění vad podání. Dne 26. 1. 2015 byla soudu vrácena jako nevyzvednutá zásilka adresovaná matce nezletilé, následuje potvrzení o provedené lustraci v CEO z téhož dne, na něž navazuje až pokyn JUDr. V. ze dne 15. 5. 2015 k vyvěšení předmětné „závady“ na úřední desce (vyvěšeno dne 18. 5. 2015, sňato dne 17. 6. 2015).

Uvedené věci se týká rovněž výtka ze dne 5. 12. 2014, sp. zn. 40 Spr 1753/2014, udělená dle § 88a zákona o soudech a soudcích za průtah v délce 3-6 měsíců zjištěný během kontroly neskončených věcí starších 6 měsíců provedené v období od 8. 9. 2014 do 26. 9. 2014. Dle zprávy z předmětné kontroly se jednalo o průtah v období od 17. 4. 2014 do 16. 9. 2014.

Lze konstatovat nečinnost v období od 27. 1. 2015 do 15. 5. 2015.

C.8. sp. zn. P 576/2013 – nezl. P. F.

13 Kss 3/2015

Kárný navrhovatel: - dne 5. 1. 2015- dle ISASu soudce - dne 30. 9. 2015 nařízeno jednání Závěr: průtah spočívající v absolutní nečinnosti od 5. 1. 2015do 30. 9. 2015, tj. skoro 9 měsíců bez úkonu.

NSS: Kárný návrh se v daném bodu překrývá s bodem B.55., přičemž není zřejmé, proč by měl být pojímán jako další kárné provinění. I vymezení skutku v kárném návrhu je v zásadě totožné. Daný bod tak pouze zdůrazňuje, že byla v této věci již kárně obviněné udělena výtka ze dne 5. 12. 2014, sp. zn. 40 Spr 1753/2014 za nekoncepční postup ve věci, jímž byly způsobeny průtahy.

D) kárné obvinění pro skutek spočívající dle kárného návrhu v tom, že kárně obviněná soudkyně nepředložila kanceláři vyhotovené rozhodnutí v souladu s § 167 odst. 2 ve spojení s § 158 odst. 4 o. s. ř. ve lhůtě 30 dnů ode dne „vyhotovení“, a to v následujících věcech:

D.1. sp. zn. 14 Nc 863/2013 - nezl. Š. Kárný navrhovatel: - dne 13. 2. 2015 - znalečné rozhodnuté VSÚ s pokynem k podpisu soudci - dne 16. 2. 2015 - předloženo soudci dle ISAS k podpisu - dne 18. 5. 2015 - předloženo soudcem kanceláři k vypravení usnesení ze dne 13. 2. 2015 Závěr: nečinnost spočívající v nevypravení usnesení v zákonné lhůtě 30 dní od 13. 3. 2015 do 18. 5. 2015, tj. 66 dní po lhůtě.

NSS: Dne 23. 12. 2013 doručen návrh otce na úpravu výchovy a výživy a na úpravu styku s nezletilými dětmi. Dne 5. 2. 2015 byl obvodnímu soudu doručen znalecký posudek, za nímž následuje usnesení o přiznání znalečného ze dne 13. 2. 2015 spolu s pokynem VSÚ z téhož dne k předložení soudci k podpisu usnesení o přiznání znalečného a dále k zaslání tohoto usnesení znalci a spolu s vyúčtováním a znaleckým posudkem účastníkům (dle razítka kanceláři pokyn došel dne 16. 2. 2015, ale usnesení datované dnem 13. 2. 2015 bylo vypraveno až dne 18. 5. 2015). Pod uvedeným pokynem VSÚ je obsažen pokyn JUDr. V. ze dne 15. 5. 2015 dotaž se znalce, který den se může zúčastnit jednání (dle razítka kanceláři došlo a bylo vypraveno dne 18. 5. 2015).

V průběhu ústního jednání na dotaz předsedy senátu, odkdy kárný návrh počítá zákonnou lhůtu pro vyhotovení rozhodnutí za situace, kdy je zřejmé, že dané usnesení nebylo vyhlášeno a dne 13. 2. 2015 byl předložen pouze koncept vyšší soudní úřednice, kárná navrhovatelka uvedla, že vycházela z toho, že JUDr. V. zvolila právě toto datum, jako datum vyhlášení daného usnesení. Dle kárné navrhovatelky je sice daná prodleva obdobná skutkům uvedeným v části A. kárného návrhu, vzhledem k použitému datu rozhodnutí však dospěla k závěru, že kárné provinění spočívá v nevyhotovení rozhodnutí v zákonné lhůtě.

S tímto hodnocením se kárný soud neztotožnil (viz dále).

D.2. sp. zn. P 359/2010 - nezl. A. V. Kárný navrhovatel: - dne 2. 6. 2015 - při jednání vyhlášeno usnesení o přiznání znalečného - dne 6. 9. 2015 - předloženo soudcem kanceláři k vypravení usnesení ze dne 2. 6. 2015 Závěr: nečinnost spočívající v nevypravení usnesení v zákonné lhůtě 30 dní od 3. 7. 2015 do 6. 9. 2015, tj. 65 dní po lhůtě + žalováno též pro skutek viz bod A.20. a B.71.

13 Kss 3/2015 - 128 pokračování

NSS: Při jednání dne 2. 6. 2015 JUDr. V. vyhlásila usnesení, jímž znalci přiznala odměnu za účast a přípravu na jednání, a dále bylo vyhlášeno usnesení, jímž bylo jednání odročeno na 9. 6. 2015, na němž byl vyhlášen rozsudek, který byl vypraven dne 3. 7. 2015. Pokyn k zaslání usnesení o přiznání znalečného ze dne 2. 6. 2015 zadala JUDr. V. referátem ze dne 6. 9. 2015 (dle razítka kanceláři došlo dne 7. 9. 2015 a vypraveno bylo dne 9. 9. 2015).

Uvedené věci se týká rovněž výtka ze dne 5. 12. 2014, sp. zn. 40 Spr 1753/2014, udělená dle § 88a zákona o soudech a soudcích za průtah v délce 3-6 měsíců zjištěný během kontroly neskončených věcí starších 6 měsíců provedené v období od 8. 9. 2014 do 26. 9. 2014. Dle zprávy z předmětné kontroly se jednalo o průtah v období od dubna do září 2013.

Lhůta 30 dnů pro vyhotovení rozhodnutí dle § 158 odst. 4 o. s. ř. byla v daném případě překročena o 66 dnů (3. 7. 2015 – 6. 9. 2015).

V. Posouzení věci kárným soudem V. a) Posouzení včasnosti kárného návrhu

Kárný senát se především zabýval dodržením subjektivní šestiměsíční a objektivní tříleté lhůty k podání návrhu na zahájení kárného řízení dle § 9 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb. Druhá zmiňovaná lhůta je přitom totožná s hmotněprávní prekluzivní lhůtou zániku kárné odpovědnosti dle § 89 zákona o soudech a soudcích.

Návrh na zahájení kárného řízení byl u Nejvyššího správního soudu podán dne 5. 11. 2015. Subjektivní lhůta je tedy zachována pro skutky, o kterých se navrhovatelka dozvěděla ne dříve než 5. 5. 2015.

Z kárného návrhu a z provedeného dokazování vyplynulo, že o skutečnostech týkajících se tvrzených kárných provinění, které jsou rozhodné pro podání kárného návrhu, se navrhovatelka v naprosté většině případů dozvěděla až z výsledků prověrky věcí JUDr. V. provedené v září roku 2015. Subjektivní lhůta tak byla u těchto skutků zachována.

Výjimkou v daném ohledu je pouze skutek spočívající v nečinnosti kárně obviněné ve věci sp. zn. P 565/2014, která byla dle kárného návrhu ukončena dne 8. 4. 2015, přičemž, jak vyplynulo z provedeného dokazování, téhož dne kárná navrhovatelka vyřizovala stížnost účastníka daného řízení na tutéž nečinnost a vytýkaného skutku si tedy na základě této stížnosti a jejího vyřízení v tu dobu již musela být vědoma. Ve vztahu k uvedenému skutku tedy šestiměsíční subjektivní lhůta dle § 9 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb. marně uplynula, a kárný soud tedy řízení o této části kárného návrhu, která byla podána opožděně, dle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb. zastavil.

Pokud jde o objektivní procesní lhůtu a zároveň i hmotněprávní prekluzivní lhůtu 3 let, byla tato lhůta vzhledem k tomu, že veškeré vytýkané skutky spadají do období let 2014 až 2015, ve všech případech zachována.

V. b) Závěry kárného soudu v otázce viny za kárné provinění

Pokud jde o otázku viny, soud vzal v prvé řadě ve vztahu k první části kárného návrhu za prokázané, že kárně obviněná nedodržela celkem v 15 případech dvouměsíční lhůtu stanovenou v § 19 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících pro rozhodnutí o přiznání znalečného, a celkem v 6 věcech, resp. v 7 případech, třicetidenní lhůtu pro vyplacení znalečného nebo tlumočného stanovenou týmž zákonným ustanovením.

13 Kss 3/2015

Otázka, zda a v jakých případech představuje porušení uvedených zákonných lhůt kárné provinění, dosud nebyla kárným soudem judikována. Z dosavadní judikatury kárného soudu ovšem vyplývá, že „upravuje-li zákon byť i pořádkovou lhůtu pro provedení určitého úkonu v řízení, ať už je to např. lhůta pro písemné vyhotovení rozhodnutí dle § 129 odst. 3 tr. ř. nebo […] lhůta dle § 181 odst. 3 tr. ř. k nařízení hlavního líčení či provedení jiného úkonu směřujícího k rozhodnutí věci, má soudce povinnost vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby tato lhůta dodržena byla“ (rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 2. 2015, č. j. 13 Kss 6/2014 - 138, dostupné na www.nssoud.cz). Obdobně je třeba postupovat i ve vztahu k zákonným lhůtám dle § 19 odst. 1 zákona o znalcích a tlumočnících, byť je na druhou stranu nutné vzít v úvahu, že jejich porušení zpravidla nevyvolává tak závažné následky jako v uvedených případech, neboť zpoždění s přiznáním či vyplacením odměny znalci nebo tlumočníkovi se zpravidla přímo nedotýká zájmů účastníků daného řízení. Na druhou stranu je však třeba zohlednit i to, že výrazné a opakované porušování zákonných lhůt pro přiznávání a vyplácení znalečného nebo tlumočného může mít za následek snížení motivace takto dotčených znalců nebo tlumočníků provádět pro soudy znaleckou a tlumočnickou činnost nejen v odpovídající kvalitě, ale také ve lhůtách jim soudy stanovených.

Opakované porušování uvedených zákonných lhůt lze přitom doložit právě u kárně obviněné. I přes nesprávné vymezení počátku průtahu v kárném návrhu byla ve většině případů zákonná lhůta překročena poměrně výrazně – v řádu měsíců. Objektivně tedy k průtahům při rozhodování o znalečném a při vyplácení znalečného nebo tlumočného nepochybně došlo, což kárně obviněná ani nepopírá, pokud jde o otázku zavinění, nevyplynulo z výpovědí účastníků řízení ani z provedeného dokazování, že by byla kárně obviněná v daném období natolik přetížena, že by neměla podmínky k tomu rozhodovat o znalečném a dávat pokyny k vyplácení znalečného nebo tlumočného v zákonných lhůtách. Za daného stavu organizace práce v daném soudním oddělení Obvodního soudu pro Prahu 4, který spoluurčuje i kárně obviněná a v jehož rámci kárně obviněná nese konečnou odpovědnost i za činnost související s odměnami a náhradami nákladů znalců a tlumočníků, je tedy nutno dospět k závěru, že uvedené průtahy při rozhodování o znalečném a při vyplácení znalečného a tlumočného kárně obviněna zavinila, a to přinejmenším ve formě nedbalosti.

Uvedené pochybení je tedy v daném případě způsobilé ohrozit veřejný zájem na řádném fungování justice, k němuž nepochybně důležitým dílem přispívá právě i činnost soudních znalců a tlumočníků. Vzhledem k významu zásady subsidiarity kárného postihu, opakovaně zdůrazňované i tímto kárným senátem, však bylo třeba zohlednit přece jen nižší závažnost uvedeného pochybení oproti jiným, již zmiňovaným porušením zákonných lhůt zejména tím, že byla stanovena vyšší hranice, po jejímž dosažení teprve dané pochybení dle přesvědčení kárného soudu obvykle nabývá intenzity kárného pochybení.

Kárný soud tedy shledal, že zaviněné překročení zákonných lhůt pro rozhodování o znalečném a při vyplácení znalečného nebo tlumočného v rozsahu, jaký byl zjištěn v celkem 17 případech, naplňuje znaky skutkové podstaty kárného provinění soudce ve smyslu § 87 odst. 1 zákona o soudech a soudcích.

Naopak, pokud jde skutky, jež se váží ke spisům sp. zn. P 94/2009, P 478/2004, P 242/2010 a P 359/2010, a pokud jde o jeden z vytýkaných skutků vážících se k věci sp. zn. 14 Nc 743/2013, lze sice souhlasit s kárným návrhem, že byly zaviněním kárně obviněné i v těchto případech překročeny zmiňované zákonné lhůty, nicméně ve všech těchto případech o méně než měsíc, a vzhledem k této skutečnosti a k tomu, že nebylo ani v jedné z těchto věcí prokázáno, že by i toto kratší zdržení způsobilo vážnější újmu ať již dotčeným znalcům, nebo účastníkům předmětného řízení či veřejnému zájmu, nemají tato pochybení kárně obviněné intenzitu kárného provinění. Kárný soud zde vychází z ustálené kárné judikatury

13 Kss 3/2015 - 129 pokračování

(viz např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 10. 2013, č. j. 16 Kss 8/2013 – 45, www.nssoud.cz), podle níž je kárné obvinění vždy až opatřením ultima ratio a u méně závažných pochybení postačuje, jsou-li soudci vytčena, ať již neformálně, nebo pomocí formální výtky dle § 88a zákona o soudech a soudcích.

Pokud jde o druhou a třetí část kárného návrhu, kárný soud skutky vytýkané v těchto částech posuzoval jako jedinou kategorii. Skutky vymezené v části C kárného návrhu se totiž typově neodlišují od skutků uvedených v části B. Dva skutky vytýkané v části C, jež se vážou ke spisům sp. zn. P 270/2009 a P 576/2013, se dokonce zcela překrývají s tím, co je k daným věcem uvedeno v části B kárného návrhu, a kárný soud tedy o nich rozhodoval pouze jednou. Jediným rozdílem mezi skutky vymezenými v části B a v části C kárného návrhu mělo být to, že v daných věcech uvedených v části C již byla kárně obviněné udělena výtka za průtahy v předcházejícím období. Ani v tomto ohledu ovšem nebyl kárný návrh důsledný, neboť i v části B je vytýkána řada skutků, jimž předcházela období nečinnosti, za něž byla JUDr. V. udělena předmětná výtka ze dne 5. 12. 2014, sp. zn. 40 Spr 1753/2014. Podstatné v dané souvislosti je především to, že ani v jednom případě, ať již uvedeném v části B nebo C kárného návrhu, se období nečinnosti, za něž byla udělena předmětná výtka, nepřekrývá s pozdějším obdobím nečinnosti, které je předmětem nyní posuzovaného kárného návrhu. Daná formální výtka tedy ve světle dosavadní kárné judikatury nepředstavuje vůči předmětnému kárnému návrhu překážku věci rozhodnuté. Skutečnost, že v řadě věcí nyní posuzovaným průtahům v řízení předcházela výtka dle § 88a zákona o soudech a soudcích, kárný soud zohlednil při úvahách o kárném opatření, nepovažoval ji však za rozhodující pro samotné vymezení skutku, v němž je spatřováno kárné provinění.

Pokud jde o jednotlivá vytýkaná období nečinnosti v jednotlivých věcech, je stabilně judikováno tímto kárným soudem, že nelze stanovit přesnou hranici, odkdy je určité období nečinnosti ve spise již nutno považovat za kárné provinění, neboť záleží na situaci na konkrétním soudu, v konkrétní agendě, u konkrétního soudce a v konkrétní věci. V souladu s touto svou ustálenou judikaturou musí kárný soud brát v potaz mj. i to, kolik měl kárně obviněný soudce přidělených spisů a jaký byl jeho výkon, jaké panovaly na soudě pracovní podmínky, zda soudce postupoval při vynaložení veškerého úsilí, které po něm bylo možné spravedlivě vyžadovat apod. Při výrazném zatížení daného soudce je přitom neadekvátní požadovat po něm, aby veškeré spisy, které mu byly přiděleny, vyřizoval bez jakékoli prodlevy.

V daném případě ovšem z provedeného dokazování nevyplynulo, že by právě takové výrazné zatížení bylo příčinou průtahů, které v řadě věcí přidělených JUDr. V. objektivně nastaly, a kárně obviněná to ani netvrdila. Z tvrzení kárné navrhovatelky, ovšem doložených řadou listinných důkazů, které navrhovatelka předložila a které byly provedeny při jednání, totiž nevyplývá, že by roční nápad věcí v hlavních agendách P a Nc, i přes jednorázové přidělení věcí po jiné soudkyni spojené ovšem se snížením dalšího nápadu na polovinu a i přes jistý nárůst agendy způsobený nutností přezkoumání všech věcí zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům (tedy nyní omezení svéprávnosti), byl u JUDr. V. nezvladatelný a že by byl tudíž hlavní příčinou vzniklých průtahů.

Přitom je třeba zohlednit i to, že se ve většině případů jednalo o absolutní nečinnost JUDr. V., tedy ve věci nebyl činěn po určité delší období vůbec žádný úkon, případně byly provedeny pouze lustrace v jednotlivých evidencích, nebo bylo rozhodováno o návrzích na vydání předběžného opatření, nebyly však činěny úkony ve věci samé. Kárný soud na rozdíl od kárného návrhu zohlednil i tyto zmiňované úkony, byť na ně bezprostředně nenavazovaly úkony další, pokud měly souvislost s předmětem řízení a pokud z nich kárně obviněná v dalším řízení vycházela a nemusela tedy tyto úkony opakovat. I přesto však kárný soud shledal neodůvodněné průtahy spočívající v obdobích nečinnosti kárně obviněné v celkem 81 věcech,

13 Kss 3/2015

která ve všech případech buďto jednotlivě nebo ve svém souhrnu přesahovala dobu 3 měsíců, ovšem u řady věcí se jednalo o nečinnost mnohem delší, přesahující většinou půl roku, a pohybující se v rozmezí až do 10 měsíců neodůvodněného průtahu.

Zároveň je třeba přihlédnout i k tomu, že se jednalo buďto o věci péče o nezletilé, kde musí soud často velmi urgentně poskytnout ochranu právě zájmu nezletilého dítěte a tudíž má povinnost podle § 471 odst. 2 z. ř. s. postupovat s největším urychlením, nebo o řízení ve věcech svéprávnosti, kde platí obdobné konstatování ohledně nutnosti urgentního postupu soudu v zájmu ochrany posuzovaného, byť zákon takovou speciální povinnost soudu výslovně nestanoví.

O tom, jakou újmu kárně obviněná účastníkům i veřejnému zájmu způsobovala svými průtahy v předmětných věcech, svědčí četné dotazy, urgence a stížnosti účastníků řízení i dalších zúčastněných subjektů v řadě věcí, které jsou předmětem druhé a třetí části kárného návrhu. Tato podání navíc mnohdy zůstávala ze strany kárně obviněné bez jakékoli reakce nebo kárně obviněná reagovala až po několikáté urgenci. První úkon ve věci byl často činěn až po několika měsících a nečinnost často pokračovala i po skončení období vymezeného kárným návrhem, byť kárný soud nemohl překročit vymezení jednotlivých skutků v kárném návrhu, pokud by tak činil v neprospěch kárně obviněné.

Za daných okolností tedy kárný senát shledal, že JUDr. V. zaviněně (přinejmenším ve formě nedbalosti) porušila své povinnosti vyplývající obecně z § 6 a § 100 odst. 1 o. s. ř. a z § 79 odst. 1 zákona o soudech a soudcích a ve věcech péče o nezletilé navíc ze zmiňovaného § 471 odst. 2 z. ř. s., když se dopustila v 81 věcech neodůvodněných průtahů, které dosahují v daném případě intenzity kárného provinění, a to i přes složitou osobní situaci kárně obviněné, zejména nutnost intenzivní péče o nemocnou matku, k níž kárný soud sice přihlédl, ovšem pouze v rámci úvahy o vhodném kárném opatření, neboť je přesvědčen o tom, že tato situace, jakkoli je pro kárně obviněnou jistě velmi složitá a setkává se u kárného senátu s pochopením, přesto nemůže kárně obviněnou soudkyni zbavit kárné odpovědnosti za takto závažná pochybení spočívající v absolutní nečinnosti.

U naprosté většiny vytýkaných spisů se tedy soud s kárným návrhem ztotožnil, byť v některých případech korigoval dobu vytýkané nečinnosti. Pouze ve věci sp. zn. P 555/2014 kárný soud neshledal, že by kárně obviněná byla v daném řízení nečinná, a soud tedy dospěl k závěru, že kárný návrh je v tomto bodu nedůvodný (viz výše část IV. Zjištění kárného soudu k jednotlivým vytýkaným skutkům).

Pokud jde o poslední část kárného návrhu, bylo vytýkáno překročení zákonné lhůty pro vyhotovení rozhodnutí, a to pouze ve 2 případech, které se oba týkají vyhotovení usnesení o přiznání znalečného.

Ve věci sp. zn. P 359/2010 bylo usnesení o přiznání odměny znalci vyhlášeno na jednání dne 2. 6. 2015, toto usnesení ovšem JUDr. V. vypracovala až dne 6. 9. 2015, soud tedy přisvědčil kárnému návrhu, že došlo k překročení zákonné lhůty 30 dnů pro vyhotovení rozhodnutí stanovené v § 158 odst. 4 o. s. ř. (u usnesení ve spojení s § 167 odst. 2 o. s. ř.), a to o 66 dnů, a že toto prodlení zavinila kárně obviněná.

Podle ustálené judikatury kárných soudů zaviněné překročení zákonné lhůty pro vyhotovení rozhodnutí v rozsahu, jaký byl zjištěn i v uvedené věci, naplňuje znaky skutkové podstaty kárného provinění soudce ve smyslu § 87 odst. 1 zákona o soudech a soudcích (viz např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 12. 2012, č. j. 11 Kss 7/2012 – 64, www.nssoud.cz).

13 Kss 3/2015 - 130 pokračování

Naopak ve věci sp. zn. 14 Nc 863/2013 nebylo dané usnesení vyhlášeno při jednání ani jiným způsobem. Je sice datováno dnem 13. 2. 2015, ale toho dne byl předložen pouze koncept tohoto usnesení vypracovaný vyšší soudní úřednicí, který byl ovšem JUDr. V. zjevně schválen mnohem později a usnesení tak kancelář vypravila až dne 18. 5. 2015. V takovém případě ovšem nelze podle hodnocení kárného soudu ani přiměřeně (ve smyslu § 167 odst. 2 o. s. ř.) použít § 158 odst. 4 o. s. ř., který odvíjí zákonnou lhůtu pro vyhotovení a odeslání rozsudku od jeho vyhlášení. Naopak bylo patrně na místě vytýkat, že nebyla dodržena zákonná lhůta pro přiznání znalečného, takové vymezení ovšem kárný návrh neobsahuje, přičemž soud je kárným návrhem v daném ohledu, je-li to ve prospěch kárně obviněného, vázán. Také pro tento vytýkaný skutek tedy byla JUDr. V. zproštěna kárného obvinění.

V. c) Úvahy kárného soudu o uložení kárného opatření

Pokud jde o uložené kárné opatření za skutky, v nichž kárný senát shledal kárné provinění, vzal kárný soud na jedné straně především úvahu, že shledal kárný návrh v jeho převážné části důvodným, přičemž jako velmi závažné soud hodnotí v daném případě zejména zaviněné průtahy spočívající většinou v absolutní nečinnosti kárně obviněné, a to vzhledem k mimořádně vysokému počtu věcí, v nichž k nim došlo, a i vzhledem k jejich délce a následkům, které způsobily či mohly způsobit i s ohledem na to, že se jednalo o věci péče o nezletilé a věci svéprávnosti. Soud zohlednil rovněž i skutečnost, že, jak již bylo řečeno, v řadě věcí, u nichž byl kárný návrh shledán soudem důvodným., byla JUDr. V. v roce 2014 udělena výtka dle § 88a zákona o soudech a soudcích za neodůvodněnou nečinnost v řízení, a přesto se JUDr. V. ani v těchto věcech nevyvarovala nových průtahů.

Na straně druhé kárný soud přihlédl zejména k tomu, že kárně obviněná svou odpovědnost za uvedená kárná provinění nejen uznala a vyjádřila nad nimi lítost, ale, jak se vyjádřila a jak potvrdila kárná navrhovatelka, ve většině těchto věcí již podnikla příslušné kroky k nápravě, a rovněž celkový nepříznivý stav jejího senátu již doznal jistých zlepšení.

Soud vzal v úvahu i osobní a rodinné poměry kárně obviněné, především již zmiňovanou složitou osobní situaci, jíž JUDr. V. čelila právě v posuzovaném období, spojenou zejména s náhlým onemocněním a následným úmrtím jejího otce a nutností zajistit celodenní péči o nemocnou matku, což nepochybně negativně ovlivnilo výkonnost kárně obviněné soudkyně v uvedené době. Soud přihlédl rovněž k dosavadní dlouholeté praxi JUDr. V., neboť je soudkyní od roku 1992, přičemž působila řadu let jako obchodní soudkyně u Krajského obchodního soudu v Praze, resp. Městského soudu v Praze a od roku 2001 potom na civilním úseku Obvodního soudu pro Prahu 4. Soud vzal ovšem v úvahu i to, že předcházející působení kárně obviněné na civilním úseku nebylo zcela bezproblémové, neboť jí první výtka dle § 88a zákona o soudech a soudcích byla udělena již v roce 2007; na druhou stranu jinak kárně postižena dosud nebyla.

Kárný soud zohlednil také jednoznačně pozitivní stanovisko soudcovské rady OS pro Prahu 4 k osobě kárně obviněné soudkyně, které za hlavní příčinu podání kárného návrhu považuje rovněž její složitou osobní situaci a přimlouvá se za uložení co nejmírnějšího kárného opatření.

Tyto okolností svědčící ve prospěch kárně obviněné ostatně zmiňuje v kárném návrhu i kárná navrhovatelka a navrhuje kárné opatření ve formě snížení platu o 10 % na dobu 6 měsíců. I soud si je plně vědom zmiňovaných polehčujících okolností, ovšem vzhledem k závažným průtahům ve velkém počtu věcí musí přisvědčit kárnému návrhu, že se jako adekvátní kárné opatření, které splní svůj účel, jeví pouze finanční sankce, byť uložená v dolní polovině zákonného rozpětí dle § 88 odst. 1 písm. b) zákona o soudech a soudcích, a to snížení platu

13 Kss 3/2015

o 10 % na dobu 6 měsíců. V souladu s § 88 odst. 5 zákona o soudech a soudcích se uvedené kárné opatření uplatní vůči kárně postižené soudkyni od prvního dne měsíce následujícího po dni právní moci tohoto rozhodnutí, která nastala jeho vyhlášením.

Poučení: Odvolání proti rozhodnutí v kárném řízení není přípustné (§ 21 zákona č.

7/2002 Sb.).

V Brně dne 16. března 2016

JUDr. Jakub Camrda, Ph.D. předseda kárného senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru