Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 As 4/2021 - 10Usnesení NSS ze dne 27.01.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský soud v Brně
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

10 As 4/2021 - 10

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty a soudkyň Michaely Bejčkové a Sylvy Šiškeové v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, sídlem Rooseveltova 16, Brno, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 9. 7. 2020, čj. 62 A 197/2019-9, ze dne 5. 8. 2020, čj. 31 A 97/2020-6, ze dne 11. 8. 2020, čj. 29 A 61/2020-7, ze dne 19. 8. 2020, čj. 30 A 2/2020-13, ze dne 20. 8. 2020, čj. 30 A 30/2020-12, ze dne 19. 8. 2020, čj. 62 A 109/2020-6, ze dne 19 8. 2020, čj. 62 A 15/2020-10, ze dne 24. 9. 2020, čj. 62 A 75/2020-6, ze dne 17. 9. 2020, čj. 29 A 123/2020-7, a ze dne 18. 8. 2020, čj. 18 Co 81/2020-600, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. 12. 2020, čj. 31 A 150/2020-6,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal kasační stížnost proti usnesení krajského soudu. Tímto usnesením krajský soud odmítl žalobcovy žaloby, které směřovaly proti rozhodnutím Krajského soudu v Brně vyjmenovaným v záhlaví tohoto usnesení.

Kasační stížnost je nepřípustná: jak NSS již mnohokrát žalobci sdělil, rozhodnutí vydaná v soudním řízení nejsou rozhodnutími správních orgánů v oblasti veřejné správy, a proto nemohou být přezkoumávána ve správním soudnictví.

NSS proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 120 s. ř. s. O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 větou první za použití § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné žádné opravné prostředky.

V Brně dne 27. ledna 2021

Ondřej Mrákota

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru