Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 As 439/2019 - 30Usnesení NSS ze dne 30.01.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMagistrát města Brna
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

10 As 439/2019 - 30

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu Ondřejem Mrákotou v právní věci žalobkyně: Mgr. L. K., proti žalovanému: Magistrát města Brna, se sídlem Malinovského náměstí 3, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 11. 2017, čj. MMB/0439259/2017, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 19. 11. 2019, čj. 31 A 2/2018-224,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

NSS obdržel dne 20. 12. 2019 kasační stížnost žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) proti rozsudku krajského soudu označenému v záhlaví. Stěžovatelka však nezaplatila soudní poplatek za kasační stížnost, který je splatný jejím podáním. Proto ji NSS vyzval k jeho zaplacení usnesením ze dne 7. 1. 2020, čj. 10 As 439/2019-13. K zaplacení jí soud stanovil lhůtu 15 dnů a poučil je o následcích nevyhovění této výzvě.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí lhůty soud řízení zastaví.

Usnesení s výzvou bylo stěžovatelce doručeno dne 8. 1. 2020. Lhůta k zaplacení soudního poplatku tedy marně uplynula dne 23 1. 2020. Protože stěžovatelka soudní poplatek ani přes výzvu soudu nezaplatila, soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. ledna 2020

Ondřej Mrákota

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru