Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

13 Kss 3/2014 - 112Usnesení NSS ze dne 10.09.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
VěcNezpůsobilost soudce § 91 z.č. 6/2002 Sb.

přidejte vlastní popisek

13 Kss 3/2014 - 112

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D., a členů Mgr. Michala Králíka, Ph.D., Mgr. Jana Jursíka, JUDr. Vladimíra Kubíka, JUDr. Ivo Pavlů a doc. JUDr. Jany Reschové, CSc., v právní věci navrhovatele: předseda Okresního soudu v Chomutově, se sídlem Na Příkopech 663, Chomutov, proti soudci: JUDr. R. P., soudce Okresního soudu v Chomutově, v řízení o návrhu na zjištění nezpůsobilosti soudce vykonávat svou funkci ze dne 8. 4. 2014,

takto:

I. Řízení o návrhu se podle § 14 písm. b) ve spojení s § 26 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Předseda Okresního soudu v Chomutově se návrhem ze dne 8. 4. 2014 domáhal vydání rozhodnutí, že soudce Okresního soudu v Chomutově, JUDr. R. P., je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu ve smyslu § 91 písm. a) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, nezpůsobilý vykonávat soudcovskou funkci.

Dne 2. 9. 2014 Nejvyšší správní soud obdržel rezignační listinu ze dne 1. 9. 2014 adresovanou prezidentu republiky, v níž soudce JUDr. R. P. uvedl, že se vzdává funkce soudce. Kanceláři prezidenta republiky bylo vzdání se funkce doručeno dne 2. 9. 2014.

Dle § 14 písm. b) ve spojení s § 26 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 7/2002 Sb.“), senát bez ústního jednání řízení o návrhu na zjištění nezpůsobilosti soudce vykonávat svou funkci zastaví, zanikla-li soudci jeho funkce nebo bylo-li vzdání se funkce soudce doručeno prezidentu republiky.

Z uvedeného vyplývá, že v dané věci nejsou pochybnosti o naplnění podmínek uvedených v §14písm.b) ve spojení s § 26 zákona č. 7/2002 Sb. pro zastavení řízení bez nařízení ústního jednání. Vzhledem k tomu bylo rozhodnuto o zastavení předmětného řízení.

Nejvyšší správní soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť ve věci nebylo rozhodnuto meritorně (§ 19 odst. 3 zákona č. 7/2002 Sb. a contrario), žádný z účastníků ostatně o náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s řízením o návrhu na zjištění nezpůsobilosti soudce vykonávat svou funkci nežádal.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. září 2014

JUDr. Jakub Camrda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru