Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 As 6/2020 - 31Usnesení NSS ze dne 29.07.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcProcesní

přidejte vlastní popisek

10 As 6/2020 - 31

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobkyně: A. V., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, ve věci ochrany před nezákonným zásahem žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 12. 2019, čj. 15 A 18/2018-109,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

NSS obdržel dne 2. 1. 2020 blanketní kasační stížnost, kterou se žalobkyně (stěžovatelka) domáhala zrušení usnesení Městského soudu v Praze. NSS v souladu s § 106 odst. 3 s. ř. s. zaslal stěžovatelce dne 20. 5. 2020 výzvu, aby doplnila důvody kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce od doručení výzvy, a poučil ji o následcích spojených s neodstraněním tohoto nedostatku.

Stěžovatelka požádala o doručování písemností na jí sdělenou e-mailovou adresu. NSS tedy stěžovatelce zaslal výzvu k doplnění kasační stížnosti na tuto adresu a zároveň ji vyzval, aby ve lhůtě tří dnů od odeslání e-mailu potvrdila soudu jí podepsanou datovou zprávou, že jí byl e-mail doručen (§ 47 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.). Jelikož stěžovatelka ve stanovené lhůtě nijak nereagovala, zaslal soud stěžovatelce písemnost na adresu, kterou stěžovatelka označila jako adresu pro doručování. Stěžovatelka nebyla na své adrese zastižena, doručující orgán tedy dne 28. 5. 2020 zásilku uložil a připravil k vyzvednutí. Jelikož si stěžovatelka písemnost v úložní době nevyzvedla, vložil ji doručující orgán dne 10. 6. 2020 do stěžovatelčiny domovní schránky. Písemnost byla tedy stěžovatelce řádně doručena dne 8. 6. 2020 (podle § 49 odst. 4 o. s. ř.).

Lhůta k doplnění kasačních důvodů uplynula dne 8. 7. 2020. Stěžovatelka však ve stanovené lhůtě kasační stížnost nedoplnila.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka ani po výzvě soudu neodstranila vytýkané vady kasační stížnosti a tento nedostatek brání projednání kasační stížnosti, NSS kasační stížnost odmítl podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. července 2020

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru