Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 As 116/2020 - 29Usnesení NSS ze dne 08.07.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníSTK "Na Přerovské", s.r.o.
EURO - PROFICAR s.r.o.
STK - AUTOL Olomouc s.r.o.
Ministerstvo dopravy
VěcPozemní komunikace

přidejte vlastní popisek

10 As 116/2020 - 29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobkyň: a) STK „Na Přerovské“, s. r. o., se sídlem Týnecká 833/39, Olomouc, zastoupená Mgr. Davidem Černým, advokátem se sídlem Horní náměstí 365/7, Olomouc, b) EURO – PROFICAR, s. r. o., se sídlem Mšecká 967, Nové Strašecí, c) STK – AUTOL Olomouc, s. r. o., se sídlem Lazecká 552, Olomouc, proti žalovanému: Ministerstvo dopravy, se sídlem Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 8. 2019, čj. 108/2019-150-STK3/4, v řízení o kasační stížnosti žalobkyň a), b) a c) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 28. 2. 2020, čj. 65 A 3/2020-35,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně (stěžovatelky) podaly dne 7. 4. 2020 kasační stížnost proti usnesení krajského soudu označenému v záhlaví. Soudní poplatek za kasační stížnost, splatný jejím podáním, však nezaplatily. Proto je Nejvyšší správní soud vyzval k zaplacení soudního poplatku usnesením ze dne 21. 5. 2020, čj. 10 As 116/2020-14. K zaplacení jim soud stanovil lhůtu 15 dnů a poučil je o následcích nevyhovění této výzvě.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí lhůty soud řízení zastaví.

Usnesení s výzvou bylo stěžovatelkám doručeno dne 25. 5. 2020. Lhůta k zaplacení soudního poplatku tedy marně uplynula dne 9. 6. 2020. Protože stěžovatelky soudní poplatek ani přes výzvu soudu nezaplatily, soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. července 2020

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru