Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Kse 12/2009 - 72Usnesení NSS ze dne 02.12.2009

Způsob rozhodnutípřerušeno
Účastníci řízeníMinistr spravedlnosti
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů

přidejte vlastní popisek

11 Kse 12/2009 - 90

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně kárného senátu Mgr. Daniely Zemanové a jeho členů: JUDr. Petra Gemmela, Mgr. et Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Aleny Mátlové, JUDr. Josefa Doubka a JUDr. Dalimily Gadasové rozhodl v neveřejném jednání dne 22. 2. 2012 v právní věci kárného žalobce: ministr spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 16, Praha 2, proti: JUDr. J. D., soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-jih, se sídlem Jablonského 7, Plzeň, v řízení o kárné žalobě ministra spravedlnosti ze dne 10. 4. 2009,

takto:

Řízení o kárné žalobě se zastavuje.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud převzal dle čl. I., bodu 28. zákona č. 183/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 183/2009 Sb.“) rozhodování v kárných věcech soudních exekutorů. Dle novelizovaného § 121 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb. (dále též „exekuční řád“) v kárném řízení soudních exekutorů jednají a rozhodují senáty, které podle zákona č. 7/2002 Sb. jednají a rozhodují v řízení ve věcech soudců. Na kárné řízení se použijí obdobně ustanovení zákona č. 7/2002 Sb. (§ 121 odst. 1 exekučního řádu).

V průběhu řízení bylo Nejvyššímu správnímu soudu jako soudu kárnému zasláno rozhodnutí ministra spravedlnosti ze dne 30. 11. 2011, č. j. 770/2011-OJ-SO/3, kterým byl JUDr. J. D. odvolán z funkce soudního exekutora Exekutorského úřadu Plzeň-jih, a to ke dni 31. 12. 2011.

Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb. kárný senát bez ústního jednání zastaví řízení, zanikla-li soudci, předsedovi soudu, místopředsedovi soudu, předsedovi kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státnímu zástupci jeho funkce. Jak již bylo uvedeno výše, v souladu s § 121 odst. 1 exekučního řádu, ve znění zákona č. 189/2009 Sb., se na kárné řízení soudních exekutorů použijí obdobně ustanovení zákona č. 7/2002 Sb. Kárný senát proto dospěl k závěru, že zanikne-li funkce soudního exekutora, proti němuž je vedeno kárné řízení, jsou splněny podmínky pro zastavení řízení dle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb.

Kárný senát v neveřejném jednání konaném dne 22. 2. 2012 ověřil, že JUDr. J. D. byl odvolán z funkce soudního exekutora, a proto v souladu s ustanovením § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., ve spojení s § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění zákona č. 183/2009 Sb., řízení o kárné žalobě zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. února 2012

Mgr. Daniela Zemanová

předsedkyně kárného senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru