Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Azs 386/2020 - 22Usnesení NSS ze dne 19.01.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

10 Azs 386/2020 - 22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Michaely Bejčkové a Sylvy Šiškeové v právní věci žalobce: R. G., zast. JUDr. Vladimírem Dvořáčkem, advokátem se sídlem Sokolovská 32/22, Praha 8 – Karlín, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4 – Nusle, proti rozhodnutí žalované ze dne 25. 5. 2017, čj. MV-49455-4/SO-2017, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 11. 2020, čj. 8 A 110/2017-44,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (stěžovatel) podal prostřednictvím svého zástupce dne 8. 12. 2020 kasační stížnost proti v záhlaví označenému rozsudku městského soudu. NSS v usnesení ze dne 23. 12. 2020, čj. 10 Azs 386/2020-12 stěžovatele vyzval výrokem č. I. k zaplacení soudního poplatku za podání kasační stížnosti ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení. Poučil stěžovatele i o následcích nevyhovění této výzvě. Usnesení bylo doručeno téhož dne do datové schránky zástupce stěžovatele.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích] zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů. Po marném uplynutí lhůty soud řízení zastaví. Usnesení s výzvou k zaplacení soudního poplatku bylo stěžovateli doručeno dne 23. 12. 2020 (středa). Lhůta k zaplacení tedy marně uplynula dne 7. 1. 2021 (čtvrtek). Protože stěžovatel soudní poplatek ani přes výzvu soudu nezaplatil, NSS řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. ledna 2021

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru