Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Azs 221/2020 - 30Usnesení NSS ze dne 16.09.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

10 Azs 221/2020 - 30

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudce Ondřeje Mrákoty a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: A. K., zast. JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou se sídlem Karlovo náměstí 18, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 10. 2019, čj. OAM-791/ZA-ZA11-LE05-2018, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 1. 7. 2020, čj. 53 Az 35/2019-42,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (stěžovatel) podal dne 13. 7. 2020 blanketní kasační stížnost proti shora označenému rozsudku krajského soudu. NSS proto podle § 106 odst. 3 s. ř. s. vyzval stěžovatele usnesením ze dne 15. 7. 2020, aby kasační stížnost ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doplnil. Zároveň ho poučil o následcích nevyhovění této výzvě. Usnesení bylo téhož dne doručeno do datové schránky zástupkyně stěžovatele.

Podle § 106 odst. 3 věty první s. ř. s. [n]emá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Usnesení bylo stěžovateli prostřednictvím zástupkyně doručeno dne 15. 7. 2020. Podle § 40 odst. 1 a 2 s. ř. s. uplynula lhůta k doplnění kasační stížnosti dne 17. 8. 2020 (pondělí). Stěžovatel podáním doručeným dne 23. 7. 2020 (označeným „Kasační stížnost - doplnění“) doplnil jen důvody návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti (který NSS usnesením ze dne 6. 8. 2020 nepřiznal), nijak však nedoplnil kasační stížnost samotnou.

Protože stěžovatel kasační stížnost nedoplnil a pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat, soud kasační stížnost podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. září 2020

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru