Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

13 Kss 14/2011 - 22Rozhodnutí NSS ze dne 09.11.2011

Způsob rozhodnutízastavení řízení
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců

přidejte vlastní popisek

13 Kss 14/2011 - 22

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců rozhodl dne 9. 11. 2011, v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Antonína Draštíka, Mgr. Pavla Punčocháře, JUDr. Stanislava Potužníka, JUDr. Michala Žižlavského a JUDr. Dany Hrabcové, Ph.D., o návrhu předsedy Okresního soudu v Teplicích, se sídlem Teplice 2, U Soudu 1450/11, proti kárně obviněnému Mgr. P. K., soudci Okresního soudu v Teplicích,

takto:

Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

se zastavuje

kárné řízení vedené na podkladě návrhu předsedy Okresního soudu v Teplicích,

proti

Mgr. P. K., narozenému X soudci Okresního soudu v Teplicích,

pro skutek spočívající v tom, že dne 22. 8. 2011 kolem 08.50 hodin v Háji u Duchcova, okres Teplice, ulici Osecká, po předchozím požití alkoholu, řídil osobní vozidlo Volkswagen Transporter, registrační značky X, nezvládl jeho řízení a způsobil dopravní nehodu, přičemž následnou dechovou zkouškou přístrojem Dräger mu byla zjištěna v 09.06 hodin hladina alkoholu v dechu ve výši 0,91 promile a dále v 09.32 hodin hladina alkoholu v dechu ve výši 0,88 promile,

ve kterém bylo podaným návrhem spatřováno kárné provinění ve smyslu § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť zaviněně porušil povinnosti soudce stanovené v § 80 odst. 1, odst. 2 písm. b), f) citovaného zákona,

neboť Mgr. P. K. se vzdal funkce soudce podáním, které bylo doručeno prezidentu republiky dne 30. 9. 2011.

Odůvodnění:

Kancelář prezidenta republiky přípisem ze dne 24. 10. 2011, č. j. KPR 6697/2011 Nejvyššímu správnímu soudu jako soudu kárnému sdělila, že Mgr. P. K. se vzdal funkce soudce. Oznámení o vzdání se funkce bylo prezidentu republiky doručeno dne 30. 9. 2011. Tuto skutečnost sdělil Nejvyššímu správnímu soudu i ministr spravedlnosti přípisem ze dne 24. 10. 2011.

Podle § 14 písm. b) zák. č. 7/2002 Sb., kárný soud bez ústního jednání zastaví kárné řízení, zanikla-li soudci jeho funkce nebo bylo-li vzdání se funkce soudce doručeno prezidentu republiky. Protože tato situace v kárné věci Mgr. P. K. nastala, rozhodl kárný soud o zastavení jeho kárného řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. listopadu 2011

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně kárného senátu pro řízení ve věcech soudců

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru