Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Azs 358/2020 - 19Usnesení NSS ze dne 28.01.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

10 Azs 358/2020 - 19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty a soudkyň Michaely Bejčkové a Sylvy Šiškeové v právní věci žalobce: O. D., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 11. 2019, čj. OAM-873/ZA-ZA11-P15-2019, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 9. 2020, čj. 4 Az 1/2020-33,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

NSS obdržel dne 18. 11. 2020 kasační stížnost, kterou se žalobce (stěžovatel) domáhal zrušení rozsudku městského soudu uvedeného v záhlaví. Stěžovatel požádal NSS o ustanovení zástupce. NSS vyzval stěžovatele k doplnění informací o jeho osobních, majetkových a výdělkových poměrech ve lhůtě jednoho týdne od doručení přípisu (výzva ze dne 25. 11. 2020, stěžovateli doručena dne 26. 11. 2020). Stěžovatel na tuto výzvu nijak nereagoval, NSS tudíž usnesením ze dne 11. 1. 2021 stěžovateli zástupce neustanovil (výrok I). A dále jej výrokem II vyzval, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení předložil plnou moc k podání kasační stížnosti, kterou udělí advokátovi, nebo aby předložil doklad o svém vysokoškolském právnickém vzdělání. Výzva byla stěžovateli doručena dne 12. 1. 2021 (doručenka na č. l. 16 spisu NSS), lhůta k předložení plné moci tedy uplynula dne 19. 1. 2021 (§ 40 s. ř. s.).

Stěžovatel plnou moc udělenou advokátovi ani doklad o svém vysokoškolském právnickém vzdělání dosud nepředložil. Stěžovatel tedy přes výzvu soudu neodstranil nedostatek podmínky povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Proto NSS kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. ledna 2021

Ondřej Mrákota

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru