Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Afs 87/2021 - 27Usnesení NSS ze dne 22.04.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníJihočeský zemědělský lihovar, a.s.
Ministerstvo financí
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

10 Afs 87/2021 - 27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ondřeje Mrákoty a soudkyň Michaely Bejčkové a Sylvy Šiškeové v právní věci žalobkyně: Jihočeský zemědělský lihovar, a. s., sídlem Knín 14, Temelín, zastoupená JUDr. Vojtěchem Slówikem, advokátem se sídlem Soumarská 974/3, Praha 22, proti žalovanému: Ministerstvo financí, sídlem Letenská 525/15, Praha 1, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 9. 3. 2018, čj. MF-4613/2018/3901-3, čj. MF-4613/2018/3901-4 a čj. MF-4613/2018/3901-5, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 2. 2021, čj. 6 Af 12/2018-62,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně (stěžovatelka) podala dne 14. 3. 2021 kasační stížnost proti rozsudku městského soudu. Jelikož stěžovatelka nezaplatila soudní poplatek za kasační stížnost, který je splatný jejím podáním, vyzval ji NSS k jeho zaplacení usnesením ze dne 22. 3. 2021, čj. 10 Afs 87/2021-19. K zaplacení jí soud stanovil lhůtu 15 dnů a poučil ji o následcích nevyhovění této výzvě.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) téhož zákona] zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů. Po marném uplynutí lhůty soud řízení zastaví.

Usnesení s výzvou k zaplacení soudního poplatku bylo stěžovatelce doručeno dne 22. 3. 2021 (pondělí). Lhůta k zaplacení soudního poplatku tedy marně uplynula dne 6. 4. 2021 (úterý). Protože stěžovatelka soudní poplatek ani přes výzvu soudu nezaplatila, NSS řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. dubna 2021

Ondřej Mrákota v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru