Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

10 Afs 418/2020 - 26Usnesení NSS ze dne 25.02.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
X-bags Praha s.r.o.
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

10 Afs 418/2020 - 26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobkyně: X-bags Praha s. r. o., se sídlem Ohradní 1087/63, Praha 4, zastoupené daňově poradenskou společností Rambousek a partner a. s., se sídlem Křišťanova 1544/4, Praha 3, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 1. 2020, čj. 1210/20/5300-22444-712362, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 12. 2020, čj. 14 Af 14/2020-48,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalovaný (stěžovatel) se kasační stížností ze dne 31. 12. 2020 domáhal zrušení rozsudku, kterým městský soud zrušil jeho rozhodnutí a vrátil věc stěžovateli k dalšímu řízení. Podáním ze dne 4. 2. 2021 vzal stěžovatel kasační stížnost výslovně a v plném rozsahu zpět.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Projev vůle, jímž byla kasační stížnost vzata zpět, nevzbuzuje pochybnosti. Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal svoji kasační stížnost zpět do doby, než o ní bylo rozhodnuto, soud řízení zastavil.

Při zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. února 2021

Zdeněk Kühn

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru