Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 As 108/2021 - 26Usnesení NSS ze dne 15.04.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníÚřad pro ochranu osobních údajů
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

10 As 108/2021 - 26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Michaely Bejčkové a Sylvy Šiškeové v právní věci žalobce: Y. K., zast. Mgr. Ing. Lukášem Vajdou, advokátem se sídlem Vodičkova 695/24, Praha 1 – Nové Město, proti žalovanému: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha 7 – Holešovice, proti sdělení žalovaného ze dne 30. 11. 2020, čj. UOOU-04726/20-2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 3. 2021, čj. 17 A 8/2021-14,

takto:

I. Řízen se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal dne 24. 3. 2021 proti usnesení městského soudu označenému v záhlaví blanketní kasační stížnost. Podáním doručeným zdejšímu soudu dne 9. 4. 2021 vzal stěžovatel svou kasační stížnost výslovně a v plném rozsahu zpět.

Navrhovatel může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (§ 37 odst. 4 s. ř. s.). Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Projev vůle, jímž byla kasační stížnost vzata zpět, je jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti. Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal svoji kasační stížnost zpět do doby, než o ní bylo rozhodnuto, soud usnesením řízení zastavil podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. dubna 2021

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru