Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

12 Ksz 5/2018 - 98Rozhodnutí NSS ze dne 19.02.2019

Způsob rozhodnutíuznání viny
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců

přidejte vlastní popisek

12 Ksz 5/2018 - 98

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Pally, zástupce předsedy senátu JUDr. Jana Engelmanna a přísedících JUDr. Vítězslava Pýši, JUDr. Vladimíra Macha, JUDr. Martina Mikysky a doc. JUDr. Jana Svatoně, CSc. při ústním jednání dne 19. 2. 2019 ve věci návrhu okresní státní zástupkyně v Kladně ze dne 25. 7. 2018, sp. zn. SPR 567/2018, na zahájení řízení o kárné odpovědnosti JUDr. Martiny Elfmarkové, státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Kladně,

takto:

A. Podle § 19 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, kárně obviněná

JUDr. Martina Elfmarková, nar. X, státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Kladně, bytem X,

je vinna, že

jako státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Kladně byl nečinná při vyřizování věcí, které jí byly přiděleny ke zpracování, přičemž konkrétně:

1. ve věci vedené pod sp. zn. 1 ZT 91/2016 v období od 16. 9. 2016 do 26. 7. 2018 nedala pokyn k předložení usnesení o zastavení trestního stíhání ze dne 28. 6. 2016 Nejvyššímu státnímu zastupitelství, v důsledku čehož v rozporu s § 174a trestního řádu nemohl nejvyšší státní zástupce v zákonné tříměsíční lhůtě od právní moci tohoto usnesení přezkoumat jeho zákonnost,

2. ve věci vedené pod sp. zn. 2 ZN 868/2011 v období od 20. 9. 2016 do 13. 8. 2017 nerozhodla o návrhu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Obvodní oddělení Kladno - venkov, ze dne 19. 9. 2016, č. j. KRPS-19794-174/TČ-2011-010320-ES, na podání žádosti o mezinárodní právní pomoc do Velké Británie, ačkoliv policejní orgán v návrzích na prodloužení lhůty prověřování ze dne 6. 12. 2016 a 7. 6. 2017 uvedl, že vyčkává na vyřízení této právní pomoci,

3. ve věci vedené pod sp. zn. 2 ZT 169/2017 v období od 25. 7. 2017 do 26. 7. 2018 nerozhodla o podnětu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Obvodní oddělení Kladno - Kročehlavy, ze dne 24. 7. 2017, č. j. KRPS-30038-58/TČ-2017-010311-MH, na vydání příkazu k zadržení L. Š., nar. X, proti kterému bylo dne 25. 5. 2017 zahájeno trestní stíhání pro přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku, ačkoliv policejní orgán urgoval provedení tohoto úkonu ve dnech 2. 11. 2017, 22. 11. 2017 a 14. 3. 2018 a ve dnech 8. 1. 2018 a 10. 4. 2018 zaslal zprávy o stavu vyšetřování, v nichž uvedl, že po vydání příkazu k zadržení a jeho realizaci bude vyšetřování ukončeno,

4. ve věci vedené pod sp. zn. 1 ZT 198/2017 v období od 22. 8. 2017 do 15. 1. 2018 nerozhodla o návrhu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Oddělení obecné kriminality, ze dne 21. 8. 2017, č. j. KRPS-227663-101/TČ-2013-010371-KL, na podání žádosti o mezinárodní právní pomoc do Francouzské republiky,

5. ve věci vedené pod sp. zn. 2 ZT 347/2016 v období od 6. 9. 2017 do 17. 7. 2018 nerozhodla podle § 174 odst. 2 písm. d) trestního řádu o vrácení věci policejnímu orgánu k došetření s příslušnými pokyny v návaznosti na usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. 8. 2017, č. j. 13 To 302/2017 - 203, kterým podle § 258 odst. 1 písm. a) trestního řádu byl zrušen odsuzující rozsudek soudu prvního stupně a podle § 260 trestního řádu byla věc vrácena státnímu zástupci k došetření,

6. ve věci vedené pod sp. zn. 2 ZT 278/2017 v období od 6. 10. 2017 do 26. 7. 2018 nerozhodla o návrhu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Oddělení obecné kriminality, ze dne 5. 10. 2017, č. j. KRPS-95802-51/TČ-2017-010371-KL, na podání žádosti o mezinárodní právní pomoc do Italské republiky, ačkoliv policejní orgán ve zprávách o stavu vyšetřování ze dne 3. 12. 2017 a 12. 6. 2018 uvedl, že zbývá vyčkat na výsledky této právní pomoci,

7. ve věci vedené pod sp. zn. 1 ZT 225/2017 v období od 10. 10. 2017 do 2. 11. 2017 nerozhodla o stížnosti obviněného J. P., nar. X, proti usnesení Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Oddělení obecné kriminality, ze dne 25. 8. 2017, č. j. KRPS-179317-53/TČ-2017-010371-KL, o zahájení trestního stíhání této osoby pro přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku,

8. ve věci vedené pod sp. zn. 1 ZT 121/2017 v období od 12. 10. 2017 do 26. 7. 2018 nerozhodla o návrhu advokátky JUDr. Aleny Kojzarové ze dne 10. 10. 2017 na přiznání odměny a náhrady hotových výdajů, ačkoliv tak podle § 151 odst. 3 trestního řádu měla učinit nejpozději do dvou měsíců od podání návrhu a ačkoli o provedení tohoto úkonu byla ustanovenou obhájkyní urgována dne 5. 2. 2018,

9. ve věci vedené pod sp. zn. 1 ZT 56/2017 v období od 20. 10. 2017 do 26. 7. 2018 po vyžádání originálu trestního spisu neučinila žádný dozorový úkon a nereagovala ani na zprávy o stavu vyšetřování, které obdržela ve dnech 30. 11. 2017 a 2. 2. 2018 a z nichž bylo patrné, že policejní orgán podle svého přesvědčení již splnil všechny pokyny dozorující státní zástupkyně a vyčkává na její případné další pokyny,

10. ve věci vedené pod sp. zn. 1 ZT 392/2016 v období od 13. 11. 2017 do 26. 7. 2018 nevyřídila trestní oznámení soudce Okresního soudu v Kladně ze dne 13. 11. 2017, ačkoliv tak podle § 16a odst. 6 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, měla učinit nejpozději do dvou měsíců od doručení podání,

11. ve věci vedené pod sp. zn. 1 ZT 383/2016 v období od 14. 12. 2017 do 26. 7. 2018 nerozhodla o podnětu Bc. G. M. ze dne 8. 12. 2017 k podání návrhu na obnovu trestního řízení vedeného proti Ing. E. H., Ph.D. a jeho rozšíření o další skutky,

12. ve věci vedené pod sp. zn. 3 ZN 1062/2017 v období od 8. 1. 2018 do 26. 7. 2018 nerozhodla o návrhu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Obvodní oddělení Kladno - Kročehlavy, ze dne 12. 12. 2017, č. j. KRPS-37431-66/TČ-2017-010311-MH, na podání žádosti o mezinárodní právní pomoc do Slovenské republiky, ačkoliv policejní orgán v návrhu na prodloužení lhůty prověřování ze dne 10. 4. 2018 uvedl, že vyčkává na provedení úkonu vyžadovaného v této právní pomoci,

13. ve věci vedené pod sp. zn. 3 ZN 1528/2017 v období od 22. 1. 2018 do 26. 7. 2018 nerozhodla o návrhu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Obvodní oddělení Kladno, ze dne 15. 1. 2018, č. j. KRPS-343809-26/TČ-2017-010314, na podání žádosti o mezinárodní právní pomoc do Spolkové republiky Německo,

14. ve věci vedené pod sp. zn. 2 ZN 1385/2017 v období od 23. 1. 2018 do 26. 7. 2018 nerozhodla o návrhu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Obvodní oddělení Kladno, ze dne 11. 12. 2017, č. j. KRPS-337684-23/TČ-2017-010314, na podání žádosti o mezinárodní právní pomoc do Slovenské republiky,

15. ve věci vedené pod sp. zn. 2 ZT 258/2017 v období od 1. 3. 2018 do 26. 7. 2018 na základě pokynu státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 22. 2. 2018, č. j. 1 NZI 279/2018-4, nepřepracovala žádost o mezinárodní právní pomoc na Ukrajinu, ačkoliv jí byla dne 18. 4. 2018 zaslána zpráva o stavu vyšetřování, ve které policejní orgán uvedl, že zbývá vyčkat na výsledky této právní pomoci,

16. ve věci vedené pod sp. zn. 2 ZT 147/2017 v období od 27. 3. 2018 do 26. 7. 2018 nerozhodla o podnětu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Oddělení obecné kriminality, ze dne 26. 3. 2018, č. j. KRPS-268734-123/TČ-2016-010371-KL, na vydání příkazu k zadržení P. J., nar. X, proti které bylo dne 26. 3. 2018 zahájeno trestní stíhání pro tři přečiny zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku,

17. ve věci vedené pod sp. zn. ZM 312/2017 v období od 5. 4. 2018 do 26. 7. 2018 nerozhodla o žádosti okresního prokurátora ve Veľkém Krtíši, Slovenská republika, ze dne 15. 12. 2017, zn. Pnm 47/17/6610-5, o přijetí trestního oznámení, ačkoliv ve dnech 13. 4. 2018 a 20. 6. 2018 obdržela urgence této žádosti,

18. ve věci vedené pod sp. zn. 2 ZN 1195/2017, ve které byly dne 18. 9. 2017 zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 148 odst. 1 trestního zákoníku neznámým pachatelem, v období od 20. 4. 2018 do 26. 7. 2018 neučinila žádný dozorový úkon směřující k jejímu objasnění,

19. ve věci vedené pod sp. zn. ZM 303/2018 v období od 30. 4. 2018 do 26. 7. 2018 nerozhodla o žádosti okresní prokurátorky v Trnavě, Slovenská republika, ze dne 19. 2. 2018, zn. Pnm 28/18/2207-2, o přijetí trestního oznámení,

tedy

zaviněně porušila povinnosti státního zástupce a zaviněným jednáním ohrozila důvěru v odbornost postupu státního zastupitelství,

čímž spáchala

kárné provinění podle § 28 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství,

a za to se jí ukládá

podle § 30 odst. 1 písm. b) zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, kárné opatření snížení platu o 10 % na dobu 10 (deseti) měsíců.

B. Podle § 19 odst. 2 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, kárně obviněná JUDr. Martina Elfmarková

zprošťuje se

návrhu okresní státní zástupkyně v Kladně ze dne 25. 7. 2018, sp. zn. SPR 567/2018, na zahájení řízení o kárné odpovědnosti státního zástupce, v části

která jí kladla za vinu, že

v postavení státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Kladně v rozporu s povinnostmi státního zástupce při výkonu funkce odpovědně plnit své úkoly a respektovat přitom zásady, které zákon pro činnost státního zastupitelství stanoví, zejména postupovat odborně, svědomitě, odpovědně a bez zbytečných průtahů ve smyslu § 24 odst. 1 zákona o státním zastupitelství, přestože již v roce 2006 byly závady ve výkonu jí prováděného dozoru předmětem kárného řízení před Vrchním soudem v Praze a poté jí opakovaně byly vytýkány závady a průtahy ve výkonu dozoru v trestních věcech, i nadále své povinnosti řádně neplnila, přičemž prověrkou, provedenou dne 28. 6. 2018 byly zjištěny, vedle porušování kancelářského řádu při nakládání se spisy, nedůvodné průtahy ve vyřizování následujících věcí:

1) 1 ZT 198/2017 - obv. T.: spis se od 2. 5. 2018 nachází u státní zástupkyně s žádostí KSZ v Praze o podání informace o stavu řízení ze dne 30. 4. 2018 a předložení zápisu z prověrek v této věci, do současné doby nebyla zpráva KSZ podána. Státní zástupkyně naposledy v této věci dne 7. 3. 2018 zaslala žádost o právní pomoc do Francie a prodloužila policejnímu orgánu lhůtu k řízení do 20. 5. 2018, poté již lhůta prodloužena nebyla. Překlad byl státní zástupkyni doručen 17. 1. 2018, ale spis odeslán až 7. 3. 2018,

2) 1 ZT 383/2016 - obv. ing. H.: spis si státní zástupkyně ponechává ve své kanceláři, spis je přeházený, chaotický, není seřazen podle čísel listů, řada materiálů není vůbec očíslována. Došlou poštu musí kancelář vkládat do spisu v kanceláři státní zástupkyně, neboť se spisem není nakládáno v souladu s kancelářským řádem,

3) 1 ZT 431/2016 - obv. M. - spis se nachází od 18. 10. 2017 v kanceláři státní zástupkyně. Dne 19. 10. 2017 byla ve věci žádost o právní pomoc doručena do SRN, šlo však o žádost ze srpna 2017. Poslední referát státní zástupkyně v dozorovém spisu je ze dne 12. 10. 2017. V dozorovém spise se přitom nachází spisové materiály doručené na OSZ dne 31. 1. 2018, vyhotovené v německém jazyce dne 26. 1. 2018, zřejmě jde o vyřízenou právní pomoc, která však nebyla do dnešního dne přeložena, lhůta k vyšetřování byla dne 21. 3. 2018 prodloužena do 20. 7. 2018. Průtahy ve vyšetřování zaviněny prací státní zástupkyně, resp. její nečinností. Kancelář opět zapisuje do spisu došlou poštu v kanceláři státní zástupkyně. U dozorového spisu je přitom stále přiložen originál vyšetřovacího spisu,

4) 1 ZT 41/2018 - obv. H. - spis se od 16. 2. 2018 nachází u státní zástupkyně, která dne 18. 4. 2018 rozhodla o zastavení trestního stíhání, poslední oprávněné osobě bylo usnesení doručeno uložením, k němuž došlo dne 23. 4. 2018, tedy nabylo právní moci dne 8. 5. 2018, přesto nebyla právní moc do dne kontroly, provedené okresní státní zástupkyní, vyznačena a usnesení nebylo předloženo podle § 174a odst. 2 tr. řádu na NSZ, kam má být předkládáno ihned poté, co nabude právní moci. Právní moc byla vyznačena až 2. 7. 2018 a k tomuto datu teprve splněna povinnost předložit usnesení k dohledu na NSZ,

5) 1 ZT 225/2017 - obv. J. P. - dne 4. 10. 2017 předložil policejní orgán spis státní zástupkyni se dvěma stížnostmi obviněného na postup policejního orgánu, dne 26. 10. 2017 podává policejní orgán zprávu o stavu vyšetřování a prodlužuje lhůtu do 26. 2. 2018. Státní zástupkyně na tyto podněty nereaguje. Dne 14. 11. 2018 předkládá obviněný další podání, nazvané jako doplnění stížnosti, na které státní zástupkyně opět vůbec nereaguje,

6) 2 ZT 147/2017 - obv. J. - Do spisu došla dne 28. 5. 2018 nesmyslná zpráva policejního orgánu - bez jakéhokoli obsahu, jen označena jako zpráva o stavu vyšetřování, na což státní zástupkyně nijak nereagovala. Lhůta k vyšetřování uplynula ke dni 26. 5. 2018, aniž by byla prodloužena,

7) 2 ZT 169/2017 - obv. Š. - Ze spisu je patrné, že státní zástupkyně vůbec spis nedávala na lhůty, kanceláří jí proto byla do spisu zapisována pošta v její kanceláři, ovšem ona na ni nijak nereagovala,

8) 2 ZT 81/2016 - obv. B.: věc byla skončena pravomocným rozhodnutím soudu dne 19. 10. 2016. Státní zástupce u hl. líčení navrhl uložení propadnutí zajištěné bankovky. Dne 31. 1. 2017 se na státní zástupkyni obrátil policejní orgán s tím, že v přípravném řízení byla zajištěna částka 1 604,- Kč, o které dosud nebylo rozhodnuto. Státní zástupkyně na žádost policejního orgánu nijak nereagovala a spis dala na lh. 25. 9. 2017, ovšem spis nepředala kanceláři a až dne 19. 1. 2018 sdělila policejnímu orgánu, že o zajištěné částce nic neví, proto návrh soudu nepodá. Dne 4. 5. 2018 opět urguje policejní orgán podání návrhu na rozhodnutí o zajištěné věci, na přípis státní zástupkyně k dnešnímu dni neodpověděla. O zajištěné věci tak nebylo do současné doby rozhodnuto,

9) 2 ZT 278/2017 - obv. S.: Státní zástupkyně zcela přehlédla vady usnesení o zahájení trestního stíhání ze dne 5. 10. 2017, v němž není vůbec citováno, pro jaký trestný čin je obviněný stíhán,

10) 2 ZT 126/2005 - obv. S.: spis byl dne 5. 12. 2017 předložen státní zástupkyni se žádostí o právní pomoc, od té doby u ní spis leží nevyřízený, státní zástupkyně neprovedla žádnou prověrku, naposledy byla lhůta řízení prodloužena do 31. 12. 2017,

11) 2 ZT 120/2016 - obv. L. G. - § 196 odst. 1 tr. zák. - jedná se o již rozsouzenou věc. Dne 2. 11. 2017 bylo ve věci nařízeno soudem veřejné zasedání k rozhodnutí o osvědčení odsouzeného ve zkušební době, jehož se státní zástupkyně Mgr. Š. podle rozpisu služeb nezúčastnila a spis dala na lh. 15. 12. 2017. Spis byl předložen JUDr. Elfmarkové, která do spisu až 16. 7. 2018, tedy v souvislosti s kontrolou prováděnou okresní státní zástupkyní, učinila záznam o tom, že dne 20. 7. 2019 by mělo dojít k osvědčení ze zákona (správně však 20. 7. 2018) a teprve dne 16. 7. 2018 činí dotaz, zda a jak soud v této věci rozhodl. Aktuálně tedy již k osvědčení ze zákona došlo,

12) 2 ZT 218/2016 - obv. P. P. - § 196 odst. 1 tr. zák. - jde o již rozhodnutou věc, v níž státní zástupce usnesením ze dne 2. 9. 2016 rozhodl o podmíněném zastavení trestního stíhání, usnesení nabylo právní moci dnem 23. 9. 2016, stanovená zkušební doba 15 měsíců tak uplynula ke dni 23. 12. 2017. Dne 30. 11. 2017 ověřovala státní zástupkyně, zda obviněný dodržuje uložené omezení uhradit dlužné výživné. Vyžádané zprávy se spisem byly předloženy státní zástupkyni dne 28. 2. 2018, od té doby ležel spis u ní až do 16. 7. 2018, kdy v souvislosti s kontrolou prováděnou okresní státní zástupkyní žádá JUDr. Elfmarková o podání nových zpráv a osobních výkazů obviněného, ač za období, po které trvala zkušební doba, má zprávy k dispozici ve spise, namístě je pouze ověřit situaci pokud jde o plnění uloženého omezení,

13) 2 ZT 347/2016 - obv. M. L. - § 208 odst. 1 tr. zák. - dne 27. 7. 2016 žádá KSZ o předložení spisu k dohledu na základě stížnosti obviněného, spis je předložen 5. 8. 2016. Ve spise je založena řada nijak nezažurnalizovaných písemností, ovšem podle spisového přehledu po č. l. 3, což je připojený dozorový spis 2 ZN 987/2015, následuje další č. l. 1, což je nové usnesení o zahájení trestního stíhání ze dne 7. 10. 2016. Dne 11. 11. 2016 žádá KSZ o podání zprávy o stavu řízení, na kterou státní zástupkyně nereaguje, dne 30. 11. 2016 je policií doručen spis s návrhem na podání obžaloby, který dne 22. 12. 2016 mu vrací státní zástupkyně k došetření a konečně podává zprávu na KSZ,

14) 1 ZN 294/2017 - podezř. H. T. N. - trestní oznámení od soudu doručeno 23. 10. 2017. Státní zástupkyně postoupila oznámení policejnímu orgánu dne 2. 11. 2017. Ode dne 10. 2. 2018 má spis u sebe, aniž by učinila nějaký úkon, na což byla písemně upozorněna okresní státní zástupkyní dne 22. 5. 2018, ale i nadále bez reakce,

15) 1 ZN 306/2017 - podezř. L.: trestní oznámení podal Magistrát města Kladna dne 30. 10. 2017, teprve dne 2. 1. 2018 byla věc postoupena k prověření policejnímu orgánu a informován oznamovatel. Také tento spis má státní zástupkyně z nezjištěných důvodů u sebe od 10. 2. 2018, na což byla písemně upozorněna okresní státní zástupkyní dne 22. 5. 2018 a dán jí pokyn připojit tento spis ke spisu, kde již byly 12. 1. 2018 zahájeny úkony tr. řízení. I nadále bez jakékoli reakce se spis nachází u státní zástupkyně,

16) 2 ZN 1195/2017 - pošk. S. a spol. - úkony zahájeny 18. 9. 2017, chybí vidimace od státní zástupkyně, obdobně jako na prodloužení lhůty ze dne 24. 11. 2017, opatření o přibrání znalce ze 1. 2. 2018, zprávě o prodloužení lhůty ze dne 1. 2. 2018,

17) 2 ZN 868/2011 - podezř. K.: spis značně neuspořádaný, řada materiálů není očíslována a žurnalizována, úkony zahájeny 13. 6. 2011, prověrka provedena 9. 11. 2011, dne 22. 8. 2017 ustanovuje tlumočníka. Dne 31. 8. 2017 je doručen překlad písemností, který je odeslán do Velké Británie. Lhůta byla prodloužena do 1. 2. 2018. Spis obsahuje přeložené písemnosti, doručené státnímu zástupci dne 29. 12. 2017, které nejsou zažurnalizovány, a teprve dne 1. 2. 2018 žádá státní zástupkyně o jejich překlad, který je vyhotoven 20. 2. 2018. Dne 12. 3. 2018 zasílá státní zástupce na KSZ k proplacení náklady tlumočníka a spis má od té doby u sebe, aniž by bylo zřejmé, zda přeložené materiály předala policejnímu orgánu. Pouze dne 1. 2. 2018 prodloužila policejnímu orgánu lhůtu k prověřování do 1. 8. 2018,

18) 2 ZN 1154/2017 - podezř. P.: úkony zahájeny 8. 9. 2017, za období od 15. 12. 2016, dne 7. 11. 2017 prodloužil policejní orgán lhůtu do 10. 1. 2018, teprve 13. 3. 2018 se táže státní zástupkyně, proč jsou zahajovány úkony pro skutek, který je řešen proti stejnému podezřelému ve věci 2 ZT 175/2016. Spis dává na lhůtu 1. 4. 2018, policejní orgán žádnou zprávu nepodal, spis u státní zástupkyně bez úkonu, přitom má aktuálně státní zástupkyně u sebe trestní spis, v němž je navrhováno na stejnou osobu podání obžaloby pro neplnění vyživovací povinnosti,

19) 2 ZN 276/2011 - podezř. H. - naposledy prodloužena lhůta do 30. 3. 2018, dne 20. 3. 2018 předkládá policejní orgán spis státní zástupkyni a dne 27. 3. 2018 žádá o prodloužení lhůty do 30. 9. 2018, vše bez reakce státní zástupkyně,

20) 2 ZN 903/2017 - podezřelý D. S. - úkony tr. řízení zahájeny dne 17. 7. 2017 - § 196 odst. 1 tr. z., současně policejní orgán sděluje, že věc postupuje podle místní příslušnosti na OOP Ostrov nad Ohří. Státní zástupkyně na toto sdělení nereaguje a dala spis na lhůtu 25. 9. 2017, poté činí dotaz na stav řízení, k němuž policejní orgán dne 29. 9. 2017 opětovně sděluje, že věc postoupil podle místní příslušnosti na OOP Ostrov nad Ohří. Spis zůstává bez jakékoli reakce u státní zástupkyně až do dne 16. 7. 2018, kdy dává policii pokyn učinit dotaz na OOP Ostrov nad Ohří na stav věci. Tedy fakticky vůbec neprováděla po dobu jednoho roku ve věci žádný dozor, neověřila, zda není v mezidobí vedeno trestní řízení u státního zastupitelství, kam byla věc předána policejním orgánem. Okresní státní zástupkyně z CESO zjistila, že zřejmě v této věci vykonávalo dozor OSZ Karlovy Vary, kde byla dne 19. 6. 2018 na podezřelého podána obžaloba pro § 196 odst. 1, 3 tr. zákoníku,

21) 2 ZN 1093/2017 - neznámý pachatel - § 234 odst. 1 tr. zák. - dne 28. 8. 2017 byly spisové materiály s odkazem na místní příslušnost postoupeny z OSZ pro Prahu 7, státní zástupkyně si ponechává spis u sebe bez úkonu, dne 5. 9. 2017 je doručeno opatření policejního orgánu o odevzdání věci k projednání přestupku s odkazem na výši škody. Státní zástupkyně vyžaduje dne 14. 9. 2017 předložení spisu k přezkoumání, spis policejní orgán předkládá dne 29. 9. 2017, od té doby ležel u státní zástupkyně až do dne 16. 7. 2018, kdy v souvislosti s kontrolou okresní státní zástupkyně dává státní zástupkyně policii pokyn, aby věc nebyla kvalifikována ani jako přestupek. Tento pokyn je však minimálně neodborný, protože není sice jasné, kde přesně peněženku s doklady poškozená ztratila, nicméně je nepochybné, že ke ztrátě peněženky došlo, obsahovala i platební kartu, tedy byť karta nebyla zneužita, podezření ze spáchání trestného činu dle § 234 odst. 1 tr. zákoníku trvá i nadále a věc měla být odložena, protože se nepodařilo zjistit pachatele,

22) 2 ZN 1244/2017 - neznámý pachatel - § 205 odst. 1 písm. a), § 234 odst. 1 tr. zák. - úkony tr. řízení byly zahájeny 27. 9. 2017, spis zůstává bez jakéhokoli úkonu u státní zástupkyně až do dne 16. 7. 2018, kdy v souvislosti s kontrolou okresní státní zástupkyně dává pokyn věc postoupit místně příslušnému OSZ pro Prahu 7, tedy ve věci nebyl vykonáván žádný dozor a věc byla předána příslušnému státnímu zastupitelství s průtahy 10 měsíců,

23) 2 ZN 1492/2017 - neznámý pachatel - § 205 odst. 1 písm. d), § 234 odst. 1 tr. zák. - úkony tr. řízení zahájeny 19. 11. 2017, současně policejní orgán sděluje, že věc podle místní příslušnosti postupuje k dalšímu řízení na MOP Praha 1. Státní zástupkyně ponechává věc bez povšimnutí, neprovádí dozor, teprve v souvislosti s kontrolou okresní státní zástupkyně dává dne 16. 7. 2018 pokyn spis postoupit místně příslušnému OSZ. Po celou dobu tedy neprováděla v této věci dozor, zejména však věc předala k výkonu dozoru místně příslušnému státnímu zastupitelství s několikaměsíčními průtahy,

24) 2 ZN 3/2018 - neznámý pachatel - § 205 odst. 1 písm. b) tr. zák. - úkony tr. řízení zahájeny dne 28. 12. 2017, dne 28. 2. 2018 doručeno usnesení policejního orgánu o odložení věci, na které státní zástupkyně reaguje až v souvislosti s kontrolou okresní státní zástupkyně dne 16. 7. 2018, kdy dává kanceláři pokyn vyznačit odložení a spis založit,

25) 3 ZN 242/2013 - podezř. M. - spis byl dne 2. 3. 2018 předložen státní zástupkyni k prověrce, od té doby leží u ní, prověrka provedena nebyla a lhůta k prověřování uplyne ke dni 30. 6. 2018,

26) 3 ZN 1171/2017 - podezř. P.: spis předložen 18. 12. 2017 státní zástupkyni s návrhem na prodloužení lhůty prověřování do 15. 4. 2018. Státní zástupkyně si spis ponechala, prověrku neprovedla, dne 16. 4. 2018 předkládá policejní orgán další návrh na prodloužení lhůty do 15. 8. 2018, státní zástupkyně nereaguje, spis se stále nachází u ní k prověrce,

27) 3 ZN 1433/2017 - podezř. G. - spis se nachází od 13. 4. 2018 u státní zástupkyně, kancelář do něho zapisuje došlou poštu - návrhy policejního orgánu na prodloužení lhůty ze dne 27. 4. 2018, 7. 6. 2018, znalecký posudek + usnesení o odložení věci - dne 15. 6. 2018. Spis měla státní zástupkyně stále u sebe, prověrka provedena nebyla (ZÚTR 26. 10. 2017),

28) 3 ZN 862/2017 - podezř. I. H. - § 196 odst. 1 tr. zákoníku - úkony tr. řízení zahájeny 26. 6. 2017, dne 24. 8. 2017 předkládá policejní orgán usnesení o odložení věci a dne 28. 8. 2017 žádá státní zástupkyně o předložení spisu, který jí policejní orgán předkládá dne 4. 9. 2017 spolu se stížností poškozené, o které státní zástupkyně rozhodla dne 5. 10. 2017. Poté však spis bezdůvodně ponechává u sebe, aniž by byl dán na lhůtu nebo založen na spisovnu, a to až do 16. 7. 2018, kdy teprve v souvislosti s kontrolou okresní státní zástupkyně dává pokyn spis založit,

29) 3 ZN 1389/2017 - podezřelý G. - § 196 odst. 1 tr. zákoníku - úkony tr. řízení zahájeny 17. 10. 2017, současně policejní orgán doručuje zprávu, že věc postupuje k dalšímu řízení místně příslušnému policejnímu orgánu OOP Podbořany. Státní zástupkyně nereaguje, spis ponechává u sebe až do dne 18. 12. 2017, kdy je jí z OOP Podbořany doručeno usnesení o odložení věci (podezřelý není otcem dítěte, což však není doloženo, otcovství mu svědčí ze zákona), spolu se spisovými materiály. Od té doby spis leží u státní zástupkyně bez úkonu až do 16. 7. 2018, kdy v souvislosti s kontrolou okresní státní zástupkyně spis vrací a dává pokyn k doplnění dokazování,

30) dále státní zástupkyně ztratila tyto dozorové spisy: 2 ZN 987/2014 - u státní zástupkyně od 26. 7. 2016, podle výpisu z informačního systému jde o věc, která byla vyřízena odložením dne 10. 3. 2015,

3 ZN 86/2017 - věc byla 7. 9. 2017 vyřízena odložením, spis byl společně s originálem vyšetřovacího spisu předložen státní zástupkyni 25. 9. 2017,

3 ZN 709/2017 - věc byla dne 27. 6. 2017 vyřízena odevzdáním k přestupkovému řízení, dne 6. 10. 2017 byl předložen státní zástupkyni,

1 ZT 153/2018 - obv. O., kde podal policejní orgán dne 4. 7. 2018 návrh na podání obžaloby, bylo proto nezbytné zhotovit náhradní dozorový deník,

čímž měla spáchat

kárné provinění podle § 28 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství,

protože

tento skutek není kárným proviněním.

Odůvodnění:

I. Zjištěný skutkový stav

[1] Dokazováním provedeným při ústním jednání kárný senát zjistil následující skutečnosti v níže uvedených trestních věcech vedených u Okresního státního zastupitelství v Kladně (dále též „okresní státní zastupitelství“), které byly přiděleny k vyřízení kárně obviněné.

1) 1 ZT 91/2016

[2] Usnesením ze dne 28. 6. 2016 kárně obviněná podle § 172 odst. 1 písm. f) trestního řádu zastavila trestní stíhání C. L. M., nar. X, státního občana Vietnamské socialistické republiky, pro přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku, kterého se měl obviněný dopustit tím, že v době od ledna 2015 do února 2016 v Praze, ve Slaném, okres Kladno, ani nikde jinde v České republice úmyslně neplnil vyživovací povinnost ke svému nezletilému synovi D. V., nar. X, která byla upravena pravomocným rozhodnutím soudu, podle něhož měl přispívat na výživu syna částkou 1.000 Kč měsíčně k rukám matky, přičemž dluh na výživném za uvedené období činil 14.000 Kč, neboť trestnost činu podle § 197 trestního zákoníku zanikla. V odůvodnění tohoto usnesení státní zástupkyně uvedla, že se obviněný skutečně předmětné trestné činnosti dopustil, avšak dlužné výživné uhradil v plném rozsahu a jeho jednání nemělo trvale nepříznivých následků.

[3] Dne 28. 6. 2016 kárně obviněná rovněž přibrala tlumočníka za účelem překladu uvedeného usnesení o zastavení trestního stíhání do vietnamštiny, který okresní státní zastupitelství společně s vyúčtováním tlumočného obdrželo dne 25. 7. 2016. Přípisem ze dne 6. 9. 2016 kárně obviněná zaslala zakázkový list o provedení finanční kontroly a další dokumenty Krajskému státnímu zastupitelství v Praze s tím, že s proplacením tlumočného v plné výši souhlasí.

[4] Následně kárně obviněná učinila dne 27. 8. 2018 záznam, ve kterém uvedla, že na základě prověrky okresní státní zástupkyně spis dohledala ve skříňce nacházející se vedle dveří do kanceláře. Téhož dne dala kanceláři pokyn k vyznačení právní moci usnesení o zastavení trestního stíhání v informačním systému státních zastupitelství s datem 16. 9. 2016 a k zaslání přípisů o předložení tohoto rozhodnutí s doložkou právní moci Krajskému státnímu zastupitelství v Praze a Nejvyššímu státnímu zastupitelství. V důsledku předložení usnesení o zastavení trestního stíhání po uplynutí tříměsíční lhůty od nabytí jeho právní moci nemohl nejvyšší státní zástupce v rozporu s § 174a trestního řádu přezkoumat zákonnost tohoto rozhodnutí.

2) 1 ZT 121/2017

[5] Usnesením ze dne 28. 8. 2017 kárně obviněná podle § 172 odst. 1 písm. f) trestního řádu zastavila trestní stíhání obviněného R. B., nar. X, pro přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku, neboť trestnost činu podle § 197 trestního zákoníku zanikla. Toto usnesení nabylo právní moci dne 15. 9. 2017.

[6] JUDr. Alena Kojzarová, ustanovená obhájkyně obviněného R. B., podala dne 10. 10. 2017 návrh na přiznání odměny a náhrady hotových výdajů nutné obhajoby v celkové výši 5.519 Kč. Kárně obviněná obdržela tento návrh dne 12. 10. 2017, avšak nikterak na něho nereagovala, i když byla k jeho vyřízení vyzvána podáním, které bylo doručeno okresnímu státnímu zastupitelství dne 5. 2. 2018. O přiznání odměny a náhrady hotových výdajů ustanovené obhájkyně v celkové výši 5.519 Kč státní zástupkyně rozhodla až usnesením ze dne 10. 8. 2018, tedy po uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty od podání návrhu, která je zakotvena v § 151 odst. 3 trestního řádu.

3) 1 ZT 198/2017

[7] Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Oddělení obecné kriminality, usnesením ze dne 1. 8. 2017, č. j. KRPS-227663-100/TČ-2013-010371-KL, podle § 160 odst. 1 trestního řádu zahájila trestní stíhání N. A. T., nar. X, státní občana Francouzské republiky, pro přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku. Obviněný se měl tohoto trestného činu dopustit tím, že v době od března 2013 do května 2015, vyjma částečné úhrady výživného za květen 2015, v Kladně, České republice, Francii ani nikde jinde úmyslně neplnil vyživovací povinnost ke svému nezletilému synovi N. N. T., nar. X, která byla upravena pravomocným rozhodnutím soudu, podle něhož měl přispívat na výživu syna částkou 3.000 Kč měsíčně k rukám matky nezletilého, přičemž dluh na výživném za uvedené období činil 77.384 Kč a tímto svým jednáním vystavil oprávněnou osobu nebezpečí nouze.

[8] Následně policejní orgán podal návrh ze dne 21. 8. 2017, č. j. KRPS-227663-101/TČ-2013-010371-KL, na podání žádosti o mezinárodní právní pomoc do Francouzské republiky. Cizozemský justiční orgán měl obviněnému doručit usnesení o zahájení trestního stíhání, provést jeho výslech s položením blíže specifikovaných otázek a zjistit relevantní informace vztahující se k této osobě.

[9] Kárně obviněná obdržela návrh policejního orgánu na vyžádání mezinárodní justiční spolupráce dne 22. 8. 2017. Žádost o mezinárodní právní pomoc sepsala až dne 15. 1. 2018, v němž rozhodla i o přibrání tlumočnice za účelem překladu všech potřebných písemností do francouzského jazyka. Po jejich obdržení, k němuž došlo dne 5. 3. 2018, státní zástupkyně zaslala o dva dny později žádost o právní pomoc do Francie.

[10] Přípisem ze dne 16. 3. 2018 kárně obviněná prodloužila lhůtu ke skončení vyšetřování do dne 20. 5. 2018. V záznamu o prověrce spisového materiálu, který byl sepsán dne 29. 6. 2018, pak tuto lhůtu prodloužila do 1. 9. 2018. Další záznam o prověrce spisového materiálu vyhotovila dne 20. 9. 2018. V něm se uvádí, že v postupu policejního orgánu nebyly shledány žádné nedostatky, nyní se vyčkává na výsledek mezinárodní právní pomoci a podle telefonického sdělení matky nezletilého obviněný řádně hradí běžné výživné a platí či již zaplatil i dlužné výživné.

[11] Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Praze přípisem ze dne 30. 4. 2018 požádal o zaslání zprávy o stavu trestního řízení, včetně kopií prověrek obsažených ve spise policejního orgánu. Kárně obviněná obdržela tuto žádost dne 2. 5. 2018. Přípisem ze dne 29. 6. 2018 okresní státní zástupkyně sdělila nadřízenému státnímu zastupitelství, že se v dané věci vyčkává na vyhotovení mezinárodní právní pomoci a že lhůta ke skončení vyšetřování byla prodloužena do 1. 9. 2018.

4) 1 ZT 56/2017

[12] Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Služba kriminální policie a vyšetřování, Oddělení obecné kriminality, usnesením ze dne 2. 3. 2017, č. j. KRPS-358277-40/TČ-2016-010371-SL, podle § 160 odst. 1 trestního řádu zahájila trestní stíhání A. Š., nar. X, a J. M., nar. X, pro přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku.

[13] Obviněná A. Š. se měla tohoto trestného činu dopustit tím, že v době od září 2014 do května 2015 v Kladně, Slaném, Praze ani nikde jinde úmyslně neplnila vyživovací povinnost ke svému nezletilému synovi L. Š., nar. X, která byla upravena pravomocným rozhodnutím soudu, podle něhož měla přispívat na výživu syna částkou 300 Kč měsíčně k rukám Dětského domova Dolní Počernice, neboť nezletilému byla nařízena ústavní výchova, přičemž dluh na výživném za uvedené období činil 2.700 Kč, když byla příjemcem mateřského příspěvku a příspěvku na dítě a po odečtu životního minima náležející na dospělou osobu a dítě mohla vyživovací povinnost v plné míře hradit a nikde nepracovala ani se nesnažila zajistit stálé zaměstnání.

[14] Obviněný J. M. se měl uvedeného trestného činu dopustit tím, že v době od září 2014 do dne zahájení trestního stíhání v Kladně, Slaném, Praze ani nikde jinde úmyslně neplnil vyživovací povinnost ke svému nezletilému synovi L. Š., nar. X, která byla upravena pravomocným rozhodnutím soudu, podle něhož měl přispívat na výživu syna částkou 800 Kč měsíčně k rukám Dětského domova Dolní Počernice, neboť nezletilému byla nařízena ústavní výchova, přičemž dluh na výživném za uvedené období činil 25.600 Kč, když byl od 12. 6. 2014 do 20. 10. 2015 hlášen jako uchazeč o zaměstnání bez nároku na podporu v nezaměstnanosti, po celé předmětné období se živil příležitostnými zednickými pracemi s výdělky ve výši 9.000 Kč až 10.000 Kč, ze kterých byl schopen hradit výživné v plné výši, a navíc v oboru zednictví byla zjištěna značná nabídka volných pracovních míst s příjmy, z nichž mohl řádně plnit svoji vyživovací povinnost, avšak v rozhodné době nikde nepracoval ani se nesnažil zajistit stálé zaměstnání.

[15] Dne 21. 4. 2017 podal policejní orgán okresnímu státnímu zastupitelství návrh na podání obžaloby. Kárně obviněná však přípisem ze dne 14. 7. 2017 podle § 174 odst. 2 písm. d) trestního řádu vrátila věc policejnímu orgánu k došetření, neboť obžalobu za současného stavu dokazování nebylo možné podat. Ze zprávy Dětského domova Dolní Počernice totiž vyplynulo, že oba obvinění kromě povinnosti platit výživné měli také hradit příspěvek na péči dítěte za umístění v tomto zařízení. V trestním spise však není založeno žádné rozhodnutí ředitele dětského domova o stanovení, zvýšení či snížení příspěvku, které se vydává samostatně ve vztahu ke každému z rodičů. Oba obvinění jsou stíháni za neplnění vyživovací povinnosti i za období, ve kterém byl nezletilý umístěn v Dětském domově ve Slaném. Spis však neobsahuje rozhodnutí soudu, na jehož základě by obvinění měli povinnost přispívat na výživu svého syna tomuto zařízení, ani rozhodnutí vedoucího Dětského domova ve Slaném o stanovení jejich povinnosti platit příspěvek na péči dítěte umístěného v uvedeném ústavu. Všechny tyto listiny bylo nutné vyžádat a založit do spisu. Dále měl policejní orgán zjednat nápravu pochybení spočívajícího v tom, že jako poškozeného vyrozuměl Dětský domov Dobřichovice, kde nebyl nezletilý nikdy umístěn, přičemž poučení poškozeného podepsala sociální pracovnice Dětského domova ve Slaném. S ní byl navíc nadbytečně sepsán záznam o podaném vysvětlení, neboť jediné, co mohla uvést, byl údaj o výši dlužné částky na výživném a příspěvku na péči za umístění v ústavu, což bylo nutné prokázat příslušnými listinnými důkazy. Konečně měl policejní orgán zjistit, zda již bylo rozhodnuto o svěření nezletilého do výchovy jeho babičky, a v kladném případě založit do spisu rozsudek soudu. Za účelem opatření uvedených listinných důkazů státní zástupkyně prodloužila lhůtu ke skončení vyšetřování do 25. 9. 2017.

[16] Dne 26. 9. 2017 podal policejní orgán zprávu o stavu vyšetřování. Z ní vyplývá, že již byly vyžádány některé listiny požadované státní zástupkyní a jen zbývá vyčkat na zaslání písemností od Dětského domova Dobřichovice, provést opětovné seznámení se spisem a předložit spis s příslušným návrhem okresnímu státnímu zastupitelství. Vyšetřování mělo pokračovat do dne 26. 11. 2017, kdy se dalo předpokládat rozhodnutí ve věci. Přípisem ze dne 6. 10. 2017 kárně obviněná prodloužila lhůtu ke skončení vyšetřování do 1. 12. 2017.

[17] Následně byl státní zástupkyni dne 20. 10. 2017 na základě jejího blíže nespecifikovaného telefonického pokynu předložen originál trestního spisu. Ve zprávách o stavu vyšetřování ze dne 30. 11. 2017 a ze dne 2. 2. 2018, které byly okresnímu státnímu zastupitelství doručeny v tytéž dny, policejní orgán shodně uvedl, že již splnil pokyny dozorující státní zástupkyně a předložil jí trestní spis. V druhé z těchto zpráv o stavu vyšetřování dále policejní orgán uvedl, že vyčkává na případné další pokyny státní zástupkyně a bude pokračovat ve vyšetřování do 2. 4. 2018, kdy se dá předpokládat rozhodnutí ve věci.

[18] Kárně obviněná až dne 20. 9. 2018 vyhotovila záznam o prověrce spisového materiálu. V něm vyjmenovala dosud provedené úkony a doplnila, že dále bude nezbytné vyžádat a založit do spisu doručenku o zaslání rozhodnutí Dětského domova Dolní Počernice ze dne 1. 4. 2015 obviněné A. Š. a rozhodnutí Dětského domova Dolní Počernice o uložení povinnosti obviněnému J. M. uhradit příspěvek na péči za umístění dítěte v tomto zařízení, včetně doručenky. V trestním spise dále není založen žádný rozsudek či rozhodnutí, které by se týkaly plateb výživného do Dětského domova ve Slaném. Zároveň není známo, zda byl nezletilý L. Š. svěřen do výchovy babičky, neboť o tom také není ve spise obsaženo žádné rozhodnutí. Současně státní zástupkyně prodloužila lhůtu ke skončení vyšetřování do 25. 11. 2018.

5) 1 ZT 383/2016

[19] Kárně obviněná obdržela dne 14. 12. 2017 podnět k podání návrhu na obnovu trestního řízení a jeho rozšíření o další majetkové skutky, který dne 8. 12. 2017 sepsala Bc. G. M., zákonná zástupkyně nezletilého E. M., nar. X. V tomto podání uvedla, že usnesením Okresního soudu v Kladně ze dne 15. 9. 2017, č. j. 26 T 142/2017 - 1684, bylo podle § 314c odst. 1 písm. b) za použití § 172 odst. 2 písm. a) trestního řádu pro neúčelnost zastaveno trestní stíhání obviněného Ing. E. H., Ph.D., nar. X, pro přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku.

[20] Na tento podnět reagovala státní zástupkyně až přípisem opatřeným datem 16. 8. 2018, ve kterém podatelce sdělila, že návrh na obnovu řízení nebylo možné podat, neboť i kdyby byl skutek právně kvalifikován jako přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku, bylo by trestní stíhání stále neúčelné ve vztahu k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání pěti roků, k němuž byl Ing. E. H., Ph.D. pro trestné činy loupeže podle § 173 odst. 1 trestního zákoníku, porušování domovní svobody podle § 179 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku, nedovoleného ozbrojování podle § 279 odst. 3 písm. a), b) trestního zákoníku a padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 odst. 1 trestního zákoníku odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Nymburce ze dne 28. 5. 2014, sp. zn. 3 T 21/2014. Navíc je velmi pochybné, zda by se v případě navrhovaného výslechu babičky nezletilého jednalo o nový důkaz. Oznámení o spáchání majetkových trestných činů podezřelým Ing. E. H., Ph.D. pak bylo postoupeno k prověření příslušnému policejnímu orgánu, který podatelku vyrozumí o učiněných opatřeních.

[21] Ve spise se nachází i jiná verze přípisů datovaná taktéž dnem 16. 8. 2018, v nichž se uvádí, že na základě podnětu podatelky byl Okresnímu soudu v Kladně zaslán návrh na obnovu řízení a že policejnímu orgánu bylo postoupeno její oznámení o spáchání majetkových trestných činů. Uvedená písemnost však nebyla vypravena a k její opravě došlo dne 21. 8. 2018 na základě pokynu náměstka okresní státní zástupkyně v Kladně, který dospěl k závěru o nemožnosti podání obnovy trestního řízení.

[22] Předložený obsah kopie dozorového spisu neumožňuje ověřit tvrzení navrhovatelky, že před podáním kárného návrhu byl spisový materiál přeházený, chaotický, neseřazený podle čísel listů a zčásti neočíslovaný a že došlou poštu musela administrativa státního zastupitelství vkládat do spisu v kanceláři státní zástupkyně, neboť s ním nebylo nakládáno v souladu s kancelářským řádem.

6) 1 ZT 431/2016

[23] Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Služba kriminální policie a vyšetřování, Oddělení obecné kriminality, usnesením ze dne 8. 12. 2016, č. j. KRPS-48913-89/TČ-2016-010371-KČ, podle § 160 odst. 1 trestního řádu zahájila trestní stíhání K. M. M., nar. X, státní občana Spolkové republiky Německo, pro přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku. Obviněný se měl tohoto trestného činu dopustit tím, že v době od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014 v Kladně, Benešově nad Ploučnicí, okres Děčín, České republice, Německu ani nikde jinde úmyslně neplnil vyživovací povinnost ke svému synovi M. M., nar. X, která byla upravena pravomocným rozhodnutím soudu, podle něhož měl přispívat na výživu syna částkou 3.500 Kč měsíčně k jeho rukám, přičemž dluh na výživném za uvedené období činil 42.000 Kč.

[24] Následně policejní orgán podal návrh ze dne 12. 1. 2017, č. j. KRPS-48913-94/TČ-2016-010371-KL, na podání žádosti o mezinárodní právní pomoc do Spolkové republiky Německo. Cizozemský justiční orgán měl obviněnému doručit usnesení o zahájení trestního stíhání a provést jeho výslech s položením blíže specifikovaných otázek.

[25] Kárně obviněná obdržela návrh policejního orgánu na vyžádání mezinárodní justiční spolupráce dne 13. 1. 2017. Ve zprávách o stavu vyšetřování ze dne 1. 2. 2017, 6. 4. 2017 a 7. 6. 2017 policejní orgán uvedl, že zbývá vyčkat na vyřízení mezinárodní právní pomoci. Tu kárně obviněná vyhotovila až dne 15. 8. 2017, ve kterém rovněž rozhodla o přibrání tlumočnice za účelem překladu potřebných písemností do němčiny a učinila záznam o prověrce spisového materiálu. Německý justiční orgán obdržel žádost o mezinárodní justiční spolupráci dne 19. 10. 2017.

[26] Následně policejní orgán vypracoval ve dnech 20. 3. 2018 a 20. 7. 2018 zprávy o stavu vyšetřování, ve kterých znovu uvedl, že vyčkává na realizaci mezinárodní právní pomoci. Přípisem ze dne 9. 8. 2018 mu kárně obviněná sdělila, že právní pomoc již byla německými justičními orgány vyhotovena a zaslána tlumočnici k překladu. Na obalu dozorového spisu byl dne 31. 1. 2018 učiněn ručně psaný záznam o došlé písemnosti, z něhož však není možné spolehlivě dovodit, že se jednalo právě o výsledek mezinárodní justiční spolupráce, jehož překlad do češtiny by státní zástupkyně nezajistila v přiměřené lhůtě.

[27] Předložený obsah kopie dozorového spisu neumožňuje ani ověřit tvrzení navrhovatelky, že před podáním kárného návrhu musela administrativa státního zastupitelství došlou poštu zapisovat v kanceláři státní zástupkyně a že u dozorového spisu je stále přiložen originál vyšetřovacího spisu.

7) 1 ZT 392/2016

[28] Okresní soud v Kladně rozsudkem ze dne 22. 6. 2017, č. j. 26 T 186/2016 - 288, uznal Z. Ž., nar. X, vinným ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy podle § 216 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se obžalovaný dopustil tím, že v době od října 2014 do října 2016 v Kladně ani nikde jinde úmyslně neplnil vyživovací povinnost ke svému nezletilému synovi T. Ž., nar. X, která byla upravena pravomocným rozhodnutím soudu, podle něhož měl přispívat na výživu syna částkou 2.000 Kč měsíčně k rukám M. B., přičemž dluh na výživném za uvedené období činil 12.500 Kč, když byl veden jako uchazeč o zaměstnání, od úřadu práce pobíral částku ve výši 9.949 Kč a měl další nespecifikované příjmy, z nichž mohl plnit vyživovací povinnost nejméně v částce 500 Kč měsíčně. Za tento trestný čin byl obžalovaný odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání čtyř měsíců se zkušební dobou v trvání dvaceti měsíců. Současně mu byla uložena povinnost, aby podle svých sil ve zkušební době podmíněného odsouzení uhradil dlužné výživné a hradil běžné výživné. Krajský soud v Praze usnesením ze dne 4. 10. 2017, č. j. 9 To 362/2017 - 309, odvolání obžalovaného proti tomuto rozsudku zamítl.

[29] Následně soudce Okresního soudu v Kladně, který odsuzující rozsudek vydal, podal dne 13. 11. 2017 trestní oznámení na odsouzeného Z. Ž. V něm uvedl, že v této trestní věci zjistil skutečnosti zakládající podezření ze spáchání další trestné činnosti. Odsouzený byl totiž setrvale evidován jako uchazeč o zaměstnání kvůli tomu, že nemá čistý trestní rejstřík, nicméně minimálně od amnestie prezidenta republiky ze dne 1. 1. 2013 měl všechna odsouzení zahlazena. Předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů staršího data či ústním sdělením nepravdivé informace potencionálnímu zaměstnavateli o jeho předchozím odsouzení, které bránily získání zaměstnání, tedy mohl odsouzený uvést jiného omyl za účelem neoprávněného získání dávek v nezaměstnanosti. Dále z výpovědi svědkyně M. V. bylo zjištěno, že odsouzený s ní bydlí, ačkoliv při jednání s úřady deklaroval, že žije sám. Proto je možné, že uvedením jiného v omyl získal odsouzený neoprávněně i další sociální dávky nebo mu byly nesprávně přiznány ve vyšší částce. V obou případech je tak dáno podezření ze spáchání trestného činu podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku. Dále se svědkyně V. H. měla dozvědět o tom, že odsouzený M. V. dlouhodobě a opakovaně bije, což se jednoznačně také jeví jako protizákonné jednání. Konečně bylo při hlavním líčení zjištěno, že odsouzený neplnil vyživovací povinnost i po říjnu 2016 a mohl se tak dopustit dalšího trestného činu zanedbání povinné výživy.

[30] Kárně obviněná obdržela uvedené trestní oznámení dne 13. 11. 2017 a až dne 10. 8. 2018 ho postoupila příslušnému policejnímu orgánu s žádostí o zaslání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení a o podání zprávy o stavu prověřování, o čemž současně informovala oznamovatele. Přitom toto podání měla podle § 16a odst. 6 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státním zastupitelství“), vyřídit nejpozději do dvou měsíců od jeho doručení.

8) 1 ZT 41/2018

[31] Usnesením ze dne 18. 4. 2018 kárně obviněná podle § 172 odst. 1 písm. f) trestního řádu zastavila trestní stíhání P. H., nar. X, pro přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se měl obviněný dopustit tím, že v době od 1. 9. 2015 do prosince 2016, vyjma měsíce prosinec 2015 a květen 2016, v Kladně, Hořicích, Třebnouševci, Chlum, okres Jičín, ani nikde jinde neplnil vyživovací povinnost ke své nezletilé dceři V. V., nar. X, která byla upravena pravomocným rozhodnutím soudu, podle něhož měl přispívat na výživa dcery částkou 1.500 Kč měsíčně k rukám matky, přičemž dluh na výživném za uvedené období činil 17.500 Kč, když v některých měsících hradil výživné v nižší částce, a po celý rok 2016 nebyl nikde zaměstnán, nebyl evidován na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, nebyl mu vyplácen žádný příspěvek a v rozhodném období nevyvíjel dostatečnou snahu opatřit si trvalé zaměstnání s odpovídajícím příjmem, z něhož by mohl svou vyživovací povinnost plnit, neboť trestnost činu podle § 197 trestního zákoníku zanikla. V odůvodnění tohoto usnesení státní zástupkyně uvedla, že obviněný uhradil celou dlužnou částku na výživném a jeho jednání nemělo trvale nepříznivých následků.

[32] Usnesení o zastavení trestního stíhání nabylo právní moci dne 8. 5. 2018. Kárně obviněná udělila kanceláři pokyn k vyznačení doložky právní moci tohoto usnesení v informačním systému státního zastupitelství dne 29. 6. 2018. V stejný den uložila administrativě povinnost zaslat usnesení o zastavení trestního stíhání Krajskému státnímu zastupitelství v Praze a Nejvyššímu státnímu zastupitelství. Státní zástupce krajského státního zastupitelství v přípise ze dne 10. 7. 2018, č. j. 1 KZT 593/2018 - 8, sdělil okresnímu státnímu zastupitelství, že uvedené usnesení bylo akceptováno, nicméně jeho doručení dne 2. 7. 2018 lze považovat za poněkud opožděné. Proto žádá, aby v budoucnu byly dodržovány přiměřené lhůty vymezené pokynem obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 8/2009, o trestním řízení. Prodlením při doručování usnesení o zahájení trestního stíhání bylo porušeno i ustanovení § 173a trestního řádu, podle něhož mělo být toto rozhodnutí zasláno Nejvyššímu státnímu zastupitelství bezodkladně po jeho právní moci.

9) 1 ZT 225/2017

[33] Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Oddělení obecné kriminality, usnesením ze dne 25. 8. 2017, č. j. KRPS-179317-53/TČ-2017-010371-KL, podle § 160 odst. 1 trestního řádu zahájila trestní stíhání J. P., nar. X, pro přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku. Tohoto trestného činu se měl obviněný dopustit tím, že v době od 14. 11. 2015 do zahájení trestního stíhání, vyjma období od 21. 11. 2015 do 5. 12. 2015, od 1. 6. 2016 do 31. 8. 2016 a od 26. 3. 2017 do 12. 4. 2017 v Kladně, Žižicích ani nikde jinde úmyslně neplnil vyživovací povinnost ke svým nezletilým dětem J. P., nar. X, a V. P., nar. X, která mu byla upravena pravomocným rozhodnutím soudu, podle něhož měl přispívat na výživu syna částkami ve výši 3.000 Kč měsíčně, od 22. 2. 2017 ve výši 1.500 Kč měsíčně a od 29. 5. 2017 ve výši 3.200 Kč měsíčně a na výživu dcery částkami ve výši 2.000 Kč měsíčně, od 22. 2. 2017 ve výši 1.000 Kč měsíčně a od 29. 5. 2017 ve výši 2.500 Kč měsíčně, vše k rukám matky nezletilých, přičemž dluh za uvedené období činil na výživném syna 50.088 Kč a na výživném dcery 35.027 Kč, a tímto svým jednáním vystavil oprávněnou osobu V. P., nar. X, nebezpečí nouze, neboť ta byla příjemkyní dávek v hmotné nouzi.

[34] Obviněný podal proti usnesení o zahájení trestního stíhání stížnost, kterou policejní orgán společně s originálem spisového materiálu zaslal okresnímu státnímu zastupitelství dne 4. 10. 2017. Doplnění této stížnosti obdržela kárně obviněná dne 10. 10. 2017. O stížnosti obviněného proti usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání rozhodla kárně obviněná až usnesením ze dne 2. 11. 2017 tak, že ji podle § 148 odst. 1 písm. c) trestního řádu zamítla jakou nedůvodnou. V odůvodnění tohoto rozhodnutí bylo omylem uvedeno, že obviněný podal stížnost prostřednictvím svého obhájce, přestože žádného neměl.

[35] Bezprostředně po obdržení tohoto rozhodnutí obviněný sepsal podání ze dne 9. 11. 2017 nazvané jako doplnění stížnosti. V něm uvedl, že jím osobně podaná stížnost zřejmě nebyla doručena, jak vyplývá z odůvodnění usnesení o jejím zamítnutí. Proto žádá o sdělení, jaký obhájce jeho jménem podal opravný prostředek a proč se státní zástupkyně zabývala stížností, kterou nepodepsal. Toto podání obdržela kárně obviněná dne 14. 11. 2017 a nikterak na něho nereagovala.

[36] Dne 6. 10. 2017 obdrželo okresní státní zastupitelství stížnost obviněného proti zamítnutí návrhu na změnu termínu jeho výslechu, který se měl uskutečnit o den dříve. Dne 26. 10. 2017 sepsal policejní orgán zprávu o stavu vyšetřování, v níž uvedl, že trestní stíhání bude pokračovat do dne 26. 2. 2018, kdy se dá předpokládat rozhodnutí ve věci. Státní zástupkyně na uvedenou stížnost obviněného rovněž nereagovala.

[37] Po skončení vyšetřování sepsala státní zástupkyně dne 13. 2. 2018 obžalobu na obviněného J. P. pro přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku, když návrh na její podání obdržela od policejního orgánu dne 25. 1. 2018. Z obsahu obžaloby je přitom zřejmé, že obviněný byl v průběhu vyšetřování vyslechnut a na svoji obhajobu uvedl několik relevantních skutečností.

10) 2 ZT 147/2017

[38] Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Oddělení obecné kriminality, podala dne 26. 3. 2018 pod č. j. KRPS-268734-123/TČ-2016-010371-KL, podnět k podání návrhu na vydání příkazu k zadržení P. J., nar. X, jejíž trestní stíhání pro tři přečiny zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku bylo zahájeno usnesením stejného policejního orgánu z téhož dne. V uvedeném podnětu se uvádí, že u jmenované jsou dány důvody vazby podle § 67 písm. a) a c) trestního řádu, neboť ji nelze předvolat, předvést nebo zadržet a zajistit tak předání usnesení o zahájení trestního stíhání a provedení jejího následného výslechu a dalších navazujících úkonů.

[39] Kárně obviněná obdržela podnět k podání návrhu na vydání příkazu k zadržení dne 27. 3. 2018. Následně dne 28. 5. 2018 sepsal policejní orgán zprávu o stavu vyšetřování bez jakéhokoli obsahu. Vyšetřování mělo být podle § 167 odst. 1 písm. a) trestního řádu ukončeno nejpozději do 26. 5. 2018 a lhůta k jeho skončení nebyla prodloužena.

[40] Na žádnou z těchto skutečností kárně obviněná nereagovala. Až dne 27. 8. 2018 sepsala návrh na vydání příkazu k zadržení P. J., když u ní spatřovala důvod vazby podle § 67 písm. a) trestního řádu. Příkaz k zadržení jmenované vydala soudkyně Okresního soudu v Kladně podle § 76a trestního řádu dne 12. 9. 2018 a k jeho realizaci policejním orgánem došlo o den později.

11) 2 ZT 258/2017

[41] Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Oddělení obecné kriminality, usnesením ze dne 29. 8. 2017, č. j. KRPS-32654-228/TČ-2010-010371-KL, podle § 160 odst. 1 trestního řádu zahájila trestní stíhání V. D., nar. X, státního příslušníka Ukrajiny, pro přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku. Tohoto trestného činu se měl obviněný dopustit tím, že v době od března 2008 do zahájení trestního stíhání, vyjma měsíce března 2008, kdy uhradil částku ve výši 670 Kč, v Kladně, Jesenici, České republice, na Ukrajině ani nikde jinde úmyslně neplnil vyživovací povinnost ke svému nezletilému synovi V. D., nar. X, která mu byla upravena pravomocným rozhodnutím soudu, podle něhož měl přispívat na výživu syna částkou 1.000 Kč měsíčně k rukám matky, přičemž za uvedené období činil dluh na výživném 106.330 Kč, a tímto svým jednáním vystavil matku nezletilého M. Č., nar. X, nebezpečí nouze, neboť ta byla příjemkyní dávek pomoci v hmotné nouzi.

[42] Kárně obviněná dne 20. 12. 2017 vypracovala žádost o mezinárodní právní pomoc na Ukrajinu za účelem doručení usnesení o zahájení trestního stíhání obviněnému, provedení jeho výslechu a vyžádání relevantních informací o jeho osobě. Po obstarání překladu této žádosti a dalších souvisejících listin do ukrajinštiny náměstek okresní státní zástupkyně v Kladně přípisem ze dne 16. 2. 2018 zaslal tyto písemnosti Nejvyššímu státnímu zastupitelství, kterého požádal o jejich doručení příslušným justičním orgánům Ukrajinské republiky.

[43] Státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství však přípisem ze dne 22. 2. 2018, č. j. 1 NZI 279/2018 - 4, vrátila žádost o mezinárodní právní pomoc zpět okresnímu státnímu zastupitelství, neboť ji kvůli závadám nebylo možné odeslat na Ukrajinu. Žádost o mezinárodní justiční spolupráci totiž má být adresována cizozemskému orgánu příslušnému k provedení dožádaných procesních úkonů. Pokud státnímu zástupci není známo, který cizozemský orgán má tyto úkony provést, adresuje žádost „příslušnému justičnímu orgánu“. Není však možné žádost o právní pomoc opatřit adresou Nejvyššího státního zastupitelství České republiky. Požadované úkony je nutno jasně uvést a každý z nich označit zvlášť. Prvním úkonem je doručení usnesení o zahájení trestního stíhání. Je třeba popsat, jak toto doručení má být předáno obviněnému, a potvrzení o převzetí uvést do protokolu o výslechu obviněného nebo na zvláštní protokol, případně zaslat další verzi usnesení, kterou by obviněný podepsal spolu s datem převzetí. Výslech obviněného není možné technicky provést do předloženého protokolu, neboť ten bude jistě učiněn buď v počítači, nebo na psacím stroji. Poučení obviněného, které tvoří samostatnou přílohu, by mělo být zaznamenáno do protokolu, případně předáno k podpisu obviněnému a vráceno. V tomto směru má být proto žádost o mezinárodní justiční spolupráci přepracována.

[44] Kárně obviněná obdržela pokyn k přepracování žádosti o mezinárodní právní pomoc na Ukrajinu dne 1. 3. 2018. Následně jí byla dne 18. 4. 2018 zaslána zpráva o stavu vyšetřování, ve které policejní orgán uvedl, že zbývá vyčkat na výsledky právní pomoci realizované ukrajinskými justičními orgány. Státní zástupkyně však žádost o mezinárodní justiční spolupráci přepracovala až dne 28. 8. 2018.

12) 2 ZT 169/2017

[45] Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Obvodní oddělení Kladno - Kročehlavy, podala dne 24. 7. 2017 pod č. j. KRPS-30038-58/TČ-2017-010311-MH, podnět k podání návrhu na vydání příkazu k zadržení L. Š., nar. X, jehož trestní stíhání pro přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku bylo zahájeno usnesením stejného policejního orgánu ze dne 25. 5. 2017. V uvedeném podnětu se uvádí, že jmenovaný několikrát telefonicky přislíbil, že se dostaví na policejní služebnu za účelem převzetí usnesení o zahájení trestního stíhání, což však nedodržel, nepřijímá telefonní hovory a není možné mu toto usnesení doručit na konkrétní adresu.

[46] Kárně obviněná obdržela podnět k podání návrhu na vydání příkazu k zadržení dne 25. 7. 2017. Policejní orgán urgoval provedení tohoto úkonu ve dnech 2. 11. 2017, 22. 11. 2017 a 14. 3. 2018. Ve dnech 8. 1. 2018 a 10. 4. 2018 byly státní zástupkyni zaslány zprávy o stavu vyšetřování, v nichž policejní orgán uvedl, že po vydání příkazu k zadržení a jeho realizaci bude vyšetřování ukončeno.

[47] Na žádnou z těchto skutečností kárně obviněná nereagovala. Až dne 26. 8. 2018 sepsala návrh na vydání příkazu k zadržení L. Š., když u něho spatřovala důvod vazby podle § 67 písm. a) trestního řádu. Příkaz k zadržení jmenovaného vydala soudkyně Okresního soudu v Kladně podle § 76a trestního řádu dne 12. 9. 2018.

[48] Předložený obsah kopie dozorového spisu neumožňuje ověřit tvrzení navrhovatelky, že státní zástupkyně vůbec spis nedávala na lhůty a administrativa proto do něho zapisovala poštu v její kanceláři, na kterou kárně obviněná nijak nereagovala.

13) 2 ZT 81/2016

[49] Okresní soud v Kladně rozsudkem ze dne 13. 10. 2016, č. j. 1 T 73/2016 - 168, uznal obžalovaného M. B., nar. X, vinným ze spáchání zločinu padělání a pozměnění peněz podle § 233 odst. 2 trestního zákoníku a přečinu podvodu podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku a za tyto trestné činy a sbíhající se přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 1 trestního zákoníku ho odsoudil k souhrnnému podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 36 měsíců se zkušební dobou 60 měsíců za současného vyslovení dohledu nad ním. Současně obžalovaného zprostil obžaloby v části, která mu kladla za vinu spáchání přečinu zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku. Tento rozsudek nabyl právní moci dne 19. 10. 2016.

[50] Dne 31. 1. 2017 obdržela kárně obviněná podnět Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor hospodářské kriminality, ze dne 31. 1. 2017, č. j. KRPS-7455-57/TČ-2016-010083, k podání návrhu soudu na vydání rozhodnutí o zajištěné finanční hotovosti ve výši 1.604 Kč, což bylo požadováno již v návrhu na podání obžaloby ze dne 21. 3. 2016. Návrh na propadnutí bankovky státní zástupkyně učinila i při hlavním líčení dne 13. 10. 2016 ve své závěrečné řeči.

[51] Na uvedený podnět reagovala kárně obviněná až přípisem ze dne 19. 1. 2018, v němž policejnímu orgánu sdělila, že soud k návrhu státní zástupkyně nerozhodl o propadnutí padělané bankovky, která tak bude nadále součástí trestního spisu a následně zaslána České národní bance. Návrh na vydání rozhodnutí o zajištěné finanční hotovosti nebude podán, neboť okresní státní zastupitelství nedisponuje žádným důkazním materiálem, který by ho k tomu opravňoval. Tím považuje věc za skončenou.

[52] Následně policejní orgán podal dne 4. 5. 2018 pod č. j. KRPS-7455-59/TČ-2016-010083 opakovaný podnět k podání návrhu na vydání rozhodnutí o zajištěné finanční hotovosti s tím, že zákonné důvody pro tento úkon sdělil státní zástupkyni při telefonickém hovoru z téhož dne. Na toto podání reagovala kárně obviněná až dne 21. 9. 2018, ve kterém udělila kanceláři pokyn k vyhotovení dotazu na Okresní soud v Kladně, zda a jakým způsobem bylo rozhodnuto o zajištění finančních prostředků ve výši 1.604 Kč.

14) 2 ZT 278/2017

[53] Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Oddělení obecné kriminality, usnesením ze dne 5. 10. 2017, č. j. KRPS-95802-50/TČ-2017-010371-KL, podle § 160 odst. 1 trestního řádu zahájila trestní stíhání V. S., nar. X, státního příslušníka Itálie, pro skutek spočívající v tom, že v době od června 2014 do června 2016 v Kladně, České republice, Itálii, kde se zdržoval, úmyslně neplnil vyživovací povinnost ke svým synům D. S., nar. X, a S. S., nar. X, která mu byla upravena pravomocným rozhodnutím soudu, podle něhož měl přispívat na výživu obou synů částkou 300 Euro měsíčně k rukám matky, přičemž za uvedené období činil dluh na výživném 7.500 Euro na obě děti. Ve výroku tohoto usnesení není označen trestný čin, pro který je obviněný stíhán.

[54] Dne 5. 10. 2017 policejní orgán pod č. j. KRPS-95802-51/TČ-2017-010371-KL, také navrhl podání žádosti o mezinárodní právní pomoc do Italské republiky za účelem doručení usnesení o zahájení trestního stíhání obviněnému, provedení jeho výslechu a vyžádání relevantních informací o jeho osobě.

[55] Kárně obviněná obdržela tento návrh policejního orgánu dne 6. 10. 2017. Ve zprávách o stavu vyšetřování ze dne 3. 12. 2017 a 12. 6. 2018 policejní orgán uvedl, že zbývá vyčkat na výsledky této právní pomoci. Státní zástupkyně však vypravovala žádost o mezinárodní právní pomoc do Italské republiky až dne 25. 8. 2018.

15) 2 ZT 126/2005

[56] Policie České republiky, Okresní ředitelství policie Kladno, Služba kriminální policie a vyšetřování, usnesením ze dne 21. 11. 2005, ČTS: ORKD-1152/KPV-OK-1-2005, podle § 160 odst. 1 trestního řádu zahájila trestní stíhání J. S., nar. X, pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 2 trestního zákona č. 140/1961 Sb. Usnesením státní zástupkyně okresního státního zastupitelství ze dne 30. 6. 2009 bylo toto trestní stíhání přerušeno kvůli neznámému pobytu obviněného. Dalším usnesením ze dne 18. 9. 2015 rozhodla kárně obviněná o pokračování v trestním stíhání.

[57] Kárně obviněná sepsala dne 18. 9. 2015 také žádost o mezinárodní právní pomoc do Velké Británie za účelem doručení usnesení o zahájení trestního stíhání obviněnému a provedení jeho výslechu. Dne 21. 12. 2015 udělila kanceláři pokyn k zaslání přeložené žádosti o mezinárodní justiční spolupráci společně s dalšími souvisejícími listinami příslušnému britskému justičnímu orgánu.

[58] Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Oddělení obecné kriminality, podala dne 4. 12. 2017 pod č. j. ORKD-6163-257/TČ-2007-71-KL zprávu o stavu vyšetřování, v níž uvedla, že vyčkává na výsledek mezinárodní právní pomoci a pak o věci rozhodne.

[59] Kárně obviněná obdržela toto podání policejního orgánu dne 5. 12. 2017 a od této doby až do dne 28. 8. 2018 na něho nereagovala a neprováděla ani prověrky věci, ačkoliv tak měla podle § 167 odst. 3 trestního řádu postupovat. Usnesením ze dne 26. 9. 2018 pak podle § 172 odst. 1 písm. d) trestního řádu trestní stíhání obviněného J. S. zastavila kvůli jeho promlčení, k němuž došlo dne 18. 9. 2018.

16) 2 ZT 120/2016

[60] Okresní soud v Kladně trestním příkazem ze dne 24. 6. 2016, č. j. 5 T 99/2016 - 76, uznal obviněného L. G., nar. X, vinným ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku a odsoudil ho k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců se zkušební dobou v trvání dvou roků. Tento trestní příkaz nabyl právní moci dne 20. 7. 2016.

[61] Na den 2. 11. 2017 nařídil Okresní soud v Kladně veřejné zasedání za účelem rozhodnutí o zkušební době podmíněného odsouzení, jež se uskutečnilo bez účasti státní zástupkyně Mgr. M. Š., která spis dala na lhůtu do 15. 12. 2017. Následně byla věc přidělena kárně obviněné, která dne 16. 7. 2018 učinila záznam do spisu, v němž uvedla, že k osvědčení odsouzeného ve zkušební době podmíněného trestu odnětí svobody by mělo dojít ze zákona dne 20. 7. 2019.

[62] Dále státní zástupkyně dne 16. 7. 2018 požádala o sdělení termínu dalšího veřejného zasedání, které následně okresní soud nařídil na den 2. 8. 2018. V jeho průběhu kárně obviněná navrhla prodloužení lhůty podmíněného odsouzení, což Okresní soud v Kladně akceptoval. Jeho usnesením ze dne 2. 8. 2018, č. j. 5 T 99/2016 - 138, které nabylo právní moci téhož dne, byla tedy podle § 83 odst. 1 písm. b) trestního zákoníku odsouzenému L. G. zkušební doba, stanovená mu trestním příkazem ze dne 24. 6. 2016, č. j. 5 T 99/2016 - 76, na dobu dvou roků, prodloužena o jeden rok.

17) 2 ZT 218/2016

[63] Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Kladně JUDr. K. S., usnesením ze dne 2. 9. 2016 podle § 307 odst. 1 trestního řádu podmíněně zastavila trestní stíhání obviněného P. P., nar. X, pro dva přečiny zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku, kterých se měl obviněný dopustit tím, že v době od ledna 2011 do srpna 2011 a v době od září 2012 do listopadu 2014, vyjma částek 1.800 Kč zaslaných v prosinci 2012, dubnu 2013 a květnu 2013, v Kladně ani jinde záměrně neplnil vyživovací povinnost ke svému synovi J. P., nar. X, která mu byla upravena pravomocným rozhodnutím soudu, podle něhož měl přispívat na výživu syna částkou 1.800 Kč měsíčně k rukám matky, aniž by mu v placení tohoto výživného cokoli bránilo, přičemž za uvedená období dluhy na výživném činily 14.400 Kč a 43.200 Kč. Podle § 307 odst. 3 byla obviněnému stanovena zkušební doba v trvání patnácti měsíců a podle odstavce šestého téhož ustanovení mu bylo uloženo, aby v průběhu této zkušební doby uhradil dle svých sil dlužné výživné.

[64] Toto usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání nabylo právní moci dne 23. 9. 2016 a stanovená zkušební doba tak uplynula dne 23. 12. 2017. V jejím průběhu si kárně obviněná ve dnech 18. 4. 2017 a 30. 11. 2017 vyžádala od Magistrátu města Kladna a příslušného policejního útvaru zprávy o pověsti obviněného a dne 30. 11. 2017 u policejního orgánu také ověřovala, zda obviněný uhradil dlužné výživné.

[65] Ze zpráv Magistrátu města Kladna i příslušného kladenského policejního útvaru vyplývalo, že proti obviněnému nebylo ve zkušební době podmíněného zastavení trestního stíhání vedeno přestupkové řízení a jiné skutečnosti vztahující se k jeho osobě nebyly známy. Dne 28. 12. 2017 obdržela kárně obviněná od policejního orgánu zprávu, v níž se uvádí, že obviněný uhradil část dluhu na výživném ve výši 21.400 Kč a matce stále doplácí zbytek dluhu, když jí nyní každý měsíc zasílá částku 2.800 Kč. Dále si kárně obviněná opatřila opis z evidence rejstříku trestů, kde neměl obviněný žádný další záznam.

[66] Následně až dne 16. 7. 2018 kárně obviněná zadala kanceláři pokyn k vyžádání další zpráv o pověsti obviněného a o způsobu úhrady dlužného výživného. O čtyři dny později jí byl udělen okresní státní zástupkyní písemný pokyn, že je zbytečné vyžadovat novou zprávu o pověsti obviněného a naopak již dávno mělo být ověřeno, zda obviněný plní či zaviněně neplní uložené omezení. Dále okresní státní zástupkyně připomněla, že lhůta, do níž lze rozhodnout o případném pokračování trestního stíhání obviněného, končí v prosinci 2018. Policejní orgán ve zprávě, kterou kárně obviněná obdržela dne 3. 8. 2018, sdělil, že obviněný nyní hradí dluh na výživném pravidelně a každý měsíc zasílá matce částku 2.800 Kč.

[67] Usnesením ze dne 21. 9. 2018 kárně obviněná podle § 308 odst. 1 trestního řádu rozhodla o tom, že se obviněný P. P. ve zkušební době podmíněného zastavení trestního stíhání osvědčil. V odůvodnění tohoto usnesení se uvádí, že obviněný vedl během zkušební doby řádný život, dlužné výživné částečně uhradil a dále pravidelně každý měsíc hradí.

18) 2 ZT 347/2016

[68] Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Služba kriminální policie a vyšetřování, Oddělení obecné kriminality, usnesením ze dne 7. 10. 2016, č. j. KRPS-254094-83/TČ-2015-010371-KL, podle § 160 odst. 1 trestního řádu zahájila trestní stíhání obviněného M. L., nar. X, pro přečin neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru podle § 208 odst. 1 trestního zákoníku. Tohoto trestného činu se měl obviněný dopustit tím, že i po převzetí řádné výpovědi z nájmu bytu č. 193/4 v obci X, okres Kladno, od 1. 5. 2016 i nadále bez platné nájemní smlouvy či majetkových práv užíval tento byt ke svým účelům, čímž jeho majiteli J. K., nar. X, způsobil újmu spočívající v nemožnosti užívat jeho majetek k vyřešení svých bytových potřeb.

[69] Předložený obsah kopie dozorového spisu neumožňuje ověřit tvrzení navrhovatelky, že před doručením usnesení o zahájení trestního stíhání ze dne 7. 10. 2016 byla do spisu založena řada nijak nezažurnalizovaných písemností.

[70] Dne 11. 11. 2016 obdržela kárně obviněná žádost státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Praze o podání zprávy o stavu řízení a provedených úkonech. Dne 30. 11. 2016 jí byl doručen spis s návrhem na podání obžaloby, který policejnímu orgánu dne 21. 12. 2016 vrátila zpět k došetření. Přípisem ze dne 22. 12. 2016 pak nadřízenému státnímu zastupitelství podala zprávu o stavu trestního řízení. Obžalobu na obviněného M. L. vypracovala státní zástupkyně dne 28. 2. 2017

[71] Následně Okresní soud v Kladně rozsudkem ze dne 4. 4. 2017, č. j. 26 T 27/2017 - 164, uznal obžalovaného vinným ze spáchání dvou přečinů neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru podle § 208 odst. 1 trestního zákoníku a odsoudil ho k úhrnnému podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců se zkušební dobou v trvání třiceti měsíců. Současně mu uložil povinnost zdržet se neoprávněného zásahu do vlastnictví poškozeného J. K. k předmětnému bytu a ve lhůtě 15 dnů od právní moci rozsudku tento byt a prostory k němu přináležející vyklidit a opustit.

[72] Krajský soud v Praze však usnesením ze dne 15. 8. 2017, č. j. 13 To 302/2017 - 203, k odvolání obžalovaného i státní zástupkyně podle § 258 odst. 1 písm. a) trestního řádu napadený rozsudek zrušil a podle § 260 trestního řádu věc vrátil státnímu zástupci k došetření. V odůvodnění tohoto usnesení odvolací soud uvedl, že ačkoliv bylo obžalovanému řádně sděleno obvinění pro skutek podrobně popsaný v usnesení o zahájení trestního stíhání ze dne 7. 10. 2016, kterého se měl dopouštět od 1. 5. 2016, okresní soud časově vymezil páchání trestné činnosti již od 1. 5. 2014. Je přitom otázkou, proč byla na obžalovaného podána obžaloba pro skutek vymezený rovněž dnem 1. 5. 2014 a proč na tomto datu setrvala státní zástupkyně i u hlavního líčení. Podání obžaloby pro skutek zcela odlišně časově vymezený přitom představuje závažné procesní pochybení, které nelze v soudním řízení zhojit, a proto byla věc vrácena až do stádia přípravného řízení. Úkolem orgánů přípravného řízení bude precizně specifikovat, zda, jakým způsobem a zejména v jakém časovém období se obžalovaný dopustil jednání spočívající buď v neoprávněném užívání předmětného bytu, nebo v neoprávněném bránění oprávněné osobě v jeho užívání. Navíc je nutné upozornit, že v dané trestní věci byla obžaloba podána pro přečin neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru podle § 208 odst. 2 trestního zákoníku, ačkoli obvinění bylo sděleno pro přečin neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru podle § 208 odst. 1 trestního zákoníku a na změnu právní kvalifikace nebyl obžalovaný státní zástupkyní upozorněn.

[73] Zrušující usnesení odvolacího soudu obdržela kárně obviněná dne 6. 9. 2017. Téhož dne udělila kanceláři pokyn k založení spisu na lhůtu do 23. 9. 2017 s tím, že věc vyřídí po návrhu z dovolené. Tu však policejnímu orgánu podle § 174 odst. 2 písm. d) trestního řádu vrátila k došetření s příslušnými pokyny až přípisem ze dne 17. 7. 2018, v němž současně prodloužila lhůtu ke skončení vyšetřování do dne 20. 8. 2018.

19) ZM 312/2017

[74] Okresní prokurátor ve Veľkém Krtíši, Slovenská republika, zaslal okresnímu státnímu zastupitelství žádost o přijetí trestního oznámení ze dne 15. 12. 2017, zn. Pnm 47/17/6610-5. V této žádosti se uvádí, že proti A. K., nar. X, je vedeno trestní stíhání pro přečin zanedbání povinné výživy podle § 207 odst. 1, odst. 3 písm. b) slovenského trestního zákona, kterého se měla podezřelá dopustit tím, že v době od 1. 9. 2018 do současnosti v Kladně ani na jiných přesně nezjištěných místech neplnila vyživovací povinnost ke svému synovi D. M., nar. X, která jí byla upravena pravomocným rozhodnutím soudu, podle něhož měla přispívat na výživu syna částkou 23,30 Euro měsíčně k rukám M. V., nar. X přičemž za uvedené období dluh na výživném činil 2.423,20 Euro. Dožadující orgán dále uvedl, že podezřelá žije v České republice od roku 2008, uvedeného skutku se dopouštěla na jejím území, předmětné trestní oznámení tedy může vést k trestnímu stíhání českými orgány, a proto se žádá o jeho přijetí.

[75] Žádost o přijetí trestního oznámení obdržela kárně obviněná dne 27. 12. 2017. Následně dne 24. 1. 2018 učinila dotaz na Magistrát města Kladna, zda se podezřelá zdržuje na adrese uvedené v žádosti slovenského justičního orgánu a zda je na ní hlášena k trvalému pobytu. V odpovědi ze dne 13. 2. 2018 se uvádí, že jmenovaná na této adrese není hlášena k trvalému pobytu a není známo, zda se na ní zdržuje. Dne 16. 3. 2018 se státní zástupkyně dotázala také policejního orgánu, zda se podezřelá zdržuje na adrese uvedené v žádosti o převzetí trestního oznámení. Policejní orgán provedl šetření pobytu jmenované, z něhož vyplývá, že se zdržuje na této adrese již delší dobu, má zde poštovní schránku, uvedla telefonní kontakt a bylo jí uděleno povolení k pobytu.

[76] Toto sdělení policejního orgánu obdržela kárně obviněná dne 5. 4. 2018. Ve dnech 13. 4. 2018 a 20. 6. 2018 jí byly zaslány urgence, v nichž slovenský justiční orgán žádá o sdělení, zda již bylo trestní oznámení přijato, případně o uvedení důvodů, které brání ve věci rozhodnout.

[77] Teprve až dne 31. 8. 2018 vydala státní zástupkyně rozhodnutí o převzetí trestní věci z ciziny, které bylo vydáno podle § 447 odst. 2 trestního řádu.

20) ZM 303/2018

[78] Okresní prokurátorka v Trnavě, Slovenská republika, zaslala okresnímu státnímu zastupitelství žádost o přijetí trestního oznámení ze dne 19. 2. 2018, zn. Pnm 28/18/2207-2. V této žádosti se uvádí, že podle dosavadních zjištění Š. K., nar. X, spáchal přečin zanedbání povinné výživy podle § 207 odst. 1, odst. 3 písm. b) slovenského trestního zákona, kterého se měl podezřelý dopustit tím, že v době od listopadu 2011 do současnosti v Trnavě ani jinde neplnil vyživovací povinnost ke svému synovi D. K., nar. X, která mu byla upravena pravomocným rozhodnutím českého soudu, podle něhož měl přispívat na výživu syna částkou 3.500 Kč měsíčně k rukám matky s trvalým bydlištěm v Trnavě, přičemž za uvedené období dluh na výživném činil nejméně 3.065,08 Euro. Dožadující orgán dále uvedl, že podezřelý je českým státním příslušníkem, na území Slovenské republiky není hlášen k žádnému pobytu ani se zde obvykle nezdržuje. Skutek měl být spáchán na Slovensku i v České republice.

[79] Žádost o přijetí trestního oznámení obdržela kárně obviněná dne 2. 3. 2018. Následně dne 16. 3. 2018 učinila dotaz na Magistrát města Kladna, zda je podezřelý hlášen k trvalému pobytu na adrese uvedené v žádosti slovenského justičního orgánu a zda se na ní zdržuje. V odpovědi ze dne 3. 4. 2018 se uvádí, že jmenovaný je na této adrese hlášen k trvalému pobytu a není známo, zda se na ní zdržuje.

[80] Toto sdělení policejního orgánu obdržela kárně obviněná dne 3. 4. 2018. Teprve až dne 31. 8. 2018 vydala státní zástupkyně rozhodnutí o převzetí trestní věci z ciziny, které bylo vydáno podle § 447 odst. 2 trestního řádu.

21) 1 ZN 294/2017

[81] Okresní státní zastupitelství obdrželo dne 23. 10. 2017 od Okresního soudu v Kladně podnět k zahájení trestního stíhání pro neplacení výživného, který byl učiněn na základě předchozího trestního oznámení T. K., nar. X. Kárně obviněná přípisem ze dne 1. 11. 2017 toto trestní oznámení postoupila policejnímu orgánu k prověření podle § 158 odst. 3 trestního řádu s tím, že se jedná o podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy podle § 196 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit podezřelý H. T. N., nar. X. Téhož dne státní zástupkyně informovala o postoupení věci oznamovatelku. Následně se dne 25. 1. 2018 dotázala policejního orgánu na stav prověřování.

[82] Okresní státní zástupkyně v Kladně udělila kárně obviněné dne 22. 5. 2018 písemný pokyn. V něm se dotázala, proč má kárně obviněná spis od 10. 2. 2018 u sebe bez jakéhokoliv úkonu, zda se zabývala skutečností, že je podezřelý již déle než dva roky prověřován pro podezření z trestného činu podle § 196 trestního zákoníku, a v kladném případě proč nebyly obě věci spojeny ke společnému řízení. Na tento pokyn reagovala kárně obviněná až dne 31. 8. 2018, ve kterém uložila kanceláři povinnost připojit spis k jiné věci, ve které je vedeno trestní řízení.

22) 1 ZN 306/2017

[83] Okresní státní zastupitelství obdrželo dne 30. 10. 2017 od Magistrátu města Kladna podnět k zahájení trestního stíhání pro neplnění vyživovací povinnosti. Kárně obviněná přípisem ze dne 2. 1. 2018 tento podnět postoupila policejnímu orgánu k prověření podle § 158 odst. 3 trestního řádu s tím, že se jedná o podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy podle § 196 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit podezřelý J. L., nar. X. Téhož dne státní zástupkyně informovala o postoupení věci oznamovatele.

[84] Okresní státní zástupkyně v Kladně udělila kárně obviněné dne 22. 5. 2018 písemný pokyn. V něm se dotázala, proč má kárně obviněná spis od 10. 2. 2018 u sebe bez jakéhokoliv úkonu, ačkoli již dne 12. 1. 2018 byly zahájeny úkony trestního řízení a spis 1 ZN měl tak být připojen k příslušnému spisu v rejstříku 2 ZN. Na tento pokyn reagovala kárně obviněná až dne 31. 8. 2018, ve kterém uložila kanceláři povinnost připojit spis k věci vedené pod sp. zn. 2 ZN 69/2018, v níž bylo vedeno předmětné prověřování ukončené odložením věci podle § 159a odst. 1 trestního řádu.

23) 2 ZN 1195/2017

[85] Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Oddělení obecné kriminality, podle § 158 odst. 3 trestního řádu zahájila dne 18. 9. 2017 úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 148 odst. 1 trestního zákoníku, o čemž sepsala záznam pod č. j. KRPS-287992-4/TČ-2017-010371-KL. Tohoto trestného činu se měl dopustit neznámý pachatel z řad personálu Domova se zvláštním režimem Centrin CZ s.r.o. tím, že v dosud neupřesněné době zanedbával péči o klienty F. S., nar. X, a M. V., nar. X, kteří měli diagnostikovou stařeckou demenci a byli odkázáni na pomoc dalších osob, když jim opakovaně nepodával jídlo a pití, v důsledku čehož se u poškozeného F. S. zhoršil zdravotní stav do té míry, že se stal imobilním, apatickým a došlo u něho k rozvoji dekubitů na dolních končetinách a u poškozené M. V. se projevila dehydratace.

[86] Následně policejní orgán vypracoval zprávu o stavu prověřování ze dne 24. 11. 2017, opatření ze dne 1. 2. 2018 o přibrání Fakultní nemocnice Olomouc k podání znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví neurologie, ošetřovatelství, za účelem posouzení zdravotního stavu poškozených a návrh na prodloužení lhůty prověřování ze dne 1. 2. 2018, které kárně obviněná neopatřila žádným záznamem ani na ně nereagovala.

[87] V dalším návrhu na prodloužení lhůty prověřování ze dne 5. 4. 2018 se policejní orgán zmínil o tom, že Fakultní nemocnice Olomouc zaslala opatření o přibrání znalce zpět s tím, že k tomuto úkonu není příslušná, přičemž se zatím nepodařilo zajistit znalce, který by byl ochoten a schopen znalecký posudek zpracovat. V návaznosti na tento návrh si kárně obviněná dne 17. 4. 2018 vyžádala zaslání spisového materiálu, který jí byl doručen o tři dny později se zprávou o stavu prověřování, avšak ani poté neučinila ve věci žádný úkon. Stejně tak nereagovala na další návrhy na prodloužení lhůty prověřování ze dne 29. 5. 2018 a 30. 7. 2018. V návrhu ze dne 17. 4. 2018 a 29. 5. 2018 se přitom policejní orgán zmínil o tom, že zbývá provést znalecký posudek, který by mohla vyhotovit Geriatrická klinika Vojenské fakultní nemocnice v Praze.

[88] Dne 3. 9. 2018 státní zástupkyně vypracovala záznam o prověrce spisového materiálu, v němž nejprve vyjmenovala provedené úkony a uvedla, že bude nezbytné ustanovit znalce, který na základě lékařské dokumentace, dostupných zpráv domovů seniorů a spisového materiálu posoudí, zda se strany Domova se zvláštním režimem Centrin CZ s.r.o. došlo během pobytu poškozených nesprávnou péčí ke spáchání přečinu ublížení na zdraví podle § 148 odst. 1 trestního zákoníku. Současně kárně obviněná prodloužila lhůtu prověřování do 1. 12. 2018.

24) 2 ZN 868/2011

[89] Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Obvodní oddělení Kladno - venkov, podle § 158 odst. 3 trestního řádu zahájila dne 16. 6. 2011 úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku, o čemž sepsala záznam pod č. j. KRPS-19794-5/TČ-2011-010320. Tohoto trestného činu se měl dopustit podezřelý F. K., nar. X, tím, že v době od 15. 10. 2009 do 16. 6. 2011 neplnil vyživovací povinnost ke svému synovi F. K., nar. X, která mu byla upravena pravomocným rozhodnutím soudu, podle něhož měl přispívat na výživu syna částkou 700 Kč měsíčně k rukám matky, přičemž za uvedené období dluh na výživném činil 14.600 Kč.

[90] Následně policejní orgán podal okresnímu státnímu zastupitelství návrh ze dne 19. 9. 2016, č. j. KRPS-19794-174/TČ-2011-010320-ES, na podání žádosti o mezinárodní právní pomoc do Velké Británie. V tomto návrhu se uvádí, že prověřovaný nebyl doposud vyslechnut, neboť nebyl vypátrán jeho pobyt. Na základě záznamu v Schengenském informačním systému se však podařilo od podezřelého získat kontaktní adresu v Manchesteru. Proto má být o provedení výslechu poškozeného požádán příslušný britský justiční orgán.

[91] Kárně obviněná obdržela návrh na podání žádosti o mezinárodní justiční spolupráci dne 20. 9. 2016. Ve dnech 6. 12. 2016 a 7. 6. 2017 podal policejní orgán návrhy na prodloužení lhůty prověřování, ve kterých uvedl, že vyčkává na vyřízení mezinárodní právní pomoci. Tu státní zástupkyně vypracovala až dne 13. 8. 2017, v němž rovněž sepsala záznam o prověrce spisového materiálu.

[92] Po obdržení odpovědi od britského justičního orgánu, k čemuž došlo dne 29. 12. 2017, kárně obviněná dne 1. 2. 2018 přibrala tlumočnici k překladu této písemnosti z anglického jazyka, který byl vyhotoven dne 20. 2. 2018. Z něho vyplývá, že britský justiční orgán nemohl žádosti o mezinárodní právní pomoc vyhovět, neboť otázky, které měly být podezřelému položeny, nebyly obsaženy v zaslaných dokumentech. Dne 9. 3. 2018 udělila státní zástupkyně pokyn k zaslání příslušných listin Krajskému státnímu zastupitelství v Praze za účelem proplacení tlumočného.

[93] Dne 1. 2. 2018 státní zástupkyně prodloužila lhůtu prověřování do dne 1. 8. 2018. V návrhu na další prodloužení lhůty prověřování se uvádí, že jelikož podezřelý nebyl ve Velké Británii vyslechnut, nemá smysl vyčkávat na výsledek mezinárodní právní pomoci, a proto bude spis zaslán příslušnému policejnímu orgánu k zahájení trestního stíhání F. K. jako uprchlého.

[94] Následně okresní státní zástupkyně zaslala britskému justičnímu orgánu přípis ze dne 24. 8. 2018, v němž uvedla, že otázky, které měly být podezřelému při výslechu položeny, se nacházely na druhé straně prvního listu žádosti. Znovu se tedy zasílá překlad původní žádosti o mezinárodní právní pomoc ze dne 13. 8. 2017, která obsahuje seznam těchto otázek.

[95] Předložený obsah kopie dozorového spisu neumožňuje ověřit tvrzení navrhovatelky, že byl spis značně neuspořádaný a nebyly v něm očíslovány a zažurnalizovány některé písemnosti.

25) 2 ZN 1154/2017

[96] Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Obvodní oddělení Kladno - venkov, podle § 158 odst. 3 trestního řádu zahájila dne 8. 9. 2017 úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku, o čemž sepsala záznam pod č. j. KRPS-282610-4/TČ-2017-010320. Tohoto trestného činu se měl dopustit podezřelý O. P. nar. X, tím, že v době od 15. 12. 2016 do 8. 9. 2017, vyjma ledna a března 2017, kdy na výživné přispíval poměrnou částkou, neplnil vyživovací povinnost ke své dceři R. Š., nar. X, která mu byla upravena pravomocným rozhodnutím soudu, podle něhož měl přispívat na výživu dcery částkou 2.500 Kč měsíčně k rukám matky, přičemž za uvedené období dluh na výživném činil 21.500 Kč.

[97] Dne 7. 11. 2017 policejní orgán vypracoval zprávu o stavu prověřování, ve které uvedl, že prověřování bude prováděno do dne 10. 1. 2018, kdy se dá předpokládat rozhodnutí ve věci. Kárně obviněná dne 22. 1. 2018 učinila dotaz na stav prověřování a dne 13. 3. 2018 vyzvala policejní orgán ke sdělení důvodu zahájení úkonů trestního řízení pro neplnění vyživovací povinnosti za stejnou dobu, která je řešena v jiné trestní věci. Dne 27. 8. 2018 pak vypracovala záznam, ve kterém uvedla, že s ohledem na podání obžaloby ze dne 30. 6. 2018 ve věci vedené pod sp. zn. 2 ZT 175/2016, která se vztahuje ke skutku uvedenému v záznamu o zahájení úkonů trestního řízení, bude trestní spis připojen k této trestní věci. V obžalobě, kterou sepsala kárně obviněná dne 30. 6. 2018, bylo obviněnému O. P. kladeno za vinu neplnění vyživovací povinnosti k nezletilé dceři za dobu od července 2014 do února 2018, která se tak zčásti překrývá s obdobím neplacení výživného uvedeným ve zmíněném záznamu o zahájení úkonů trestního řízení ze dne 8. 9. 2017.

26) 2 ZN 276/2011

[98] Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Služba kriminální policie a vyšetřování, Oddělení obecné kriminality, podle § 158 odst. 3 trestního řádu zahájila dne 23. 2. 2011 úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku, o čemž sepsala záznam pod č. j. KRPS-6216-3/TČ-2011-010371. Tohoto trestného činu se měla dopustit podezřelá P. H., nar. X, tím, že v době od 1. 6. 2000 do 23. 2. 2011 v Kladně ani nikde jinde neplnila vyživovací povinnost ke svým nezletilým dětem V. H., nar. X, a P. H., nar. X, která jí byla upravena pravomocným rozhodnutím soudu, podle něhož měla přispívat na výživu syna částkou 500 Kč měsíčně a na výživu dcery částkou 500 Kč měsíčně k rukám J. V., nar. X, přičemž za uvedené období dluh na výživném na obě nezletilé děti činil 128.000 Kč.

[99] Kárně obviněná obdržela od policejního orgánu dne 20. 3. 2018 kopii spisové dokumentace a o sedm dní později i návrh na prodloužení lhůty prověřování do 30. 9. 2018. V něm se uvádí, že se do současné doby nepodařilo získat poznatky o současném pobytu a výskytu podezřelé a nemohlo jí tak být předáno usnesení o zahájení trestního stíhání a proveden její výslech. Po jmenované se nadále intenzivně pátrá všemi dostupnými prostředky, včetně spolupráce s Interpolem a dalšími složkami, avšak prozatím bez výsledku. Dne 29. 8. 2018 státní zástupkyně sepsala záznam o prověrce spisového materiálu, v němž prodloužila lhůtu prověřování do 1. 12. 2018 a uvedla, že nadále bude nezbytné pátrat všemi dostupnými prostředky po pobytu podezřelé.

27) 2 ZN 903/2017

[100] Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Obvodní oddělení Kladno, podle § 158 odst. 3 trestního řádu zahájila dne 17. 7. 2017 úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku, o čemž sepsala záznam pod č. j. KRPS-227558-7/TČ-2017-010314. Tohoto trestného činu se měl dopustit podezřelý D. S., nar. X, tím, že v době od prosince 2016 do zahájení úkonů trestního řízení, vyjma měsíce prosinec 2016 a leden 2017, kdy zaplatil na výživném částky 1.000 Kč a 600 Kč, v Kladně ani nikde jinde neplnil vyživovací povinnost ke svému synovi S. S., nar. X, která mu byla upravena pravomocným rozhodnutím soudu, podle něhož měl přispívat na výživu syna částkou 2.000 Kč měsíčně k rukám matky, přičemž za uvedené období dluh na výživném činil 14.400 Kč. V záznamu o zahájení úkonů trestního řízení se dále uvádí, že spisový materiál bude postoupen místně příslušnému policejnímu útvaru v Ostrově, okres Karlovy Vary.

[101] Tuto listinu obdržela kárně obviněná dne 18. 7. 2017, spis založila na lhůtu do 25. 9. 2017 a tohoto dne se dotázala na stav prověřování. Až dne 24. 9. 2018 státní zástupkyně učinila písemný záznam do spisu, v němž se uvádí, že téhož dne jí vedoucí kanceláře Okresního státního zastupitelství Karlovy Vary telefonicky sdělila, že pro uvedený skutek byla na obviněného D. S. podána obžaloba a věc již byla ukončena rozsudkem soudu. Proto kárně obviněná dne 24. 9. 2018 udělila také pokyn kanceláři k zaslání dozorového spisu Okresnímu státnímu zastupitelství Karlovy Vary k založení do jeho příslušného spisu s tím, že věc je již pravomocně skončena a za pozdní odeslání se omlouvá.

28) 2 ZN 1093/2017

[102] Policie České republiky, Obvodní ředitelství policie Praha I, Vnější služba, místní oddělení Letná, podle § 158 odst. 3 trestního řádu zahájila dne 18. 8. 2017 úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 1 trestního zákoníku, o čemž sepsala záznam pod č. j. KRPA-299643-7/TČ-2017-001121. Tohoto trestného činu se měl dopustit neznámý pachatel tím, že dne 18. 8. 2017 v době od 18.50 hodin do 19.10 hodin v obci Tuchlovice, na ulici Náměstí 615, na benzínové čerpací stanici EuroOil odcizil z tankovacího stojanu volně odloženou koženou peněženku poškozené M. H., nar. X, s občanským průkazem, řidičským průkazem, platební kartou UniCredit Bank, průkazem zdravotní pojišťovny, průkazem cestovního pojištění, pěti věrnostními kartami do nákupních center a hotovostí, čímž poškozené způsobil škodu v celkové výši 1.500 Kč. Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 7 následně z důvodu místní příslušnosti postoupilo spis Okresnímu státnímu zastupitelství v Kladně k výkonu dalšího dozoru.

[103] Kárně obviněná obdržela postoupenou věc dne 28. 8. 2017. Následně jí bylo dne 5. 9. 2017 doručeno opatření kladenského policejního útvaru o odevzdání věci k projednání přestupku s odkazem na výši škody, kvůli níž jednání uvedené v záznamu o zahájení úkonů trestního řízení nenaplňuje znaky skutkové podstaty přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 1 trestního zákoníku, avšak mohlo by se jednat o přestupek proti majetku podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Přípisem ze dne 14. 9. 2017 si státní zástupkyně vyžádala zaslání spisu policejního orgánu, kterému zároveň sdělila, že nesouhlasí s odevzdáním věci k projednání přestupku, neboť pro takový postup prozatím neshledává žádný důvod. Z obsahu opatření o odevzdání věci totiž vyplývá, že není vůbec doloženo spáchání jakéhokoliv deliktu neznámým pachatelem. Poškozená totiž po vystoupení z vozidla odložila svou peněženku na střechu vozidla a poté s ním odjela, jak vyplývá z kamerového záznamu. Nepodařilo se přitom zjistit, co se s peněženkou včetně v ní obsažených platebních karet stalo, a proto nelze spekulovat, že se jí někdo zmocnil, když je zrovna tak možný její pád při jízdě vozidla a následné znehodnocení, včetně platebních karet.

[104] Policejní orgán zaslal kárně obviněné požadovaný spisový materiál dne 29. 9. 2017. Teprve až dne 16. 7. 2018 státní zástupkyně udělila policejnímu orgánu pokyn, aby věc nekvalifikoval ani jako přestupek, neboť když poškozená z benzínové čerpací stanice odjížděla, nacházela se peněženka stále na jejím vozidle a není známo, zda, případně kdy a kde z něho spadla. Teoreticky není vyloučena ani varianta, že vozidlo pouze popojelo a pak řidič nebo poškozená sundali peněženku sami. Dne 20. 7. 2018 však učinila okresní státní zástupkyně písemný záznam o nesprávnosti tohoto pokynu, neboť pokud si někdo přisvojí, byť i nálezem, peněženku s platební kartou, trvá podezření ze spáchání přečinu podle § 234 odst. 1 trestního zákoníku. Věc měla být proto správně odložena z důvodu, že se nepodařilo zjistit pachatele.

29) 2 ZN 1244/2017

[105] Kladenský policejní útvar podle § 158 odst. 3 trestního řádu zahájil dne 27. 9. 2017 pod sp. zn. KRPS-303484/TČ-2017-010311 úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinů krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 1 trestního zákoníku, kterých se měl dopustit neznámý pachatel.

[106] Záznam o zahájení úkonů trestního řízení byl okresnímu státnímu zastupitelství doručen dne 2. 10. 2017. Teprve až dne 16. 7. 2018 učinila kárně obviněná písemný záznam do dozorového spisu, v němž uvedla, že podle sdělení Policie České republiky, Obvodního oddělení Kladno - Kročehlavy, byla trestní věc dne 29. 9. 2017 postoupena Místnímu oddělení policie Letná, Praha 7. Proto státní zástupkyně dne 16. 7. 2018 postoupila obsah dozorového spisu místně příslušnému Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 7.

30) 2 ZN 1385/2017

[107] Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Obvodní oddělení Kladno, podle § 158 odst. 3 trestního řádu zahájila dne 29. 10. 2017 úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku, o čemž sepsala záznam pod č. j. KRPS-337684-8/TČ-2017-010314. Tohoto trestného činu se měl dopustit podezřelý T. Š., nar. X, tím, že v době od 1. 2. 2017 do 28. 10. 2017 v Kladně ani nikde jinde neplnil vyživovací povinnost ke svému synovi D. Š., nar. X, která mu byla upravena pravomocným rozhodnutím soudu, podle něhož měl přispívat na výživu syna částkou 2.500 Kč měsíčně k rukám matky, přičemž za uvedené období dluh na výživném činil 20.000 Kč.

[108] Následně policejní orgán podal okresnímu státnímu zastupitelství návrh ze dne 11. 12. 2017, č. j. KRPS-337684-23/TČ-2017-010314, na podání žádosti o mezinárodní právní pomoc do Slovenské republiky, kde se podezřelý v této době zdržoval, a to za účelem provedení jeho výslechu. Kárně obviněná obdržela tento návrh dne 11. 12. 2017 a na základě její žádosti jí policejní orgán předložil dne 23. 1. 2018 spisový materiál. Žádost o mezinárodní právní pomoc do Slovenské republiky však kárně obviněná sepsala až dne 24. 8. 2018.

31) 2 ZN 1492/2017

[109] Kladenský policejní útvar podle § 158 odst. 3 trestního řádu zahájil dne 19. 11. 2017 pod sp. zn. KRPS-360900/TČ-2017-010317 úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinů krádeže podle § 205 odst. 1 písm. d) trestního zákoníku a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 1 trestního zákoníku, kterých se měl dopustit neznámý pachatel. Téhož dne věc postoupil Místnímu oddělení policie Praha 1.

[110] Záznam o zahájení úkonů trestního řízení byl okresnímu státnímu zastupitelství doručen dne 20. 11. 2017. Teprve až dne 16. 7. 2018 kárně obviněná postoupila obsah dozorového spisu místně příslušnému Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1 s tím, že se omlouvá za opožděné postoupení, k němuž došlo v důsledku závad v její práci.

32) 2 ZN 3/2018

[111] Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Obvodní oddělení Kladno, usnesením ze dne 20. 2. 2018, č. j. KRPS-397732-21/TČ-2017-010314, podle § 159a odst. 5 trestního řádu odložila věc podezření ze spáchání přečinu krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b) trestního zákoníku, kterého se měl dopustit neznámý pachatel tím, že dne 28. 12. 2017 v době od 13.00 hodin do 21.03 hodin v Kladně, ulice Vančurova, v budově oblastní nemocnice vypáčil zámek mincovníku tří nápojových automatů, odkud odcizil finanční hotovosti v celkové výši 3.080 Kč a způsobil škodu ve výši 3.750 Kč poškozením přístrojů, neboť se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání.

[112] Toto usnesení bylo doručeno okresnímu státnímu zastupitelství dne 20. 2. 2018 a kárně obviněná dala kanceláři pokyn k vyznačení odložení věci a k založení spisu až dne 16. 7. 2018.

33) 3 ZN 242/2013

[113] Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Obvodní oddělení Kladno, podle § 158 odst. 3 trestního řádu zahájila dne 14. 2. 2013 úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku, o čemž sepsala záznam pod č. j. KRPS-50855-1/TČ-2013-010314. Tohoto trestného činu se měla dopustit podezřelá A. M., nar. X, tím, že v době od 5. 3. 2009 do 14. 2. 2013 neplnila vyživovací povinnost ke svým nezletilým dětem svěřeným do pěstounské péče, a to V. K., nar. X, E. K., nar. X, a D. K., nar. X, která jí byla upravena pravomocným rozhodnutím soudu, podle něhož měla přispívat na výživu těchto dětí částkami v celkové výši 800 Kč měsíčně na účet Úřadu práce v Břeclavi, přičemž za uvedené období dluh na výživném všech dětí činil 33.600 Kč.

[114] Po podezřelé bylo vyhlášeno pátrání a byl vydán předchozí souhlas s jejím zadržením. Přesto se nedařilo zjistit místo jejího pobytu či výskytu. Proto kárně obviněná v záznamu o prověrce spisového materiálu ze dne 28. 12. 2017 uvedla, že nadále bude nezbytné pátrat po pobytu podezřelé. Následně policejní orgán dne 2. 3. 2018 předložil spis a dne 29. 6. 2018 návrh na prodloužení lhůty prověřování s tím, že zbývá vypátrat podezřelou, provést její výslech a následně zahájit její trestní stíhání. Státní zástupkyně vypracovala další záznam o prověrce spisového materiálu až dne 29. 8. 2018, v němž uvedla, že policejní orgán bude pátrat po pobytu podezřelé všemi dostupnými prostředky, z nichž některé výslovně zmínila, a vyžádá si aktuální zprávy týkající se ukončení vzdělání jednoho ze tří dětí, na jehož výživu měla podezřelá přispívat. Současně kárně obviněná prodloužila lhůtu prověřování do 15. 1. 2019.

34) 3 ZN 1062/2017

[115] Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Obvodní oddělení Kladno - Kročehlavy, podle § 158 odst. 3 trestního řádu zahájila dne 9. 8. 2017 úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku, o čemž sepsala záznam pod č. j. KRPS-37431-40/TČ-2017-010311-MH. Tohoto trestného činu se měl dopustit podezřelý J. L., nar. X, tím, že v době od ledna 2017 do zahájení úkonů trestního řízení v Kladně, Slovenské republice ani nikde jinde neplnil vyživovací povinnost ke svému synovi T. L., nar. X, která mu byla upravena pravomocným rozhodnutím soudu, podle něhož měl přispívat na výživu syna částkou 5.000 Kč měsíčně k rukám matky, přičemž za uvedené období dluh na výživném činil 35.000 Kč.

[116] Následně policejní orgán podal okresnímu státnímu zastupitelství návrh ze dne 12. 12. 2017, č. j. KRPS-37431-66/TČ-2017-010311-MH, na podání žádosti o mezinárodní právní pomoc do Slovenské republiky, kde se podezřelý v této době zdržoval, a to za účelem provedení jeho výslechu. Kárně obviněná obdržela tento návrh dne 13. 12. 2017 a na základě její žádosti jí policejní orgán zaslal dne 8. 1. 2018 spisový materiál. V návrhu na prodloužení lhůty prověřování ze dne 10. 4. 2018 policejní orgán uvedl, že vyčkává na podání vysvětlení podezřelého a poté rozhodne. Žádost o mezinárodní právní pomoc do Slovenské republiky však kárně obviněná sepsala až dne 24. 8. 2018.

35) 3 ZN 1171/2017

[117] Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mělník, Obvodní oddělení Kralupy nad Vltavou, podle § 158 odst. 3 trestního řádu zahájila dne 11. 5. 2015 úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku, o čemž sepsala záznam pod č. j. KRPS-163878-7/TČ-2015-010611. Tohoto trestného činu se měl dopustit podezřelý M. P., nar. X, tím, že v době od 15. 2. 2014 do 15. 4. 2015 neplnil vyživovací povinnost ke svému synovi M. M. P., nar. X, která mu byla upravena pravomocným rozhodnutím soudu, podle něhož měl přispívat na výživu syna částkou 1.000 Kč měsíčně a uhradit dlužné výživné za dobu od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 ve výši 4.000 Kč, to vše k rukám matky, přičemž za uvedené období dluh na výživném činil 18.000 Kč.

[118] Dne 2. 5. 2016 byla tato trestní věc z důvodu místní příslušnosti postoupena k dalšímu výkonu dozoru Okresnímu státnímu zastupitelství v Kladně. Následně kladenský policejní útvar podal ve dnech 15. 12. 2017 a 16. 4. 2018 návrhy na prodloužení lhůty prověřování, ve kterých uvedl, že zbývá vypátrat pobyt podezřelého a následně vydat usnesení o zahájení trestního stíhání.

[119] Kárně obviněná měla spis u sebe od 18. 12. 2017 a od této doby nesepsala žádnou prověrku spisového materiálu. Záznam o ní vypracovala až dne 25. 8. 2017. V něm uvedla, že policejní orgán si vyžádal všechny potřebné materiály k podezřelému, po němž je stále vedeno pátrání a dosud nebyl zjištěn jeho výskyt, pobyt ani pracovní zařazení. Proto zbývá vyčkat na vypátrání pobytu podezřelého a následně zahájit jeho trestní stíhání. Z těchto důvodů státní zástupkyně prodloužila lhůtu prověřování do dne 1. 12. 2018.

36) 3 ZN 1433/2017

[120] Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Obvodní oddělení Kladno, podle § 158 odst. 3 trestního řádu zahájila dne 25. 10. 2017 úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku, o čemž sepsala záznam pod č. j. KRPS-333895-9/TČ-2017-010314. Tohoto trestného činu se měl dopustit podezřelý M. G., nar. X, tím, že v době od srpna 2015 do zahájení úkonů trestního řízení v Libušíně, Kladně ani nikde jinde neplnil vyživovací povinnost ke svým nezletilým dětem D. G., nar. X, a L. G., nar. X která mu byla upravena pravomocným rozhodnutím soudu, podle něhož měl přispívat na výživu syna částkou 1.500 Kč měsíčně a na výživu dcery částkou 200 Kč měsíčně k rukám matky nezletilých, přičemž za uvedené období dluh na výživném obou dětí činil 35.700 Kč, přičemž tímto jednáním vydal oprávněné osoby nebezpečí nouze.

[121] Okresní státní zastupitelství obdrželo dne 8. 3. 2018 opatření policejního orgánu o přibrání znalce z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, za účelem posouzení duševního stavu podezřelého, který byl hospitalizován ve zdravotnickém zařízení na sociálním lůžku. Kárně obviněná měla spis od 13. 4. 2018 u sebe, nereagovala na návrhy policejního orgánu ze dne 27. 4. 2018 a 7. 6. 2018 na prodloužení lhůty prověřování ani neprovedla prověrku spisového materiálu.

[122] Znalecký posudek o duševním stavu podezřelého byl vypracován dne 11. 6. 2018 a na jeho základě policejní orgán usnesením ze dne 15. 6. 2018, č. j. KRPS-333895-53/TČ-2017-010371-KL, podle § 159a odst. 1 trestního řádu trestní věc odložil, neboť v ní nejde o podezření z přečinu a není na místě ji vyřídit jinak. V odůvodnění tohoto usnesení se uvádí, že podezřelý od srpna 2015 trpěl poruchou intelektu charakteru těžké demence a kvůli této duševní poruše si nebyl schopen uvědomit důsledky neplnění vyživovací povinnosti. Jeho ovládací i rozpoznávací schopnosti byly podstatně sníženy a v roce 2017 již byly zcela vymizelé. Z tohoto důvodu nebyla naplněna subjektivní stránka trestného činu, který se tak nestal.

[123] Kárně obviněná obdržela usnesení o odložení věci dne 18. 6. 2018. Po prostudování spisového materiálu s ním vyslovila souhlas a udělila kanceláři pokyn k založení spisu, jak vyplývá z jí sepsaného záznamu ze dne 28. 8. 2018.

37) 3 ZN 862/2017

[124] Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Obvodní oddělení Kladno - venkov, usnesením ze dne 23. 8. 2017, č. j. KRPS-206695-24/TČ-2017-010320-VB, podle § 159a odst. 1 trestního řádu odložila trestní věc podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit podezřelý I. H., nar. X, tím, že v době od 1. 5. 2016 do 22. 8. 2017 v Kladně ani nikde jinde neplnil vyživovací povinnost ke svým dcerám A. H., nar. X, a A. H., nar. X která mu byla upravena pravomocným rozhodnutím soudu, podle něhož měl přispívat na výživu každé z dcer částkou 1.400 Kč měsíčně k rukám matky, přičemž za uvedené období dluh na výživném činil 44.800 Kč, neboť ve věci nejde o podezření z přečinu a není na místě ji vyřídit jinak. V odůvodnění tohoto usnesení se uvádí, že podezřelý ve výkonu vazby nemá pracovní možnosti, úmyslně se nevyhýbá placení výživného a nejedná se tak o zaviněné neplnění vyživovací povinnosti.

[125] Proti tomuto usnesení podala matka nezletilých stížnost, kterou kárně obviněná obdržela dne 4. 9. 2017. Usnesením ze dne 5. 10. 2017 podle § 148 odst. 1 písm. c) trestního řádu tuto stížnost zamítla jako nedůvodnou. Pokyn k založení spisu kanceláři udělila až dne 16. 7. 2018.

38) 3 ZN 1389/2017

[126] Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Obvodní oddělení Kladno - Kročehlavy, podle § 158 odst. 3 trestního řádu na základě trestního oznámení Výchovného ústavu a střediska výchovné péče Pšov, okres Louny, zahájila dne 17. 10. 2017 úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku, o čemž sepsala záznam pod č. j. KRPS-324703-1/TČ-2017-010311. Tohoto trestného činu se měl dopustit podezřelý J. G., nar. X, tím, že v době od 1. 9. 2016 do 1. 9. 2017 neplnil vyživovací povinnost ke svému synovi R. A., nar. X, a tímto jednáním vznikl dluh na výživném v celkové výši 7.559 Kč, přestože mu byla nařízena povinnost hradit příspěvek na úhradu péče syna umístněného ve Výchovném ústavu a středisku výchovné péče Pšov ve výši 1.133 Kč měsíčně. Současně kladenský policejní útvar přípisem ze dne 17. 10. 2017 sdělil policejnímu orgánu v Podbořanech, že mu na základě místní a věcné příslušnosti postupuje spisový materiál k dalšímu řízení. Kárně obviněná obdržela tyto písemnosti dne 18. 10. 2017 a nikterak na ně nereagovala.

[127] Následně Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Louny, Obvodní oddělení Podbořany, usnesením ze dne 13. 12. 2017, č. j. KRPU-216818-15/TČ-2017-040717, podle § 159a odst. 1 trestního řádu tuto trestní věc odložila, neboť v ní nejde o podezření z přečinu a není na místě ji vyřídit jinak. V odůvodnění tohoto usnesení se uvádí, že matka R. A. podala vysvětlení, ve kterém uvedla, že biologickým otcem jmenovaného není podezřelý, nýbrž J. G.. Podezřelý je uveden v rodném listě dítěte proto, že se R. A. narodil za trvání jejich manželství. Podle policejního orgánu se tak podezřelý stal výlučně matrikovým otcem v důsledku zákonné domněnky jeho otcovství jako manžela matky.

[128] Usnesení o odložení věci obdržela kárně obviněná dne 18. 12. 2017. Přípisem ze dne 16. 7. 2018 sdělila policejnímu orgánu, že v dané trestní věci by bylo možné postupovat v souladu s rozsudkem Okresního soudu v Teplicích ze dne 30. 1. 2015, č. j. 5 T 69/2014 - 79, který nabyl právní moci dne 15. 4. 2015. Je však ještě nezbytné vyslechnout J. G., zda je skutečným biologickým otcem R. A.. Policejní orgán tento nedostatek zhojí dodatečně po vydání usnesení o odložení věci. V úředním záznamu o podaném vysvětlení ze dne 29. 8. 2018 J. G. uvedl, že je biologickým otcem R. A.. Následně kárně obviněná udělila dne 7. 9. 2018 kanceláři pokyn k vyznačení usnesení o odložení věci v informačním systému státního zastupitelství.

39) 3 ZN 1528/2017

[129] Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Obvodní oddělení Kladno, podle § 158 odst. 3 trestního řádu zahájila dne 14. 11. 2017 úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání dvou přečinů zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku, o čemž sepsala záznam pod č. j. KRPS-343809-3/TČ-2017-010314. Těchto trestných činů se měl dopustit podezřelý P. K., nar. X, tím, že v dobách od listopadu 2011 do srpna 2012 a od září 2012 do října 2017 v Aši ani ve Spolkové republice Německo, kde trvale žije, neplnil vyživovací povinnost ke svému synovi P. R., nar. X, která mu byla upravena pravomocným rozhodnutím soudu, podle něhož měl přispívat na výživu syna částkou 3.000 Kč měsíčně a uhradit dlužné výživné za dobu od 1. 9. 2009 do 31. 1. 2011, přičemž za uvedená období dluh na výživném činil 46.000 Kč a 165.000 Kč.

[130] Následně policejní orgán zaslal okresnímu státnímu zastupitelství návrh ze dne 15. 1. 2018, č. j. KRPS-343809-26/TČ-2017-010314, na podání žádosti o mezinárodní právní pomoc do Spolkové republiky Německo za účelem provedení výslechu podezřelého a vyžádání zpráv vztahujících se k jeho osobě.

[131] Kárně obviněná požádala policejní orgán o zaslání spisového materiálu k vypracování žádosti o právní pomoc, který jí byl doručen dne 22. 1. 2018. Žádost o mezinárodní justiční spolupráci však vypracovala až dne 6. 8. 2018.

40) 2 ZN 987/2014, 3 ZN 86/2017, 3 ZN 709/2017 a 1 ZT 153/2018

[132] Při kontrole spisů, které se ke dni 28. 6. 2018 nacházely v kanceláři kárně obviněné, se nepodařilo nalézt některé dozorové spisy. Proto okresní státní zástupkyně v Kladně uložila kárně obviněné, aby tyto spisy našla a předložila je ve lhůtě do 16. 7. 2018 ke kontrole. Ta však vedoucí státní zástupkyni sdělila, že dozorové spisy sp. zn. 2 ZN 987/2014, sp. zn. 3 ZN 86/2017, sp. zn. 3 ZN 709/2017 a sp. zn. 1 ZT 153/2018 nedohledala. Tuto skutečnost konstatovala i vedoucí státní zástupkyně v záznamu o kontrole spisů ze dne 16. 7. 2018 s tím, že věci sp. zn. 2 ZN 987/2014, sp. zn. 3 ZN 86/2017 a sp. zn. 3 ZN 709/2017 již podle informačního systému státního zastupitelství byly vyřízeny a ve věci sp. zn. 1 ZT 153/2018 doručil policejní orgán dne 4. 7. 2018 návrh na podání obžaloby. Ve všech těchto trestních věcech byly následně zhotoveny náhradní deníky.

[133] Kárně obviněná si ve věci sp. zn. 2 ZN 987/2014 vyžádala dne 29. 8. 2018 usnesení policejního orgánu o odložení věci, které jí bylo doručeno dne 7. 9. 2018. Tímto usnesením, které vydala Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality dne 10. 3. 2015 pod č. j. KRPS-254588-59/TČ-2014-010381 a které nabylo právní moci o osm dní později, byla podle § 159a odst. 5 trestního řádu odložena trestní věc podezření ze spáchání přečinu podvodu podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit neznámý pachatel, neboť se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání. Po obdržení tohoto usnesení udělila kárně obviněná kanceláři dne 24. 9. 2018 pokyn k založení spisu.

[134] Ve věci sp. zn. 3 ZN 86/2017 si kárně obviněná vyžádala dne 29. 8. 2018 usnesení policejního orgánu o odložení věci, které jí bylo doručeno dne 4. 9. 2018. Tímto usnesením, které vydala Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Obvodní oddělení Kladno - Kročehlavy, dne 7. 9. 2017 pod č. j. KRPS-22093-61/TČ-2017-010311-VŠ, byla podle § 159a odst. 1 trestního řádu odložena trestní věc podezření ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit podezřelý D. P., nar. X, neboť ve věci nejde o podezření z přečinu a není na místě ji vyřídit jinak. Následně si státní zástupkyně vyžádala od policejního orgánu spisový materiál, po jehož prostudování se s uvedeným usnesením ztotožnila, jak vyplývá z jejího záznamu ze dne 13. 9. 2018. Proto téhož dne udělila kanceláři pokyn k založení spisu.

[135] Kárně obviněná si dne 29. 8. 2018 ve věci sp. zn. 3 ZN 709/2017 vyžádala od policejního orgánu doklad o odevzdání věci, který jí byl doručen dne 3. 9. 2018. Opatřením Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kladno, Obvodní oddělení Kladno, ze dne 27. 6. 2017, č. j. KRPS-166775-45/TČ-2017-010314, byla podle § 159a odst. 1 písm. a) trestního řádu odevzdána Magistrátu města Kladna k projednání přestupku věc podezření ze spáchání přečinu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru podle § 208 odst. 2 trestního zákoníku, jehož se měli dopustit podezřelí J. K., nar. X, a P. N., nar. X, neboť jednání těchto osob nenaplňuje znaky skutkové podstaty tohoto přečinu, ale přestupku proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Po obdržení tohoto opatření policejního orgánu státní zástupkyně udělila kanceláři dne 5. 9. 2018 pokyn k založení spisu.

[136] Do náhradního deníku sp. zn. 1 ZT 153/2018 byl založen návrh policejního orgánu na podání obžaloby, který byl okresnímu státnímu zastupitelství doručen dne 4. 7. 2018. Následně kárně obviněná dne 23. 7. 2018 sepsala obžalobu na obviněného D. O., nar. X, pro přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku. Trestním příkazem Okresního soudu v Kladně ze dne 30. 7. 2018, č. j. 2 T 119/2018 - 134, byl obviněný uznán vinným ze spáchání tohoto trestného činu a odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 12 měsíců se zkušební dobou v trvání 3 roků, v jejímž průběhu mu byla uložena povinnost řádně hradit běžné výživné a podle svých sil uhradit dluh na výživném. Po podání odporu obviněného proti tomuto trestnímu příkazu bylo nařízeno na den 18. 9. 2018 hlavní líčení, v němž byl podle § 226 písm. e) trestního řádu vyhlášen zprošťující rozsudek, neboť po úhradě dlužného výživného trestnost činu zanikla.

[137] Všechna uvedená skutková zjištění vyplývají z podstatných obsahů shora uvedených spisů či náhradních deníků Okresního státního zastupitelství v Kladně, ze záznamů o kontrole spisů kárně obviněné ze dne 28. 6. 2018 a 16. 7. 2018, sp. zn. SPR 303/2018, ze seznamu spisů kárně obviněné, které vedoucí kanceláře předložila okresní státní zástupkyni v Kladně, a z písemného záznamu kárně obviněné obsahující seznam spisů, které nemohla předložit. Tyto důkazy byly při ústním jednání kárného senátu provedeny na návrh kárné navrhovatelky.

II. Obhajoba kárně obviněné

[138] Kárně obviněná ve stanovisku ke kárnému návrhu, v jeho doplnění, ve výpovědi před kárným senátem a v dalším průběhu ústního jednání, a to i ústy své obhájkyně, nejprve podrobně zrekapitulovala úkony učiněné v jednotlivých trestních věcech, v nichž se podle kárného návrhu měla dopustit průtahů či jiných pochybení. K nim se doznala a detailně popsala svoji aktivitu při jejich nápravě. Pouze k věci sp. zn. 1 ZT 198/2017 uvedla, že se nedopustila průtahu při zaslání žádosti o mezinárodní právní pomoc po obdržení jejího překladu od tlumočnice. Ve věci sp. zn. 1 ZT 225/2017 o stížnosti obviněného ze dne 4. 10. 2017 směřující proti zamítnutí návrhu na změnu termínu jeho výslechu i o doplnění této stížnosti ze dne 10. 10. 2017 nazvané jako příloha proti usnesení o zanedbání povinné výživy rozhodla usnesením ze dne 2. 11. 2017, jímž zamítla stížnost obviněného proti usnesení policejního orgánu o zahájení jeho trestního stíhání. Ohledně věci sp. zn. 2 ZN 1093/2017 nesouhlasí s tvrzením navrhovatelky o neodbornosti jejího postupu, neboť na základě vyhodnocení důkazní situace dospěla k adekvátnímu a logickému závěru, že spáchání trestného činu nebylo prokázáno. Rovněž nedošlo k ztrátě jejích dozorových spisů, jak uvádí navrhovatelka, neboť ty se mohou nacházet kdekoliv jinde, kupříkladu v kanceláři administrativy, ve spisovně, u kolegů či v jiném spise. Dokonce se jí podařilo několik spisů dohledat, z nichž pouze jeden byl v její kanceláři. Ve spisech, které se nepodařilo nalézt, nechala založit náhradní deníky.

[139] Dále kárně obviněná uvedla, že v rozhodné době kromě věcí obecné kriminality vyřizovala na půl úvazku také civilní agendu, ve které se zabývala zejména dozorem nad výkonem ústavní a ochranné výchovy v dětských domovech. Zevrubně přitom popsala svoji pracovní výkonnost za jednotlivá čtvrtletí roků 2016 až 2018. V nich vyhotovila větší množství obžalob a návrhů na potrestání než většina jejích kolegů, když více těchto úkonů vypracovalo v uvedených obdobích pouze jeden až pět státních zástupců, z nichž některým navíc pomáhali právní čekatelé. Rovněž sepsala několik žádostí o mezinárodní právní pomoc či evropských vyšetřovacích příkazů. Těchto žádostí má oproti jiným kolegům jednoznačně nejvíce a jejich vyřizování je značně komplikované a zdlouhavé. To samé platí i ve vztahu k případům, kdy je po pachateli dlouhodobě pátráno v zahraničí. Trestní spisy týkající se zanedbání povinné výživy pak bývají často velmi objemné. Celkově měla v trestní agendě druhé nejvyšší výkony, byť si je vědoma, že věci obecné kriminality nelze zcela srovnávat s rozsáhlými vazebními či skupinovými věcmi nebo s hospodářskou trestnou činností. Navíc v rámci Středočeského kraje je Okresní státní zastupitelství v Kladně jednoznačně nejvytíženější v trestní agendě. V civilních věcech provedla v jednotlivých čtvrtletích roků 2016 až 2018 od jedné do tří řádných prověrek či mimořádných šetření v dětských domovech, o kterých vyhotovila záznamy, přičemž každá prověrka i zápis o ní jí zabral v průměru půl pracovního dne a v některých případech musela následně vydat příkazy k zachování zákonnosti či učinit další časově náročné úkony. Třikrát až osmnáctkrát ve zmíněných obdobích vstoupila do soudních řízení a podala až osm podnětů k jejich zahájení. Navíc na Okresním státním zastupitelství v Kladně je civilní agenda velmi rozsáhlá, což konstatovalo i nadřízené státního zastupitelství.

[140] Kárně obviněná rovněž uvedla, že měla pracovní pohotovost v roce 2016 šest týdnů, v roce 2017 pět týdnů a v roce 2018 osm týdnů, což bylo v posledním případě o jeden týden více než ostatní kolegové. Během roku 2018 odsloužila dvoje svátky, přestože v jeho průběhu mělo dosažitelnost deset kolegů. Pracovní pohotovosti přitom bývají velmi náročné, státní zástupci v nich ztrácejí velkou část pracovní doby a musejí být přítomni v práci i o víkendech za účelem podání návrhu na vzetí do vazby či provedení jiného úkonu. Dále zastupuje kolegyni, která pracuje na třípětinový úvazek, takže místo 25 dnů dovolené je její náhradnicí po dobu zhruba 41 dní. Tato státní zástupkyně přitom pracuje tři dny v týdnu nepravidelně po dohodě s vedoucí státní zástupkyní, a proto většinou není zřejmé, kdy přijde do práce a kdy nikoliv, což přináší jisté praktické problémy.

[141] Konečně kárně obviněná připustila, že její práce nebyla perfektní, dopouštěla se průtahů, které nejsou opodstatněné, a za zjištěná pochybení se nevyhýbá odpovědnosti. Na druhou stranu však v rozhodné době vyřizovala velké množství spisů a byla natolik pracovně přetížená, že nebylo v jejích silách plnit veškeré pracovní úkoly. Proto dávala přednost některým spisům před jinými a snažila se co nejrychleji především činit úkony s pevně vymezenou lhůtou, jako například sepisovat obžaloby, k čemuž byla stanovena doba čtrnácti dnů. V těchto věcech nebyla nečinná a zjištěnými otáleními zásadním způsobem nepoškodila práva či zájmy dotčených osob. Značnou pracovní zátěž přitom po celou dobu signalizovala vedoucí státní zástupkyni, která zpočátku uznávala, že má mnoho spisů, avšak později na její stížnosti o značném množství práce nereagovala. Navíc většina posuzovaných průtahů vznikla v době, kdy její manžel vážně onemocněl a byl upoután na lůžku, přičemž velmi těžké období prožívala i po jeho smrti, která nastala dne 30. 11. 2017. Ve snaze vyřizovat všechnu agendu v přiměřené lhůtě začala navštěvovat manažera koučinku, s nímž pracuje na zdokonalení svého soustředění a dosažení maximální výkonnosti. Po podání kárného návrhu se již dalších pochybení při plnění pracovních úkolů nedopustila. Z těchto důvodů žádá o uložení přiměřeného kárného opatření, které by mělo spíše výchovnou funkci, neboť již samotné projednání této kárné věci je pro ni významným ponaučením.

III. Průtahy dosahující intenzity kárného provinění

[142] Při posouzení jednání uvedeného v návrhu na zahájení kárného řízení vycházel kárný senát ze své předchozí ustálené judikatury, kdy s ohledem na zásadu subsidiarity kárného postihu, podle níž lze dovozovat kárnou odpovědnost jedině v závažných případech, v nichž nepostačuje uplatnění mechanismů dohledu a řízení v soustavě státního zastupitelství, považoval za kárné provinění jen delší nečinnost, při níž státní zástupce nevyřídil přidělenou věc, ačkoli tak evidentně mohl učinit bez újmy na zpracovávání jeho další agendy. Průtah dosahující intenzity kárného provinění tak podle dosavadní rozhodovací činnosti kárného senátu zpravidla nastává v situaci, kdy státní zástupce ve více věcech po obdržení příslušného podání neučiní žádný relevantní úkon v zákonem stanovené lhůtě či ve lhůtě tří měsíců u věcí zapsaných v rejstříku ZT a ve lhůtě dvou měsíců u věcí zapsaných v rejstřících ZN a ZM, pokud příslušný právní předpis či interní předpis státního zastupitelství neobsahuje lhůtu pro provedení příslušného úkonu (srov. rozhodnutí ze dne 9. 3. 2015, sp. zn. 12 Ksz 13/2014, ze dne 13. 4. 2015, sp. zn. 12 Ksz 1/2014, ze dne 10. 11. 2015, sp. zn. 12 Ksz 2/2015, ze dne 14. 2. 2017, sp. zn. 12 Ksz 4/2016, ze dne 26. 9. 2017, sp. zn. 12 Ksz 2/2017, ze dne 6. 2. 2018, sp. zn. 12 Ksz 9/2017, ze dne 27. 2. 2018, sp. zn. 12 Ksz 10/2017, ze dne 20. 3. 2018, sp. zn. 12 Ksz 11/2017, ze dne 24. 4. 2018, sp. zn. 12 Ksz 13/2017, a ze dne 9. 10. 2018, sp. zn. 12 Ksz 4/2018).

[143] Některé nečinnosti zjištěné v tomto kárném řízení přitom nepochybně, někdy i výrazněji, výše uvedené kritické hranice přesáhly.

[144] Ve věci sp. zn. 1 ZT 91/2016 totiž kárně obviněná v období od 16. 9. 2016 do 26. 7. 2018 nedala pokyn k předložení usnesení o zastavení trestního stíhání Nejvyššímu státnímu zastupitelství, v důsledku čehož nemohl nejvyšší státní zástupce přezkoumat zákonnost tohoto usnesení v tříměsíční lhůtě od jeho právní moci, která je zakotvena v § 174a trestního řádu.

[145] Ve věci sp. zn. 2 ZN 868/2011 kárně obviněná v období od 20. 9. 2016 do 13. 8. 2017 nerozhodla o návrhu policejního orgánu na podání žádosti o mezinárodní právní pomoc do Velké Británie.

[146] Ve věci sp. zn. 2 ZT 169/2017 kárně obviněná v období od 25. 7. 2017 do 26. 7. 2018 nerozhodla o podnětu policejního orgánu na vydání příkazu k zadržení.

[147] Ve věci sp. zn. 1 ZT 198/2017 kárně obviněná v období od 22. 8. 2017 do 15. 1. 2018 nerozhodla o návrhu policejního orgánu na podání žádosti o mezinárodní právní pomoc do Francouzské republiky.

[148] Ve věci sp. zn. 2 ZT 347/2016 kárně obviněná v období od 6. 9. 2017 do 17. 7. 2018 nerozhodla podle § 174 odst. 2 písm. d) trestního řádu o vrácení věci policejnímu orgánu k došetření s příslušnými pokyny v návaznosti na usnesení odvolacího soudu, jímž došlo k zrušení odsuzujícího rozsudku soudu prvního stupně a vrácení věci státnímu zástupci k došetření.

[149] Ve věci sp. zn. 2 ZT 278/2017 kárně obviněná v období od 6. 10. 2017 do 26. 7. 2018 nerozhodla o návrhu policejního orgánu na podání žádosti o mezinárodní právní pomoc do Italské republiky.

[150] Ve věci sp. zn. 1 ZT 225/2017 kárně obviněná v období od 10. 10. 2017 do 2. 11. 2017 nerozhodla o stížnosti obviněného proti usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání. Tříměsíční lhůta pro vydání uvedeného rozhodnutí sice nebyla překročena, avšak tento úkon se v souladu s judikaturou kárného senátu považuje za urgentní s nutností jeho vyřízení během několika dnů (srov. rozhodnutí ze dne 21. 3. 2017, č. j. 12 Ksz 8/2016 - 81).

[151] Ve věci sp. zn. 1 ZT 121/2017 kárně obviněná v období od 12. 10. 2017 do 26. 7. 2018 nerozhodla o návrhu advokátky na přiznání odměny a náhrady hotových výdajů, ačkoliv tak podle § 151 odst. 3 trestního řádu měla učinit nejpozději do dvou měsíců od podání návrhu.

[152] Ve věci sp. zn. 1 ZT 56/2017 kárně obviněná v období od 20. 10. 2017 do 26. 7. 2018 po vyžádání originálu trestního spisu neučinila žádný dozorový úkon a nereagovala ani na zprávy o stavu vyšetřování, které obdržela ve dnech 30. 11. 2017 a 2. 2. 2018 a z nichž bylo patrné, že policejní orgán nezamýšlel provést žádný úkon a jen vyčkává na aktivitu dozorující státní zástupkyně.

[153] Ve věci sp. zn. 1 ZT 392/2016 kárně obviněná v období od 13. 11. 2017 do 26. 7. 2018 nevyřídila trestní oznámení soudce, ačkoliv tak podle § 16a odst. 6 zákona o státním zastupitelství měla učinit nejpozději do dvou měsíců od doručení podání.

[154] Ve věci sp. zn. 1 ZT 383/2016 kárně obviněná v období od 14. 12. 2017 do 26. 7. 2018 nerozhodla o podnětu k podání návrhu na obnovu trestního řízení.

[155] Ve věci sp. zn. 3 ZN 1062/2017 kárně obviněná v období od 8. 1. 2018 do 26. 7. 2018 nerozhodla o návrhu policejního orgánu na podání žádosti o mezinárodní právní pomoc do Slovenské republiky.

[156] Ve věci sp. zn. 3 ZN 1528/2017 kárně obviněná v období od 22. 1. 2018 do 26. 7. 2018 nerozhodla o návrhu policejního orgánu na podání žádosti o mezinárodní právní pomoc do Spolkové republiky Německo.

[157] Ve věci sp. zn. 2 ZN 1385/2017 kárně obviněná v období od 23. 1. 2018 do 26. 7. 2018 nerozhodla o návrhu policejního orgánu na podání žádosti o mezinárodní právní pomoc do Slovenské republiky.

[158] Ve věci sp. zn. 2 ZT 258/2017 kárně obviněná v období od 1. 3. 2018 do 26. 7. 2018 na základě pokynu státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství nepřepracovala žádost o mezinárodní právní pomoc na Ukrajinu.

[159] Ve věci sp. zn. 2 ZT 147/2017 kárně obviněná v období od 27. 3. 2018 do 26. 7. 2018 nerozhodla o podnětu policejního orgánu na vydání příkazu k zadržení.

[160] Ve věci sp. zn. ZM 312/2017 kárně obviněná v období od 5. 4. 2018 do 26. 7. 2018 nerozhodla o žádosti slovenského justičního orgánu o přijetí trestního oznámení.

[161] Ve věci sp. zn. 2 ZN 1195/2017 kárně obviněná v období od 20. 4. 2018 do 26. 7. 2018 neučinila žádný dozorový úkon směřující k jejímu objasnění.

[162] Konečně ve věci sp. zn. ZM 303/2018 kárně obviněná v období od 30. 4. 2018 do 26. 7. 2018 nerozhodla o žádosti slovenského justičního orgánu o přijetí trestního oznámení.

[163] Navíc kárně obviněná byla nečinná ve čtyřech případech při vyřizování návrhů policejního orgánu na podání žádosti o mezinárodní justiční spolupráci, v jednom případě při rozhodování o podnětu policejního orgánu k vydání příkazu k zadržení, v jednom případě při vyřizování žádosti cizozemského justičního orgánu o přijetí trestního oznámení a v jednom případě při rozhodování o návrhu advokátky na přiznání odměny a náhrady hotových výdajů i přes urgence či sdělení zmíněných subjektů, že vyčkávají na provedení těchto úkonů. Ve věci sp. zn. 2 ZN 1195/2017 dále kárně obviněná neučinila po dobu více než tří měsíců žádný dozorový úkon směrující k objasnění podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 148 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit dosud neznámý zaměstnanec domova pro seniory zanedbáním péče o jeho dva klienty se závažnými následky, což je nutné považovat za významné pochybení státní zástupkyně.

[164] I když uvedené nečinnosti kárně obviněné ve věcech sp. zn. 1 ZT 91/2016, sp. zn. 2 ZT 169/2017, sp. zn. 2 ZT 278/2017, sp. zn. 1 ZT 121/2017, sp. zn. 1 ZT 56/2017, sp. zn. 1 ZT 392/2016, sp. zn. 1 ZT 383/2016, sp. zn. 3 ZN 1062/2017, sp. zn. 3 ZN 1528/2017, sp. zn. 2 ZN 1385/2017, sp. zn. 2 ZT 258/2017, sp. zn. 2 ZT 147/2017, sp. zn. ZM 312/2017, sp. zn. 2 ZN 1195/2017 a sp. zn. ZM 303/2018 trvaly i po podání kárného návrhu, k němuž došlo dne 26. 7. 2018, musel být jejich konec ve shodě s navrhovatelkou vymezen právě tímto datem. Jestliže totiž státní zástupce, který je stíhán pro průtah při vyřizování věci, v ní zůstane nečinný i po podání návrhu na zahájení kárného řízení, posuzuje se takové jednání od tohoto úkonu jako nový skutek, jak vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného ze dne 10. 11. 2015, č. j. 12 Ksz 2/2015 - 70. Dále kárný senát vymezil začátek nečinnosti ve věci sp. zn. ZM 303/2018 dnem 30. 4. 2018, ačkoliv se jí kárně obviněná začala dopouštět od 3. 4. 2018. Uvedla-li totiž navrhovatelka v návrhu na zahájení kárného řízení kratší dobu průtahu, než vyplývalo z předmětného spisu, byl kárný soud tímto návrhem vázán a nemohl k tíži kárně obviněné činit takovou změnu, která by zhoršila její postavení oproti kárnému návrhu (srov. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze jako soudu kárného ze dne 22. 10. 2004, sp. zn. 2 Ds 10/2004, a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného ze dne 9. 3. 2015, sp. zn. 12 Ksz 13/2014, ze dne 13. 4. 2015, sp. zn. 12 Ksz 1/2014, a ze dne 10. 11. 2015, sp. zn. 12 Ksz 7/2015).

[165] Kárně obviněná svoji obhajobu do značné míry postavila na značném pracovním zatížení, kterému měla být vystavena v rozhodném období. Toto své tvrzení dokládala velkým množstvím listin, jimiž bylo z její iniciativy doplněno dokazování při ústním jednání kárného senátu. Jednalo se o výkazy výkonnosti státních zástupců Okresního státního zastupitelství v Kladně za jednotlivá čtvrtletí roků 2016 až 2018, reporty a výsledky obecné lustrace věcí a osob, které kárně obviněná vyřizovala v rozhodné době, záznam o dohledové prověrce uskutečněné dne 12. 4. 2018 na Okresním státním zastupitelství v Kladně, který sepsalo Krajské státní zastupitelství v Praze dne 25. 4. 2018 pod sp. zn. KZC 52/2018-2, vyhodnocení účinnosti dohledu nad výkonem dozoru ve školských zařízeních, kde je vykonávána ochranná nebo ústavní výchova, které provedlo Nejvyšší státní zastupitelství dne 1. 6. 2015 pod sp. zn. NDU 504/2015, přehled spisů kárně obviněné ke dni 18. 2. 2019 a srovnání práce všech státních zástupců Okresního státního zastupitelství v Kladně za pomoci jejich aktuálních reportů obecné lustrace věcí a osob.

[166] Z těchto listinných důkazů však nelze spolehlivě doložit, že pracovní zátěž kárně obviněné byla v rozhodné době vyšší než u ostatních kolegů, a to kvůli její odlišné a specifické pracovní náplni, kterou tvořila z jedné poloviny agenda obecné kriminality a z druhé poloviny netrestní agenda. Vyšší pracovní zatížení kárně obviněné oproti ostatním státním zástupcům Okresního státního zastupitelství v Kladně nepotvrdila při jednání kárného senátu ani navrhovatelka, která uvedla, že jediným důvodem neustálých průtahů kárně obviněné je špatná organizace práce projevující se hromaděním spisů v její kanceláři, nad nimiž pak ztrácí kontrolu.

[167] Celkové množství uložených pracovních úkolů kárně obviněné ani nutnost vyřizování další agendy, kterou považovala za přednější, tedy nemůže odůvodnit její průtahy při vyřizování nyní posuzovaných věcí. Navíc o všech dotyčných podáních kárně obviněná mohla objektivně rozhodnout včas bez újmy na zpracování její další agendy, neboť se jednalo o relativně jednoduché úkony, jejichž sepsání mohlo trvat v řádu několika desítek minut. Proto i přes tvrzené množství práce kárně obviněné a její složitou osobní a rodinnou situaci je zřejmé, že nemohla být v rozhodné době natolik přetížena, aby objektivně nebyla schopna v přiměřené době učinit předmětné úkony. O tom ostatně svědčí skutečnost, že kárně obviněná po podání návrhu na zahájení kárného řízení veškeré průtahy v krátké době odstranila. Skutečnosti uvedené kárně obviněnou ji tedy nemohou vyvinit z odpovědnosti za pochybení, kterých se v posuzovaných trestních věcech dopustila.

[168] I po zvážení obhajoby kárně obviněné lze tedy shrnout, že průtahy ve věcech sp. zn. 1 ZT 91/2016, sp. zn. 2 ZN 868/2011, sp. zn. 2 ZT 169/2017, sp. zn. 1 ZT 198/2017, sp. zn. 2 ZT 347/2016, sp. zn. 2 ZT 278/2017, sp. zn. 1 ZT 225/2017, sp. zn. 1 ZT 121/2017, sp. zn. 1 ZT 56/2017, sp. zn. 1 ZT 392/2016, sp. zn. 1 ZT 383/2016, sp. zn. 3 ZN 1062/2017,sp. zn. 3 ZN 1528/2017, sp. zn. 2 ZN 1385/2017, sp. zn. 2 ZT 258/2017,sp. zn. 2 ZT 147/2017, sp. zn. ZM 312/2017, sp. zn. 2 ZN 1195/2017 a sp. zn. ZM 303/2018 dosahují intenzity kárného provinění.

[169] Tyto průtahy je z hlediska kárného práva hmotného nutné považovat za dílčí útoky pokračujícího kárného provinění, neboť se jich kárně obviněná dopustila v blízké časové souvislosti a zároveň jimi porušila své povinnosti státní zástupkyně. K nutnosti posuzování zaviněných průtahů určitého stupně závažnosti v průběhu vymezeného období jako jednoho skutku a jako jednoho kárného provinění dospěla i dosavadní judikatura kárných soudů (srov. kupř. rozhodnutí Nejvyššího soudu jako soudu kárného ze dne 20. 9. 2006, sp. zn. 1 Skno 8/2006, a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného ze dne 14. 9. 2010, sp. zn. 13 Kss 2/2010, ze dne 9. 3. 2015, sp. zn. 12 Ksz 13/2014, ze dne 13. 4. 2015, sp. zn. 12 Ksz 1/2014, ze dne 10. 11. 2015, sp. zn. 12 Ksz 2/2015, ze dne 21. 3. 2017, sp. zn. 12 Ksz 8/2016, ze dne 26. 9. 2017, sp. zn. 12 Ksz 2/2017, ze dne 27. 2. 2018, sp. zn. 12 Ksz 10/2017, ze dne 20. 3. 2018, sp. zn. 12 Ksz 11/2017, ze dne 24. 4. 2018, sp. zn. 12 Ksz 13/2017, a ze dne 9. 10. 2018, sp. zn. 12 Ksz 4/2018).

[170] Devatenáct průtahů ve stejném počtu trestních věcí, které jsou uvedeny ve skutkové větě výrokové části A. tohoto rozhodnutí kárného senátu, tedy tvoří dílčí útoky jednoho skutku, jímž kárně obviněná zaviněně porušila své povinnosti při výkonu funkce státní zástupkyně odpovědně plnit své úkoly a postupovat odborně, svědomitě a bez zbytečných průtahů, které jsou stanoveny v § 24 odst. 1 zákona o státním zastupitelství. Kárně obviněná tímto zaviněným jednáním ohrozila také důvěru v odbornost postupu státního zastupitelství, neboť ta ohledně urgovaných podání nepochybně byla a v ostatních případech aspoň mohla být v očích odborné a laické veřejnosti, zejména policejního orgánu, cizozemských justičních orgánů či obhájkyně snížena jejími otáleními při vyřizování úkonů v jednotlivých trestních věcech. V daném případě se jednalo o zavinění ve formě nepřímého úmyslu, kdy kárně obviněná věděla, že svým jednáním může způsobit porušení nebo ohrožení zájmu chráněného zákonem a pro případ, že je způsobí, byla s tím srozuměna. Svých průtahů si totiž byla vědoma, o čemž svědčí její zmíněné přesvědčení o nemožnosti včasného plnění všech pracovních úkolů i urgence či upozornění dotčených subjektů na nutnost provedení jimi navrhovaných úkonů trestního řízení. Kárně obviněná musela být proto srozuměna s tím, že se dopouští nečinností, porušuje své povinnosti státní zástupkyně a ohrožuje důvěru v odbornost postupu státního zastupitelství.

[171] S ohledem na všechny tyto skutečnosti je možné konstatovat, že kárně obviněná skutkem uvedeným ve výroku A. rozhodnutí kárného senátu spáchala kárné provinění podle § 28 zákona o státním zastupitelství.

IV. Uložení kárného opatření

[172] Při úvaze o druhu a výměře kárného opatření kárný senát přihlédl k závažnosti kárného provinění a k osobě kárně obviněné.

[173] Na straně jedné vzal kárný senát v úvahu doznání kárně obviněné, její složitou osobní a rodinnou situaci, které musela v rozhodné době čelit, jakož i její kárnou bezúhonnost, když k odsuzujícímu rozhodnutí kárným soudem z roku 2006 nelze kvůli upuštění od uložení kárného opatření i značnému časovému odstupu přihlížet. Dále je třeba kladně hodnotit odstranění předmětných průtahů kárně obviněnou krátce po podání návrhu na zahájení kárného řízení.

[174] V neprospěch kárně obviněné svědčí její zavinění ve formě nepřímého úmyslu a delší průtahy při vyřizování značného počtu podání, k nimž v několika případech došlo i přes urgence či upozornění dotyčných subjektů. Její déletrvající nečinnosti při rozhodování v trestních řízeních zbytečně prodloužily jejich délku. Státní zástupkyni přitěžuje rovněž její dlouhodobá tendence dopouštět se nečinností při vyřizování agendy, které jí byly v minulosti častokrát písemně vytknuty postupem podle § 30 odst. 3 zákona o státním zastupitelství. S ohledem na větší časový odstup většiny z nich však kárný senát přihlédl jen k písemným výtkám ze dne 26. 6. 2017, sp. zn. SPR 450/2017, ze dne 6. 9. 2017, sp. zn. SPR 570/2017, a ze dne 15. 11. 2017, sp. zn. SPR 757/2017. O tomto negativním sklonu kárně obviněné se zmiňuje i pracovní hodnocení, které vypracovala navrhovatelka dne 18. 1. 2019 pod sp. zn. SPR 567/2018. V jeho závěru se totiž uvádí, že i když je kárně obviněná ochotnou a povahově mírnou státní zástupkyní, do současné doby se přes řadu přijatých opatření nenaučila organizovat práci tak, aby o ní měla přehled a dodržovala lhůty k vyřizování věcí.

[175] S ohledem na o něco větší množství skutečností svědčících v neprospěch kárně obviněné nelze přistoupit k uložení kárného opatření výchovné povahy, jak bylo žádáno v její obhajobě. Naopak, zejména kvůli početnosti zjištěných průtahů, z nichž některé byly déletrvající, je nutné na ni působit přísnějším kárným opatřením, než bylo v dříve rozhodnutých kárných věcech uloženo za nečinnosti při vyřizování jednotlivých podání státním zástupcům, kteří stáli před kárným soudem poprvé (srov. rozhodnutí ze dne 12. 10. 2015, sp. zn. 12 Ksz 3/2015, ze dne 12. 10. 2015, sp. zn. 12 Ksz 5/2015, ze dne 24. 11. 2015, sp. zn. 12 Ksz 6/2015, ze dne 15. 12. 2015, sp. zn. 12 Ksz 9/2015, ze dne 27. 2. 2018, sp. zn. 12 Ksz 10/2017, ze dne 24. 4. 2018, sp. zn. 12 Ksz 13/2017, a ze dne 9. 10. 2018, sp. zn. 12 Ksz 4/2018). Za sankci odpovídající všem zjištěným skutečnostem kárný senát považuje kárné opatření snížení platu o 10 % na dobu 10 měsíců, tedy ve výměře těsně nad polovinou zákonné sazby uvedené v § 30 odst. 1 písm. b) zákona o státním zastupitelství. Takto uložené kárné opatření odpovídá na jedné straně nutnosti působit na kárně obviněnou delší dobu s ohledem na její dlouhodobou tendenci dopouštět se nečinností a na straně druhé odráží skutečnost, že státní zástupkyně byla shledána vinnou jen ve vztahu k menšímu množství pochybení uvedených v kárném návrhu, v němž bylo stejně jako v závěrečné řeči navrhovatelky požadováno uložení kárného opatření snížení platu o 30 % na dobu 10 měsíců.

V. Další vytýkaná pochybení nepředstavující kárné provinění

[176] Kárný návrh obsahuje i jiná zjištění učiněná v jednotlivých trestních věcech a je v některých případech obtížné seznat, kdy se jedná jen o popis úkonů učiněných v trestním řízení a naopak kdy je v něm kárně obviněné kladena za vinu konkrétní nesprávnost. Nicméně kárný senát po podrobném rozboru návrhu na zahájení kárného řízení identifikoval skutečnosti, v nichž navrhovatelka spatřuje další pochybení kárně obviněné v níže uvedených trestních věcech. V nich však kárný senát neshledal naplnění znaků skutkové podstaty kárného provinění, ačkoliv se kárně obviněná k jejich většině doznala. Jednalo se totiž o průtahy, které svou délkou podle dosavadní judikatury nepředstavují kárné provinění, nebo o pochybení, která nebyla prokázána či je s ohledem na zmíněnou zásadu subsidiarity kárného postihu nelze považovat za závažné porušení povinnosti státní zástupkyně či za závažné jednání ohrožující důvěru v odbornost postupu státního zastupitelství. Závěr o nevině ve vztahu k dalším vytýkaným pochybením učinil kárný senát s ohledem na následující skutková zjištění, která již byla popsána v první části odůvodnění tohoto rozhodnutí.

[177] Ve věci sp. zn. 1 ZT 198/2017 od obdržení překladu žádosti o mezinárodní justiční spolupráci od tlumočnice do jejího zasílání francouzskému justičnímu orgánu k žádnému prodlení nedošlo, neboť tak státní zástupkyně učinila již za dva dny. Rovněž kárně obviněná nepochybila při prodlužování lhůty ke skončení vyšetřování, neboť tu prodloužila do 1. 9. 2018 v záznamu o prověrce spisového materiálu ze dne 29. 6. 2018. Tříměsíční lhůta nebyla překročena ani při vyřizování žádosti státního zástupce krajského státního zastupitelství o zaslání zprávy o stavu trestního řízení, neboť tento úkon kárně obviněná učinila za necelé dva měsíce od obdržení podání a navíc neměl vůbec žádný vliv na průběh vyšetřování.

[178] Ve věci sp. zn. 1 ZT 383/2016 nelze z obsahu předložené kopie dozorového spisu prokázat jeho chaotické a nesprávné vedení a navíc z ničeho nevyplývá, že by se mělo jednat o pochybení dosahující intenzity kárného provinění.

[179] Ve věci sp. zn. 1 ZT 431/2016 nečinnost při vyžádání mezinárodní justiční spolupráce od německého justičního orgánu nebyla v kárném návrhu výslovně kladena státní zástupkyni za vinu a průtah při pořizování překladu vyhotovené právní pomoci ani chaotické a nesprávné vedení spisového materiálu nelze spolehlivě prokázat.

[180] Ve věci sp. zn. 1 ZT 41/2018 prodlení při doručování usnesení o zastavení trestního stíhání neznemožnilo nejvyššímu státnímu zástupci jeho přezkoumání v zákonné lhůtě, neboť na něho zbývalo ještě více než měsíc. Navíc zrušení tohoto usnesení postupem podle § 174a trestního řádu nebylo možné očekávat s ohledem na zánik trestnosti přečinu zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1 trestního zákoníku v důsledku úhrady celé dlužné částky na výživném.

[181] Ve věci sp. zn. 1 ZT 225/2017 podání obviněného J. P. ze dne 9. 11. 2017 bylo učiněno v důsledku omylu státní zástupkyně spočívajícím ve zmínce o podání stížnosti proti zahájení trestního stíhání prostřednictvím obhájce, která byla obsažena v zamítavém usnesení státní zástupkyně ze dne 2. 11. 2017. Nicméně kárně obviněná se stížností obviněného, který neměl obhájce, proti usnesení o zahájení trestního stíhání řádně zabývala, takže absence její reakce na podání ze dne 9. 11. 2017 nedosahuje intenzity kárného provinění. To samé lze konstatovat ve vztahu k stížnosti obviněného ze dne 6. 10. 2017 proti zamítnutí návrhu na změnu termínu jeho výslechu, neboť nečinnost státní zástupkyně neměla v tomto směru žádný znatelný vliv na rychlost vyšetřování, které bylo ukončeno v obvyklé lhůtě. Druhá stížnost obviněného na postup policejního orgánu nebyla v dozorovém spise nalezena. Zřejmě za ni navrhovatelka chybně považovala zmíněné podání ze dne 9. 11. 2017, které bylo nazvané jako doplnění stížnosti.

[182] Ve věci sp. zn. 2 ZT 147/2017 absence reakce na bezobsažnou zprávu policejního orgánu o stavu vyšetřování ze dne 28. 5. 2018 a neprodloužení lhůty ke skončení vyšetřování nemělo žádný vliv na jeho průběh a jedná se tak o nečinnosti bagatelní povahy.

[183] Ve věci sp. zn. 2 ZT 169/2017 nelze z obsahu předložené kopie dozorového spisu prokázat jeho chaotické a nesprávné vedení a navíc z ničeho nevyplývá, že by se mělo jednat o pochybení dosahující intenzity kárného provinění.

[184] Ve věci sp. zn. 2 ZT 81/2016 se kárně obviněná téměř ročního průtahu při vyřizování podnětu policejního orgánu k podání návrhu soudu na vydání rozhodnutí o zajištěné finanční hotovosti ze dne 31. 1. 2017 dopustila po právní moci rozsudku soudu, kterým byla daná trestní věc skončena. Jedná se tedy o pochybení menší závažnosti, zvláště když zajištěná hotovost ve výši 1.604 Kč byla velmi nízká. Od podání druhého podnětu policejního orgánu ze dne 4. 5. 2018 do zahájení kárného řízení, k němuž došlo dne 26. 7. 2018, neuplynula kritická tříměsíční lhůta.

[185] Ve věci sp. zn. 2 ZT 278/2017 pouhé přehlédnutí neoznačení trestného činu, pro který byl obviněný stíhán, ve výroku usnesení policejního orgánu vydaného podle § 160 odst. 1 trestního řádu nepředstavuje pochybení státní zástupkyně dosahující intenzity kárného provinění.

[186] Ve věci sp. zn. 2 ZT 126/2005 se kárně obviněná ve skutečnosti nedopustila nečinnosti při vyřizování podání policejního orgánu ze dne 4. 12. 2017, neboť v něm nebylo navrhováno podání žádosti o mezinárodní právní pomoc, kterou již státní zástupkyně zaslala britskému justičnímu orgánu na konci roku 2015. Za situace, kdy se v průběhu vyšetřování vyčkávalo jen na výsledek mezinárodní justiční spolupráce, neprovedení prověrek věci v době od 5. 12. 2017 nepředstavovalo větší pochybení dosahující intenzity kárného provinění.

[187] Ve věci sp. zn. 2 ZT 120/2016 kárně obviněná nic nezanedbala. Původně stanovená zkušební doba podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody L. G. totiž skončila 20. 7. 2018, a proto k fikci osvědčení podle § 83 odst. 3 trestního zákoníku mohlo dojít až 20. 7. 2019, nikoli o rok dříve, jak se nesprávně uvádí v kárném návrhu, ve kterém dokonce navrhovatelka mylně uvádí, že již k osvědčení došlo. Naopak usnesením soudu ze dne 2. 8. 2018 byla zkušební doba podmíněného odkladu výkonu trestu odnětí svobody prodloužena. Nebylo přitom povinností státní zástupkyně zjišťovat, kdy soud nařídí další veřejné zasedání, neboť zkušební doba ještě neuplynula a nehrozilo žádné riziko osvědčení ze zákona.

[188] Ve věci sp. zn. 2 ZT 218/2016 kárně obviněná po uplynutí zkušební doby podmíněného zastavení trestního stíhání obviněného P. P., k čemuž došlo dne 23. 12. 2017, otálela s vyžádáním potřebných zpráv a s rozhodnutím, zda se obviněný ve zkušební době osvědčil. Do dne podání kárného návrhu, k němuž došlo dne 26. 7. 2018, však ještě roční lhůta pro osvědčení fikcí podle § 308 odst. 2 trestního řádu neuplynula. Navíc dne 21. 9. 2018, tedy před koncem této lhůty, usnesení o osvědčení se obviněného ve zkušební době podmíněného zastavení trestního stíhání státní zástupkyně vydala a její jednání tak nemělo žádné nepříznivé následky. Jedná se tedy o pochybení menší závažnosti ještě nedosahující intenzity kárného provinění.

[189] Ve věci sp. zn. 2 ZT 347/2016 nelze z obsahu předložené kopie dozorového spisu prokázat jeho chaotické a nesprávné vedení a navíc z ničeho nevyplývá, že by se mělo jednat o pochybení dosahující intenzity kárného provinění. Na žádost krajského státního zastupitelství o podání zprávy o stavu trestního řízení ze dne 11. 11. 2016 reagovala kárně obviněná dne 22. 12. 2016, tedy v daleko kratší, než kritické tříměsíční lhůtě, a proto ani v tomto směru nelze uvažovat o spáchání kárného provinění.

[190] Ve věci sp. zn. 1 ZN 294/2017 není zřejmé, zda otálení při spojování věcí ke společnému řízení mělo nějaký vliv na rychlost prověřování předmětných skutků. Jedná se tak o pochybení nízké intenzity, které nelze považovat za kárné provinění.

[191] Ve věci sp. zn. 1 ZN 306/2017 prodleva při postoupení podnětu k zahájení trestního stíhání policejnímu orgánu těsně překročila dvouměsíční lhůtu, nicméně se jedná o pochybení nízké intenzity, které nemělo žádný vliv na průběh prověřování uvedeného podnětu. To totiž bylo prováděno v jiné trestní věci a skončilo jejím odložením. Proto není možné za kárné provinění považovat ani otálení státní zástupkyně při připojení spisu k věci, v níž byl předmětný skutek prověřován.

[192] Ve věci sp. zn. 2 ZN 1195/2017 absence vidimace jednotlivých úkonů policejního orgánu učiněných přede dnem 20. 4. 2018 ani nereagování na ně nepředstavuje pochybení státní zástupkyně naplňující znaky skutkové podstaty kárného provinění, neboť tyto skutečnosti neměly žádný vliv na rychlost trestního řízení.

[193] Ve věci sp. zn. 2 ZN 868/2011 při pořizování překladu odpovědi britského justičního orgánu dvouměsíční lhůta překročena nebyla, takže se státní zástupkyně v tomto směru kárného provinění nedopustila. Případné nepřeložení tohoto překladu policejnímu orgánu nelze považovat za závažné pochybení státní zástupkyně. Policejní orgán se totiž dozvěděl, že podezřelý F. K. nebyl ve Velké Británii vyslechnut a navíc mezinárodní právní pomoc nebyla z formálních důvodů realizována. Kárně obviněné mělo být proto správně vytknuto, že ode dne 20. 2. 2018, kdy se dozvěděla o nevyhovění žádosti o mezinárodní justiční spolupráci, byla nečinná při nápravě tohoto stavu. Toto jednání však nebylo v kárném návrhu zmíněno, a tudíž ho nelze státní zástupkyni přičítat k tíži. Z obsahu předložené kopie dozorového spisu pak nelze prokázat jeho chaotické a nesprávné vedení a navíc z ničeho nevyplývá, že by se mělo jednat o pochybení dosahující intenzity kárného provinění.

[194] Ve věci sp. zn. 2 ZN 1154/2017 otálení kárně obviněné při nápravě nezákonného stavu spočívajícího v zahájení úkonů trestního řízení pro skutek, který již byl řešen v jiné trestní věci, nemělo nakonec žádný vliv na průběh a rychlost řízení o předmětném trestném činu.

[195] Ve věci sp. zn. 2 ZN 276/2011 neprodloužení lhůty prověřování na návrh policejního orgánu ze dne 27. 3. 2018 nemělo žádný vliv na průběh a rychlost trestního řízení, neboť v něm se toliko vyčkávalo na vypátrání pobytu podezřelé P. H..

[196] Ve věci sp. zn. 2 ZN 903/2017 pasivita kárně obviněné při postoupení spisu neměla žádný vliv na průběh a rychlost trestního řízení, které skončilo ve standardní lhůtě podáním obžaloby jiným státním zastupitelstvím.

[197] Ve věci sp. zn. 2 ZN 1093/2017 po jejím odevzdání k projednání přestupku byla kárně obviněná během téměř deseti měsíců nečinná při udělení pokynu ohledně právní kvalifikace skutku policejnímu orgánu. Nicméně tato skutečnost neměla žádný vliv na výsledek trestního řízení, které nakonec skončilo odložením věci s tím, že v ní nebyl spáchán ani přestupek. Případná nesprávnost tohoto pokynu také nepředstavuje kárné provinění, neboť se jedná o právní názor státní zástupkyně na způsob posouzení skutku, který navíc vedl ke stejnému výsledku, byť podle navrhovatelky měla být věc odložena kvůli tomu, že se nepodařilo zjistit pachatele.

[198] Ve věci sp. zn. 2 ZN 1244/2017 pasivita kárně obviněné při postoupení dozorového spisu neměla žádný vliv na průběh a rychlost trestního řízení, které bylo bezprostředně po zahájení prověřování vedeno místně příslušným pražským policejním orgánem.

[199] Také ve věci sp. zn. 2 ZN 1492/2017 pasivita kárně obviněné při postoupení spisu neměla žádný vliv na průběh a rychlost trestního řízení, které bylo bezprostředně po zahájení prověřování vedeno místně příslušným pražským policejním orgánem.

[200] Ve věci sp. zn. 2 ZN 3/2018 se jedná toliko o formální pochybení státní zástupkyně při vyznačení skončení věci po obdržení usnesení policejního orgánu o odložení věci.

[201] Ve věci sp. zn. 3 ZN 242/2013 neprovedení prověrek spisového materiálu ode dne 2. 3. 2018 nemělo žádný vliv na průběh prověřování, ve kterém se vyčkávalo především na vypátrání pobytu podezřelé A. M.. Jedná se tak jen o formální pochybení státní zástupkyně nedosahující intenzity kárného provinění.

[202] Také ve věci sp. zn. 3 ZN 1171/2017 absence prověrky spisového materiálu ode dne 18. 12. 2017 neměla žádný vliv na průběh prověřování, ve kterém se vyčkávalo pouze na vypátrání pobytu podezřelého M. P., a tudíž se nejedná o kárné provinění.

[203] Ve věci sp. zn. 3 ZN 1433/2017 po obdržení opatření o přibrání znalce, k němuž došlo dne 8. 3. 2018, nebylo zapotřebí činit další úkony. Neprodloužení lhůty prověřování, které bylo navrhováno policejním orgánem ve dnech 27. 4. 2018 a 7. 6. 2018, nebylo státní zástupkyni v kárném návrhu vytýkáno. Od obdržení usnesení policejního orgánu ze dne 15. 6. 2018 o odložení věci do dne 26. 7. 2018, v němž byl podán návrh na zahájení kárného řízení, neuplynula kritická dvouměsíční lhůta, takže se ve vztahu k prodlevě státní zástupkyně při akceptaci tohoto rozhodnutí nejedná o nečinnost dosahující intenzity kárného provinění. Za daného skutkového stavu, kdy se vyčkávalo pouze na znalecký posudek o duševním stavu podezřelého M. G., nebylo nutné ode dne 13. 4. 2018 vypracovat prověrku spisového materiálu.

[204] Ve věci sp. zn. 3 ZN 862/2017 kárně obviněná rozhodla o stížnosti proti usnesení policejního orgánu ze dne 23. 8. 2017 o odložení věci po jednom měsíci a nejedná se tak o kárné provinění. Otálení s pokynem k založení tohoto spisu pak nemělo žádný vliv na skončení řízení a jde proto jen o nevýznamné pochybení státní zástupkyně.

[205] Ve věci sp. zn. 3 ZN 1389/2017 kárně obviněná nemusela na oznámení kladenského policejního útvaru ze dne 17. 10. 2017 o postoupení věci nikterak reagovat. Po odložení věci policejním útvarem v Podbořanech, o kterém se státní zástupkyně dozvěděla dne 18. 12. 2017, sice dala policejnímu orgánu opožděný pokyn, avšak ten směřoval jen k dodatečnému potvrzení správnosti předmětného usnesení, které zůstalo nakonec nedotčeno. Jedná se tak o prodlevu nižšího stupně závažnosti, která nenaplňuje znaky skutkové podstaty kárného provinění.

[206] Ztráta čtyř dozorových spisů ve věcech sp. zn. 2 ZN 987/2014, sp. zn. 3 ZN 86/2017, sp. zn. 3 ZN 709/2017 a sp. zn. 1 ZT 153/2018 představuje pochybení kárně obviněné, k němuž by nemělo docházet, neboť státní zástupci mají zodpovědnost za řádné vedení všech svých spisů a jejich přítomnost na pracovišti či v místech, nad nimiž mají kontrolu. Nicméně porušení této povinnosti nemělo vůbec žádný vliv na průběh jednotlivých trestních řízení. Ve všech uvedených věcech totiž byly zhotoveny náhradní deníky a tři z nich již byly skončeny usneseními policejního orgánu o jejich odložení či odevzdání k projednání přestupku, přičemž po tomto zjištění státní zástupkyně toliko udělila kanceláři pokyn k založení spisů. Ve věci sp. zn. 1 ZT 153/2018 kárně obviněná sepsala obžalobu velmi krátce po zaslání návrhu policejního orgánu na její podání i po následném zjištění ztráty spisu. Kromě toho nebylo zjištěno, že by se některý ze zmíněných čtyř ztracených dozorových spisů nacházel mimo budovu okresního státního zastupitelství či se dostal do rukou nepovolaných osob. Jedná se tedy o méně závažné pochybení státní zástupkyně, které ještě nedosahuje intenzity kárného provinění.

[207] Uvedené dílčí útoky ve věcech sp. zn. 1 ZT 198/2017, sp. zn. 1 ZT 383/2016, sp. zn. 1 ZT 431/2016, sp. zn. 1 ZT 41/2018, sp. zn. 1 ZT 225/2017, sp. zn. 2 ZT 147/2017, sp. zn. 2 ZT 169/2017, sp. zn. 2 ZT 81/2016, sp. zn. 2 ZT 278/2017, sp. zn. 2 ZT 126/2005, sp. zn. 2 ZT 120/2016, sp. zn. 2 ZT 218/2016, sp. zn. 2 ZT 347/2016, sp. zn. 1 ZN 294/2017, sp. zn. 1 ZN 306/2017, sp. zn. 2 ZN 1195/2017, sp. zn. 2 ZN 868/2011, sp. zn. 2 ZN 1154/2017, sp. zn. 2 ZN 276/2011, sp. zn. 2 ZN 903/2017, sp. zn. 2 ZN 1093/2017, sp. zn. 2 ZN 1244/2017, sp. zn. 2 ZN 1492/2017, sp. zn. 2 ZN 3/2018, sp. zn. 3 ZN 242/2013, sp. zn. 3 ZN 1171/2017, sp. zn. 3 ZN 1433/2017, sp. zn. 3 ZN 862/2017, sp. zn. 3 ZN 1389/2017, jakož i ve věcech sp. zn. 2 ZN 987/2014, sp. zn. 3 ZN 86/2017, sp. zn. 3 ZN 709/2017 a sp. zn. 1 ZT 153/2018, v nichž došlo ke ztrátě dozorových spisů, tedy nenaplňují znaky skutkové podstaty kárného provinění podle § 28 zákona o státním zastupitelství. Na ně je přitom zapotřebí z hlediska kárného práva procesního nahlížet jako na samostatné skutky, jak vyplývá z § 12 odst. 12 trestního řádu za použití § 25 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů“). Proto ve vztahu k těmto dílčím útokům uvedeným ve výroku B. rozhodnutí kárného senátu, které podle navrhovatelky společně s dílčími útoky popsanými ve výroku A. tvořily z hmotně právního hlediska součást jednoho skutku a jednoho kárného provinění, byla kárně obviněná návrhu na zahájení kárného řízení zproštěna.

VI. Závěr

[208] S ohledem na všechno, co bylo uvedeno k jednání kárně obviněné státní zástupkyně, pro které bylo vedeno toto kárné řízení, Nejvyšší správní soud jako soud kárný podle § 19 odst. 1 zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů uznal kárně obviněnou vinnou kárným proviněním podle § 28 zákona o státním zastupitelství, jehož se dopustila skutkem popsaným ve výroku A. tohoto rozhodnutí. Za toto kárné provinění, jak je výše uvedeno, uložil kárně obviněné podle § 30 odst. 1 písm. b) zákona o státním zastupitelství kárné opatření snížení platu o 10 % na dobu 10 měsíců. Výrokem B. rozhodnutí kárného senátu byla dále kárně obviněná podle § 19 odst. 2 zákona o řízení ve věcech soudů, státních zástupců a soudních exekutorů zproštěna návrhu na zahájení řízení o kárné odpovědnosti státního zástupce v části týkající se tam specifikovaného skutku, neboť ten není kárným proviněním.

[209] Kárné opatření snížení platu se vůči kárně obviněné uplatní od prvního dne měsíce následujícího po dni právní moci rozhodnutí (§ 30 odst. 4 zákona o státním zastupitelství).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. února 2019

JUDr. Jiří Palla

předseda kárného senátu ve věcech státních zástupců

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru