Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Kss 9/2011 - 16Rozhodnutí NSS ze dne 05.10.2011

Způsob rozhodnutízastavení řízení
Účastníci řízeníMinistr spravedlnosti
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců

přidejte vlastní popisek

11 Kss 9/2011 - 16

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně senátu Mgr. Daniely Zemanové a jeho členů: JUDr. Petra Gemmela, Mgr. et Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Aleny Mátlové, JUDr. Josefa Doubka a JUDr. Dalimily Gadasové v právní věci navrhovatele: ministr spravedlnosti, Vyšehradská 16, Praha 2, proti kárně obviněnému soudci: JUDr. D. D., rozhodl v neveřejném jednání dne 5. 10. 2011, v řízení o návrhu na zahájení řízení o kárné odpovědnosti předsedy soudu ze dne 30. 6. 2011,

takto:

Řízení o kárném návrhu ze dne 30. 6. 2011 se zastavuje.

Odůvodnění:

Na základě v záhlaví označeného návrhu ministra spravedlnosti bylo proti shora označenému soudci zahájeno řízení o kárné odpovědnosti, vedené u zdejšího soudu pod sp. zn. 11 Kss 9/2011.

Dne 4. 10. 2011 bylo kárnému senátu Nejvyššímu správnímu soudu doručeno písemné podání kárně obviněného ze dne 3. 10. 2011, v němž soudu sděluje, že se vzdal funkce soudce a svou rezignaci zaslal do Kanceláře prezidenta republiky. K tomuto podání kárně obviněný přiložil fotokopii podání ze dne 30. 9. 2011, adresovaného prezidentu republiky, z jehož obsahu je zřejmé, že se vzdává funkce soudce. Dle otisku razítka podatelny přijala Kancelář prezidenta republiky toto podání dne 30. 9. 2011.

Dle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb. kárný senát Nejvyššího správního soudu bez ústního jednání řízení o kárném návrhu zastaví, zanikla-li soudci jeho funkce nebo, jde-li o soudce, bylo-li vzdání se funkce doručeno prezidentu republiky. V dané věci kárný senát z předloženého podání kárně obviněného předsedy soudu ověřil, že se vzdal funkce soudce a že svou rezignaci doručil dne 30. 9. 2011 prezidentu republiky.

V dané věci tak nejsou pochybnosti o naplnění podmínek uvedených v citovaném ustanovení § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., a proto kárný senát bez nařízení ústního jednání rozhodl o zastavení předmětného řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. října 2011

Mgr. Daniela Zemanová

předsedkyně kárného senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru