Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 As 167/2020 - 40Usnesení NSS ze dne 20.07.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníObec Modletice
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

10 As 167/2020 - 40

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Zdeňka Kühna v právní věci navrhovatelky: M. P., zast. Mgr. Jiřím Nezhybou, advokátem se sídlem Údolní 33, Brno, proti odpůrkyni: obec Modletice, se sídlem Modletice 6, zast. JUDr. Petrou Humlíčkovou, Ph.D., advokátkou se sídlem Panská 895/6, Praha 1, o návrhu na zrušení opatření obecné povahy č. 1/2019/OOP – Změny č. 11 územního plánu obce Modletice, schválené usnesením zastupitelstva obce Modletice ze dne 6. 2. 2019, č. 2/2/2019, v řízení o kasační stížnosti navrhovatelky proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 4. 5. 2020, čj. 51 A 18/2020-99,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Navrhovatelce se vrací soudní poplatek snížený o 20 % ve výši 4 000 Kč, který jíbude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám jejího zástupce Mgr. Jiřího Nezhyby, advokáta, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Navrhovatelka (dále jen „stěžovatelka“) se kasační stížností ze dne 19. 5. 2020 domáhala zrušení rozsudku, kterým krajský soud nevyhověl zcela jejímu návrhu na zrušení změny územního plánu obce Modletice. Podáním ze dne 7. 7. 2020 vzala stěžovatelka kasační stížnost výslovně a v plném rozsahu zpět.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Projev vůle, jímž byla kasační stížnost vzata zpět, nevzbuzuje pochybnosti. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala svoji kasační stížnost zpět do doby, než o ní bylo rozhodnuto, soud usnesením řízení zastavil podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. Podle § 10 odst. 3 věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Vzhledem k tomu, že soud zastavil řízení v důsledku zpětvzetí kasační stížnosti před prvním jednáním, jsou podmínky tohoto ustanovení splněny. Proto soud rozhodl o vrácení soudního poplatku tak, jak je uvedeno ve výroku III tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. července 2020


Ondřej Mrákota

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru