Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

13 Kss 10/2010 - 91Rozhodnutí NSS ze dne 11.01.2011

Způsob rozhodnutízastavení řízení
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců

přidejte vlastní popisek

13 Kss 10/2010 - 91

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců rozhodl dne 11. 1. 2011, v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a jeho členů JUDr. Antonína Draštíka, Mgr. Pavla Punčocháře, JUDr. Stanislava Potužníka, JUDr. Jana Mikše a JUDr. Dany Hrabcové, Ph.D., o návrhu předsedkyně Okresního soudu v Liberci, se sídlem U Soudu 540/3, Liberec, proti kárně obviněnému JUDr. J. D., soudci Okresního soudu v Liberci,

takto:

Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

se zastavuje

kárné řízení vedené na podkladě návrhu předsedkyně Okresního soudu v Liberci,

proti

JUDr. J. D., soudci Okresního soudu v Liberci,

pro skutek spočívající v tom, že jako soudce způsobil nedůvodné průtahy v řízení a nepracoval s došlou poštou v níže uvedených věcech Okresního soudu v Liberci:

1) 23 C 226/2004 - průtah v řízení od 27. 8. 2007 do 13. 5. 2010 2) 23 C 232/2004 - průtah v řízení od 2. 4. 2009 do 13. 5. 2010 3) 24 C 210/2003 - průtah v řízení od 25. 6. 2008 do 13. 5. 2010 4) 25 C 1633/2001 - průtah v řízení od 30. 7. 2009 do 13. 5. 2010 5) 25 C 150/2002 - průtah v řízení od 30. 3. 2007 do 13. 5. 2010 6) 25 C 223/2002 - průtah v řízení od 9. 8. 2002 do 5. 3. 2010

7) 25 C 41/2003 - průtah v řízení od 25. 3. 2009 do 13. 5. 2010 8) 25 C 167/2004 - průtah v řízení od 29. 4. 2008 do 13. 5. 2010 9) 25 C 300/2005 - průtah v řízení od 14. 5. 2007 do 22. 1. 2009 a od 12. 1. 2010 do 13. 5. 2010 10) 25 C 145/2007 - průtah v řízení od 30. 5. 2008 do 13. 5. 2010 11) 23 C 190/2004 - průtah v řízení od 4. 10. 2007 do 13. 5. 2010 12) 23 C 284/2004 - průtah v řízení od 19. 3. 2008 do 13. 5. 2010 13) 65 Nc 6530/2006 - průtah v řízení od 4. 2. 2008 do 13. 5. 2010 14) 45 Nc 9261/2005 - průtah v řízení od 1. 9. 2008 do 13. 5. 2010 15) 65 Nc 6349/2007 - průtah v řízení od 16. 8. 2007 do 13. 5. 2010 16) 25 C 239/2006 - průtah v řízení od 7. 8. 2008 do 13. 5. 2010

17) 23 C 179/2004 - průtah v řízení od 14. 7. 2008 do 13. 5. 2010 18) 25 C 77/2003 - průtah v řízení od 20. 6. 2008 do 13. 5. 2010 19) 25 C 90/2007 - průtah v řízení od 28. 8. 2008 do 13. 5. 2010. 20) 25 C 91/2009 - průtah v řízení od 10. 3. 2010 do 13. 5. 2010 21) 52 Ro 1897/2008 - průtah v řízení od 4. 2. 2009 do 13. 5. 2010 22) 65 Nc 6035/2009 - průtah v řízení od 13. 4. 2010 do 13. 5. 2010 23) 65 Nc 6562/2007 - průtah v řízení od 22. 9. 2008 do 13. 5. 2010 24) 12 C 247/2006 - průtah v řízení od 2. 6. 2008 do 15. 3. 2010

25) 25 C 299/2005 - průtah v řízení od 30. 12. 2005 do 22. 1. 2009 a od 12. 1. 2010 do 13. 5. 2010 26) 25 C 62/2007 - průtah v řízení od 14. 2. 2007 do 13. 5. 2010 27) 25 C 70/2007 - průtah v řízení od 20. 3. 2007 do 13. 5. 2010 28) 25 C 206/2007 - průtah v řízení od 9. 8. 2007 do 13. 5. 2010 29) 25 C 217/2007 - průtah v řízení od 14. 8. 2007 do 13. 5. 2010 30) 25 C 234/2007 - průtah v řízení od 18. 9. 2007 do 13. 5. 2010 32) 25 C 253/2007 - průtah v řízení od 5. 10. 2007 do 13. 5. 2010 33) 25 C 269/2007 - průtah v řízení od 22. 10. 2007 do 13. 5. 2010 34) 25 C 291/2007 - průtah v řízení od 13. 11. 2007 do 13. 5. 2010 35) 25 C 309/2007 - průtah v řízení od 28. 11. 2008 do 13. 5. 2010 36) 12 Nc 1696/2004 - průtah v řízení od 24. 7. 2007 do 13. 5. 2010 37) 25 Nc 1514/2007 - průtah v řízení od 7. 12. 2007 do 13. 5. 2010 38) 45 Nc 8497/2005 - průtah v řízení od 15. 5. 2007 do 13. 5. 2010 39) 65 Nc 6154/2007 - průtah v řízení od 17. 2. 2009 do 13. 5. 2010 40) 65 Nc 6815/2007 - průtah v řízení od 16. 2. 2010 do 13. 5. 2010 41) 65 Nc 6194/2009 - průtah v řízení od 17. 12. 2009 do 13. 5. 2010 42) 65 Nc 6338/2009 - průtah v řízení od 2. 11. 2010 do 13. 5. 2010 43) 65 Nc 6363/2009 - průtah v řízení od 2. 11. 2010 do 13. 5. 2010 44) 65 Nc 6406/2009 - průtah v řízení od 2. 2. 2010 do 13. 5. 2010 45) 65 Nc 6501/2009 - průtah v řízení od 5. 1. 2010 do 13. 5. 2010 46) 65 Nc 6568/2009 - průtah v řízení od 10. 2. 2010 do 13. 5. 2010 47) 65 Nc 6573/2009 - průtah v řízení od 1. 2. 2010 do 13. 5. 2010 48) 65 Nc 6596/2009 - průtah v řízení od 22. 2. 2010 do 13. 5. 2010 49) 65 Nc 6597/2009 - průtah v řízení od 7. 12. 2009 do 13. 5. 2010 50) 65 Nc 6607/2009 - průtah v řízení od 27. 11. 2009 do 13. 5. 2010 51) 65 Nc 6609/2009 - průtah v řízení od 22. 2. 2010 do 13. 5. 2010 52) 25 C 1025/2001 - průtah v řízení od 30. 8. 2005 do 21. 7. 2009 53) 25 C 243/2007 - průtah v řízení od 27. 9. 2007 do 13. 5. 2010 54) 70 Nc 8401/2009 - průtah v řízení od 18. 9. 2009 do 13. 5. 2010,

ve kterém bylo podaným návrhem spatřováno kárné provinění, spočívající v zaviněném porušování povinnosti soudce, neboť JUDr. J. D. se vzdal funkce soudce podáním ze dne 3. 1. 2011, které bylo doručeno prezidentu republiky dne 4. 1. 2011.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 22. 9. 2010 došlým Nejvyššímu správnímu soudu dne 24. 9. 2010 podala předsedkyně Okresního soudu v Liberci JUDr. Zdeňka Doležalová návrh na zahájení kárného řízení proti JUDr. J. D., soudci Okresního soudu v Liberci, s odůvodněním, že způsobil nedůvodné průtahy v řízení, když v níže uvedených věcech Okresního soudu v Liberci, jejichž vyřízením byl pověřen, neučinil po značně dlouhou dobu žádný úkon směřující k vyřízení věci a do spisů nezařazoval došlou poštu:

1) 23 C 226/2004 - dne 9. 2. 2005 vydán platební rozkaz dne 9. 2. 2005. Žalovaný zemřel dne 19. 10. 2004. Dne 22. 8. 2007 doručeno částečné zpětvzetí žaloby, platební rozkaz nebyl zrušen ani nebylo učiněno jiné rozhodnutí ve věci. Průtah v řízení od 27. 8. 2007 do 13. 5. 2010.

2) 23 C 232/2004 - dne 17. 2. 2009 vyhlášen rozsudek, který nebyl doručen žalované. Průtah v řízení od 2. 4. 2009 do 13. 5. 2010.

3) 24 C 210/2003 – rozsudek vyhlášen dne 25. 1. 2005. Proti rozsudku bylo podáno odvolání. Předloženo krajskému soudu dne 1. 6. 2007. Krajský soud rozsudek zrušil a řízení zastavil dne 28. 5. 2008. Rozhodnutí krajského soudu nebylo doručeno účastníkům. Průtah v řízení od 25. 6. 2008 do 13. 5. 2010.

4) 25 C 1633/2001 – spis vrácen Nejvyšším soudem ČR dne 30. 7. 2009. Spis u soudce k rozeslání. Průtah v řízení od 30. 7. 2009 do 13. 5. 2010.

5) 25 C 150/2002 – rozsudek ve věci vyhlášen dne 5. 4. 2005, dne 17. 1. 2006 doručena žádost o vydání opravného usnesení. O žádosti nebylo rozhodnuto. Průtah v řízení od 30. 3. 2007 do 13. 5. 2010.

6) 25 C 223/2002 – dne 22. 4. 2002 vydán platební rozkaz. Dne 14. 6. 2002 podán odpor. V řízení nebyl ve věci učiněn žádný úkon. Jednání až 8. 4. 2010. Průtah v řízení od 9. 8. 2002 do 5. 3. 2010.

7) 25 C 41/2003 - usnesením ze dne 30. 5. 2007 nebylo žalovanému přiznáno osvobození od soudních poplatků. Proti usnesení podal žalovaný dne 7. 6. 2007 odvolání doručené soudu dne 11. 6. 2007. Do spisu bylo založeno až dne 13. 5. 2010. Dne 25. 3. 2009 bylo doručeno zpětvzetí žaloby, které nebylo založeno do spisu. O zastavení řízení nebylo rozhodnuto. Průtah v řízení od 25. 3. 2009 do 13. 5. 2010.

8) 25 C 167/2004 - usnesením ze dne 3. 4. 2008 byla připuštěna změna na straně žalobce. Proti usnesení podal žalovaný odvolání doručené soudu 29. 4. 2008. Odvolání bylo do spisu založeno až dne 14. 1. 2010. V řízení bylo pokračováno bez toho, aniž by bylo odvolání předloženo krajskému soudu. Do dne 13. 5. 2010 nebyl spis předložen krajskému soudu k rozhodnutí o odvolání.

9) 25 C 300/2005 - průtah v řízení od 14. 5. 2007 do 22. 1. 2009 a od 12. 1. 2010 do 13. 5. 2010.

10) 25 C 145/2007 – rozsudek ve věci vyhlášen dne 24. 7. 2007. Dne 24. 1. 2008 doručena žádost o vydání opravného usnesení. Do 13. 5. 2010 nebylo o žádosti rozhodnuto. Průtah v řízení od 30. 5. 2008 do 13. 5. 2010.

11) 23 C 190/2004 - na rozsudku ze dne 12. 7. 2007 je vyznačena právní moc dne 9. 10. 2007. Proti rozsudku bylo podáno dne 4. 10. 2007 odvolání, které bylo do spisu založeno až dne 13. 5. 2010. Průtah v řízení od 4. 10. 2007 do 13. 5. 2010.

12) 23 C 284/2004 - dne 17. 1. 2006 vyhlášen rozsudek. Dne 20. 3. 2006 bylo proti němu podáno žalobcem odvolání. Usnesením ze dne 5. 9. 2007 byl žalobce vyzván k doplnění odvolání. Dne 19. 3. 2008 předáno doplnění soudci, od té doby nebyl ve věci učiněn žádný úkon. Průtah v řízení od 19. 3. 2008 do 13. 5. 2010.

13) 65 Nc 6530/2006 - dne 4. 2. 2008 spis vrácen Krajským soudem v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci s odůvodněním, že předložené odvolání je svým obsahem návrhem na zastavení exekuce z důvodu kompenzace. O návrhu na zastavení řízení nebylo do 13. 5. 2010 rozhodnuto. Průtah v řízení od 4. 2. 2008 do 13. 5. 2010.

14) 45 Nc 9261/2005 - dne 21. 8. 2008 spis vrácen Krajským soudem v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci s odůvodněním, že podání povinného ze dne 30. 1. 2006 je podle obsahu návrhem na zastavení exekuce. O návrhu na zastavení řízení nebylo do 13. 5. 2010 rozhodnuto. Průtah v řízení od 1. 9. 2008 do 13. 5. 2010.

15) 65 Nc 6349/2007 - na základě návrhu byla nařízena dne 2. 8. 2007 exekuce. Podáním ze dne 16. 8. 2007 byl návrh na nařízení exekuce oprávněným vzat zpět. Podání oprávněného bylo založeno do spisu až při prověrce dne 17. 6. 2010. O zpětvzetí návrhu nebylo do dne 13. 5. 2010 rozhodnuto. Průtah v řízení od 16. 8. 2007 do 13. 5. 2010.

16) 25 C 239/2006 – rozsudek vyhlášen dne 30. 10. 2008, právní moc vyznačena k 19. 12. 2008. Dne 7. 8. 2008 doručeno soudu zpětvzetí, které bylo založeno do spisu až dne 17. 6. 2010. Průtah v řízení od 7. 8. 2008 do 13. 5. 2010.

17) 23 C 179/2004 – ve věci vydán dne 6. 5. 2008 rozsudek. Proti rozsudku se odvolali oba účastníci. Odvolání žalovaného ze dne 10. 7. 2008 doručené soudu 14. 7. 2008, bylo do spisu založeno dne 17. 6. 2010. Spis byl předložen krajskému soud pouze s odvoláním žalobce do nákladů řízení. Krajský soud usnesením ze dne 24. 9. 2009 rozsudek v nákladech řízení změnil. O odvolání žalovaného nebylo rozhodnuto.

18) 25 C 77/2003 – ve věci vydán dne 24. 4. 2008 rozsudek, právní moc vyznačena ke dni 20. 6. 2008. Proti rozsudku se žalobce dne 16. 6. 2008 odvolal. Odvolání žalobce bylo doručeno soudu dne 19. 6. 2008, do spisu založeno až dne 17. 6. 2010. O odvolání žalovaného nebylo do 13. 5. 2010 rozhodnuto. Průtah v řízení od 20. 6. 2008 do 13. 5. 2010.

19) 25 C 90/2007 – rozsudek vyhlášen dne 11. 9. 2008, právní moc vyznačena k 18. 11. 2008. Dne 28. 8. 2008 doručeno soudu zpětvzetí (č. l. 38), které bylo založeno do spisu až dne 17. 6. 2010. Průtah v řízení od 28. 8. 2008 do 13. 5. 2010.

20) 25 C 91/2009 - dne 26. 5. 2009 vydán rozsudek ve věci. Dne 10. 3. 2010 soudu doručeno odvolání proti rozsudku, které nebylo založeno do spisu. Dne 2. 6. 2010 vyžádán spis krajským soudem. Dne 3. 6. 2010 spis krajskému soud zaslán, vrácen 25. 6. 2010. Odvolání nalezeno v kanceláři soudce dne 17. 6. 2010.

21) 52 Ro 1897/2008 - dne 10. 12. 2008 vydán platební rozkaz, dne 6. 2. 2009 vyznačeno nabytí právní moci. Do spisu nebyl založen odpor ze dne 3. 2. 2009.

22) 65 Nc 6035/2009 - v řízení dne 12. 11. 2009 nařízena exekuce. Do spisu nebylo založeno odvolání povinného ze dne 12. 4. 2010, doručené soudu dne 13. 4. 2010

23) 65 Nc 6562/2007 - v řízení dne 12. 12. 2007 nařízena exekuce, vyznačena právní moc 25. 9. 2008. Do spisu nebylo založeno odvolání povinného doručené soudu dne 22. 9. 2008

24) 12 C 247/2006 - dne 28. 2. 2007 vydán platební rozkaz, zrušen až dne 15. 3. 2010. Průtah v řízení od 2. 6. 2008 do 15. 3. 2010.

25) 25 C 299/2005 - žaloba podána dne 30. 6. 2005. Od podání žaloby ve věci neproběhlo žádné jednání, jednání bylo vždy na žádost odročeno. Průtah v řízení od 30. 12. 2005 do 22. 1. 2009 a od 12. 1. 2010 do 13. 5. 2010.

26) 25 C 62/2007 – žaloba doručena soudu dne 14. 2. 2007. Ve věci nebyl učiněn do 13. 5. 2010 žádný úkon. Průtah v řízení od 14. 2. 2007 do 13. 5. 2010

27) 25 C 70/2007 - po převedení spisu do „C“ byl spis předán soudci dne 20. 3. 2007. Do 13. 5. 2010 nebyl ve věci učiněn žádný úkon. Dne 27. 10. 2008 požádala žalobkyně o ustanovení zástupce, přípis byl soudu doručen 19. 11. 2008, založen do spisu až dne 17. 5. 2010. Průtah v řízení od 20. 3. 2007 do 13. 5. 2010.

28) 25 C 206/2007 – žaloba doručena soudu dne 9. 8. 2007. Ve věci nebyl učiněn do 13. 5. 2010 žádný úkon. Návrh na záměnu účastníků ze dne 31. 3. 2010 doručený soudu dne 1. 4. 2010, byl do spisu založen dne 17. 5. 2010. Průtah v řízení od 9. 8. 2007 do 13. 5. 2010.

29) 25 C 217/2007 – žaloba doručena soudu dne 14. 8. 2007. Ve věci nebyl učiněn do 13. 5. 2010 žádný úkon. Průtah v řízení od 14. 8. 2007 do 13. 5. 2010.

30) 25 C 234/2007 - po převedení spisu do „C“ byl spis předán soudci dne 17. 9. 2007. Do 13. 5. 2010 nebyl ve věci učiněn žádný úkon. Průtah v řízení od 18. 9. 2007 do 13. 5. 2010.

32) 25 C 253/2007 - po převedení spisu do „C“ byl spis předán soudci dne 5. 10. 2007. Do 13. 5. 2010 nebyl ve věci učiněn žádný úkon. Průtah v řízení od 5. 10. 2007 do 13. 5. 2010.

33) 25 C 269/2007 – žaloba doručena soudu dne 22. 10. 2007. Ve věci nebyl učiněn do 13. 5. 2010 žádný úkon. Průtah v řízení od 22. 10. 2007 do 13. 5. 2010.

34) 25 C 291/2007 - po nedoručení platebního rozkazu spis převeden do „C“ a předán soudci dne 12. 11. 2007. Od té doby nebyl ve věci učiněn žádný úkon. Průtah v řízení od 13. 11. 2007 do 13. 5. 2010.

35) 25 C 309/2007 – spis převeden na „C“, u soudce od 27. 11. 2007. Kromě dotazu na CE dne 29. 4. 2008 nebyl ve věci učiněn do 13. 5. 2010 žádný úkon. Průtah v řízení od 28. 11. 2008 do 13. 5. 2010.

36) 12 Nc 1696/2004 - žaloba odmítnuta usnesením ze dne 24. 7. 2007. Usnesení nebylo účastníkům doručeno a není v právní moci. Průtah v řízení od 24. 7. 2007 do 13. 5. 2010.

37) 25 Nc 1514/2007 - návrh na jmenování znalce doručen soudu dne 7. 12. 2007. O návrhu nebylo dosud rozhodnuto. Průtah v řízení od 7. 12. 2007 do 13. 5. 2010.

38) 45 Nc 8497/2005 - v řízení o návrhu ze dne 25. 7. 2005 byla dne 1. 8. 2005 nařízena exekuce. Dne 15. 5. 2007 požádal soudní exekutor o ustanovení opatrovníka povinnému, o návrhu nebylo rozhodnuto. Průtah od 15. 5. 2007 do 13. 5. 2010.

39) 65 Nc 6154/2007 - návrh na zastavení exekuce doručen soudu dne 17. 2. 2009, urgováno dne 30. 10. 2009, o návrhu nebylo do 13. 5. 2010 rozhodnuto. Průtah v řízení od 17. 2. 2009 do 13. 5. 2010.

40) 65 Nc 6815/2007 - průtah v řízení od 16. 2. 2010 do 13. 5. 2010.

41) 65 Nc 6194/2009 - návrh na nařízení exekuce doručen soudu dne 17. 12. 2009, o návrhu nebylo rozhodnuto. Průtah v řízení od 17. 12. 2009 do 13. 5. 2010.

42) 65 Nc 6338/2009 - návrh na nařízení exekuce doručen soudu dne 2. 11. 2009, o návrhu nebylo rozhodnuto. Průtah v řízení od 2. 11. 2010 do 13. 5. 2010.

43) 65 Nc 6363/2009 - návrh na nařízení exekuce doručen soudu dne 2. 11. 2009, o návrhu nebylo rozhodnuto. Průtah v řízení od 2. 11. 2009 do 13. 5. 2010.

44) 65 Nc 6406/2009 - návrh na nařízení exekuce doručen soudu dne 2. 2. 2010, o návrhu nebylo rozhodnuto. Průtah v řízení od 2. 2. 2010 do 13. 5. 2010.

45) 65 Nc 6501/2009 - dne 2. 11. 2009 postoupen Okresním soudem v Jablonci nad Nisou návrh na nařízení exekuce. Po reakci oprávněného na výzvu soudu ze dne 20. 11. 2009 spis předán soudci dne 5. 1. 2010. O návrhu nebylo rozhodnuto. Průtah v řízení od 5. 1. 2010 do 13. 5. 2010.

46) 65 Nc 6568/2009 - návrh na nařízení exekuce doručen soudu dne 10. 2. 2010, o návrhu nebylo rozhodnuto. Průtah v řízení od 10. 2. 2010 do 13. 5. 2010.

47) 65 Nc 6573/2009 - návrh na nařízení exekuce doručen do datové schránky soudu dne 1. 2. 2010, o návrhu nebylo rozhodnuto. Průtah v řízení od 1. 2. 2010 do 13. 5. 2010.

48) 65 Nc 6596/2009 - návrh na nařízení exekuce doručen soudu dne 22. 2. 2010, o návrhu nebylo rozhodnuto. Průtah v řízení od 22. 2. 2010 do 13. 5. 2010.

49) 65 Nc 6597/2009 - návrh na nařízení exekuce doručen soudu dne 7. 12. 2009, o návrhu nebylo rozhodnuto. Průtah v řízení od 7. 12. 2009 do 13. 5. 2010.

50) 65 Nc 6607/2009 - návrh na nařízení exekuce doručen soudu dne 27. 11. 2009, o návrhu nebylo rozhodnuto. Průtah v řízení od 27. 11. 2009 do 13. 5. 2010.

51) 65 Nc 6609/2009 - návrh na nařízení exekuce doručen soudu dne 22. 2. 2010, o návrhu nebylo rozhodnuto. Průtah v řízení od 22. 2. 2010 do 13. 5. 2010.

52) 25 C 1025/2001 - dne 29. 7. 2005 zrušil Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci usnesení č. j. 25 C 1025/2001 - 51 ve výroku o náhradě nákladů a vrátil věc k dalšímu projednání. Usnesení bylo okresnímu soudu doručeno dne 30. 8. 2005. Soudce o návrhu rozhodl až 21. 7. 2009. Průtah v řízení od 30. 8. 2005 do 21. 7. 2009.

53) 25 C 243/2007 - dne 27. 9. 2007 doručen soudu návrh na rozvod manželství. Ve věci nebyl učiněn žádný úkon. Průtah v řízení od 27. 9. 2007 do 13. 5. 2010.

54) 70 Nc 8401/2009 - návrh na nařízení exekuce doručen soudu dne 18. 9. 2009, o návrhu nebylo rozhodnuto. Průtah v řízení od 18. 9. 2009 do 13. 5. 2010.

V této nečinnosti bylo podaným návrhem spatřováno kárné provinění podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovatelka navrhla, aby po projednání bylo JUDr. J. D. uloženo kárné opatření podle § 88 odst. 1 písm. d) zákona o soudech a soudcích, a to odvolání z funkce soudce.

Kancelář prezidenta republiky přípisem ze dne 7. 1 2011 č. j. KPR 83/2011 Nejvyššímu správnímu soudu jako soudu kárnému sdělila, že JUDr. J. D. se vzdal funkce soudce. Oznámení o vzdání se funkce bylo prezidentu republiky doručeno dne 4. 1. 2011.

Kárně obviněný soudce kárnému senátu přípisem ze dne 5. 1. 2011 sdělil, že se vzdal funkce soudce a vzdání se funkce soudce zaslal prezidentu republiky dne 3. 1. 2011.

Podle § 14 písm. b) zák. č. 7/2002 Sb., kárný soud bez ústního jednání zastaví kárné řízení, zanikla-li soudci jeho funkce nebo bylo-li vzdání se funkce soudce doručeno prezidentu republiky. Protože tato situace v kárné věci JUDr. J. D. nastala, rozhodl kárný soud o zastavení jeho kárného řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. ledna 2011

JUDr. Ludmila Valentová

předsedkyně kárného senátu pro řízení ve věcech soudců

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru