Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Kss 5/2010 - 29Rozhodnutí NSS ze dne 05.01.2011

Způsob rozhodnutízastavení řízení
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců

přidejte vlastní popisek

11 Kss 5/2010 - 29

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně senátu JUDr. Dagmar Nygrínové a jeho členů: JUDr. Vladimíra Jurky, Mgr. et Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Aleny Mátlové, JUDr. Josefa Doubka a JUDr. Dalimily Gadasové rozhodl v neveřejném jednání dne 5. 1. 2011 v právní věci navrhovatelky: předsedkyně Okresního soudu v Liberci, U Soudu 540/3, Liberec, proti kárně obviněnému soudci: Mgr. F. J., soudce Okresního soudu v Liberci, v řízení o návrhu na zahájení řízení o kárné odpovědnosti soudce ze dne 3. 6. 2010,

takto:

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb. se řízení o kárném návrhu ze dne 3. 6. 2010 zastavuje.

Odůvodnění:

Na základě návrhu předsedkyně Okresního soudu v Liberci (dále jen „navrhovatelka“) ze dne 3. 6. 2010 bylo proti shora označenému soudci zahájeno řízení o kárné odpovědnosti soudce, vedené u zdejšího soudu pod sp. zn. 11 Kss 5/2010.

Dne 21. 12. 2010 bylo kárnému senátu Nejvyššího správního soudu doručeno podání navrhovatelky ze dne 20. 12. 2010, nazvané jako „Zpětvzetí návrhu“. Navrhovatelka v něm uvádí, že bere zpět shora označený kárný návrh, neboť vzhledem k pracovnímu nasazení kárně obviněného soudce, výraznému snížení počtu neskončených věcí a s přihlédnutím k tomu, že pochybení, které bylo předmětem kárného návrhu (nerozhodnutí o dalším trvání vazby), bylo zcela ojedinělé, nepovažuje za vhodné jej nadále kárně stíhat.

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb. senát bez ústního jednání zastaví řízení, byl-li návrh na zahájení řízení vzat zpět. Kárný senát v neveřejném jednání dne 5. 1. 2011 ověřil, že v dané věci je podání navrhovatelky skutečně zpětvzetím návrhu v projednávané věci, a proto v souladu s výše citovaným ustanovením § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb. řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. ledna 2011

JUDr. Dagmar Nygrínová

předsedkyně kárného senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru