Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 As 145/2020 - 27Usnesení NSS ze dne 16.07.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Královéhradeckého kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

10 As 145/2020 - 27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudce Ondřeje Mrákoty a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: J. V., zast. Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Ledčická 649/15, Praha 8, proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 2. 2019, čj. KUKHK-38545/DS/2018/Er, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. 4. 2020, čj. 31 A 3/2019-65,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám jeho zástupce, Mgr. Václava Voříška, advokáta, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 3. 5. 2020 a pak též 6. 5. 2020 blanketní kasační stížnost proti shora označenému rozsudku krajského soudu. NSS proto podle § 106 odst. 3 s. ř. s. vyzval stěžovatele usnesením ze dne 26. 5. 2020, aby kasační stížnost ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doplnil. Zároveň ho poučil o následcích nevyhovění této výzvě.

Podle § 106 odst. 3 věty první s. ř. s. [n]emá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Usnesení bylo žalobci prostřednictvím zástupce doručeno dne 26. 5. 2020. Podle § 40 odst. 1 a 2 s. ř. s. uplynula lhůta k doplnění kasační stížnosti dne 26. 6. 2020 (pátek). Vzhledem k tomu, že stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost nedoplnil a pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat, soud kasační stížnost podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. Soud současně rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. července 2020

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru