Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

13 Kss 3/2009 - 31Rozhodnutí NSS ze dne 14.10.2009

Způsob rozhodnutízastavení řízení
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců

přidejte vlastní popisek

13 Kss 3/2009 - 31

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců rozhodl dne 14. 10. 2009, v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Antonína Draštíka, Mgr. Pavla Punčocháře, JUDr. Stanislava Potužníka, JUDr. Jana Mikše a JUDr. Dany Hrabcové, Ph.D., o návrhu ministra spravedlnosti proti JUDr. J. L., soudci Okresního soudu v Chomutově, Chomutov, Na příkopech 663,

takto:

Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

se zastavuje

kárné řízení vedené na podkladě návrhu ministra spravedlnosti

proti

JUDr. J. L., soudci Okresního soudu v Chomutově,

pro skutek spočívající v tom, že jako soudce způsobil nedůvodné průtahy v řízení, když v níže uvedených věcech Okresního soudu v Chomutově, jejichž vyřízením byl pověřen, neučinil po značně dlouhou dobu žádný úkon směřující k vyřízení věci

1) 20 C 32/2001 od února 2004 do 18. 12. 2008 2) 10 C 33/2002 od února 2004 do 2. 6. 2008, kdy byl spis přidělen jinému soudci 3) 10 C 220/2002 od února 2004 do března 2008

4) 21 C 226/2002 od února 2004 do března 2008 5) 10 C 3/2003 od února 2004 do podání návrhu na kárné řízení 6) 10 C 34/2003 od února 2004 do 2. 6. 2008, kdy byl spis přidělen jinému soudci 7) 12 C 65/2003 od února 2004 do 15. 12. 2008

8) 12 C 85/2003 od února 2004 do 2. 6. 2008, kdy byl spis přidělen jinému soudci 9) 20 C 275/2003 od února 2004 do podání návrhu na kárné řízení,

ve kterém bylo podaným návrhem spatřováno kárné provinění podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, neboť JUDr. J. L. zanikla funkce soudce dnem 30. 6. 2009, když jeho vzdání se funkce soudce bylo doručeno prezidentu republiky dne 31. 3. 2009.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 5. 2. 2009 došlým Nejvyššímu správnímu soudu dne 9. 2. 2009 podal ministr spravedlnosti návrh na zahájení kárného řízení proti JUDr. J. L., soudci Okresního soudu v Chomutově s odůvodněním, že způsobil nedůvodné průtahy v řízení, když v níže uvedených věcech Okresního soudu v Chomutově, jejichž vyřízením byl pověřen, neučinil po značně dlouhou dobu žádný úkon směřující k vyřízení věci:

20 C 32/2001 od února 2004 do 18. 12. 2008 10 C 33/2002 od února 2004 do 2. 6. 2008, kdy byl spis přidělen jinému soudci 10 C 220/2002 od února 2004 do března 2008

21 C 226/2002 od února 2004 do března 2008 10 C 3/2003 od února 2004 do podání návrhu na kárné řízení 10 C 34/2003 od února 2004 do 2. 6. 2008, kdy byl spis přidělen jinému soudci 12 C 65/2003 od února 2004 do 15. 12. 2008

12 C 85/2003 od února 2004 do 2. 6. 2008, kdy byl spis přidělen jinému soudci 20 C 275/2003 od února 2004 do podání návrhu na kárné řízení.

V této nečinnosti bylo podaným návrhem spatřováno kárné provinění podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovatel navrhl, aby kárný soud v případě, že uzná soudce JUDr. J. L. vinným ve smyslu podaného návrhu, uložil jmenovanému kárné opatření ve smyslu § 88 odst. 1 písm. b) zákona o soudech a soudcích ve snížení platu o 10 % na dobu jednoho roku.

Kancelář prezidenta republiky přípisem ze dne 2. 7. 2009 č. j. KPR 4710/2009 Nejvyššímu správnímu soudu jako soudu kárnému sdělila, že JUDr. J. L. se vzdal funkce soudce. Oznámení o vzdání se funkce bylo prezidentu republiky doručeno dne 31. 3. 2009. Funkce soudce mu zanikla podle § 95 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, dnem 30. 6. 2009.

Podle § 14 písm. b) zák.č. 7/2002 Sb. kárný soud bez ústního jednání zastaví kárné řízení, zanikla-li soudci jeho funkce nebo bylo-li vzdání se funkce soudce doručeno prezidentu republiky. Protože tato situace v kárné věci JUDr. J. L. nastala, rozhodl kárný soud o zastavení jeho kárného řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. října 2009

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně kárného senátu pro řízení ve věcech soudců

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru