Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Azs 220/2020 - 32Usnesení NSS ze dne 03.09.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

10 Azs 220/2020 - 32

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty a soudkyň Michaely Bejčkové a Zuzany Břízové v právní věci žalobce: A. M., zast. JUDr. Matějem Šedivým, advokátem se sídlem Václavské náměstí 831/2, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 8. 2018, čj. OAM-1062/ZA-ZA11-VL13-2017, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2020, čj. 13 Az 54/2018-44,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

NSS obdržel dne 13. 7. 2020 blanketní kasační stížnost, kterou se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku městského soudu uvedeného v záhlaví. NSS v souladu s § 106 odst. 3 s. ř. s. zaslal stěžovateli výzvu ze dne 23. 7. 2020, aby doplnil důvody kasační stížnosti a uvedl petit ve lhůtě jednoho měsíce od doručení výzvy, a poučil jej o následcích spojených s neodstraněním tohoto nedostatku.

Výzva byla stěžovateli doručena prostřednictvím jeho zástupce dne 23. 7. 2020 (doručenka na č. l. 21 spisu NSS). Lhůta k doplnění kasačních důvodů uplynula dne 24. 8. 2020. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě kasační stížnost nedoplnil. K doplnění kasační stížnosti ze dne 30. 8. 2020 přihlížet nelze, protože odstranit vady kasační stížnosti je možné dle § 106 odst. 3 s. ř. s. pouze v zákonné jednoměsíční lhůtě, jak byl stěžovatel poučen ve výzvě ze dne 23. 7. 2020.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ani po výzvě soudu neodstranil vytýkané vady kasační stížnosti a tento nedostatek brání projednání kasační stížnosti, NSS kasační stížnost odmítl podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 a 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. září 2020

Ondřej Mrákota

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru