Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 As 205/2017 - 17Usnesení NSS ze dne 10.08.2017

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský úřad Olomouckého kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

10 As 205/2017 - 17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: J. Ch., zast. Mgr. Kateřinou Buďveselovou, MBA, advokátkou se sídlem Svobodova 138/5, Praha 2, proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, ve věci rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 4. 2017, čj. KUOK 33955/2017, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 7. 6. 2017, čj. 72 A 14/2017-21,

takto:

I. Řízení sezastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal dne 4. 7. 2017 kasační stížnost, kterou se domáhal zrušení usnesení krajského soudu označeného v záhlaví. Soudní poplatek za kasační stížnost, splatný jejím podáním, však nezaplatil. Proto ho Nejvyšší správní soud vyzval k jeho zaplacení usnesením ze dne 19. 7. 2017, čj. 10 As 205/2017-7. K zaplacení mu soud stanovil lhůtu 14 dnů a poučil ho o následcích nevyhovění této výzvě.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí lhůty soud řízení zastaví.

Usnesení s výzvou bylo stěžovateli prostřednictvím zástupce doručeno dne 19. 7. 2017. Lhůta k zaplacení soudního poplatku tedy marně uplynula dne 2. 8. 2017. Protože stěžovatel soudní poplatek do dnešního dne ani přes výzvu soudu nezaplatil, soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. srpna 2017

Daniela Zemanová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru