Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 As 402/2019 - 39Usnesení NSS ze dne 26.02.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský úřad Plzeňského Kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

10 As 402/2019 - 39

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: Z. M. P., adresa pro doručování: A. H., P. n.. 74, S. u B., proti žalovanému: Krajský úřad Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 1. 2019, čj. PK-DSH/13618/18, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 1. 11. 2019, čj. 17 A 64/2019-187,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (stěžovatel) podal dne 29. 11. 2019 kasační stížnost proti usnesení krajského soudu označenému v záhlaví. Soudní poplatek za kasační stížnost, splatný jejím podáním, však nezaplatil. Proto ho Nejvyšší správní soud vyzval k jeho zaplacení usnesením ze dne 6. 2. 2020, čj. 10 As 402/2019-13. K zaplacení mu soud stanovil lhůtu 15 dnů a poučil ho o následcích nevyhovění této výzvě.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí lhůty soud řízení zastaví.

Usnesení s výzvou bylo stěžovateli doručeno dne 7. 2. 2020. Lhůta k zaplacení soudního poplatku tedy marně uplynula dne 24. 2. 2020 (nejbližší následující pracovní den po sobotě 22. 2. 2020). Protože stěžovatel soudní poplatek ani přes výzvu soudu nezaplatil, soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. Nadto je třeba říci, že stěžovatel nedoložil ani plnou moc udělenou advokátovi ani to, že sám má vysokoškolské právnické vzdělání. Pokud by soud řízení nezastavil kvůli nezaplacení soudního poplatku, musel by kasační stížnost odmítnout kvůli tomu, že stěžovatel není zastoupen advokátem. Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. února 2020

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru