Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

12 Ksz 3/2009 - 21Rozhodnutí NSS ze dne 16.09.2009

Způsob rozhodnutízastavení řízení
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost státních zástupců

přidejte vlastní popisek

12 Ksz 3/2009 - 21

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Milady Tomkové, zástupce předsedkyně senátu JUDr. Karla Podolky a přísedících JUDr. Jaromíra Jindřicha, JUDr. Mileny Čečotkové, JUDr. Zory Krejčí a JUDr. Gabriely Halířové, Ph.D. bez ústního jednání dne 16. 9. 2009 ve věci návrhu krajské státní zástupkyně v Plzni ze dne 6. srpna 2009, č. j. 1 SPR 251/2009 na zahájení řízení o způsobilosti státního zástupce Mgr. V. C., státního zástupce Okresního státního zástupce Plzeň – město, vykonávat svou funkci,

takto:

Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb. o řízení ve věcech soudců a státních zástupců se řízení zastavuje.

Odůvodnění:

Dne 6. 8. 2009 podala Krajská státní zástupkyně v Plzni návrh na zahájení řízení o způsobilosti státního zástupce Mgr. V. C., státního zástupce Okresního státního zástupce Plzeň – město, vykonávat svou funkci. Důvodem pro podání návrhu na zahájení řízení bylo, že Mgr. C. byl ke dni 18. 2. 2009 shledán plně invalidním.

Dne 11. 9. 2006 byl Nejvyššímu správnímu soudu doručen přípis Ministerstva spravedlnosti ze dne 9. 9. 2009, v němž sděluje, že dne 20. 8. 2009 bylo ministryni spravedlnosti doručeno oznámení Mgr. C. o vzdání se funkce státního zástupce. Jeho funkce zanikne dne 31. 10. 2009.

Podle § 14 písm. b) ve spojení s § 26 zákona č. 7/2002 Sb. o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, zastaví senát řízení bez ústního jednání tehdy, bylo-li vzdání se funkce státního zástupce doručeno ministru spravedlnosti. Protože tato situace nastala, kárný senát řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. září 2009

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru