Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 As 191/2020 - 55Usnesení NSS ze dne 06.08.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
VěcOstatní
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
IV. ÚS 2921/2020

přidejte vlastní popisek

10 As 191/2020 - 55

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudce Ondřeje Mrákoty a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci podatelů: a) Bc. L. R. a b) T. R., v řízení o kasační stížnosti podatelů proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. 5. 2020, čj. 43 Na 4/2020-22,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podatelé a) a b) (stěžovatelé) podali dne 8. 6. 2020 kasační stížnost proti v záhlaví označenému usnesení. Současně požádali o osvobození od soudních poplatků. Usnesením ze dne 21. 7. 2020 tuto žádost NSS zamítl a oba stěžovatele vyzval k zaplacení poplatku ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení; také je poučil o následcích nevyhovění této výzvě. Usnesení bylo doručeno téhož dne do datových schránek obou stěžovatelů.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích] zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů. Po marném uplynutí lhůty soud řízení zastaví. Usnesení s výzvou k zaplacení soudního poplatku bylo oběma stěžovatelům doručeno dne 21. 7. 2020 (úterý). Lhůta k zaplacení tedy marně uplynula dne 5. 8. 2020 (středa). Protože stěžovatelé soudní poplatek ani přes výzvu soudu nezaplatili, NSS řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Na tom nic nemění ani přípisy, které stěžovatelé zaslali soudu dne 4. 8. 2020, a ve kterých neuvedli žádné nové okolnosti relevantní pro jejich žádost (tím méně, aby z těchto přípisů plynul např. závěr o nebezpečí z prodlení). Zčásti jen opakují stejná tvrzení jako ve svém původním podání. Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. srpna 2020

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru