Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 As 176/2016 - 21Usnesení NSS ze dne 31.08.2016

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMagistrát hlavního města Prahy
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

10 As 176/2016 - 21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Pavla Molka v právní věci žalobce: P. A., proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 1. 2014, čj. MHMP 97860/2014, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 6. 2016, čj. 1 A 16/2014-45,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Dne 28. 7. 2016 Nejvyšší správní soud obdržel prostřednictvím Městského soudu v Praze podání označené jako kasační stížnost proti shora uvedenému rozsudku městského soudu. Žalobce (dále jen „stěžovatel“) odeslal kasační stížnost dne 4. 7 2016, a to emailem neopatřeným uznávaným elektronickým podpisem z adresy X. Dne 7. 7.2016 pak byla městskému soudu doručena identická kasační stížnost; na poštovní obálce byl jako odesílatel uveden JUDr. M. V., který kasační stížnost v zastoupení stěžovatele zřejmě také podepsal. Plná moc, kterou stěžovatel udělil JUDr. V., byla založena ve spisu městského soudu.

[2] Nejvyšší správní soud nicméně z evidence vedené Českou advokátní komorou zjistil, že JUDr. M. V. není evidován jako advokát, a proto nemůže stěžovatele ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s. v řízení o kasační stížnosti zastupovat.

[3] Proto usnesením ze dne 3. 8. 2016 vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 2 týdnů od doručení usnesení předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo aby předložil doklad o jeho vysokoškolském právnickém vzdělání, a tak splnil podmínku § 105 odst. 2 s. ř. s. Současně jej poučil o procesních důsledcích nevyhovění této výzvě. Toto usnesení zdejší soud zaslal stěžovateli.

[4] Stěžovateli bylo toto usnesení doručeno poštou do jeho vlastních rukou dne 12. 8. 2016. Ve lhůtě dvou týdnů od doručení usnesení, ani nikdy poté, však stěžovatel na výzvu soudu, aby splnil podmínku § 150 odst. 2 s. ř. s., nereagoval.

[5] Stěžovatel tedy nedoložil splnění podmínky zastoupení v řízení o kasační stížnosti podle § 105 odst. 2 s. ř. s. v soudem stanovené lhůtě. Nedostatek zastoupení tak brání pokračování v řízení o kasační stížnosti. Proto soud v souladu s § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl.

[6] Vzhledem k tomu, že NSS bez zbytečného odkladu odmítl kasační stížnost, nebylo namístě, aby se samostatně zabýval návrhem stěžovatele na přiznání odkladného účinku této kasační stížnosti.

[7] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. srpna 2016

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru