Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 As 114/2020 - 16Usnesení NSS ze dne 05.06.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský soud v Brně
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

10 As 114/2020 - 16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty, soudce Zdeňka Kühna a soudkyně Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 31. 7. 2018, čj. 70 Co 49/2017-20, ze dne 26. 6. 2018, čj. 18 Co 4/2018-64, a ze dne 3. 8. 2018, čj. 31 A 67/2018-28, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. 3. 2020, čj. 62 A 143/2018-29,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal kasační stížnost proti usnesení krajského soudu. Tímto usnesením krajský soud odmítl žalobcovy žaloby, které směřovaly proti rozhodnutím žalovaného krajského soudu vyjmenovaným v záhlaví tohoto usnesení.

Kasační stížnost je nepřípustná: jak NSS již mnohokrát žalobci sdělil, rozhodnutí vydaná v soudním řízení nejsou rozhodnutími správních orgánů v oblasti veřejné správy, a proto nemohou být přezkoumávána ve správním soudnictví.

NSS proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 120 s. ř. s. O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 větou první za použití § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. června 2020

Ondřej Mrákota

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru