Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Kss 3/2013 - 31Rozhodnutí NSS ze dne 29.05.2013

Způsob rozhodnutízastavení řízení
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců

přidejte vlastní popisek

11 Kss 3/2013 - 31

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně senátu Mgr. Daniely Zemanové a jeho členů JUDr. Petra Gemmela, Mgr. et Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Aleny Mátlové, JUDr. Josefa Doubka a JUDr. Dalimily Gadasové, Dr. v právní věci navrhovatele: předseda Okresního soudu v Ostravě, se sídlem U Soudu 4/6187, Ostrava, proti kárně obviněné soudkyni: JUDr. K. Š., soudkyně Okresního soudu v Ostravě, rozhodl v neveřejném jednání dne 29. 5. 2013, v řízení o návrhu na zahájení řízení o kárné odpovědnosti soudkyně ze dne 28. 1. 2013,

takto:

Řízení o kárném návrhu ze dne 28. 1. 2013 se zastavuje.

Odůvodnění:

Na základě v záhlaví označeného návrhu předsedy Okresního soudu v Ostravě bylo kárným senátem Nejvyššího správního soudu zahájeno proti shora označené soudkyni řízení o kárné odpovědnosti soudkyně, které je u zdejšího soudu vedeno pod sp. zn. 11 Kss 3/2013.

V řízení vedeném pod sp. zn. 11 Kss 2/2013 byla kárně obviněná soudkyně JUDr. K. Š. pravomocným rozhodnutím kárného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 4. 2013 uznána nezpůsobilou k výkonu funkce soudkyně dle ustanovení § 91 písm. c) zákona č. 6/2002 Sb.

Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb. senát bez ústního jednání řízení zastaví, zanikla-li soudci, předsedovi soudu, místopředsedovi soudu, předsedovi kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státnímu zástupci jeho funkce nebo, jde-li o soudce, předsedu soudu, místopředsedu soudu nebo předsedu kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, bylo-li vzdání se funkce doručeno prezidentu republiky, ministru spravedlnosti nebo předsedovi Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu; jde-li o státního zástupce též tehdy, bylo-li vzdání se funkce státního zástupce doručeno ministru spravedlnosti; nebo, jde-li o soudního exekutora, zanikl-li mu výkon exekutorského úřadu.

Ve věci kárně obviněné soudkyně došlo výše uvedeným rozhodnutím kárného senátu Nejvyššího správního soudu dne 10. 4. 2013 k zániku její funkce. Vzhledem k tomu, že v dané věci byly splněny podmínky dle citovaného ustanovení § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., kárný senát bez nařízení ústního jednání rozhodl o zastavení předmětného řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. května 2013

Mgr. Daniela Zemanová

předsedkyně kárného senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru