Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Azs 103/2014 - 12Usnesení NSS ze dne 22.05.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

10 Azs 103/2014 - 12

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného v právní věci žalobce: Y. S., zast. Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Opletalova 25, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, proti rozhodnutí Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, ze dne 3. 3. 2010, č. j. CPR-349-1/ČJ-2010-9CPR-C215, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 4. 2014, č. j. 5 A 100/2010-56,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) včasnou kasační stížností napadl v záhlaví označený rozsudek Městského soudu v Praze, jímž byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, ze dne 3. 3. 2010, č. j. CPR-349-1/ČJ-2010-9CPR-C215.

[2] Podáním ze dne 14. 5. 2014 vzal stěžovatel stížnost zpět. V důsledku tohoto zpětvzetí Nejvyšší správní soud dle § 47 písm. a), ve spojení s § 120, zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) řízení o kasační stížnosti zastavil.

[3] Žalovaný ani stěžovatel nemají s přihlédnutím k § 60 odst. 3 větě první s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. května 2014

Daniela Zemanová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru