Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Kss 6/2011 - 32Rozhodnutí NSS ze dne 05.10.2011

Způsob rozhodnutízastavení řízení
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců

přidejte vlastní popisek

11 Kss 6/2011 - 32

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně senátu Mgr. Daniely Zemanové a jeho členů JUDr. Petra Gemmela, Mgr. et Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Aleny Mátlové, JUDr. Josefa Doubka a JUDr. Dalimily Gadasové, Dr. v právní věci navrhovatele: předseda Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, Strojírenská 28, Žďár nad Sázavou, proti kárně obviněnému soudci: JUDr. J. V., rozhodl v neveřejném jednání dne 5. 10. 2011, v řízení o návrhu na zahájení řízení o kárné odpovědnosti soudce ze dne 30. 5. 2011,

takto:

Řízení o kárném návrhu ze dne 30. 5. 2011 se zastavuje.

Odůvodnění:

Na základě v záhlaví označeného návrhu předsedy Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou (dále jen „navrhovatel“) bylo kárným senátem Nejvyššího správního soudu zahájeno proti shora označenému soudci řízení o kárné odpovědnosti soudce, které je u zdejšího soudu vedeno pod sp. zn. 11 Kss 6/2011.

Dne 29. 9. 2011 bylo kárnému senátu Nejvyššího správního soudu doručeno podání navrhovatele ze dne 27. 9. 2011, nazvané jako „Zpětvzetí návrhu na zahájení kárného řízení“. Navrhovatel v něm uvádí, že svůj shora označený návrh na zahájení kárného řízení bere v celém rozsahu zpět, neboť kárně obviněný soudce přistoupil po podání návrhu velmi zodpovědně k nápravě nedostatků, které mu byly vytýkány, přičemž k datu podání zpětvzetí návrhu již skončil všechny trestní věci, pro něž byl podán kárný návrh, a to naprostou většinou i pravomocně. K tomu navrhovatel dále uvádí, že kárně obviněný soudce má v senátu jen 22 neskončených věcí, přičemž ani jedna z nich není starší jednoho roku. Vzhledem k výše uvedenému má navrhovatel za to, že již samotné podání návrhu mělo svůj význam, vedlo k nápravě a hlavní účel kárného řízení byl splněn.

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb. senát bez ústního jednání zastaví řízení, byl-li návrh na zahájení řízení vzat zpět. Kárný senát v neveřejném jednání dne 5. 10. 2011 ověřil, že v dané věci je podání navrhovatele skutečně zpětvzetím návrhu v projednávané věci, a proto v souladu s výše citovaným ustanovením § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb. řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. října 2011

Mgr. Daniela Zemanová


předsedkyně kárného senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru