Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Kss 10/2009 - 112Rozhodnutí NSS ze dne 02.02.2011

Způsob rozhodnutíuznání viny
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců

přidejte vlastní popisek

11 Kss 10/2009 - 112

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně senátu Mgr. Daniely Zemanové a členů senátu: JUDr. Petra Gemmela, Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Aleny Mátlové, JUDr. Josefa Doubka a JUDr. Dalimily Gadasové projednal v ústním jednání dne 2. 2. 2010 návrh předsedy Obvodního soudu pro Prahu 9 na zahájení kárného řízení ze dne 14. 10. 2009, proti Mgr. R. V., soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 9, a rozhodl

takto:

Podle § 19 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s e

Mgr. R. V., nar. X, soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 9,

I. uznává vinnou, ž e

jako soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 9 porušila § 158 odst. 4 o. s. ř. tím, že nedodržela zákonnou lhůtu k vyhotovení a odeslání rozhodnutí, pokud ve věcech:

1) 58 P 73/2007 - rozsudek byl vyhlášen dne 18. 2. 2009, lhůta k vypravení končila 20. 3. 2009, byla prodloužena do 7. 4. 2009, k 19. 10. 2009 nebylo rozhodnutí vypracováno;

2) 58 P 152/2004 - rozsudek byl vyhlášen 29. 5. 2009, lhůta k vypravení končila 29. 6. 2009, byla prodloužena do 31. 7. 2009, k 19. 10. 2009 nebylo rozhodnutí vypracováno; 3) 58 P 76/2004 - rozsudek byl vyhlášen 3. 6. 2009, lhůta k vypravení končila 3. 7. 2009, k 19. 10. 2009 nebylo rozhodnutí vypracováno; 4) 25 Nc 191/2008 - rozsudek byl vyhlášen 25. 6. 2009, lhůta k vypravení končila 27. 7. 2009, část rozsudku byla nadiktována 31. 7. 2009, k 19. 10. 2009 nebylo rozhodnutí vypracováno;

5) 58 P 27/2009 - rozsudek byl vyhlášen 22. 7. 2009, lhůta k vypravení končila 21. 8. 2009, rozhodnutí vypraveno dne 1. 9. 2009; 6) 25 Nc 323/2009 - rozsudek byl vyhlášen 29. 7. 2009, lhůta k vypravení končila 28. 8. 2009, rozhodnutí vypraveno dne 31. 8. 2009; 7) 58 P 50/2009 - rozsudek byl vyhlášen 29. 7. 2009, lhůta k vypravení končila 28. 8. 2009, rozhodnutí vypraveno dne 31. 8. 2009; 8) 54 C 214/2005 - rozsudek byl vyhlášen 22. 6. 2009, lhůta k vypravení končila 22. 7. 2009, byla prodloužena do 22. 8. 2009, k 19. 10. 2009 nebylo rozhodnutí vypracováno;

9) 58 P 83/2008 - rozsudek byl vyhlášen dne 9. 9. 2009, lhůta k vypravení končila 8. 10. 2009, rozhodnutí nevyhotoveno k 19. 10. 2009; 10) 41 P 195/2000 - rozsudek byl vyhlášen dne 21. 8. 2008, lhůta k vypracování rozhodnutí byla prodloužena do 5. 10. 2009, k 19. 10. 2009 nebylo rozhodnutí vypracováno; 11) 25 Nc 534/2007 - rozsudek byl vyhlášen 11. 7. 2008, lhůta k vypravení končila 11. 8. 2008, byla prodloužena do 22. 8. 2008, rozhodnutí vypraveno 8. 10. 2008; 12) 58 P 24/2009 - rozsudek byl vyhlášen 27. 5. 2009, lhůta k vypravení končila 26. 6. 2009, rozhodnutí vypraveno 27. 7. 2009; 13) 25 Nc 367/2009 - rozsudek byl vyhlášen 24. 7. 2009, lhůta k vypravení končila 24. 8. 2009, rozhodnutí vypraveno dne 27. 8. 2009; 14) 54 C 145/2006 - rozhodnutí bylo vydáno dne 11. 5. 2007, lhůta k vypravení končila 11. 6. 2007, rozhodnutí vypraveno 28. 11. 2007; 15) 54 C 128/2006 - rozhodnutí vydáno 23. 5. 2007, lhůta k vypravení byla prodloužena do 23. 7. 2007, rozhodnutí vypraveno 26. 10. 2007; 16) 54 C 73/2006 - rozsudek vyhlášen 24. 8. 2007, lhůta k vypravení končila 24. 9. 2007, rozhodnutí vypraveno 20. 12. 2007; 17) 54 C 34/2006 - rozsudek vyhlášen 26. 9. 2007, lhůta k vypravení končila 26. 10. 2007, rozhodnutí vypraveno 30. 10. 2007,

tedy

zaviněně porušila

povinnosti soudce a ohrozila důvěru ve spravedlivé rozhodování soudů.

Tím spáchala

kárné provinění podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

Za to se ukládá

podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kárné opatření

snížení platu o 10 % na dobu 6 (šesti) měsíců.

II.

Řízení o návrhu ve věci průtahů ve sp. zn. 54 C 214/2005, od 4. 12. 2007 do 16. 4. 2008, a ve sp. zn. 25 Nc 521/2006

se zastavuje .

Odůvodnění:

Navrhovatel podal návrh na zahájení kárného řízení proti v záhlaví jmenované soudkyni. Dle jeho názoru se tato soudkyně dopustila kárného provinění dle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o soudech a soudcích“), neboť celkem v 19 případech nevypracovala písemné vyhotovení rozhodnutí ve lhůtě stanovené § 158 odst. 4 o. s. ř. K těmto pochybením došlo v následujících věcech:

1) 58 P 73/2007 - rozsudek byl vyhlášen dne 18. 2. 2009, lhůta k vypravení končila 20. 3. 2009, byla prodloužena do 7. 4. 2009, k 19. 10. 2009 nebylo rozhodnutí vypracováno;

2) 58 P 152/2004 - rozsudek byl vyhlášen 29. 5. 2009, lhůta k vypravení končila 29. 6. 2007, byla prodloužena do 31. 7. 2009, k 19. 10. 2009 nebylo rozhodnutí vypracováno; 3) 58 P 76/2004 - rozsudek byl vyhlášen 3. 6. 2009, lhůta k vypravení končila 3. 7. 2009, k 19. 10. 2009 nebylo rozhodnutí vypracováno; 4) 25 Nc 191/2008 - rozsudek byl vyhlášen 25. 6. 2009, lhůta k vypravení končila 27. 7. 2009, část rozsudku byla nadiktována 31. 7. 2009, k 19. 10. 2009 nebylo rozhodnutí vypracováno;

5) 58 P 27/2009 - rozsudek byl vyhlášen 22. 7. 2009, lhůta k vypravení končila 21. 8. 2009, rozhodnutí vypraveno dne 1. 9. 2009; 6) 25 Nc 323/2009 - rozsudek byl vyhlášen 29. 7. 2009, lhůta k vypravení končila 28. 8. 2009, rozhodnutí vypraveno dne 31. 8. 2009; 7) 58 P 50/2009 - rozsudek byl vyhlášen 29. 7. 2009, lhůta k vypravení končila 28. 8. 2009, rozhodnutí vypraveno dne 31. 8. 2009; 8) 54 C 214/2005 - rozsudek byl vyhlášen 22. 6. 2009, lhůta k vypravení končila 22. 7. 2009, byla prodloužena do 22. 8. 2009, k 19. 10. 2009 nebylo rozhodnutí vypracováno; 9) 58 P 83/2008 - rozsudek byl vyhlášen dne 9. 9. 2009, k 19. 10. 2009 nebylo rozhodnutí vypracováno; 10) 41 P 195/2000 - rozsudek byl vyhlášen dne 21. 8. 2009, lhůta k vypracování rozhodnutí byla prodloužena do 5. 10. 2009, k 19. 10. 2009 nebylo rozhodnutí vypracováno; 11) 25 Nc 534/2007 - rozsudek byl vyhlášen 11. 7. 2008, lhůta k vypravení končila 11. 8. 2008, byla prodloužena do 22. 8. 2008, rozhodnutí vypraveno 8. 10. 2008; 12) 54 C 214/2005 - rozsudek byl vyhlášen dne 2. 11. 2007, lhůta k vypravení končila 3. 12. 2007, rozhodnutí bylo vypraveno 16. 4. 2008; 13) 25 Nc 521/2006 - rozsudek byl vyhlášen 27. 12. 2007, lhůta k vypravení končila 28. 1. 2008, rozhodnutí vypraveno 18. 4. 2008; 14) 58 P 24/2009 - rozsudek byl vyhlášen 27. 5. 2009, lhůta k vypravení končila 26. 6. 2009, rozhodnutí vypraveno 27. 7. 2009; 15) 25 Nc 367/2009 - rozsudek byl vyhlášen 24. 7. 2009, lhůta k vypravení končila 24. 8. 2009, rozhodnutí vypraveno dne 27. 8. 2009, přičemž soudkyně měnila údaje v referátu k vypravení i v evidenční kartě o přepisu diktafonového záznamu;

16) 54 C 145/2006 - rozhodnutí bylo vydáno dne 11. 5. 2007, lhůta k vypravení končila 11. 6. 2007, rozhodnutí vypraveno 28. 11. 2007; 17) 54 C 128/2006 - rozhodnutí vydáno 23. 5. 2007, lhůta k vypravení byla prodloužena do 23. 7. 2007, rozhodnutí vypraveno 26. 10. 2007; 18) 54 C 73/2006 - rozsudek vyhlášen 24. 8. 2007, lhůta k vypravení končila 24. 9. 2007, rozhodnutí vypraveno 20. 12. 2007; 19) 54 C 34/2006 - rozsudek vyhlášen 26. 9. 2007, lhůta k vypravení končila 26. 10. 2007, rozhodnutí vypraveno 30. 10. 2007. Kárně obviněné soudkyni byly nedostatky v práci v minulosti vytknuty dle § 88a zákona č. 6/2002 Sb. dne 16. 4. 2008 (sp. zn. 30 Spr 506/2008). Následně byla provedena prověrka jejího senátu, při které byly opět zjištěny nedostatky. Navrhovatel jí tedy dne 14. 7. 2008 nedostatky práce téhož charakteru opět dle stejného ustanovení zákona č. 6/2002 Sb. vytkl (sp. zn. 30 Spr 870/2008). I při následující prověrce jejího senátu ke dni 31. 8. 2009, na jejímž základě byl podán tento kárný návrh, bylo shledáno zaviněné porušení povinností soudkyně.

Navrhovatel nesouhlasí s vyjádřením kárně obviněné soudkyně ze dne 10. 9. 2009, podanému k závěrům prověrky z 31. 8. 2009, a to konkrétně s tvrzením, že některá pochybení jí byla vytknuta již po prověrce ze dne 7. 7. 2008 a bylo jí za to uloženo kárné opatření dne 14. 7. 2008. Dle navrhovatele se jednalo o jiné nedostatky. Činnost kárně obviněné soudkyně navrhovatel hodnotí jako průměrnou, v letech 2008 a 2009 se závažnými nedostatky popsanými v tomto návrhu. Za toto kárné provinění jí navrhuje uložit kárné opatření podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., tj. snížení platu o 15 % na dobu 6 měsíců.

Návrh na zahájení řízení byl doplněn podáním ze dne 12. 11. 2009. V něm navrhovatel uvádí, že kárně obviněná je soudkyní od ledna 2004, kdy byla přidělena k výkonu funkce na Obvodní soud pro Prahu 9. Před nástupem do opatrovnického a občanskoprávního oddělení rozhodovala na trestním úseku. Dále navrhovatel uvádí stav nápadu u kárně obviněné soudkyně od října 2006, kdy se stala předsedkyní senátu 59 PaNc. V roce 2006 jí do senátu napadlo 33 věcí, vyřídila 2 věci (předsedkyní senátu PaNc byla od 1. 12. 2006). V roce 2007 činil nápad 203 věcí, soudkyní vyřízeno 167; v roce 2008 byl nápad 361 věcí, vyřízeno 365. Od ledna do 5. 11. 2009 činil nápad 284 věcí, vyřízeno 287 věcí. Celkově za období od října 2006 do listopadu 2009 činil nápad v senátě kárně obviněné soudkyně 880 věcí, tj. v průměru 23,8 věcí měsíčně. Soudkyně rozhodla v tomto období v průměru 22,2 věcí měsíčně. K datu tohoto podání (12. 11. 2009) je v senátě 59 PaNc nevyřízeno 79 věcí, z toho 7 starších jednoho roku.

Pro srovnání navrhovatel uvádí údaje o nápadu a výkonu v ostatních senátech PaNc za stejné období: senát JUDr. T. - nápad 1258, skončeno 1324 věcí, JUDr. S. - nápad 1310, skončeno 1331 věcí; Mgr. H. - nápad 1291, skončeno 1372 věcí. Průměr nápadu v těchto senátech je 34,8 věcí na měsíc, průměr vyřízených věcí je 36,3 věcí měsíčně.

Od října 2006 do 11. 10. 2007 měla kárně obviněná soudkyně v senátě nápad pouze ve výši 50 %, neboť vyřizovala dále věci senátu 54 C. Tento senát převzala od října 2006 s celkem 100 věcmi, do 31. 10. 2006 napadlo dalších 9 věcí. Další věci do tohoto senátu již nenapadaly, k datu podání (12. 11. 2009) zbývá z těchto věcí rozhodnout ve 3 věcech. Průměrně soudkyně v tomto senátu vyřídila 2,86 věci měsíčně. V roce 2008 a 2009 Mgr. V. rozhodovala věci napadlé v senátě 92 C, tj. řízení ve věcech o určení otcovství a výživném zletilých osob, celkem jí bylo přiděleno k vyřízení 77 věcí, ke dni podání bylo neskončeno 23 věcí. Dále soudkyně za celé období rozhodla v 11 věcech Rod (řízení ve věcech provinění mladistvých).

Na základě uvedených údajů navrhovatel konstatuje, že pracovní výkon kárně obviněné soudkyně je spíše průměrný, na dolní hranici výkonnosti soudce. Dále odkazuje na výtky, které byly kárně obviněné soudkyni v dubnu a červenci 2008 uloženy. I přes tato opatření, opakovaná upozornění navrhovatele i soudcovské rady došlo jen k částečnému zlepšení její činnosti. Od doby podání kárného návrhu není stále vypracováno rozhodnutí v celkem 13 věcech, ačkoliv již u všech uplynula zákonná lhůta. Nedostatky v práci soudkyně působí potíže účastníkům opatrovnických řízení. Navrhovatel shrnul, že činnost kárně obviněné soudkyně je dlouhodobě nedostatečná, její nečinnost závažným způsobem ohrožuje důvěru veřejnosti v činnost soudců, proto navrhovatel doplnil svůj původní návrh na uložení kárného opatření tak, aby kárně obviněné soudkyni bylo uloženo kárné opaření dle § 88 odst. 1 písm. d) zákona č. 6/2002 Sb., tj. aby byla odvolána z funkce.

Kárně obviněná soudkyně ve svém vyjádření připustila, že rozhodnutí ve věcech označených navrhovatelem nevypracovala a nevypravila v zákonem stanovené lhůtě. Tento stav se však snaží napravit, většina rozhodnutí je již vyhotovena a vypravena. Průtahy v činnosti souvisely s dlouhodobě nepříznivou rodinnou situací (rozvod manželství, sporné řízení o úpravě poměrů nezletilých dětí), tyto problémy však byly nedávno věcně vyřešeny a nebudou nadále ovlivňovat pracovní výkony. Soudkyně se nyní aktuálně snaží zaměřovat se na včasné vyhotovení nevypracovaných rozsudků. K návrhu na uložení kárného opatření zbavení funkce soudce kárně obviněná soudkyně poukazuje na výraznou změnu oproti původnímu návrhu, dle něhož jí mělo být uloženo snížení platu o 15 % na dobu 6 měsíců. Mezi sepsáním návrhu na zahájení kárného řízení a jeho doplněním uběhl pouze měsíc, navíc navrhovatel v doplnění konstatoval, že u ní došlo k mírnému zlepšení, proto je pro ni tato změna návrhu opatření nesrozumitelná. S ohledem na to, že se kárného řízení účastní poprvé a má upřímnou snahu se vyvarovat dalších průtahů v řízení, považuje návrh na odvolání z funkce soudce za nepřiměřený.

Ústní jednání před kárným senátem proběhlo dne 2. 2. 2011 za přítomnosti navrhovatele i kárně obviněné soudkyně. Ta vyjádřila politování nad vzniklou situací, připustila svou odpovědnost za nedostatky při vyhotovování rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě. K tomuto stavu přispěla psychická zátěž vyvolaná rozpadem jejího manželství. V současné době se snaží nedostatky ve své pracovní činnosti odstranit. Je si vědoma svého provinění, nicméně žádá zvážení uložení kárného opatření zbavení funkce soudce. Má zájem činnost soudce vykonávat řádně a svědomitě.

Při jednání byly dále provedeny důkazy navržené a předložené navrhovatelem k prokázání jeho tvrzení v návrhu na zahájení řízení. Jednalo se o výpisy z informačního systému Obvodního soudu pro Prahu 9 (ISAS) týkající se výše uvedených věcí, v nichž nebyla včas vyhotovována a vypravována rozhodnutí. Obsahově tyto výpisy korespondují se skutečnostmi uvedenými navrhovatelem.

Dále byl navrhovatelem předložen zápis o prověrce senátu Mgr. R. V. v senátu 59 PaNc a 54 C, vyhotovený dne 7. 7. 2008 pod sp. zn. 30 Spr 453/2008, podle kterého byla prověrka provedena ve dnech 9. 6. – 19. 6. 2008. Kontrolováno bylo celkem 60 spisů. V části týkající se hodnocení kritéria „Dodržování rozsudkové kázně“ je konstatováno, že soudkyně nedodržela lhůtu k vypravení u 17 věcí, v 5 případech bylo prodlení v délce několika měsíců (pouze tyto věci jsou označeny spisovou značkou). Dále navrhovatel označil věci, v nichž bylo odvolání předloženo odvolacímu soudu ve lhůtě delší než 3 měsíce od vydání rozhodnutí. V závěru prověrky navrhovatel shrnul činnost soudkyně jako průměrnou, její nedostatky spatřuje v zavinění časových prodlev při rozhodování spisů v senátě 54 C v průběhu roku 2007, v prodlevách při předkládání spisů odvolacímu soudu a nedodržení lhůt k vyhotovení rozhodnutí. Z důvodu zjištěných nedostatků uložil soudkyni výtku dle § 88 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb. Dle navrhovatele je v případě Mgr. V. nutno zohlednit, že po delší dobu rozhodovala věci senátu 54 C a současně i senátu 59 PaNc, v mezidobí došlo k určitému zlepšení její práce. V průběhu 1. pololetí 2009 bude provedena opětovná prověrka jejího senátu.

Kárně obviněné soudkyni byla navrhovatelem uložena výtka dle § 88 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., v tehdy platném znění, již dne 16. 4. 2008 pod sp. zn. 30 Spr 506/2008, a to za nedostatky při rozhodování věcí vedených pod sp. zn. 54 C 214/2005 a 25 Nc 521/06. Další výtka dle § 88 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb. jí byla uložena (jak je zmíněno výše) dne 14. 7. 2008, pod sp. zn. 30 Spr 870/2008. Konkrétní pochybení zde nejsou uvedena, navrhovatel odkazuje na zjištění z prověrky ze dne 7. 7. 2008, vypracované pod sp. zn. 30 Spr 453/2008 (viz výše). Ve dnech 24. – 31. 8. 2009 pak byla opětovně provedena prověrka senátu kárně obviněné soudkyně, v jejíž činnosti byly zjištěny závažné nedostatky, a to v nedodržování lhůt pro vypravení rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že ani po uložení kárných opatření dle § 88 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb. ze dne 16. 4. 2008 a 14. 7. 2008 nedošlo ke zlepšení činnosti Mgr. V., místopředseda soudu navrhl podat návrh na zahájení kárného řízení. O prověrce byl místopředsedou Obvodního soudu pro Prahu 9 sepsán zápis pod sp. zn. 30 Spr 1166/2009. Navrhovatel přiložil jako další důkaz i vyjádření obviněné soudkyně ze dne 10. 9. 2009 k zápisu o této prověrce. Zde tato připouští nevypravení rozhodnutí ve vytýkaných věcech, avšak zároveň namítá, že jsou zde zahrnuty i věci, v nichž jí byly vytýkány nedostatky již při minulé prověrce, za což jí byla udělena důtka.

Při jednání byl konstatován obsah spisů, v nichž došlo k průtahům při vyhotovování rozhodnutí, přesněji těch jejich částí, které se týkaly údajů o vyhlášení rozhodnutí a následných úkonů kárně obviněné soudkyně. Bylo konstatováno, že obsah spisů zcela koresponduje s údaji uvedenými navrhovatelem v návrhu na zahájení řízení. U spisu sp. zn. 25 Nc 367/2009 [ad bod 15)] byla soudkyně dotázána, zda antedatovala pokyn kanceláři k vypravení rozsudku. Soudkyně po nahlédnutí do spisu konstatovala, že si na věc nevzpomíná. Popřela však, že by cokoliv úmyslně pozměňovala.

Navrhovatel v závěrečné řeči odkázal na návrh na zahájení řízení. Uvedl, že ze strany vedení soudu byla těžká osobní situace kárně obviněné soudkyně zohledňována, navrhovatel ji nezpochybňuje. Nicméně nedostatky v činnosti kárně obviněné soudkyně byly závažné a dlouhodobé, ke zlepšení nedošlo ani po udělení výtek v roce 2008, proto navrhovatel musel přikročit k zahájení kárného řízení. Rozhodnutí navrhovatel ponechává na úvaze kárného senátu.

Kárně obviněná soudkyně ve své závěrečné řeči uvedla, že si je vědoma odpovědnosti za nedostatky ve své činnosti, žádá však neuložení nejpřísnějšího kárného opatření, ráda by dostala možnost vykonávat funkci soudce i nadále.

Kárný senát po vyhodnocení průběhu ústního jednání dospěl k závěru, že bylo prokázáno nedodržení zákonem stanovené lhůty pro vyhotovení rozhodnutí ve všech navrhovatelem uvedených věcech. Toto lze spolehlivě konstatovat na základě provedení důkazů obsahem předmětných spisů, které potvrzují tvrzení navrhovatele; ostatně ani kárně obviněná soudkyně tyto skutečnosti nepopírala. Nebylo však prokázáno tvrzení, že kárně obviněná soudkyně pozměňovala pokyny ve spisu sp. zn. 25 Nc 367/2009. Z obsahu spisu nebylo možno s jistotou konstatovat, že kárně obviněná soudkyně uvedla v referátu ze dne 27. 7. 2009 záměrně chybné údaje, navrhovatel k prokázání jím tvrzené skutečnosti nenavrhl jiné důkazy. Kárný senát proto konstatoval, že uvedené provinění nebylo s jistotou prokázáno.

Při provádění dokazování bylo dále zjištěno, že za včasné nevyhotovení rozhodnutí ve věci sp. zn. 54 C 214/2005 [ad bod 12) návrhu] a sp. zn. 25 Nc 521/2006 [ad bod 13) návrhu] byla kárně obviněné soudkyni uložena dne 16. 4. 2008 pod sp. zn. 30 Spr 506/2008 výtka dle § 88 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., v tehdy platném znění. V takovém případě však nelze za stejné provinění soudkyni kárně stíhat opětovně. Dvojí postih za totožný skutek je v rozporu se zásadou „ne bis in idem“ (shodně viz např. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 2 Ds 4/2006). Z tohoto důvodu bylo řízení o skutku vymezeném v návrhu pod č. 12) a pod č. 13) zastaveno, a to dle § 19 odst. 4 zákona č. 7/2002 Sb., za použití § 14 písm. c) téhož zákona a § 11 odst. 1 písm. f) trestního řádu.

V ostatních věcech kárný senát dospěl k závěru, že soudkyně při jejich rozhodování zaviněně porušila své povinnosti uložené § 158 odst. 4 o. s. ř. Podle tohoto ustanovení je třeba stejnopis vyhotovení rozsudku účastníkům, popřípadě jejich zástupcům, odeslat ve lhůtě třiceti dnů ode dne vyhlášení rozsudku, nebyl-li doručen již při skončení jednání. Předseda soudu je oprávněn tuto lhůtu prodloužit až o dalších šedesát dnů.

V daném případě bylo prokázáno, že kárně obviněná soudkyně v celkem 17 věcech porušila § 158 odst. 4 o. s. ř. Ve velkém množství případů tedy nedodržela zákonem stanovenou lhůtu, v několika případech podstatně - tj. v řádech měsíců. Tohoto jednání se dopouštěla, přestože na tyto nedostatky byla vedením soudu opakovaně upozorňována. Kárný senát její jednání hodnotil jako zaviněné a závažné porušení povinností soudce.

Podle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je kárným proviněním soudce zaviněné porušení jeho povinností, jakož i zaviněné chování nebo jednání, jímž soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů. Rozhodování, včetně písemného vyhotovení rozhodnutí, v zákonem stanovených či přiměřených lhůtách je považováno za součást práva na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod; čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech). Nevyhotovení rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě je proto jednáním způsobilým nejméně narušit důvěru ve spravedlivé rozhodování soudů ve smyslu § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb.

Na základě uvedených skutečností proto kárný senát dospěl k závěru, že kárně obviněná soudkyně jednáním uvedeným v bodech 1) – 11) a 14) – 19) návrhu na zahájení kárného řízení spáchala kárné provinění dle § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb.

Navrhovatel v návrhu na zahájení kárného řízení podaného dne 19. 10. 2009 navrhl uložení kárného opatření podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to snížení platu o 15% na dobu 6 měsíců. Tento návrh v doplnění ze dne 12. 11. 2009 změnil na návrh na uložení kárného opatření dle § 88 odst. 1 písm. d) zákona č. 6/2002 Sb., tj. na odvolání z funkce soudce. Kárný senát není návrhem na uložení kárného opatření vázán (§ 9 odst. 2 zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Je však nutno přisvědčit kárně obviněné soudkyni, že navrhovatel při změně návrhu na uložení kárného opatření neuvedl žádné konkrétní důvody, které jej v relativně krátkém časovém období (1 měsíc) vedly k tomu, že svůj návrh natolik podstatným způsobem změnil. Uvedl sice, že kárně obviněná soudkyně ne všechny vytýkané nedostatky odstranila a již dále se u ní vyskytly případy, kdy nevyhotovila i v později rozhodnutých věcech rozsudky v zákonem stanovené lhůtě, to jsou však okolnosti, které nastaly až po podání kárného návrhu a kárný senát k nim v rámci tohoto řízení není oprávněn přihlížet, natož z nich dovozovat takto závažné následky. Dle názoru kárného senátu jsou provinění obviněné soudkyně závažná, avšak nedosahují intenzity, která by se již neslučovala s působením obviněné soudkyně v její funkci a pro která by nebylo možno v jejím případě předpokládat budoucí řádný výkon činnosti soudce. Kárný senát považoval za odpovídající uložit v daném případě kárné opatření dle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., tj. snížení platu.

Při úvaze o konkrétní míře snížení platu a době uložení tohoto opatření kárný senát vzal v úvahu především vysoký počet věcí, v nichž bylo prokázáno porušení § 158 odst. 4 o. s. ř., a relativně dlouhé časové úseky, které uplynuly od vyhlášení rozsudků do jejich vyhotovení. Přitěžující okolností je též, že se kárně obviněná soudkyně jednání dopouštěla, přestože jí byly navrhovatelem za jednání stejné povahy v krátké době uloženy dvě výtky. Ve prospěch kárně obviněné soudkyně kárný senát naopak přihlédl k tomu, že v předmětné době byla zatížena nepříznivou rodinnou situací, přičemž rozhodování věcí shodného charakteru s jejími aktuálními problémy muselo být psychicky náročné. Z obsahu spisů vyřizovaných kárně obviněnou soudkyní je dále zřejmé, že průtahy nezatěžovala celé řízení, v průběhu řízení pracovala systematicky a k průtahům docházelo až při vyhotovování rozhodnutí.

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem tak kárný senát dospěl k závěru, že prokázanému kárnému provinění odpovídá kárné opatření podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to snížení platu o 10 % na dobu 6 měsíců, počínaje měsícem následujícím po právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení: Odvolání proti rozhodnutí v kárném řízení není přípustné.

V Brně dne 2. února 2011

Mgr. Daniela Zemanová

předsedkyně kárného senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru