Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

13 Kse 8/2009 - 24Usnesení NSS ze dne 06.10.2011

Způsob rozhodnutípokračováno v řízení
Účastníci řízeníMinistr spravedlnosti
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů

přidejte vlastní popisek

13 Kse 8/2009 - 42

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a členů JUDr. Danuše Novotné, JUDr. Daniela Prouzy, JUDr. Josefa Českého, JUDr. Petra Hajna a JUDr. Zdeňka Nováka rozhodl v neveřejném jednání dne 28. 11. 2001 v právní věci navrhovatele: ministr spravedlnosti se sídlem Vyšehradská 16, Praha 2, proti kárně obviněnému: Mgr. M. T., soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň – město, se sídlem Palackého nám. 28, Plzeň, zastoupený Mgr. Renatou Tunklovou, advokátkou se sídlem Františkánská 7, Plzeň, v řízení o návrhu na zahájení kárného řízení ze dne 4. 2. 2009,

takto:

Řízení o návrhu na zahájení kárného řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

[1.] Návrhem ministra spravedlnosti ze dne 4. 2. 2009 bylo zahájeno kárné řízení se soudním exekutorem Mgr. M. T., který se měl dopustit kárného provinění podle ustanovení § 116 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů.

[2.] Dne 25. 11. 2011 bylo soudu doručeno podání kárného žalobce č. j. 653/2011-OSD-ENA/2, kterým byl návrh na zahájení kárného řízení s kárně obviněným vzat v celém rozsahu zpět.

[3.] Podle ustanovení § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve spojení s ustanovením § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění zákona č. 183/2009 Sb., kárný senát bez ústního jednání zastaví řízení, byl-li návrh na zahájení řízení vzat zpět.

[4.] Protože v dané věci došlo ke zpětvzetí návrhu na zahájení kárného řízení, soud řízení zastavil [§ 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb.].

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. listopadu 2011

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda kárného senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru