Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 As 143/2020 - 14Usnesení NSS ze dne 20.07.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
VěcProcesní

přidejte vlastní popisek

10 As 143/2020 -14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: S. M., zast. opatrovníkem obcí Bohuslavice, Bohuslavice 2, Dubicko, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 16. 4. 2020, čj. 72 Na 4/2020-8,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] NSS obdržel dne 29. 4. 2020 kasační stížnost žalobce (stěžovatele), kterou mu postoupil krajský soud. Kasační stížnost psaná stěžovatelovou rukou je z valné části nečitelná, a tedy nesrozumitelná. NSS z ní seznal toliko to, že jde zřejmě o kasační stížnost a že zřejmě směřuje proti usnesení krajského soudu označenému v záhlaví. Tímto usnesením krajský soud zamítl stěžovatelův návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů.

[2] Podle § 106 odst. 1 soudního řádu správního (s. ř. s.) musí stěžovatel v kasační stížnosti uvést, z jakého důvodu napadá rozhodnutí krajského soudu. Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. Formulace konkrétních důvodů (kasačních námitek) je nezbytným předpokladem perfektní kasační stížnosti, neboť stěžovatel prostřednictvím námitek vymezí okruh přezkumu rozhodnutí krajského soudu ze strany NSS, který je uplatněnými důvody vázán (§ 109 odst. 4 s. ř. s.).

[3] Jelikož kasační stížnost neobsahuje všechny náležitosti podle § 37 odst. 3 a § 106 odst. 1 s. ř. s. – především je nečitelná, a tedy nesrozumitelná –, vyzval NSS stěžovatele usnesením ze dne 28. 5. 2020, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení čitelně a srozumitelně uvedl rozsah, v jakém rozhodnutí krajského soudu napadá, kasační důvody ve smyslu § 103 odst. 1 s. ř. s., včetně jejich bližší skutkové a právní konkretizace, a závěrečný návrh (návrh výroku, jak má soud o kasační stížnosti rozhodnout). Současně NSS stěžovatele poučil o následcích spojených s neodstraněním těchto nedostatků.

[4] Výzva byla stěžovateli doručena prostřednictvím jeho opatrovníka dne 28. 5. 2020 (doručenka na č. l. 11 spisu NSS). Lhůta k doplnění kasační stížnosti výše uvedeným způsobem uplynula dne 29. 6. 2020. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě kasační stížnost požadovaným způsobem nedoplnil.

[5] Vzhledem k tomu, že stěžovatel ani po výzvě soudu neodstranil vytýkané vady kasační stížnosti a tento nedostatek brání projednání kasační stížnosti, NSS kasační stížnost odmítl podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. července 2020

Ondřej Mrákota

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru