Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Azs 266/2017 - 33Usnesení NSS ze dne 23.11.2017

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

10 Azs 266/2017 - 33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové, soudce Zdeňka Kühna a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: B. B., zast. Mgr. Pavlínou Zámečníkovou, advokátkou se sídlem Příkop 834/8, Brno, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, proti rozhodnutí žalované ze dne 8. 7. 2016, čj. MV-85107-4/SO-2016, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. 8. 2017, čj. 30 A 132/2016 - 44,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal proti shora označenému rozsudku krajského soudu blanketní kasační stížnost. Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele usnesením ze dne 6. 9. 2017, čj. 10 Azs 266/2017-8, k doplnění kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce a zaplacení soudního poplatku ve výši 5 000 Kč ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 11. 9. 2017.

[2] Dne 18. 9. 2017 Nejvyšší správní soud obdržel žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků. NSS stěžovatele vyzval přípisem ze dne 19. 9. 2017, čj. 10 Azs 266/2017-19, k vyplnění potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto přípisu. Přípis byl stěžovateli doručen dne 20. 9. 2017. Dne 2. 10. 2017 stěžovatel požádal o prodloužení lhůty k doložení osobních, majetkových a výdělkových poměrů, z důvodu péče o nemocnou matku na Ukrajině, a to do 2. 11. 2017. Nejvyšší správní soud této žádosti vyhověl přípisem ze dne 3. 10. 2017 a lhůtu k doložení požadovaných podkladů nově stanovil na 2. 11. 2017; přípis byl stěžovateli doručen dne 4. 10. 2017. Na výzvu soudu však stěžovatel nereagoval a požadované podklady nedoložil.

[3] Nejvyšší správní soud s ohledem na shora uvedené rozhodl usnesením ze dne 8. 11. 2017, čj. 10 Azs 266/2017-27, tak, že žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků zamítl a opět jej vyzval, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek ve výši 5 000 Kč; současně jej poučil o následcích nevyhovění této výzvy. Usnesení bylo zástupkyni stěžovatele doručeno dne 13. 11. 2017, lhůta pro zaplacení soudního poplatku tak v souladu s § 40 s. ř. s. uplynula dne 20. 11. 2017. Vzhledem k tomu, že ani ke dni vydání tohoto usnesení nebyl požadovaný soudní poplatek stěžovatelem zaplacen, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. zastavil.

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. listopadu 2017

Daniela Zemanová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru