Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Azs 268/2020 - 34Usnesení NSS ze dne 01.10.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

10 Azs 268/2020 - 34

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudce Ondřeje Mrákoty a soudkyně Michaely Bejčkové, v právní věci žalobce: K. B., zast. Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Opletalova 1417/25, Praha 1, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, proti rozhodnutí žalované ze dne 3. 7. 2017, čj. MV-61167-4/SO-2017, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2020, čj. 5 A 135/2017-44,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci sevrací soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 6 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám stěžovatelova zástupce Mgr. Petra Václavka, advokáta, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobce (stěžovatel) podal dne 13. 8. 2020 blanketní kasační stížnost proti shora označenému rozsudku krajského soudu. NSS ho podle § 106 odst. 3 s. ř. s. vyzval usnesením ze dne 24. 8. 2020, aby kasační stížnost ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doplnil. Zároveň ho poučil o následcích nevyhovění této výzvě. Usnesení bylo doručeno do datové schránky advokáta následujícího dne, 25. 8. 2020.

Podle § 106 odst. 3 věty první s. ř. s. [n]emá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 25. 8. 2020. Podle § 40 odst. 1 a 2 s. ř. s. uplynula lhůta k doplnění kasační stížnosti dne 25. 9. 2020 (pátek). Vzhledem k tomu, že stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost nedoplnil a pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat, soud kasační stížnost podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. Soud současně rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. října 2020

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru