Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

13 Kss 10/2013 - 8Rozhodnutí NSS ze dne 31.10.2013

Způsob rozhodnutízastavení řízení
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců

přidejte vlastní popisek

13 Kss 10/2013 - 8

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců rozhodl dne 31. 10. 2013, v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Antonína Draštíka, Mgr. Pavla Punčocháře, JUDr. Stanislava Potužníka, JUDr. Jana Mikše a JUDr. Dany Hrabcové, Ph.D., o návrhu předsedy Městského soudu v Praze, se sídlem Praha 2, Spálená ulice č. 2, proti kárně obviněné JUDr. M. N., soudkyni Městského soudu v Praze,

takto:

Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

se zastavuje

kárné řízení vedené na podkladě návrhu předsedy Městského soudu v Praze,

proti

JUDr. M. N. narozené x, soudkyni Městského soudu v Praze,

pro skutek spočívající v tom, že v období po rozhodnutí kárného senátu Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců ze dne 14. dubna 2010, sp. zn. 13 Kss 11/2009, kterým byla potrestána snížením platu o 15 % na dobu 4 měsíců, rozhodnutí ze dne 17. března 2011, sp. zn. 13 Kss 8/2010, kterým byla potrestána snížením platu o 25% na dobu 18 měsíců a rozhodnutí ze dne 12. června 2012, sp. zn. 13 Kss 1/2012, kterým byla potrestána snížením platu o 25 % na dva roky, pokračovala ve svém dosavadnímu přístupu plnění svých pracovních povinností, nevzala si poučení ze shora uvedených odsuzujících rozhodnutí kárného senátu a ve věci 47 T 2/2010 porušila povinnost předložit stížnost proti rozhodnutí o vazbě stížnostnímu soudu vyplývající z § 146 odst. 2 písm. c) tr. řádu, porušila povinnost vyřizovat věci vazební s největším urychlením vyplývající z § 2 odst. 4 tr. řádu a nerespektovala zákonnou lhůtu pro propuštění obžalovaného z vazby vyplývající § 71 odst. 2 písm. a) tr. řádu,

neboť JUDr. M. N. se vzdala funkce soudkyně podáním, které bylo doručeno prezidentu republiky dne 2. října 2013.

Odůvodnění:

Navrhovatel – předseda Městského soudu v Praze podal dne 24. 9. 2013 u Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného návrh na kárné řízení proti JUDr. M. N., soudkyni Městského soudu v Praze, pro skutek uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí.

Ze spisu Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného, sp. zn. 13 Kss 7/2013, vyplývá, že přípisem ze dne 3. 10. 2013 oznámil navrhovatel kárnému soudu, že se JUDr. M. N. vzdala funkce soudkyně a vzdání se funkce soudkyně bylo doručeno prezidentu republiky dne 2. 10. 2013. Kancelář prezidenta republiky sdělila kárnému soudu přípisem ze dne 15. 10. 2013, č. j.: KPR 9059/2013, že JUDr. N. se vzdala funkce soudkyně a její oznámení o vzdání se funkce soudkyně bylo doručeno prezidentu republiky dne 2. 10. 2013.

Podle § 14 písm. b) zák. č. 7/2002 Sb. kárný soud bez ústního jednání zastaví kárné řízení, bylo-li vzdání se funkce soudce doručeno prezidentu republiky. Protože taková situace v daném případě nastala, rozhodl kárný soud tak, že řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. října 2013

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně kárného senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru