Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 As 359/2020 - 17Usnesení NSS ze dne 21.01.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Libereckého kraje
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

10 As 359/2020 - 17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Michaely Bejčkové a Sylvy Šiškeové v právní věci žalobce: Ing. J. K., proti žalovanému: Krajský úřad Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 7. 2019, sp. zn. OÚPSŘ 115/2019, čj. KULK 47135/2019, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 21. 10. 2020, čj. 59 A 99/2019-81,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

NSS obdržel dne 18. 11. 2020 kasační stížnost, kterou žalobce (stěžovatel) podal proti usnesení krajského soudu uvedenému v záhlaví. NSS usnesením ze dne 18. 11. 2020, čj. 10 As 359/2020-9, vyzval výrokem č. II stěžovatele, aby do 7 dnů od doručení usnesení buď předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo aby prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. NSS zároveň stěžovatele poučil o následcích nevyhovění této výzvě. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 29. 12. 2020 (úterý), lhůta k předložení plné moci tedy uplynula dne 5. 1. 2021 (úterý), aniž by stěžovatel plnou moc, případně doklad o vysokoškolském právnickém vzdělání, doložil.

Stěžovatel přes výzvu soudu neodstranil nedostatek podmínky povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Proto NSS kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. ledna 2021

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru