Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Kse 10/2009 - 53Rozhodnutí NSS ze dne 05.12.2011

Způsob rozhodnutízastavení řízení
Účastníci řízeníMinistr spravedlnosti
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost exekutorů

přidejte vlastní popisek

11 Kse 10/2009 - 53

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně kárného senátu Mgr. Daniely Zemanové a jeho členů: JUDr. Petra Gemmela, Mgr. et Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Aleny Mátlové, JUDr. Josefa Doubka a JUDr. Dalimily Gadasové rozhodl v neveřejném jednání dne 5. 12. 2011 v právní věci kárného žalobce: ministr spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 16, Praha 2, proti: JUDr. I. L., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo náměstí 17, Praha 2, v řízení o kárné žalobě ministra spravedlnosti ze dne 17. 2. 2009,

takto:

Řízení o kárné žalobě sezastavuje.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud převzal dle čl. I., bodu 28. zákona č. 183/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 183/2009 Sb.“) rozhodování v kárných věcech soudních exekutorů. V souladu s bodem 7., čl. II. přechodných ustanovení zákona č. 183/2009 Sb. byla Nejvyššímu správnímu soudu Exekutorskou komorou České republiky předána spisová dokumentace o shora označeném řízení.

Dne 9. 11. 2011 bylo kárnému senátu Nejvyššího správního soudu doručeno podání kárného žalobce ze dne 3. 11. 2011, nazvané jako „Zpětvzetí návrhu na zahájení kárného řízení“. Kárný žalobce v něm uvádí, že bere zpět v celém rozsahu návrh na zahájení kárného řízení proti obviněnému soudnímu exekutorovi.

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., ve spojení s § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění zákona č. 183/2009 Sb., kárný senát bez ústního jednání zastaví řízení, byl-li návrh na zahájení řízení vzat zpět.

Kárný senát v neveřejném jednání konaném dne 5. 12. 2011 ověřil, že v dané věci je podání kárného žalobce skutečně zpětvzetím kárné žaloby v projednávané věci, a proto v souladu s výše citovaným ustanovením § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb. řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. prosince 2011

Mgr. Daniela Zemanová

předsedkyně kárného senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru