Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Azs 137/2021 - 21Usnesení NSS ze dne 28.05.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

10 Azs 137/2021 - 21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: V. D., zastoupeného Mgr. Bc. Filipem Schmidtem, LL.M., advokátem, Ovenecká 78/33, Praha 7, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 7. 2020, čj. MV-114683-5/OAM-2020, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 3. 2021, čj. 4 Az 36/2020-33,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

NSS obdržel dne 9. 4. 2021 blanketní kasační stížnost, kterou se žalobce (stěžovatel) domáhal zrušení rozsudku městského soudu uvedeného v záhlaví. NSS zaslal stěžovateli dne 16. 4. 2021 výzvu, aby doplnil důvody kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce od doručení výzvy, a poučil ho o následcích spojených s neodstraněním tohoto nedostatku.

Výzva byla stěžovateli doručena prostřednictvím jeho zástupce dne 16. 4. 2021 (doručenka na č. l. 8 spisu NSS). Lhůta k doplnění kasačních důvodů uplynula dne 17. 5. 2021 (první pracovní den následující po neděli 16. 5. 2021). Stěžovatel však ve stanovené lhůtě kasační stížnost nedoplnil. Stěžovatel doplnil svou kasační stížnost až dne 19. 5. 2021 (viz č. l. 15 spisu NSS), tedy po stanovené zákonné měsíční lhůtě (§ 106 odst. 3 s. ř. s.).

Vzhledem k tomu, že stěžovatel po výzvě soudu včas neodstranil vytýkané vady kasační stížnosti a tento nedostatek brání projednání kasační stížnosti, NSS kasační stížnost odmítl.

Protože byla kasační stížnost odmítnuta, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. května 2021

Ondřej Mrákota

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru