Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Azs 221/2020 - 27Usnesení NSS ze dne 06.08.2020

Způsob rozhodnutínepřiznání odkl. účinku
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

10 Azs 221/2020 - 27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudce Ondřeje Mrákoty a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: A. K., zast. JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou se sídlem Karlovo náměstí 18, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 10. 2019, čj. OAM-791/ZA-ZA11-LE05-2018, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 1. 7. 2020, čj. 53 Az 35/2019-42, o návrhu žalobce na přiznání odkladného účinku jeho kasační stížnosti

takto:

Kasační stížnosti se nepřiznává odkladný účinek.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 15. 10. 2019 žalovaný zastavil řízení o žádosti žalobce o mezinárodní ochranu podle § 25 písm. i) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, jelikož tuto žádost shledal nepřípustnou ve smyslu § 10a písm. e) téhož zákona. Žalobce se dále proti tomuto rozhodnutí bránil žalobou, kterou krajský soud zamítl. Proti rozsudku krajského soudu podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost. Zároveň požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Tvrdí, že je silně navázán na matku a otčíma, kteří v ČR mají trvalý pobyt. Právě v řízení o opakované žádosti o mezinárodní ochranu si uvědomil, jak moc je na nich závislý. Dále uvádí, že jeho intelekt není natolik dobrý, že by „u něj proběhlo znovuzapojení do společnosti v domovském státě“.

Žalovaný považuje návrh na přiznání odkladného účinku za nedůvodný. Stěžovatele odkazuje na možnost získat pobytový titul podle zákona o pobytu cizinců.

Odkladný účinek kasační stížnosti (§ 73 odst. 2 ve spojení s § 107 s. ř. s.) představuje institut mimořádné povahy. Přiznáním odkladného účinku NSS pozastavuje před rozhodnutím ve věci samé právní účinky pravomocného rozhodnutí krajského soudu, na které je třeba hledět jako na zákonné a věcně správné, dokud není zákonným postupem zrušeno.

Stěžovatel v návrhu stroze uvádí, že pro něj jsou důležité vazby na matku a otčíma a že není - co se týče intelektu – moc zdatný. Taková obecná tvrzení ovšem nemohou založit důvod pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, nota bene pokud stěžovatel je zletilý a jak sám uvádí, v minulosti v ČR pobýval a opakovaně se vracel na Ukrajinu. Nejedná se tedy o mimořádnou situaci, v níž by NSS musel dočasně pozastavit účinky rozhodnutí krajského soudu. NSS proto odkladný účinek nepřiznal.

Toto usnesení je předběžné povahy a nelze z něj předjímat budoucí rozhodnutí o věci samé.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. srpna 2020

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru