Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Azs 218/2014 - 27Usnesení NSS ze dne 27.11.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

10 Azs 218/2014 - 27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného v právní věci žalobce: N. D., zast. Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Opletalova 25, Praha 1, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, proti rozhodnutí žalované ze dne 10. 12. 2013, čj. MV-74027-9/SO-2013, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 17. 9. 2014, čj. 30 A 38/2014-50,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žalobci se vrací část zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 4000 Kč, která mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce Mgr. Petra Václavka.

III. Žádný z účastníků na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) včasnou kasační stížností napadl v záhlaví označené usnesení Krajského soudu v Plzni, jímž byla odmítnuta žaloba proti rozhodnutí Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců ze dne 10. 12. 2013, čj. MV-74027-9/SO-2013.

[2] Podáním ze dne 19. 11. 2014 vzal stěžovatel kasační stížnost zpět. V důsledku tohoto zpětvzetí Nejvyššísprávnísouddle§47písm.a), ve spojení s § 120, zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), řízení o kasační stížnosti zastavil.

[3] Pro uvedené rozhodl Nejvyšší správní soud dle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), tak, že se stěžovateli vrací část zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 4000 Kč. Tato mu bude v souladu s § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce Mgr. Petra Václavka.

[4] Žalovaný ani stěžovatel nemají s přihlédnutím k § 60 odst. 3 větě první s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. listopadu 2014

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru