Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 As 209/2018 - 49Usnesení NSS ze dne 03.02.2021

Způsob rozhodnutíjinak
Účastníci řízeníKrajský úřad Zlínského kraje
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

10 As 209/2018 - 49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: P. M., zemřelého dne X, zastoupeného JUDr. Leošem Viktorinem, advokátem se sídlem Riegrova 376/12, Olomouc, proti žalovanému: Krajský úřad Zlínského kraje, se sídlem třída Tomáše Bati 21, Zlín, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 12. 2016, čj. KUZL 75631/2016, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 25. 4. 2018, čj. 65 A 17/2017-28, ve věci procesního nástupnictví na straně žalobce

takto:

V řízení bude soud na straně žalobce pokračovat se S. M., bytem N. H. 1190, Z., a s L. M., bytem P. 1002, Z..

Odůvodnění:

NSS rozhodl v této věci rozsudkem ze dne 3. 3. 2020, čj. 10 As 2019/2018-34, a doručil rozsudek žalobci (prostřednictvím zástupce) a žalovanému. Poté soud opatřil rozsudek doložkou právní moci a pokládal věc za skončenou.

Dne 5. 1. 2021 však sdělil soudu advokát JUDr. Leoš Viktorin, který žalobce zastupoval v kasačním řízení, že žalobce dne 24. 7. 2019 zemřel. Současně advokát soudu doložil usnesení Okresního soudu ve Vsetíně – pobočky ve Valašském Meziříčí ze dne 27. 11. 2019 (čj. 15 D 462/2019-32 – Nd 233/2019), kterým okresní soud schválil dohodu dědiců o rozdělení žalobcovy pozůstalosti. Z usnesení plyne, že procesními nástupci původního žalobce P. M. jsou jeho bratři S. a L. M.. Oba totiž zdědili pozemky, kterých se týká nynější řízení před NSS (na pozemcích leží tenisové kurty a oplocení, jejichž odstranění nařídil P. M. stavební úřad).

NSS takto zjistil, že žalobcova způsobilost být účastníkem kasačního řízení zanikla smrtí; týmž okamžikem zanikla i plná moc, kterou žalobce udělil JUDr. Leoši Viktorinovi. Stalo se tak dříve, než bylo řízení pravomocně skončeno: jak totiž nyní vyšlo najevo, už od 25. 7. 2019 nebyl na straně žalující nikdo, komu by mohl být rozsudek ze dne 3. 3. 2020 doručen s obvyklými právními účinky. Protože ale povaha řízení umožňuje soudu pokračovat v řízení s žalobcovými právními nástupci, rozhodl soud o procesním nástupnictví podle § 107 odst. 1 a 2 občanského soudního řádu a § 64 soudního řádu správního. V řízení tak na straně žalobce (stěžovatele) budou pokračovat bratři S. a L. M..

NSS v tomto řízení nebude činit další úkony s ohledem na to, že ve věci již vydal rozsudek. O procesním nástupnictví rozhoduje nyní jen proto, aby mohl následně znovu doručit rozsudek současným účastníkům řízení, a ten tak mohl nabýt právní moci.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. února 2021

Ondřej Mrákota

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru